Документи Комітету Міністрів 1905 року

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

Оригінали наведених тут документів Комітету Міністрів Російської Імперії перебувають у Відділі рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника (Докладные записки, мемориалы и др. документы, касающиеся отмены ограничения украинского языка в дореволюціонной России. 9 мемориалов. СПБ 1905 г.). Заскановано з ксерокопії. Не було зроблено ксерокопії з Записки Императорской Академіи Наук "Объ отмѣнѣ стѣсненій малорусскаго печатнаго слова". Тому подаємо окремим файлом (посилання у списку документів) текст, засканований з іншого примірника цієї записки.

Документи можна поділити на три групи:

  • Доповідні записки Голові Комітету міністрів С. Ю. Вітте
  • Матеріяли до представлення Міністра Народної Освіти від 24 травня 1905 р.
  • Проєкт "Особого Журнала" Комітету Міністрів від 31 травня 1905 р.

Заради зручности користувачів ці документи подаємо суцільним djvu файлом (порядок відповідає порядкові оригіналів) з навігацією та тектовим шаром ("Записка... " Академії Наук у окремому файлі) і окремими тематичними блоками. Посилання на djvu файли подано у списку документів.

Документи ІІ та ІІІ подано в одному файлі, крім частини додатків, що їх подано у окремих файлах (див. список).

DJVU файл повного комплекту документів з текстовим шаром і навігацією.

Список документів

(у порядку, частково відмінному від розташування документів у теці)

І. Докладныя записки Председателю Комитета Министровъ С. Ю. Витте. DJVU файл з текстовим шаром і навігацією.
От гражданъ г. Одессы.
От О. П. Косачъ, В. П. Науменко, И. Л. Шрага, Н. А. Дмитріева.
От гражданъ г. Харькова.
От М. Л. Кропивницкаго.
ІІ. Справка къ представленію Министра Народнаго Просвѣщенія отъ 24 Мая 1905 г. за № 10172. DJVU файл з текстовим шаром і навігацією.
1) Удостоившееся, 20 Іюня 1863 г., Высочайшаго одобренія распоряженіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
2) Высочайшее повелѣніе 18/30 Мая 1876 г.
3) Высочайшее повелѣніе 8 Октября 1881 года.
4) Справка о цензурѣ малорусскихъ сочиненіи. (Составлена въ Главномъ Управленіи по дѣламъ печати).
5) Извлеченіе изъ Высочайше утвержденнаго, 21 Января 1905 г., Особаго Журнала Комитета Министровъ о порядкѣ выполненія пункта восьмого Именного Высочайшаго указа отъ 12 Декабря 1904 г.
6) Извлеченіе изъ Высочайше утвержденнаго, 20 Февраля 1905 г., положенія Комитета Министровъ.
ІІІ. Объ отмѣнѣ Высочайшихъ повелѣній 18/30 Мая 1876 г. и 8 Октября 1881 г. объ ограниченіи печатанія книгъ на малорусскомъ наречии. Подписалъ: Министръ Народнаго Просвѣщенія, Генералъ-Лейтенантъ Глазовъ (24 Мая 1905 года. №10172.).
Изложеніе дѣла.
Справка.
Законъ.
Соображенія.
Заключеніе.
При семъ прилагаются:
IV.Записка Императорской Академіи Наук "Объ отмѣнѣ стѣсненій малорусскаго печатнаго слова".
V. Особый журнал Комитета Министровъ 31 Мая 1905 г. объ отмѣнѣ ограниченій въ печатаніи книгъ на малорусскомъ языкѣ (DJVU файл з текстовим шаром і навігацією.).