Українське Наукове Товариство

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
(Перенаправлено з УНТ)
Перейти до: навігація, пошук
right

УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО в Києві — громадське наукове товариство академічного типу. Засноване у кін. 1906 за ініціативою М. Грушевського і групи київських громадівців за зразком Наукового товариства ім. Т. Шевченка з метою організації та розвитку української науки і пропаганди її здобутків серед широкого загалу. Головою УНТ став М. Грушевський, секретарем І. Стешенко. Фінансову основу для діяльності товарства склали членські внески і пожертвування меценатів (зокрема В. Симиренка). УНТ мало три секції (історичну, філологічну і математично-природничу) та дві комісії (медичну і статистичну). Членами УНТ були В. Антонович, К. Мельник-Антонович, [1], М. Василенко, Ф. Вовк, Б. Грінченко, І. Джиджора, В. Дурдуківський, П. Житецький, І. Каманін та ін. Видавало наукові праці (29 томів обсягом 350 друк.арк. у 1907-17), влаштовувало публічні засідання з науковими доповідями в приміщенні Українського клубу в Києві. Було опубліковано 18 тт. «Записок УНТ», в яких друкувались переважно праці історичної та філологічної секцій, «Збірники» праць математично-природничої секції та медичної комісії. У 1914 і 1917 вийшли два томи квартальника «Україна» (у 1915-16 у Москві видруковано 2 т. «Українського наукового журналу»). УНТ не увійшло до створеної 1918 Української академії наук. У 1921 було адміністративним порядком включене до Всеукраїнської Академії Наук, де його секції ще певний час зберігали свою автономність, а згодом стали секціями відповідних відділів ВУАН. УНТ мало значні заслуги в пропаганді української науки і культури.

Л. Зашкільняк (Львів).

Посилання на інші джерела на ту саму тему:
Вікіпедія: Українське наукове товариство.