Комісія для складання Словника української живої мови

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

Українська мова. Енциклопедія

КОМІСІЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЖИВОЇ МОВИ при УАН. Утв. 1918 у складі Істор.-філол. відділу УАН. Голова — А. Кримський, керівничий — В. Ганцов, згодом М. Калинович. Комісії було передано б-ку Б. і М. Грінченків. У 1924 вона почала видавати 4-томний «Російсько-український словник» за ред. А. Кримського та С. Єфремова і за участю В. Ганцова, Г. Голоскевича, М. Грінченко, А. Ніковського (вийшли т. 1-3, літери А-П; див. Лексикографія). У 1930 Комісія припинила своє існування, частково влившись в Ін-т мовознавства ВУАН.

Б. М. Ажнюк.