Словники термінологічних комісій — попередників ІУНМ

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

Повернутись до сторінки Словники 1917 — 1948 рр.

 1. Термінологія географічна , зложена Природничою Комісією Українського Т-ва Шкільної Освіти в Києві. Київ: Друк. Центр. Ради, 1917, 12 с.
 2. Термінологія граматична і правопись, ухвалені Комісією мови при Українському Товаристві Шкільної Освіти в Київі. Київ, 1917, 20 с.
 3. Проєкт альгебричної термінології. Київ: Вид. Т-ва шкільної освіти, 1917, 8 с.
 4. Проєкт геометричної термінології. Київ: Вид. Т-ва шкільної освіти, 1917, 15 с.
 5. Українська граматична термінологія й правопис, ухвалені Катеринославським Учительським Товариством та лекторською комісією Учительського Товариства. Без місця та року видання. Вид. Каменяр, 15 с.
 6. Програма систематичного курсу арихметики [аритметики] і термінологія. Зложена математичною комісією Українського Товариства Шкільної Освіти. Київ, 1917, 15 с.
 7. Падалка Л. Російсько-український діловодний словник. Педагогічне Бюро Полтавського Губ. Земства. Полтава, 1918, 3 + 106 с.
 8. Ніколаєв В. Ф. Назви звірів, птиць, комах та инших животин. Музей Полтавської Губ. Нар. Управи. Матеріяли до української наукової термінольоґії. Матеріяли до термінольоґії по природознавству. Ч. 1. Полтава, 1918, 5 + 60 с.
 9. Жигадло І. Короткий московсько-український правничий словник. Кременчук: Вид-во Полтавського Українського Правничого Товариства, 1918, 36 с.;
  2-е доп. вид. під назвою Короткий московсько-український словник судівництва та діловодства. Полтава: Вид-во Полтавського Українського Правничого Товариства, 1918, 126 с.;
  3-є вид., 1919, 126 с.
 10. Курило О. Російсько-український словничок медичної термінольогії. Київ: вид. «Українських Медичних вістей», 1918, 31 с.
 11. Термінольоґія технічна, прийнята Технічною Термінольоґічною Комісією при Департаменті Професійної Освіти M.H.O. За ред. Т. Секунди. Київ: Друкар, 1918—1919 pp.,
  • вип. І, Статика, 1918, 20 с.,
  • вип. II, Залізобетон, 1919, 15 с.,
  • вип. III, Гірництво, 1919, 22 с.
 12. Галин М. Російсько-український медичний словник. Матеріяли до української медичної термінології. Київ: Київ Губ. Відділ Охорони Народнього Здоровля, 1920, XVIII + 144 с.
  Репринт К.:Триада, 1994.

Терминольоґічна Комісія Природничої Секції Українського Наукового Товариства видала дві окремі вiдбитки з I тома Матеріялів до української природничої терминольоґії (цей том було надруковано, проте наклад загинув; на 1930 рік існував один примірник у бібліотеці ІУНМ, див. Природничий відділ ІУНМ с.18-19 де наведено і його зміст):

1918 – вип. 1 – Словник української физичної терминольоґії. (Проєкт). Уклала О. Курило. Київ: Вид. Терм. Ком. Від. Природн. Наук Укр. Наук. Т-ва, 1918, 133 с.
[Текст російсько-український; український цифровий показник.]

1919 – вип. 2 – Словник української ентомольоґичної номенклатури. (Проєкт). Укладач Ір. Щоголів. Київ: Вид. Терм. Ком. Від. Природн. Наук Укр. Наук. Т-ва, 1919-20, 1+78 с.
[Текст латино-українсько-російський; український і російський цифровий показники]


Повернутись до сторінки Словники 1917 — 1948 рр.