Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду. Документи і матеріали/ Упорядники: Масенко Л., Кубайчук В., Демська-Кульчицька О. За ред. Л. Масенко. К.: Вид. дім Києво-Могилянська академія — 2005, —399с. Djvu-файл книжки з текстовим шаром і навігацією.

Більшість документів є на сайті. Перехід до цих текстових сторінок можна здійснити з поданого нижче змісту.

ЗМІСТ

Мовна політика в УРСР: історія лінгвоциду .... 5

I. «Перебудовними шляхами». Українізація

Микола Скрипник. Перебудовними шляхами .... 38
Григорій Холодний. Стан та перспективи наукової роботи Інституту Української Наукової Мови (подано лише V розділ. Повний текст) .... 92
Олена Курило. Уваги до сучасної української літературної мови: Вступне слово .... 94
Олекса Синявський. Найголовніші правила української мови: Передмова .... 100
Правопис .... 103
Від державної комісії при НКО для впорядкування українського правопису .... 103
Постанова Народного Комісара освіти УСРР від 6-го вересня 1928 р. .... 105

II. «Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті». Документи та матеріали 30-х років

Постанова Народного Комісара Освіти УСРР від 5-го вересня 1933 р. .... 108
До видання нового українського правопису .... 108
Післяслово до 2-го й 3-го випусків II тома російсько-українського словника .... 110
Андрій Хвиля. Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті .... 113
Михайло Орлов. Проти націоналістичних настанов у роботі УРЕ .... 132
Резолюції Комісії НКО в справі перевірки роботи на мовному фронті .... 140
Резолюція Комісії НКО в справі перевірки роботи на мовному фронті на доповідь тов. Хвилі «Націоналістична небезпека на мовному фронті і боротьба проти неї» (26 квітня 1933 р.) .... 140
Резолюція Комісії НКО для перевірки роботи на мовному фронті в питаннях термінології .... 143
Резолюція Комісії НКО для перевірки роботи на мовному фронті в справі граматичній .... 148
Хроніка НДІМ 1933-1934 рр. .... 152
Степан Василевський. Добити ворога .... 163
Петро Горецький. Націоналістичні перекручення в питаннях українського словотвору .... 182
Григорій Сабалдир. Проти буржуазного націоналізму і фальсифікації .... 201
Делчо Дрінов, Павло Сабалдир. Проти націоналізму в математичній термінології .... 219
Проф. Михайло Калинович, Делчо Дрінов. Ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології .... 234
Викорінити націоналізм у виробничій термінології .... 249

III. «Розквіт і взаємозбагачення мов соціалістичних націй». Документи та матеріали повоєнного періоду

Йосип Багмут. Питання перекладу з російської мови на українську .... 256
Віталій Русанівський. За чим тужити? .... 265
Інформація ЦК КП України Центральному комітетові КПРС про ідеологічну роботу .... 269
Іван Білодід. Мова і ідеологічна боротьба (Фрагменти) .... 276
Світлана Єрмоленко, Віталій Русанівський. Літературна мова і художній переклад 283
Микола Шамота. Актуальні питання сучасного радянського літературознавства .... 300
Павло Плющ. Недоречності одного перекладу .... 304
Віталій Русанівський. Розквіт і взаємозбагачення мов соціалістичних націй .... 309
Культура мови сучасних художніх перекладів .... 323
Таміла Панько. Збагачення української соціально-економічної термінології в процесі перекладу творів В. І. Леніна українською мовою .... 339

Реєстр репресованих слів .... 354