Объ отмѣнѣ стѣсненій малорусскаго печатнаго слова

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук
Обкладинка
Обкладинка.
Записка Императорской Академіи Наук "Объ отмѣнѣ стѣсненій малорусскаго печатнаго слова". С.-Петербург: Типография Императорской Академіи Наук. 1905.
DJVU файл з текстовим шаром і навігацією.
СОДЕРЖАНИЕ
Заборона українського слова в Росії. Реферат петербурської академії наук в справі знесеня заборони українського слова, з додатком "Історичної записки" К. А. Воєнского і вступним словом проф. М. Грушевського. Скрентон, ПА: Вид-во Просьвітної Комісії Руського Народного Союза, 1916 (Передрук з окремої відбитки з "Літературно-наукового вісника" т. 30, 1905 р..
DJVU файл з текстовим шаром і навігацією.
ЗМІСТ
Перша сторінка "Доповіді Комісії..."

Цей документ являє собою відповідь Імператорської Академії Наук на запит Комітету Міністрів від 30 січня 1904 року у справі "объ устраненіи изъ постановленій о печати излишнихъ стѣсненій" (див. Вступление).

18 лютого 1905 року загальні збори Академії схвалили записку. В березні вона була надрукована накладом 150 примірників "для внутрішнього вжитку", але текст її став відомий і з'явився в перекладі В. Гнатюка в "Літературно-науковому віснику" т. 30, 1905 р. та окремою відбиткою, обидва видання галицькі. В Росії записку опублікував щойно 1910 р. невідомий приватний видавець (з дозволу Академії), та вона вже мала тільки історичне значення.


Документ оформлено за правилами Комітету Міністрів. Її надруковано на папері формату 9×12 дюймів з великим лівим берегом (див. зображення першої сторінки "Доповіді Комісії..."). Аби зменшити обсяг, у djvu-файлі наведено лише стовпчик тексту зі збереженням розмірів.

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление. .....І
Докладъ Коммиссіи по вопросу объ отмѣнѣ стѣсненій малорусскаго печатнаго слова. .....1
Приложенія къ докладу Коммиссіи по вопросу объ отмѣнѣ стѣсненій малорусскаго печаттю слова. І—X
І. Очеркъ развитія дѣйствующаго цензурнаго режима въ отношеніи малорусской письменности. П. Стебницкій. .....29
ІІ. О необходимости малорусскихъ книгъ для поднятія умственнаго развитія малорусскаго народа. С. Русова. .....46
ІІІ. Украинофильство. А. Русовъ. .....53
IV. Краткій обзоръ украинскаго литературнаго движенія въ Россіи и за границей. А. Лотоцкій. .....60
V. Сообщеніе П. M. Саладилова. .....73
VI. Сообщеніе В. П. Науменка. .....80
VII. Письмо В. Леонтовича къ Д. Л. Мордовцеву. .....83
VIII. Историческая записка К. А. Военскаго по вопросу объ ограничительныхъ распоряженіяхъ, касающихся малорусской письменности. .....86
IX. О числѣ малороссовъ. А. Русовъ. .....91
X. Газета «Гражданинъ» за 1905 годъ, № 9. .....94

ЗМІСТ

Переднє слово М. Грушевського. .....3
Реферат петербурської академії наук в справі знесеня заборони українського слова. Переклад В. Гнатюка. .....8
Історична записка К. А. Воєнского. Переклад І. Франка. .....53