Російсько-українські словники 1917 — 1948 рр.

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

Повернутись до сторінки Словники 1917 — 1948 рр.

 1. Дубровський В. Московсько-українська фразеологія. Київ, 1917, 147 с.
 2. Словничок практичний російсько-український. Київ: Народне слово, 1917.
 3. Багрій Г. Кишеньковий московсько-український словник. Київ: вид. т-ва «Книга», 1918, 89 с.
  [Біля 3000 слів; з додатком абетки; короткі правила правопису й бібліографічний покажчик].
 4. Буряк Волод. Русско-украинский словарь — Російсько-український словарь. Одеса: вид. Фесенка Є. І. (без року), 97 с.
 5. Буряченко В. Російсько-український словник з додатком канцелярського словника. Одеса: вид. Фесенка, (без року), 397+3 с.
 6. Гудим О. Кишеньковий російсько-український словник. Конотоп: Друкарня Союзу Коопер., 1918, 126 с.
 7. Дубровський В. Словник московсько-український. Київ: Рідна мова, 1918, 542 с. Електронна копія видання 1918 року на сайті www.r2u.org.ua
  Перевидання: В. Дубровський. Словник московсько-український. /Інститут української мови НАН України.- К.:КММ, 2013. - 464 с. - (Серія "Лексикографічна спадщина України" ). Передмова П. Гриценко.
 8. Іваницький С., Шумлянський Ф. Російсько-український словник. Вінниця: Вид-во Від. Нар. Освіти, 1918, т. І, А—О, 266 с.; т. II,П—Θ, 250 с.;
  вид. 2-е, Катеринослав – Ляйпціг: Українське видавництво, 1923 (фотомеханічний передрук видання 1918 р.);
  вид. 3-є, Ляйпціг – Харків: ДВУ, 1925, т. І. XII+266 с., т. II, 250 с. [Додаток – Найголовніші правила правопису, с. I-XII].
  Передрук видання 1918 р. в одному томі К.: Обереги, 2006. Передмова Л. Масенко.
 9. Каменецький М. Московсько-український словник. Полтава: Труд, 1918, 456 с.
 10. Канівець М. Російсько-український словник. (Більше як 3000 слів і виразів). Київ, 1918, 63 с. На сайті www.r2u.org.ua
 11. Коломийченко Марія. Словник московсько-український. Київ: Дніпро, 1918, 284 с.
 12. Перебендя Ів. (Кониський Ол.) Російсько-український словник. Містить більше 18000 слів і виразів, з потрібними поясненнями, для ділових, юридичних та інших робіт. Зложений згідно з найкращими літературними і науковими джерелами. Київ: вид. Симоненка, 1918, 192 с.;
  вид. 2-е і 3-є того ж року.
 13. Практичний словничок російсько-український. Радомишель: Народне діло, без року видання, 48 с.
 14. Словник московсько-український. Київ: Час, 1918, IV+235 с.
 15. Словник практичний російсько-український = Карманный практический русско-украинский словарь. Київ: Народное слово, 1918, 46 с.
 16. Степаненко Б. Русско-украинский словарь. Київ: Жизнь, 1918, вид. 1-е і 2-е, 222 с.
 17. Терпило П. і П. Словник російсько-український. Київ, 1918, вид. 1-е і 2-е, 249 с.;
  вид. 3-є і 4-е, перероблене і доповнене, Київ, 1918, 490 с.;
  вид. 5-е, перероблене і виправлене, Київ, 1918, 301 с.
 18. Томиленко А. и Антонович М. Русско-украинский словарь. Под. ред. А. Дублицкого и Б. Сулима. Лохвица, 1918, 209 с.
 19. Федоренко І. Московсько-український словник. Київ, 1918, 104 с.
 20. Шестопал П. Русько-український словник, по Кміцикевичові й другим працям. Ромен, 1918, 160 с.
 21. Гребінковський В. Практичний словничок московсько-український. Київ, 1919, 35 с.
 22. Словник практичний російсько-український. Київ: ДВУ, 1923, 167 с.;
  вид. 2-е і 3-є, Київ: Час, 1924, 168 с.;
  вид. 4-е, Харків: ДВУ, 1924, 167 с.;
  вид. 5-е, Савченко Л. Практичний російсько-український словник. Київ: ДВУ, 1925, 167 с.
  [Прізвище укладача вказано лише у 5-му виданні. Додаток: Г. Голоскевич. Короткі правила правопису. Словнички імен, назв місяців, географічних назв, назв різних установ, зразки ділових паперів.]
 23. Російсько-український словник у 4-х томах.
  Головний редактор I-II томів А.Е. Кримський, III-IV – С.О. Єфремов.
  • Т. I. (А-Ж). Редактори: В. Ганцов, Г. Голоскевич та М. Грінченкова. Київ: Червоний шлях, 1924, 290 с.
  • Т. II. (З-Н).
   • Вип. 1. (З-К). Редактори: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова, М. Калинович, А. Ніковський, В. Ярошенко. Київ: ДВУ, 1929, 392 с.
   • Вип. 2. (Л-Намыкивать). Упорядники-редактори: М. Калинович і В. Ярошенко. Харків: УРЕ, 1932, сс. 393—724.
   • Вип. 3. (Намыл—Нять). Упорядники-редактори: М. Калинович і В. Ярошенко. Харків: УРЕ, 1933, сс. 725—1056.
    [Випуски 2 та 3 другого тому, починаючи від листопаду 1929 року, "оздоровлювала" нова редакційна колеґія. Головним завданням її було не допуститися... шкідливих буржуазних і націоналістичних тенденцій попередніх випусків. Див. Післяслово до 2-го й 3-го випусків ІІ тома рос.-укр. словника у вип. 3, сс. 1053-1054].
  • Т. III. (О-П).
   • Вип. 1. (О-Поле). Редактори: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова, А. Ніковський. Київ: ДВУ, 1927, 336 с.
   • Вип. 2. (Поле-Пячение). Редактори: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова, А. Ніковський. Київ: ДВУ, 1928, сс. 337—654. Разом від А до Пячение 2000 с.
    [Про четвертий том словника відомо, що він був готовий до друку, проте набір розсипано, а гранки вилучено і знищено за наказом урядових органів. Цей словник є основою електронного російсько-українського словника на сайті r2u.org.ua.]
 24. Уманець М. і Спілка А. Словарь російсько-український. ДВУ, 1925, 1149 с.
  (фототипний передрук видання 1893 – 1898 рр., яке є на сайті r2u.org.ua в форматі djvu).
 25. Ізюмов О. Практичний російсько-український словник. Правила правопису та фразеологія. Київ, 1926, 216 с.
 26. Ізюмов О. Російсько-український словник. Київ: Книгоспілка, 1926, 655 с.
  (Додаток: Географічні назви. Імена людей);
  вид. 2-е, Київ: Книгоспілка, 1926, VII+418 с.;
  3-є, Київ: ДВУ, 1927, XIV+656 с.;
  вид. 4-е доп. і виправлене за новим правописом, Харків – Київ: ДВУ, 1930, 901 с.
  [4-е видання включено до електронного російсько-українського словника на сайті r2u.org.ua].
 27. Йогансен М., Наконечний М., Німчинов К., Ткаченко Б. Практичний російсько-український словник. Дніпропетровськ: ДВУ, 1926, 238 с.
 28. Сабалдир Гр. Практичний російсько-український словник. Київ: Час, 1926, 423 с.
 29. Російсько-український словник. Укладачі І. Кириченко, С. Василевський, Є. Рудницький. Київ: Вид-во АН УРСР, 1937, 890 с.
  (Близько 45 000 слів)
 30. Російсько-український словник (Проект). За ред. М. Калиновича, М. Грунського, І. Кириченка. Київ: Вид-во АН УРСР, 1940, 192 с.
 31. Російсько-український словник. Головний редактор М.Я. Калинович. Члени редколегії: Л.А. Булаховський, М.Т. Рильський. 80 000 слів. Mосква: Державне видавництво іншомовних і національних словників, 1948, XX+803 с.;
  вид. 2-е, Київ: Вид-во АН УРСР, 1955, XX+804 с.;
  вид. 3-є, Київ: Вид-во АН УРСР, 1961, XX+804 с.;
  вид. 4-е, Київ: Вид-во АН УРСР, 1962, XX+804 с.


Повернутись до сторінки Словники 1917 — 1948 рр.