Термінологічна правописна конвенція

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

ТЕРМІНОЛОГІЧНА ПРАВОПИСНА КОНВЕНЦІЯ[1]

Схвалено учасниками міжнародної конференції “Фізика в Україні” Київ, 26 червня 1993 року

Ми, учасники міжнародної конференції “Фізика в Україні”, з метою усунення розбіжностей в написанні термінів у словниках, енциклопедіях, довідниках, підручниках, наукових працях тощо домовилися дотримуватися таких правописних норм:

 1. У термінах чужомовного походження сполучення іа передавати українським відповідником ія: потенціял, радіяція, якобіян тощо.
 2. У термінах грецького походження передавати літеру (латинський відповідник th) українською літерою т аритметика, логаритм, апотема тощо.
 3. У термінах грецького та латинського походження сполучення au передавати українським ав: автентичний, авдіо тощо.
 4. Усунути розбіжності у написанні термінів із коренем магнет, писати: магнет, магнетик, магнетострикція, магнетування, магнетний тощо.
 5. Усунути суперечності у написанні слова хемія та похідних від нього. Писати: хемія, хемічний, хемоядерний, хемосорбція тощо.
 6. Повернутися до притаманного українській мові написання термінів літер, метер (діяметер, дозиметер тощо), центер, циліндер, фільтер тощо (але метра, центра, літровий, метрологія, центральний, циліндричний, фільтрувати тощо), а також проєкт, проєкція, йон.
 7. Написання іноземних прізвищ намагатися наближати до звучання цих прізвищ рідною мовою, а саме:
  а) у німецьких прізвищах сполучення еі та еu передавати відповідно українськими сполученнями ай (після ляй) та ой: Айнштайн, Ойлер, Кляйн;
  б) латинські літери g та h у чужомовних прізвищах передавати відповідно українськими літерами ґ та г (за вийнятком тих мов, де ці літери не вимовляються або відповідають іншим звукам): Шрединґер, Гамільтон, Гайзенберґ, але Ерміт, Лопіталь, Жордан;
  в) в англійських прізвищах літеру w передавати українською літерою в: Ват, Вебстер, Вітстон.
 8. Дотримуватися однакового написання прізвищ та термінів, що утворені від них. Зокрема, поширити “правило дев’ятки” на власні імена: Дизель (прізвище) — дизель (двигун).
 9. У запозичених термінах негрецького походження та їхніх похідних передавати латинську літеру h українською літерою г, латинську літеру g — українською ґ. Вважаємо за необхідне подати орієнтовний відкритий список термінів фізики та математики, у яких (та похідних від них) слід писати ґ (див. Додаток). 1600
 10. У родовому відмінку іменники жіночого роду, що в називному відмінку закінчуються на приголосний, писати з закінченням — и: властивости, валентности, соли тощо.
 11. Зберегти розташування літери ь на останньому місці абетки. Пропонуємо фахівцям інших природничих наук приєднатися до цієї конвенції. Певні, що запропоновані правила мають стати нормами наступної редакції “Українського правопису”.


Віктор БАР’ЯХТАР, академік, головний редактор “Енциклопедії фізики”;
Олексій СИТЕНКО, академік, директор ІТФ АН України, головний редактор “Українського фізичного журналу”;
Олекса БІЛАНЮК, професор фізики, член управи Українського Термінологічного Центру в Америці;
Ігор ЮХНОВСЬКИИ, академік, Голова ЗНЦ АН України, директор ІФКСАН України;
Ярослав РУДНИЦЬКИЙ, професор філології, автор ЕТИМОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ та ПРАВОПИСНОГО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ;
Володимир ЛИТОВЧЕНКО, член-кореспондент АН України, член ред. колегій “Українського фізичного журналу” та “Енциклопедії фізики”

та інші — всього 33 підписи.


Додаток до
ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ПРАВОПИСНОЇ КОНВЕНЦІЇ,
схваленої учасниками міжнародної конференції “Фізика в Україні” 26 червня 1993 року.

Орієнтовний відкритий список термінів фізики та математики, що в них (та їхніх похідних) слід писати ґ:

 • аванґард, аґент, аґломерат, аґлютинація, аґреґат, аґресивний, алґебра, алґоритм, амальґама, анґстрем, арґумент, ар’єрґард;
 • веґетація;
 • ґадоліній, ґаз, ґалій, ґальваніка, ґарантія, ґарнітура, ґаус, ґвинт, ґейзер, ґенератор, ґерманій, ґібс, ґлюон, ґотика, ґофрувати, ґравюра, ґравітація, ґрадація, ґрадієнт, ґрадус, ґрадуювати, ґран, ґранула, ґратка, ґриф, ґрифель, ґрунт, ґрупа, ґудзик, ґума;
 • деґенерація, деґрадація, диверґенція;
 • елінґ, елонґація;
 • зиґзаґ;
 • іґнорувати, інґредієнт, інґресія, інтеґрал, інтеґрувати, інтеліґенція;
 • коаґуляція, колеґія, конверґенція, конґломерат, коґрегація, конґрес, конґруентний, контингент, коригувати;
 • лаґранжіян, леґенда, леґувати, ліґатура, лінґвістика, люмберґ;
 • маґазин, маґістраль, марґінал, міґрація, моніторинґ;
 • навіґація, неґатив, неґатрон;
 • ориґінал;
 • паґінація, піґмент, прероґатива, проґрес, пролонґація, пропаґатор;
 • ранґ, реаґент, реаґувати, реґістр, реґламент, реґрес, реґула, рейтинґ, рентґен, риґористичний, ридберґ, ролінґ;
 • сведберґ, сеґмент, сеґнетоелектрик, сеґреґація, сиґнал, сиґнум, синґлет, синґулярний, скейлінґ, суґестія, суроґат;
 • танґенс, трансґресія, триґер;
 • фраґмент;
 • центрифуґа,
 • цуґ.

Цей список не є вичерпний, не містить загальнолітературних назв та термінів інших галузей науки. Сподіваємося, що такі списки укладуть також фахівці інших природничих наук. Оскільки розвиток науки пов’язаний із творенням нових термінів, у майбутньому слід періодично переглядати новоутворені терміни та складати додаткові списки.


 • Термінологічна правописна конвенція. «Український фізичний журнал», 1993, №10, сс. 1599-1600.


Передруки

 • Кочерга О. Деякі міркування про шляхи і манівці розвитку української термінології.«Сучасність», 1994, №7-8, сс. 173-182.

 1. Номери сторінок (грубий шрифт зеленого кольору) подано за першоджерелом.