Ріднa Хата т-ов

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук
right

«Рідна Хата», просвітнє т-во на Холмщині й Підляшші, засноване 1920 у Холмі; заборонене владою 1921, діяло частково законспіроване, 1922 дозволене за новим статутом як Русинське добродійне т-во «Р.X.». «Р.X.» була організована за зразком т-ва «Просвіта» у Львові (яке не одержало дозволу поширити свою діяльність на півн.-зах. землі). Централя існувала у Холмі (власний будинок, напівпроф. театр — дир. Д. Крих, хор, книгарня «Буг») і мала філії (1927 — 90, 1930 — 125), при яких діяли бібліотеки, читальні, аматорські хорові й театральні гуртки, кооперативи, групи навчання укр. мови тощо. Найбільше філій було у Володавському (33), Грубешівському (32), Холмському і Томашівському (по 20) пов., в ін. 2—6. Гол. діячі «Р.X.»: А. і П. Васильчуки, Я. Войтюк, С. Любарський, С. Маківка, І. Пастернак, О. Рочняк, К. Сошинський (незмінний секретар) та ін. В кін. 1920-их рр. керівництво т-вом захопили діячі комунізуючої Сель.-Роб. Лівиці з С. Маківкою на чолі, що дало владі привід ліквідувати 1930 «Р.X.».

Т-во «Р.X.» за 10 рр. існування чимало спричинилося до поширення і поглиблення укр.-нац. свідомости. Після розпаду Польщі 1939 р. «Р.X.» відновила діяльність, а ч. її філій порівняно з 1930 значно збільшилося. Влітку 1940 замість «Р.X.» постали Українські Освітні Товариства (УОТ).