Шкільництво в Україні

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук
right

Шкільництво в Україні

{Через великий розмір статтю розбито на частини. Зміст кожної з них подано у назвах підпунктів — ВК}

Література

 • Лавровский Н. О древнерусских училищах. X. 1854.
 • Барсов И. Народные школы в Юго-Западном крае. K. 1864.
 • Драгоманов М. Народні школи на Україні, «Громада». Женева 1877.
 • Харлампович К. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII в. Казань 1898.
 • Павенцький А. Початок і розвій шкільництва на Руси. Л. 1900.
 • Карбулицький І. Розвій нар. шкільництва на Буковині. Вашківці 1907.
 • Баран С. З поля статистики гал. сер. шкіл. Л. 1910.
 • Проект єдиної школи на Україні, частина 1. Кам'янець-Подільський 1919.
 • Пастернак С. Із історії осв. руху на Україні за часів революції 1917 — 1919. К. 1920.
 • Astermann M. Erziehungsund Bildungswesen in der Ukrainischen Sozialistischen Räterepublik. Берлін 1922.
 • Біленький Я. Укр. приватні школи в Галичині. Л. 1922.
 • Гринько Г. Нариси радянської просвітньої політики. X. 1923.
 • Wańczura A. Szkolnictwo w Starej Rusi. Л. 1923.
 • Левицький В. Історія виховання і навчання. Л. 1925.
 • Омельченко М. Шкільництво на Кубані. Прага 1927.
 • Авдієнко М. Нар. освіта на Україні. X. 1927.
 • Ряппо Я. Нар. освіта на Україні за десять років революції. X. 1927.
 • Ясінчук Л. 50 літ «Рідної Школи». Л. 1931.
 • Сімович В. Укр. шкільництво на Буковині. Праці Укр. Пед. Товариства в Празі, І. Прага 1932.
 • Školství na Podkarpatské Rusi v přítomnosti. Прага 1933.
 • Сліпий Й. Історичний огляд виховання загалом і зокрема на Україні, 1 — 2. Л. 1935.
 • Сірополко С. Історія освіти на Україні. Л. 1937.
 • Крилов І. Система освіти в Україні (1917 — 1930). Мюнхен 1956.
 • Філіпов О. Розвиток радянської школи в УРСР в період першої післявоєнної п'ятирічки. К. 1957.
 • Грищенко М. Розвиток народної освіти на Україні за роки радянської влади. К. 1957.
 • Черкашин Л. Заг. навчання в Укр. РСР, 1917 — 1957. К. 1958.
 • Гутянський С. Здійснення ленінських принципів народної освіти на Україні. К. 1961.
 • Марченко М. Історія української культури з найдавніших часів до середини XVII ст. К. 1961.
 • Ясницький Г. Розвиток народної освіти на Україні (1921 — 1932). К. 1965.
 • Нар. освіта і пед. думка в Укр. РСР, 1917 — 1966. К. 1967.
 • Kolasky J. Education in Soviet Ukraine: A Study in Discrimination and Russiflcation. Торонто 1968 (укр. видання 1970).
 • Заволоко А. Загальноосв. школа України в кін. XIX — поч. XX ст. К. 1971.
 • Ігнат А. Загальноосв. школа на Закарпатті в XIX — на поч. XX ст. Ужгород 1971.
 • Вабишин С. Школа та освіта давньої Русі. К. 1973.
 • Нікітіна Л. (ред.) Нар. освіта, наука і культура в Укр. РСР. Статистичний зб. К. 1973.
 • Iwanicki М. Oświata і szkolnictwo ukraińskie w Polsce w latach 1918 — 1939. Седльце 1975.
 • Розвиток народної освіти в Укр. РСР в 1974 — 76 pp. K. 1977.
 • Sirka A. The Nationality Question in Austrian Education; The Case of Ukrainians in Galicia, 1867 — 1917. Франкфурт 1980.