Словники, укладені без участи УНТ та ІУНМ

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

Повернутись до сторінки Словники 1917 — 1948 рр.

 1. Адаменко П. Медіцинський словничок. Матер'ял для української медіцинської термінології. Могилів на Поділлю: Рідна стріха, 1917, 40 с.
 2. Грох-Грохольський Ю. Російсько-український словник граматичних термінів. Козятин, 1917, 15 с.
 3. Дубняк К. Короткий російсько-український словник термінів природознавства та географії. Миргород, 1917, 31 с.;
  2-е вид. — Кобиляки, 1917, 40 с.
  [Є у форматі pdf].
 4. Левицький Мод. Як писати службові папери українською мовою. Черкаси: Сіяч, 1917, 27 с.
 5. Щириця Ю. Термінологія і програма систематичного курсу арихметики. Вінниця, 1917, 31 с.
 6. В. М. Р. Б. Українська службова термінологія й зразки службових паперів. Вид. неофіціальне. Київ, 1918, 32 с.
 7. Ванько Є. Кишеньковий російсько-український правничий словник. Для адвокатів, суддів, нотарів та урядовців. Київ: Типогр. газеты «Послѣднія новости», 1918, 32 с.
 8. Вікул Є. Російсько-український словничок термінів фізики і химії. Гадяч, 1918, 40 с.
  [Є у форматі pdf].
 9. Євтимович В. Московсько-український словник для військових. Зредаґовано ред. Комісією при Головній Шкільній Управі В. М-ва. Київ, 1918, 125 с.
 10. Ловецький Ф. Короткий московсько-український словник для юристів. Київ: Прогрес, 1918, 29+3 с.
 11. Московсько-український термінологічний словник. Додаток №1 до першого числа Термінологічного збірника Міністерства шляхів (без місця видання), 1918, 56 с.
 12. Українсько-московський термінологічний словник. Додаток №2 до першого числа Термінологічного збірника Міністерства шляхів (без місця видання), 1918, 24 с.
 13. Московсько-український словничок залізничних посад. Додаток №3 до першого числа Термінологічного збірника Міністерства шляхів (без місця видання), 1918, 56 с.
 14. Фізична термінологія (російсько-українська). Уложив педагогічний гурток слухачів Вінницького учительськ. ін-ту. Вінниця, 1918, 32 с.
 15. Комаров Б. , Короткий російсько-український словник. Вип. 1. Фізика. Одеса: Одес. Губвідділ наросвіти, 1919.
 16. Лебідь Д. Українська мова. Російсько-український словник та зразки паперів українською мовою. Чернігів, 1918, 256 с.
 17. Леонтович В. та Єфимов О. Московсько-український правничий словничок. Київ: Друкар, 1919, 141+3 с.
 18. Хведорів Н. М. Московсько-українська термінологія елементарної математики. Кам'янець-Подільський, 1919, 37 с.
 19. Звінський. Начерк філософічної термінології. Черкаси: Вид-во коопер. «Допомога школі» Черкаської повітової вчительської спілки, 1920, 33 с.
 20. Левицький К. Німецько-український правничий словар. Відень: Накл. Видавн. Спілки у Відні, 1920, VII+497 с.
 21. Словник російсько-український математичної термінології. Запоріжжя: вид. Запорізьк. відділу нар. освіти, 1921, 32 с.;
  2-е вид., Діденко О. Практичний російсько-український словник математичних термінів для учнів трудшкіл, профшкіл та студентів. Запоріжжя, 1926, 32 с.
 22. Мельник М. Українська номенклатура висших рослин. Львів: НТШ, 1922.
 23. Александровський Б. П. Шкільний медичний словник (за Галиним). Полтава: вид. Українхреста, 1924, 41+1 с.
 24. Бузинний О. та Щепотьєв В. Короткий російсько-український словник. У книжці Практичний підручник діловодства. Вид. «Книгоспілка», 1924, сс. 43—83.
 25. Короткий російсько-український словничок фінансових термінів для вжитку співробітниками Губфінвідділу. Київ, 1924, 161 с.
  (Надруковано на склографі).
 26. Номенклатура міжнародна причин хороб та смерті (Матеріали до української статистики та економічної термінології, І). Переклад з англ. мови акад. О.В. Корчак-Чепурківського, Харків: вид. ЦСУ, 1924, 25 с.
 27. Риндик С. Термінологічний словник міцності матеріалів. 1924. Окрема відбитка з книжки Риндик С. Міцність матеріялів. Прага: Український Громадський Видавничий Фонд, 1924, сс. I-XXII.
 28. Чайковський М. Систематичний словник української математичної термінології з поазбучним українсько-російським словником. ч. 1. Елементарна математика. Берлін: Видавництво української молоді, 1924. 116 с.
 29. Білик Я. Політичний словник. Популярне пояснення понад 3000 малозрозумілих політичних слів, назв, імен та термінів. Харків: Книгоспілкa, 1925, 277 с.
 30. Матеріяли до української технічної термінології. Випуск I. Рисункові прилади. Основні частини машин. Прага: Основа, 1925, 23 с.
 31. Свободін М. та Кохановський М. Практичний правничий словник російсько-український. Київ: Селянська правда, 1925, 72 с.
 32. Жигадло І. Російсько-український словничок реместв, професій та підприємств. Харків, 1925, 24 с.
 33. Російсько-український словник банкового діловодства. За ред. В.І. Орловського та І.М. Шелудька. Київ: Вид-во київської філії Промбанку, 1925, 6+61 с.
 34. Дубровський В. Російсько-український технічний словник, з додатком сільськогосподарських термінів. Київ: Трест Київдрук, 1925, 1+71 с.
  (Передрук словника з книжки П. Городецького Культура цукрових буряків на Україні );
  вид. 2-е, змінене і доповнене, Російсько-український технічний словник. Київ, 1926, 104 с.
 35. Васильківський М. Українсько-російський словничок. У роботі Я. Мамонтова Хрестоматія сучасних педагогічних течій. Харків, 1926, 613—633 с.
 36. Галин М. Латинсько-український словник. Під ред. д-ра мед. Б. Матюшенка і д-ра Наливайка. Прага: Вид. Спілки Українських Лікарів у Чехословаччині, 1926, XII+304 с.
 37. Гиржель А., Рин Д. Українська мова в бухгалтерії та статистиці. = Украинский язык в бухгалтерии и статистике с предисловием А.И. Бодяги. Номенклатура счетов. Терминология. Формы. Справочный словарь. Практическое пособие при переводе отчетности на украинский язык. Одесса, 1926, 166 с.
 38. Корчак-Чепурківський О. Номенклатура хороб. Латинсько-українські назви хороб та російський покажчик до них. Складено за «Номенклатурой болезней и причин смерти», НКЗ РСФСР. Київ: Вид. Київськ. медінституту, 1926, 50 с.
 39. Лукасевич Є. Анатомичний словник. (Матеріали). Львів, Накладом автора, 1926, 72 с.
 40. Осипів Мик. Російсько-український словник що-найпотрібніших у діловодстві слів (практичний порадник). Харків – Полтава, 1926, 83 с.
 41. Словник української бібліотечної термінології. «Бюлетень Одеськ. бібліотечного об'єднання», 1926, 5 с.
 42. Підмогильний В., Плужник Є. Фразеологія ділової мови. Київ: Час, 1927, 296 с. Перевидано –- Київ: Кобза, 1993, 243 с.
  [Є частною електронного словника на сайті r2u.org.ua].
 43. Усовський Б.М. Каталог-довідник сільсько-господарських машин та приладів. Всеукраїнський союз с.-г. кооперації «Сільський господар». Відділ машиново-тракторовий. Харків: Сільське господарство, 1927, 288 с.
 44. Попов П. Матеріяли до словника українських граверів. Додаток І. Київ: 1927, 34 с.
 45. Тронскій Е. Мадярско-руській правничій термінологичный словарь. Вид. за підпорою Міністерства шкільництва і народної освіти. Ужгород: Вид-во Просвіта, 1925 – 1927, 188 с.
 46. Чикаленко Є. Російсько-український сільськогосподарський словник. Проєкт. Подeбради: Вид. Укр. Госп. Академії та Спілки укр. техніків сільського господарства в ЧСР, 1927, 63 с.
  (Охоплено літери (А-К)).
 47. Лісотехнічний словник. I. Німецько-український. Лісова термінологічна комісія при Агрономічно-лісовому ф-тi УГА в ЧСР та Спілки укр. техніків с. г. в ЧСР, 1928, 137 с.
 48. Карин І. Словник до I, II, III випусків «Техноглота». С додатком основних правил (німецької) граматики. Харків: Укрдержвидав, 1930, 78 с.
  [Німецько-український технічний словник].
 49. Лисько З. Музичний словник. Стрий: Видавництво Музичного Товариства ім. М. Лисенка, філія в Стрию, 1933, 166 с.
  Репринтне перевидання К.: Музична Україна, 1994.
  [Український переклад німецьких, італійських, польських музичних термінів. Також є гасла французські, латинські, англійські, еспанські, що їх номенклятура принялася в музиці для інтернаціонального вжитку.]
 50. Словник математичної термінології для середньої школи. Харків – Одеса: Радянська школа, 1933, 40 с.
 51. Фотинюк Г. Українсько-польські та латинські назви рослин. Львів: Накладня М. Матвійчука, 1934, 20 с.
 52. Тимковський А. Словник радіотермінологічний російсько-український для технікумів, трудшкіл, ФЗУ, радіоаматорів , За ред. мови А.М. Пашковського. Миколаїв: Секція наукових робітників, 1930, 6+52 с.
 53. Нікішов В.В. Словник походження математичних термінів. Харків – Київ: Державне науково-технічне видавництво України, 1935, 52 с.
 54. Словник українознавства. Львів: Дешева книжка, 1938, 197 с.
 55. Топольницький М. Політично-економічний словник чужих слів. Львів: Вид-во І. Тиктор, 1938, 64 с. (Бібліотека «Народної справи» «Рідне слово», ч. 1-2).
 56. Ільницький-Занкович І. Німецький та український військовий словник. Около 40 000 слів в обидвох частинах. Берлін: Бернард & Ґрефе, 1939, 504 с.
 57. Ільницький-Занкович І. Німецький та український літунський словник. Берлін: Бернард & Ґрефе, 1939, 205 с.
 58. Kleines deutsch-ukrainisches technisches Wörterbuch. Bearb. J. Żukowskyj unter mitwirking Z. Kuzela. Berlin: Ost-Europa Verlag, 1943, 163 S.
  [Німецько-український технічний словник Жуковського та Кузелі].

Повернутись до сторінки Словники 1917 — 1948 рр.