Чапленко В. Історія нової української літературної мови

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук
Василь Чапленко. Історія нової української літературної мови (XVII ст. —1933 р.). Нью-Йорк, 1970. Djvu-файл з текстовим шаром та навігацією.


ЗМІСТ
Від автора
Передмова
Уводини
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ВІД XVII СТ. ДО 1917 РОКУ
Початки українського літературно-мовного процесу
Ранні твори як прояви процесу. — Стихійність «перших спроб» і ранні проблиски свідомости. — Естетична функція рідної мови.
Мова «перших спроб» та «Енеїди» І. Котляревського
Жанрово-тематична обмеженість ранньої української літературної мови. — Слівно-граматична будова мови «перших спроб», її різнодіялектність. — Мова «Енеїди» Івана Котляревського. — Мовостиль ранньої української літературної мови.
Ранні спроби поважного стилю
Наукове народолюбство і українська мова наприкінці XVIII та на початку XIX ст. — Нове в мовній діяльності І. Котляревського — Поважний стиль у Гулака-Артемовського.
На манівцях «мовної котляревщини»
Що таке «мовна котляревщина»? — Бурлескний мовостиль у Гулака-Артемовського. — «Жартлива» мова у Білецького-Носенка, Є. Гребінки й інших.
Мова Квітчиної прози
Національна позиція Квітки-Основ'яненка. — Квітчині твори з мовним гумором (бурлескні). — Поважний мовостиль у Квітчиних творах. — Лексико-граматичний характер Квітчиної мови.
Мовна діяльність українських романтиків 30—40 років
Національно-мовні погляди українських діячів 30—40 р р — Мовотворчі завдання романтиків 30—40 р. р. — Джерела розвитку української літературної мови в практиці романтиків. — Історичне значення мовної діяльности романтиків 30—40 р. р.
Перші спроби в творенні українського правопису
Шевченкова мовна діяльність
Національно-мовна позиція Т. Шевченка. — Шевченко і російська мова. — Жанрово-тематичний засяг Шевченкової мовотворчости — Проблема Шевченкових текстів. — Джерела Шевченкової мови — Шевченків мовостиль — Вага Шевченкової мовотворчости в історії української літературної мови.
Панькова Кулішева мова
Мова «Народних оповідань» Марка Вовчка
Інерція чужомовних супровідно-ділових текстів у творчості українських письменників першої половини XIX ст.
Загальні умови українського мовотворення в другій половині XIX ст
Заборони української мови в Росії і боротьба з ними — Боротьба за українську мову в Західній Україні. — Гальмівна роля церков у розвитку українського мововжитку. — Прагнення синтези і влив Галичини в українському мовотворенні
Розширення українського культурного мововжитку
Жанри красного письменства — Українська мова в школі — Українська мова в театрі — Спроби політично-публіцистичної, науково-популярної та наукової мови. — Спроби запровадження української мови в церкві. — Українська мова в побуті освічених людей.
Джерела для творення української літературної мови в другій половині XIX ст.
Народна мова як джерело — «Ковані слова» — Типи неологізмів. — Етранжизми в українському мовотворенні
Мова письменників-реалістів другої половини XIX ст.
Мова О Кониського, І. Нечуя-Левицького й Панаса Мирного. — Мова драматургів М. Кропивницького, М. Старицького, І. Карпенка-Карого. — Мовна позиція Івана Франка
Дальші шукання й перешкоди в творенні українського правопису
На межі двох століть
Небезпека роздвоєння і мовна дискусія 90-их років
Мовна діяльність Бориса Грінченка
Загальна характеристика його діяльности — Характеристика Грінченкової мови — «Словарь української мови».
Українські домагання й прагнення після революції 1905 р. в Росії
Боротьба за скасування обмежень українського друкованого слова. — Поява першої української преси на Наддніпрянщині. — Справа української школи на Наддніпрянщині й Кубані. — Українська мова в театрі — Спроби запровадити українську мову в церкві. — Українська літературна мова в побуті міста й інтеліґенції.
Проблеми українського мовотворення між
двома революціями
Мовна дискусія дореволюційних років. — Проблема газетно-публіцистичної мови — Проблема наукової та науково-технічної термінології
Мова красного письменства 900-их і пізніших років.
Нові мовостилеві тенденції в українській літературі початку XX ст — Мова Лесі Українки. — Василева Стефаникова мова. — Про мову Ольги Кобилянської. — Мова Михайла Коцюбинського. — Мова Володимира Винниченка — Мова С. Васильченка (С. Панасенка). — Мова поетів-модерністів. М Вороного, О. Олеся, Г. Чупринки, М. Філянського й «молодомузців»
Граматично-правописне й лексичне опрацювання української мови
Граматики української мови — Проблеми графіки й правопису. — Слівники української мови
«Новий антракт» у творенні української літературної мови
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА В САМОСТІЙНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ 1917—1920 РОКІВ
Боротьба за українську літературну мову 1917—1920 роками
Революція 1917 р , створення української держави і домагання прав для української мови. — Права національних меншостей та їхніх мов — Кадри українського будівництва й українізації — Загальні труднощі й перешкоди в боротьбі за українську мову
Здобутки українізації за 1917—1920 роки
Розвиток української преси й книговидавання — Розвиток українського шкільництва. — Українська мова в науці — Державна функція української мови. — Українська мова в армії і фльоті — Українська мова в церковному вжитку. — Українська мова в письменстві й театрі. — Українська мова в побуті інтелігенції й міста
Середовий стан української літературної мови
Погляди ворогів і прихильників. — Інформативна й наукова розробка української мови — Проблема діялектної основи української літературної мови — Шукання фонетично-граматичних норм — Добір лексики й творення науково-технічної термінології. — Практика мововжитку — її граматично-лексична строкатість. — Жанри й мовостилі. — Мова окремих наукових діячів.
Справа української графіки й правопису
Загальні висновки з історії української мови в українській самостійній державі
УКРАЇНСЬКА МОВА В УКРАЇНСЬКІЙ «РАДЯНСЬКІЙ» СОЦІЯЛІСТИЧНІЙ РЕСПУБЛІЦІ
Національно-мовна політика більшовиків за т. зв. воєнного комунізму
Дезукраїнізація України під приводом боротьби з «українським націоналізмом». — Деякі заходи на користь української мови та мов національних меншостей і участь у цьому колишніх «боротьбістів» — Фактична нерівноправність української літературної мови в УСРР. — Українська мова в наукових установах України. — Книговидавання, преса, театр і література — Про середовий (внутрішній) стан української мови.
Національно-мовна політика РКП(б) 1923—1933 років
Спроба розчленувати імперський колектив на основі «союзної держави» — Опір імперсько-російської соціяльної бази в дедалі більше централізованій державі.
Національно-мовна політика КП(б)У після XII з'їзду РКП(б)
Загальні постанови про українізацію. — Українізація школи й позашкільної освіти. — Українізація преси — газет і журналів — Спраза видавання й поширювання української книжки. — Справа українізації науки на Україні. — Українізація драматичних театрів та опери. — Становище й стан українського письменства — Українізація церкви — УАП церква — Українська розмовна мова в місті й у побуті міської інтеліґенції
Основні тенденції в творенні української літературної мови 20-их років
Характер мовної політики РКП(б) на цьому етапі і творча діяльність інтеліґенції народів СРСР. — «Уваги до сучасної української літературної мови» О. Курило та їх вплив на українське мовотворення цього періоду. — Укладання загальних і термінологічних слівників та методологія цієї роботи. — Український правопис 1928 р. та «Правописний словник» Гр Голоскевича. — «Норми української літературної мови» Олекси Синявського — Мова й мовостилі в українському письменстві та в театрі.
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА ПОЗА МЕЖАМИ УРСР ТА НА ЕМІГРАЦІЇ
Українізація в Російській федерації
Українська літературна мова на західних українських землях
Український мововжиток на еміграції