Вісник Інституту Української Наукової Мови

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

«Вісник Інституту Української Наукової Мови» («Вісник ІУНМ») — неперіодичне видання, засновано у Києві 1927 року. Вийшло два випуски: перший 1928 і другий — 1930 року.

Завдання і програму «Вісника» викладено у першому випуску (с. 105):

Завдання «Вісника» — всебічно сприяти розвиткові наукової та взагалі культурної української мови.

Програма «Вісника»:

  1. Статті на лінгвістичні теми з царини фонетики, ортографії, словотворення, морфології, синтакси, стилістики, семасіології, лексикології та фразеології української мови, переважно з погляду унормування, практичних потреб українізації та мовного поступу взагалі.
  2. Varia. Дрібніші замітки й розвідки з обсягу тих самих питань.
  3. Програми й інструкції до збирання мовного матеріялу.
  4. З народніх уст. Збірки матеріялів народньої термінології й номенклатури з окремих галузей сільського господарства; промисловости, доморобства то-що.
  5. Бібліографічні замітки й рецензії.
  6. Хроніка мовного життя. Інформація про розроблення наукової мови в межах нашого Союзу та в инших народів світу. Інформація про життя й працю ІУНМ.
  7. Поради й відповіді в мовних справах. Редакція «Вісника» вважає, що наукова мова може нормально розвиватися тільки в оточенні вільної від жаргону культурної мови, тим-то вона й запроваджує в «Віснику» цей розділ, маючи надію, що культурні робітники, а найперше вчителі й робітники друковного слова, надто нашої преси, допоможуть виявити на сторінках «Вісника» всі недуги, що на них слабує сучасна культурна мова і тим стануть до помочи в процесі унормування нашого мовного поступу.
  8. Книжки на рецензію.
  9. Оповіщення.


I Випуск (1928 р.). Djvu файл з текстовим шаром і навігацією.

Вісник Інституту Української Наукової Мови. Випуск І. Обкладинка.
Вісник Інституту Української Наукової Мови. Випуск І. Титульна сторінка.

Редакційна Колегія: Микола Гладкий, Сергій Паночіні, Кость Туркало, Григор Холодний, Вадим Шарко.
Відповідальний редактор, Керівник ІУНМ Григор Холодний. Секретар С. Паночіні.


У передмові викладено основні завдання видання і висловлено надію, що «Вісник ІУНМ» стане «підручною книжкою нашого культробітника, хай його авторитетне слово допомагає тим, хто вертається в лоно своєї української національности, і тим хто українізується з щирим бажанням служити інтересам ... українського народу».
Розділ Статті відкриває розвідка Г. Холодного «До історії організації термінологічної справи на Україні», де викладено історію розвитку української наукової термінології від 60-х років XIX ст. до створення ІУНМ. У двох коротких статтях О. Янати та Я. Лепченка викладено принципи укладання української природничої номенклатури. Остання стаття розділу є викладом доповіді на загальних зборах Соціяльно-Економічного Відділу ІУНМ та на Термінологічній Секції Пленуму Державної Правописної Наради М. Любинського «Уваги до проєкту елементарної граматичної термінології Державної Комісії для впорядкування українського правопису».
Розділ Varia містить 5 коротких заміток, зокрема історичну розвідку Я. Лепченка «До початків національної наукової мови», присвячену пам’яті М. Максимовича.
Розділ Програми й інструкції відкриває звернення до українського громадянства з закликом збирати народний термінологічний матеріял та докладна інструкція «До збирання мовного матеріялу в галузі природничої термінології та номенклатури». Інструкція «Для укладання словників ІУНМ» формалізує основні вимоги до словників.
У рубриці З народніх уст подано 2 розвідки з української діалектної термінології.
Розділ Бібліографічні замітки й рецензії містить 7 заміток, зокрема рецензію В. Вовчанецького на кн. В. Підгаєцького на дуже популярну у той час тему — «Евгеніка, або наука про поліпшення майбутніх поколінь» (Х., 1924).
Завершує «Вісник» Хроніка, що інформує про зв’язки ІУНМ з науковими установами в Україні та за кордоном, передруковує повідомлення про діяльність Інституту, вміщені у пресі.


У першому випуску участь брали: В. Вовчанецький, М. Гладкий, Г. Іваниця, Ф. Калинович, Г. Коваленко-Коломацький (УЛЕ), М. Кривинюк, О. Курило, Я. Лепченко, О. Лисенко, М. Любинський, Я. Миколаєнко, С. Паночіні, Проф. Є. Тимченко, К. Туркало, Гр. Холодний, Проф. О. Черняхівський, В. Шарко, Б. Юрківський (Одеса). Проф. О. Яната (Харків), В. Ярошенко та П. Дейнека.


II Випуск (1930). Djvu файл з текстовим шаром і навігацією.

Вісник Інституту Української Наукової Мови. Випуск ІІ. Обкладинка.
Вісник Інституту Української Наукової Мови. Випуск ІІ. Титульна сторінка.


Редакційна Колегія: Микола Гладкий, Петро Горецький, Микола Любинський, Сергій Паночіні.
Відповідальний редактор, Т.В.О. Керівника ІУНМ Микола Гладкий. Секретар Сергій Паночіні.

Число відкриває повідомлення:

ДО ЧИТАЧА.
Поки набирали в друкарні це число «Вісника ІУНМ», у Всеукраїнськії Академії наук відбулися реорганізаційні зміни, наслідком яких зліквідовано Інститут Української Наукової Мови та інші лінгвістичні установи ВУАН і зорганізовано Науково-дослідчий Інститут Мовознавства. Отже «Вісник ІУНМ» далі виходити не буде.
Редколеґія ІУНМ.
16/ІІІ 1930 року


Передмова редакції від 15/ХІ 1929 року повідомляє:

Несповна два роки тому ІУНМ виготував до друку І вип. свого «Вісника». Виділена з складу Редакторату, Редакційна Колеґія його невдовзі виготувала була і випуск другий, але своєчасно він не побачив світу з різних причин, а найперше через те, що не мав під собою потрібної фінансової бази. Отже тепер, коли Упрнаука приділила на цю справу певну суму, Редколеґія ІУНМ відновлює видання «Вісника», змінивши його профіль і наблизивши його до потреб поточного моменту.


У розділі Статті вміщено статтю М. Гладкого «Інститут Української Наукової Мови ВУАН», яка є органічним продовженням статті Г. Холодного (1-й випуск); подано розвідку інженера Т. Секунди «Принципи складання української технічної термінології»; виклад доповіді П. Горецького «Чужомовні наростки в запозичених прикметниках в українській мові» виголошеної на засіданні Філологічної Колеґії ІУНМ 1929 та дискусійну статтю академіка С. Рудницького «Декілька слів у справі географічної топономастики і транскрипції чужомовних географічних назов на українських мапах».
У розділі Varia — розвідка Ф. Калиновича «Двома шляхами (з приводу укладання білоруської математичної термінології)».
Рубрика З народніх уст містить 2 дослідження та матеріали Бюра Народньої Термінології ІУНМ. Далі вміщено матеріяли Арбітражної Комісії при Редактораті ІУНМ, завданням якої було "стежити, щоб по словниках ІУНМ не було розбіжностей та непогоджености термінів"; відповіді Консультаційного Бюра ІУНМ на запитання читачів; звіт про роботу організованої в 1927 року Філологічної Колеґії ІУНМ з переліком заторкнутих на її засіданнях тем.
У розділі Бібліографічні замітки й рецензії подано 4 замітки, зокрема рецензія П. Горецького на першу в СССР монографію з теоретичних проблем прекладознавства «Теорія й практика перекладу» (Х., 1929) О. Фінкеля.
Під рубрикою Personalia подано некролог члена ботанічної секції ІУНМ Якова Маркіяновича Куда.
Розділ Хроніка подає новини ІУНМ та список словників, що їх упорядкував ІУНМ. Список містить дані про 16 виданих до другої половини 1929 року словників і один, що готується до друку.
До 2-го випуску долучено додаток — ювілейну брошуру «Природничий Відділ ІУНМ (підписана: Подав Ф. Калинович ), де подано короткий огляд його роботи за 10 років його існування.