Українська Загальна Енциклопедія

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук
right

Українська Загальна Енциклопедія — Книга Знання (УЗЕ), перша енциклопедія укр. мовою, 3 тт. (1930—35), видана в-вом «Укр. Заг. Енциклопедія» (Л.—Станиславів—Коломия) заходами В. Микитчука, С. Слюсарчука та ін. Гол. ред. І. Раковський, чл. ред. колегії: В. Дорошенко, М. Рудницький, В. Сімович (ред. відділу «Україна»); 136 авторів з орбіти НТШ. УЗЕ була побудована за зразком чужих енциклопедій, але мала самостійне значення в ділянці інформації про Україну: бл. 8 000 українознавчих гасел (на бл. 34 000 усіх) і багатий (322 стор.) відділ «Україна». УЗЕ як український лексикон міжвоєнного періоду являє собою значну цінність і сьогодні.

На жаль, у радянський період УЗЕ потрапила до категорії особливо крамольної націоналістичної літератури, а її наклад після «золотого вересня» 1939 р. був тотально винищений. Відомі випадки, коли за зберігання УЗЕ давали значні терміни тюремно-табірного ув'язнення, а династія тюремників НКВДКГБ за післявоєнні десятиліття створила у своїх «спецхранах» чималу колекцію конфіскованих томів цього першого сучасного українського лексикону. В інтелігентських родинах Західної України старші люди ще сьогодні з болем серця розкажуть про те, як їм у суворі часи терору 40—50-х років довелося самочинно спалювати УЗЕ, зберігання якої було очевидним свідченням нелояльності супроти більшовицького режиму.