Українська лексикографія першої половини XIX ст

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

Українська лексикографія першої половини XIX століття[1]

1808
Титульна сторінка

[Парпура М.] Собраніе Малороссійскихъ словъ содержащихся въ Енеидь и сверхъ того еще весьма многихъ иныхъ, издревле вошедшихъ въ Малороссійское нарѣчіе съ другихъ языковъ, или и коренныхъ Россійскихъ, но не употребительныхъ // Енеида на малороссійский языкъ перелиціованная И. Котляревскимъ. Ч. 1. 2-е изд. Санктпетербургъ: Изд. М. Парпуры, 1808. — Словник: 23 с.

DJVU файл з текстовим шаром та навігацією.

Повторний випуск видання 1798 року; 970 слова (два слова повторюються) з російським перекладом чи поясненням.
Вважається, що автором словника до першого видання "Енеїди" був М.Парпура, видавець "Енеїди".
Рецензії:
Б. Галас "Лексикографічна спадщина Ф.С.Шимкевича і стан українського словникарства в кінці XVIII – на початку XX ст." У..,1995;
А. Москаленко "Нарис історії української лексикографії". К.., 1961;
П. Горецький "Історія української лексикографії". К., 1963;
І. Огієнко "Огляд українського язикознавства" /ЗНТШ, т. LXXX, 1907;
Б.Грінченко "Словарь української мови", т. 1. К., 1907; (Передмова);
В. Мущинская "Лексика и фразеология в «Грамматике» А.П.Павловского", СПб., 2007;]]
З.Кузеля "Історичний розвиток і сучасний стан українського словництва" /ЗНТШ, т.169, 1962
1808
Обкладинка
  • [Ломиковский В.] О Малороссіи. О древнихъ обычаяхъ малороссійскихъ, о службѣ воинской и гражданской, о чинахъ и должностяхъ чиновниковъ. По алфавиту. Писано 1808 года.
Публікація: Словарь малорусской старины, составленный в 1808 г В. Я. Ломиковским / [Вид. і передмова і примітки О. Лазаревського]. — Кіевъ, 1894. — 36 с.

DJVU файл з текстовим шаром та навігацією.

70 статей з поясненням російською мовою історичних українських слів (понять); рукопис був незакінчений – після літери К є лише 7 статей.
Рецензії:
Б. Галас "Лексикографічна спадщина Ф.С.Шимкевича і стан українського словникарства в кінці XVIII – на початку XX ст." У..,1995;
П. Горецький "Історія української лексикографії". К., 1963;
Б.Грінченко "Словарь української мови", т. 1. К., 1907; (Передмова);
О.Лазаревскій "Словарь малорусской старины, составленный в 1808 г В. Я. Ломиковским"
1809

[Котляревский І.] Словарь малороссійскихъ словъ, содержащихся в Энеиде и многихъ иныхъ в Малороссіи употребительныхъ, исправленный, умноженный и дополненый словами для четвертой части // Виргилиева Энеида на малороссійский языкъ переложенная И. Котляревскимъ, вновь исправленная и дополненная противу прежнихъ изданий. - Ч. 1-4. — Санктпетербургъ: В медицинской типографии, 1809. — Словник: 18 с. Доповнене видання Словаря 1798/1808 рр, 1123 слів (153 слова додані як «Добавленіе кь малороссійскому словарю»)

Рецензії


1813
right

Данилевский П. «Ода малороссийского простолюдина на случай военных действий при нашествии французов в пределы Российской империи в 1812 году», С-П. 222 слова з російським перекладом чи поясненням.

Рецензії:
Б. Галас "Лексикографічна спадщина Ф.С.Шимкевича і стан українського словникарства в кінці XVIII – на початку XX ст." У..,1995;
П. Горецький "Історія української лексикографії". К., 1963


1818
Перша сторінка словника

[Павловський О.] Краткій малороссійскій словарь. // Павловскій Л. Грамматика малороссійскаго нарѣчія. — Санктпетербургъ, 1818 С. 24-74

HTML файл на сайті «ІЗБОРНИК».

Павловскій Л. Грамматика малороссійскаго нарѣчія'. DJVU файл .

Словничок (1131 слово) як окр. глава 2-ї частини його «Грамматики...» поділяється на 4 частини: а) Простые слова; б) Слова, принадлежащие к натуральной истории (149 ботанічних, зоологічних та ін. термінів); в) Имена, даваемые при рождении (71 ім'я); е) Фразы, пословицы и приговорки малороссійскіе (146 приказок, прислів'їв та ін. фразеологічних зворотів).

Рецензії:
Б. Галас "Лексикографічна спадщина Ф.С.Шимкевича і стан українського словникарства в кінці XVIII – на початку XX ст." У..,1995;
А. Москаленко "Нарис історії української лексикографії". К.., 1961;
П. Горецький "Історія української лексикографії". К., 1963;
І. Огієнко "Огляд українського язикознавства" /ЗНТШ, т. LXXX, 1907;
Б.Грінченко "Словарь української мови", т. 1. К., 1907; (Передмова);
В. Мущинская "Лексика и фразеология в «Грамматике» А.П.Павловского", СПб., 2007;
З.Кузеля "Історичний розвиток і сучасний стан українського словництва" /ЗНТШ, т.169, 1962;
Ю. Шевельов. "Граматика", що належить до історії літератури ("Граматика малоросійського наріччя" Павловського та її автор)./ Слово,збірник, № 2, Нью-Йорк: Об'єднання Українських Письменників в Екзилі, 1964, С. 177-197.


1819
right

[Цертєлєв Н.] «Словарь малороссійскаго языка» // «Опыт собранія старинных малороссійскихъ пѣсней» — Санктпетербургъ: Въ тип. Карла Крайя, 1819. - 64 с. - Словник: с. 59-64. Словничок на 218 українських слів, перекладених або пояснених російською мовою.

Рецензії:
П. Горецький "Історія української лексикографії". К., 1963;
І. Огієнко "Огляд українського язикознавства" /ЗНТШ, т. LXXX, 1907;
З.Кузеля "Історичний розвиток і сучасний стан українського словництва" /ЗНТШ, т.169, 1962


1823
Обкладинка «Трудов...» ч. 3, 1823 р.

Войцехович И. Собрание слов малороссійскаго нарѣчія // Труды Общества любителей российской словесности при Москов. ун-те., 1823. Кн. 2. – С. 284-326

DJVU файл з текстовим шаром та навігацією.

1173 слова. Перший самостійний українсько-російський словник.

Рецензії:
Б. Галас "Лексикографічна спадщина Ф.С.Шимкевича і стан українського словникарства в кінці XVIII – на початку XX ст." У..,1995;
П. Горецький "Історія української лексикографії". К., 1963;
А. Москаленко "Нарис історії української лексикографії". К.., 1961;
І. Огієнко "Огляд українського язикознавства" /ЗНТШ, т. LXXX, 1907;
Б.Грінченко "Словарь української мови", т. 1. К., 1907; (Передмова);
З.Кузеля "Історичний розвиток і сучасний стан українського словництва" /ЗНТШ, т.169, 1962
1824-5
right

[Нарєжный В. Примітки до "Бурлак" , "Два Ивана или страсть к тяжбам"] Пояснено в примітках (російською мовою) 14 і 11 українських слів.

PDF файл у сучасній орфографії

Рецензія:
П. Горецький "Історія української лексикографії". К., 1963;


1825
Обкладинка «ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ К. Ѳ. РЫЛѢЕВА. »

[Рылеев К. Примѣчанія къ Войнаровскому]

Пояснено російською мовою 7 українських слів в примітках до поеми "Войнаровський".

DJVU файл з текстовим шаром та навігацією за виданням Полное собраніе сочиненій К.Ѳ.Рылѣева, Лейпцигъ, 1861

Рецензія:
П. Горецький "Історія української лексикографії". К., 1963;


1826

Павловський О. «Словарь малороссійскаго нарѣчія» [А-Б]

Публікації:

Бучко Д. Г. «Словарь малороссійскаго нарѣчія» О. Павловського (з передмовою Д.Бучка) // З історії української мови. До 150-річчя "Граматики"О. Павловського. К. Наукова думка, 1972, 115 с., Словник: с.95-115

307 словникових статей (на літери А-Б; в "Кратком малороссійском словаре" 1818 р. – на ці літери 69 слів) з перекладом чи пояснень російською мовою чи україномовними ілюстраціями (в т.ч. стійкими словосполученнями, прислів’ями та приказками). Словник фактично є першою лексикографічною працею нової української літературної мови.

HTML файл на сайті ІЗБОРНИК

:Рецензії:

Б. Галас Лексикографічна спадщина Ф.С.Шимкевича і стан українського словникарства в кінці XVIII – на початку XX ст." У..,1995;
Бучко Д. Г. «Словарь малороссійскаго нарѣчія» О. Павловського


1827
right

[И. Кулжинский І.] «Изъяснение малороссийских слов, находящихся в сей книге» // «Малороссійская деревня, сочинение И. Кулжинскаго», М.: В Типографіи Императорскаго Московскаго Театра, 4 н. н. с.

62 слова

Рецензія:
П. Горецький "Історія української лексикографії". К., 1963;


1827

[Максимович М.] «Словарь» // «Малороссійскія пѣсни изданныя М.Максимовичемъ». М.: Въ типографіи Августа Семена, при Императорской Медико-Хирург.Академіи, 1827, 211 с.; Словник: с.183-211 Понад 500 слів

DJVU файл.


Рецензії:
Б. Галас "Лексикографічна спадщина Ф.С.Шимкевича і стан українського словникарства в кінці XVIII – на початку XX ст." У..,1995;
П. Горецький "Історія української лексикографії". К., 1963;


1831-2
right

[Гоголь М.] «Малороссійскія слова, встрѣчающіяся въ ... » // «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки. Повести изданные Пасичникомъ Рудымъ Панькомъ», С.-П.: І – 1831, ІІ – 1832

DJVU файл з текстовим шаром та навігацією з видання Сочиненія Гоголя, М., 1855

156 слів з російським перекладом чи поясненням

Рецензії:
Б. Галас "Лексикографічна спадщина Ф.С.Шимкевича і стан українського словникарства в кінці XVIII – на початку XX ст." У..,1995;
П. Горецький "Історія української лексикографії". К., 1963;


1833
right

Фогорашій І. Руско-Угорська или мадярска граматика. — Відень, 1833. — 90 с. Додано двомовний тематичний словник, у якому до угорських слів подані відповідні їм слова, вживані, зокрема, в українських говорах Закарпаття.

1834

[Максимович М.] «Украинскіе народныя пѣсни изданныя Михаиломъ Максимовичемъ», М. Въ Университетской Типографіи, 1834

156 слів, перекладених або пояснених у 176 виносках російською мовою.

PDF файл.

Рецензії:
Б. Галас "Лексикографічна спадщина Ф.С.Шимкевича і стан українського словникарства в кінці XVIII – на початку XX ст." У..,1995;
П. Горецький "Історія української лексикографії". К., 1963;


1836
Обкладинка

Лукашевич П. «Малороссійскіе и червонорусскіе народныя думы и пѣсни», СПб Въ типографіи Эдуарда Прана и Ko, 1836, 171с. 69 слів, пояснення подавалося у виносках російською мовою.

DJVU файл.

Рецензії:
Б. Галас "Лексикографічна спадщина Ф.С.Шимкевича і стан українського словникарства в кінці XVIII – на початку XX ст." У..,1995;
П. Горецький "Історія української лексикографії". К., 1963;
1836

[Шимкевич Ф.] «Словарь малороссийского наречия сравнительно с другими славянскими наречиями». — бл 1836. 448 с. рук. - На тит. с. заголовок: Словарь украинского наречия. БАН Росії

Публікації:

«Ф.С. Шимкевич як лексикограф і українське словникарство кінець XVIII-початок ХХ ст. » / Б.К. Галас. Ужгород, 1995, 297 с. Словник: c.75-144

Понад 4500 слів.

На рукописі автор не вказаний. Ряд дослідників (А. Лященко, П. Горецький, А. .Москаленко) приписує авторство А. Метлинському. Б. Галас доводить, що автором є Федір Шимкевич.

DJVU файл.

Рецензії:
Б. Галас "Лексикографічна спадщина Ф.С.Шимкевича і стан українського словникарства в кінці XVIII – на початку XX ст." У..,1995;
А. Москаленко "Нарис історії української лексикографії". К.., 1961;
П. Горецький "Історія української лексикографії". К., 1963;


1838
right

[Котляревський І.] «Объяснительный словарь» // «Украинский сборникъ», Х., 1838

бл. 450 слів, словник при 1-му вид. «Наталки Полтавки» І. Котляревського

Рецензії:
Б. Галас "Лексикографічна спадщина Ф.С.Шимкевича і стан українського словникарства в кінці XVIII – на початку XX ст." У..,1995;
П. Горецький "Історія української лексикографії". К., 1963;


1838-9
Обкладинка журналу «Časopis Českého Museum», 1838. – R. 13.

Wahilewič D. J. «Huculowé, obywatele wýchodnjho pohorj Karpatského» // Časopis Českého Museum. 1838. – R. 13. - S. 475-498 - Словничок: c. 496-498.; Časopis Českého Museum. 1839. – R. 13. - S. 46-68 [pdf]

108 і 111 слів

Чеський переклад рукописної праці І. Вагилевича, разом зі словничком (1838) та з гуцульськими словами, записаних латинкою і перекладених в примітках (1839).

DJVU файл.

Рецензії:
Б. Галас "Лексикографічна спадщина Ф.С.Шимкевича і стан українського словникарства в кінці XVIII – на початку XX ст." У..,1995;
П. Горецький "Історія української лексикографії". К., 1963;


1839
right

[А.Метлинський] «Объясненіе непонятныхъ для Великороссіянъ Южнорусскихъ словъ и вираженій» // «Думки и пѣсни та шче дешчо» Амвросія Могили — Харьковъ: Въ Университетской типографии, 1839. — С. 191-204.

260 слів

Рецензії:
Б. Галас "Лексикографічна спадщина Ф.С.Шимкевича і стан українського словникарства в кінці XVIII – на початку XX ст." У..,1995;
А. Москаленко "Нарис історії української лексикографії". К.., 1961;
П. Горецький "Історія української лексикографії". К., 1963;
Б.Грінченко "Словарь української мови", т. 1. К., 1907; (Передмова);


1839
Обкладинка книжки

Żegota P. «Słowniczek mniej zrozumiałych słów ruskich» // Żegota Pauli. Pieśni ludu ruskiego w Galicyi. — T. 2. — Lwów: Nakł. K. Jabłońskiego, 1839. — 205 s: словничок (12 c).

650 українських слів o перекладом або поясненням польською мовою. Перший українсько-польський словник.

DJVU файл.

Рецензії:
Б. Галас "Лексикографічна спадщина Ф.С.Шимкевича і стан українського словникарства в кінці XVIII – на початку XX ст." У..,1995;
П. Горецький "Історія української лексикографії". К., 1963;
1840
Обкладинка

Білецький-Носенко П. «Словарь малороссийского или юго-восточного русского языка, филологический, этимологический с показанием частей языка, окончательных корней слов, метаплаомов, идиоматизмов, со сводом гипонимов с пословицами и поговорками, со-ставленный по произношению, как говорят и Малой России и Южной России». 1840-1842 347 арк. Ін-т літератури НАН України.

Публікації:

Білецький-Носенко П. Словник української мови / АН УРСР. Ін-т мовознавства їм. О. О. Потебні; Підготував до видання /В.В.Німчук; Відп. ред. К. К. Цілуйко. — Київ: Наук. думка, 1966. 419 с.

DJVU файл з текстовим шаром та навігацією

Понад 20000 слів, перекладених або пояснених російською мовою з вказівки на належність слова до певної частини мови, а іноді її етимологічні довідки та паралелі з інших мов, зокрема з польської, німецької; найбільший за обсягом український словник першої полонини XIX ст. Лексичний матеріал базується на полтавському діалекті.

Рецензії:
Німчук В.В. Перший великий словник української мови Павла Білецького-Носенка
Б. Галас "Лексикографічна спадщина Ф.С.Шимкевича і стан українського словникарства в кінці XVIII – на початку XX ст." У..,1995;
А. Москаленко "Нарис історії української лексикографії". К.., 1961;
П. Горецький "Історія української лексикографії". К., 1963;


1841
Обкладинка журналу «Časopis Českého Museum», 1841. – R. 15.

Wahilewič D. J. «Bojkowe. Lid ruskoslovenský w Haličjch» // Časopis Českého Museum. 1841. – R. 15. - S. 30-72 - Словничок: c. 51-53, переклад слів також і в примітках. [pdf]

135 слів в словничку.

DJVU файл.

Рецензії:
Б. Галас "Лексикографічна спадщина Ф.С.Шимкевича і стан українського словникарства в кінці XVIII – на початку XX ст." У..,1995;
П. Горецький "Історія української лексикографії". К., 1963.
1841

Wahilewič D. J. «Łemki — mieszkańcy zachodniego wzgórza Karpat» przez D. Jana Wagilewicza, Lwów, 1841 (рукопис),

Публікації:

І.М.Вагилевич «Лемки — мешканці Західного Прикарпаття» / Переклад з польської, підготовка до друку та вступна замітка І. Д. Красовського (м. Львів) // Народна творчість та етнографія 1965, № 4. - С. 76-80, словничок – с.79 41 слово в словничку.

Рецензії:
П. Горецький "Історія української лексикографії". К., 1963;
І. Красовський "І.М.Вагилевич «Лемки — мешканці Західного Прикарпаття»"


1842
Титульна сторінка

[Котляревський І.] «Словарь малороссійскихъ словъ, содержащихся в Энеиде, с русским переводом» // Виргилиева Энеида, на малороссійский языкъ переложенная И. Котляревскимъ. — Харьковъ: Въ университетской типографии, 1842. — Словник: 32 с.

DJVU файл з текстовим шаром та навігацією.

Рецензії:
1844

Wagilewicz І. «О mieszkańcach wschodniej części gór karpatskich» // Przegląd naukowy. - 1844. — T. 4. S. 24-25.

1846
Титульна сторінка

Бодянский О. Объясненіе невразумительных слов, встрѣчающихся в этой лѣтописи / Летопись Самовидца о войнах Богдана Хмельницкаго и меджоусобиях, бывших в Малой России по его смерти. Москва: Въ университетской типографии, 1846 434 слова, перекладених російською, часто з вказанням походження (польська, німецька)

DJVU файл.


1846
Титульна сторінка

Бодянскій О. "Объясненіе нѣкоторыхъ словъ Малоросійскихъ въ Исторіи Русовъ, непонятныхъ для Великоросіянина." /„Исторія Русовъ или Малой Россіи", сочиненіе Георгія Конискаго, Архіепископа Бѣлорускаго, М.. М., Въ университетской типографіи. 1846.

HTML на сйті "ІЗБОРНИК".

DJVU файл з текстовим шаром.

36 слів, перекладених, або пояснених російською.

1847
Перша сторінка словника

[І.Рудченко] «Словарь реже употребляемых слов съ пословицами къ чумацкому быту» // Рудченко И. Чумацкие народные песни, — Кіевъ, 1847. — С. 245-257.

243 словникові статті з перекладами чи поясненнями на російській мові 427 слів; до 38 статей наведено ілюстративні прислів'я, приказки та інші вислови.

DJVU файл з текстовим шаром та навігацією.


1849

[Левицький Й.] Собраніє найпотрібнѣйшихъ назвискъ подъ чувство приходящихъ рѣчей на способъ образкового свьта Коменского. Для починающихся вчити нѣмецкого языка / Предисловіє: І.Лѣвицкій. — Перемишль: Черенками русского собор. Крылоса, 1849. — 64 с.

1849
right

Витвицький Т. «Приречный словарь пол[ь]ско-словеньскій и народнорускій, содержащъ въ себѣ вся речені а польская, словенская и народно руская»

Публікації:

Słownik polsko-cerkiewnosłowiańsko-ukraiński Teodora Witwickiego z połowy XIX w.; opracowanie: Josyp Dzendzeliwski, redakcja naukowa: Janusz Rieger, Warszawa, Wydawn. Nauk. Semper, 1997


  1. Цей проєкт започаткував LJ користувач o_rest. Йому належить і пропозиція розмістити зібрання на цьому сайті. Він зібрав тексти рецензій і більшість сканів словників.