Україна

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук
right

«УКРАЇНА» — українознавчий наук. часопис. Виходив у Києві. Вперше з'являється 1907 за ред. В. Науменка (4 тт. у 12-ти кн.) як продовження «Киевской старины». Видавці прагнули зберегти традиції попереднього видання і стати друкованим органом Українського наукового т.-ва у Києві. Припинило своє існування у зв'язку з рішенням УНТ видавати науковий орган — «Записки Українського наукового товариства». Видання поновлено 1914 і виходило до 1930 (з перервами 1915-16, 1919-23). Виходив під загальною редакцією М. Грушевського як тримісячник 1914-24, двомісячник 1925-30. Загалом вийшло 46 книг (10 — 1914-18, 36 — 1924-30). 1914-18 як наук. трьохмісячник українознавства, орган виходив паралельно з «Записками» для ознайомлення широких верств населення з новими досягненнями українознавства. 1924 після повернення М. Грушевського з еміграції видання відновилося як орган Історичної секції ВУАН. Наклад журн. 1924-30 сягав 1-5 тис. прим. Продовжуючи та розвиваючи традиції «України» 1914-18, 1924-1930 всі матеріали групувалися за 4-ма основними розділами: розвідки та замітки з історії, археології, фольклору, етнографії та літератури, краєзнавства; матеріали з громад, і літ. життя України 19 і поч. 20 ст. (публікація мемуарів, листування, недрукованих літ. творів та іст. документів); критика, звідомлення, обговорення (насамперед рецензії на найцікавіші наук. праці з українознавства, що виходили в Україні та за кордоном); хроніка (інформація про наук. життя в Україні, діяльність іст. установ ВУАН, наук. конференції, з'їзди, експедиції а також некрологи померлим діячам науки, що працювали на терені українознавства). З 1927 в окремих книгах з'являються бібліографічні огляди. Деякі числа були повністю присвячені життю і діяльності Т. Шевченка, М. Костомарова, М. Драгоманова, І. Франка, П. Куліша, О. Лазаревського, В. Антоновича. Серед постійних авторів журналу --- Д. Багалій, М. Василенко, М. Возняк, О. Гермайзе, М. Грушевський, О. Грушевський, Д. Дорошенко, К. Копержинський, О. Лотоцький, В. Міяковський, В. Перетц, К. Студинський, О. Шахматов, В. Щербина. Через ідеологічний та структурний розгром іст. установ, очолюваних М. Грушевським, репресії проти його учнів та співробітників наприк. 1930 «Україна» наук. журн. українознавства припинила своє існування. У вересні 1930 з'явився № 43, останній № 44 був видрукуваний, але у світ не вийшов. 1932 було здійснено спробу поновити видання. Було опубліковано 2 книги, зміст яких віддзеркалював розпочатий наступ на укр. нац. історіографію. Систематичний покажчик змісту журн. видано 1993 у Києві.

С. Панькова (Київ).

Посилання на інші джерела на ту саму тему:
Вікіпедія: Україна (журнал).