Шевельов Ю. Стан і статус

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук
Титульна сторінка першого видання.

Цю працю було написано у січні-листопаді 1981 року у Нью-Йорку. Про появу українського тексту автор пише у своїх впровідних заввагах:

Нарис, що пропонується увазі читачеві у цій книжці, має свою коротку історію. Кілька років тому Український дослідний інститут Гарвардського університету заплянував видати том, присвячений мовному питанню на Україні. Редактор видання професор Павло Р. Маґочі звернувся до автора цього нарису з пропозицією написати для цього видання частину про мовне питання на Україні в 20 сторіччі. Автор погодився, але обмежив свою тему до передвоєнного періоду.
Увесь нарис, як і решта заплянованого тому, був написаний англійською мовою. Коли в видавництві «Сучасність» виникла думка про доцільність видати цей нарис також українською мовою і видавництво дістало на це згоду проф. Маґочі, постало питання про виготування українського тексту. На цей час автор мав інші зобов'язання і не міг узятися за переклад, тим більше, що треба було не тільки перекласти авторів текст, а знайти всі численні цитати в оригіналах. Працю над власне перекладом погодилася взяти на себе Оксана Соловей; цитати розшукували працівники Прологу. Так постав цей текст, у незвичайній його комбінації: переклад українського автора українською мовою. До цих пояснень треба додати, що переклад був переглянений автором і є таким чином перекладом авторизованим.
  • Юрій Шевельов. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941): Стан і статус. Перклад з англійської Оксани Соловей. Сучасність, 1987, 296 с. (Бібліотека Прологу і Сучасности Ч. 173).
  • George Y. Shevelov. The Ukrainian Language in the First Half of the 20th Century (1900-1941): Its State and Status.- Cambridge. Ma.: Harvard Ukrainian Reserch Institute, 1989, 242 pp.

Передруки:

  • Юрій Шевельов. Українська мова в першій половині двадцятого стліття (1900-1941): Стан і статус. Чернівці: Рута, 1998.
  • Скорочений варіант (випущено розділи 1, 2, 3 та 8) в кн. Ю. Шерех. Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. Т. III. Харків: Фоліо, 1998, Стор. 250-363.
  • Скорочений варіант (випущено розділи 1, 2, 3 та 8) в кн. Ю. Шерех. Поза книжками і з книжок. Київ: Час, 1998, Стор. 281-392.
  • В кн. Юрій Шевельов. Вибрані праці: У 2 кн. Кн.І. Мовознавство / Упоряд. Л. Масенко.- К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008, Стор. 26-279.


Повний текст книжки. Текст відкривають не усі переглядачі. Якщо таке трапилося, користуйтесь посиланнями, наведеними у ЗМІСТі.

ЗМІСТ

1. Кілька впровідних завваг.... 5
2 Українська літературна мова 1900 року: спроба хронологічного перетину.... 11
3. Перед Першою світовою війною та революцією (1900-1916)....29
4. Доба Визвольних Змагань (1917-1920)....83
5. Радянська Україна до українізації....105
6.Доба українізації (1925-1932).... 133
7. Між роками 1933 і 1941: Україна за Постишева і Хрущова.... 171
8. Західна Україна між двома війнами (1920-1939).... 211
8.1. Українські землі під Польщею.... 211
8.2. Українські землі під Румунією.... 231
8.3. Закарпаття під Чехо-Словаччиною.... 239
9. Кінцеві завваги.... 257
Використана література.... 268
Покажчик власних імен.... 279