Український правопис 1960 р. Передмова.

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

Український правопис. Видання друге, виправлене і доповнене. К,: вид.-во АН УРСР, 1960 р.[1]

Титул.

ПЕРЕДМОВА

У другому виданні «Українського правопису», підготовленому Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР, Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР та Міністерством освіти УРСР зберігаються провідні настанови і правила попереднього видання (1946 року), вже перевіреного практикою вживання й позитивно оціненого широкою радянською громадськістю.

Однак від часу попереднього видання «Українського правопису» в ряді правописних моментів, спільних для української й російської мов, виникла певна неузгодженість, яку тепер, після опублікування «Правил русской орфографии и пунктуации», можна усунути. Також виявилось, що окремі правила «Українського правопису» потребують уточнення та вдосконалення.

Проект перевидання «Українського правопису» був вироблений об'єднаною правописною комісією, до складу якої ввійшли представники Інституту мовознавства АН УРСР — академік АН УРСР Л. А. Булаховський (відповідальний консультант), академік АН УРСР І. К. Білодід, старші наукові співробітники К. К. Цілуйко (керівник групи), Г. П. Їжакевич, наукові працівники М. М. Пещак, В. М. Русанівський, завідуючий кафедрою української мови Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького доцент А. П. Медушевський та доцент кафедри української мови Київського ордена Леніна державного університету ім. Т. Г. Шевченка П. Д. Тимошенко. Цей проект був надісланий кафедрам української мови університетів та педагогічних інститутів УРСР, видавництвам, редакціям, Спілці радянських письменників УРСР та іншим організаціям. Більшість цих установ і організацій, схваливши в основному внесені зміни, висловила ряд цінних зауважень і пропозицій, які були враховані при доопрацюванні проекту перевидання. Комісія висловлює щиру подяку всім установам і особам, які взяли активну участь в обговоренні тексту другого видання правопису. 4


Рукопис в остаточному варіанті схвалений комісією в складі академіка АН УРСР Л. А. Булаховського (голова), академіка АН УРСР М. П. Бажана, академіка АН УРСР І. К. Білодіда, О. Л. Кундзіча, академіка М. Т. Рильського та академіка АН УРСР П. Г. Тичини, яка була призначена Президією Академії наук Української РСР для перевірки повноти та доцільності виправлень, внесених в «Український правопис» у зв'язку з його перевиданням.

У новому виданні «Українського правопису» усунені розбіжності в спільних моментах українського й російського правописів (деякі особливості пунктуації, вживання великих і малих букв, написання слів разом і окремо, правила переносу та ін.), виправлені окремі помилки (наприклад, неправильне написання слів: Ієнна замість Ієна, Гаванна замість Гавана і т. п.), переглянуто ілюстративний матеріал, додано словник-покажчик.


  1. Номери сторінок (грубий шрифт зеленого кольору) подано за першоджерелом.