Піскунов Фортунат

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

Українська мова. Енциклопедія

ПІСКУНОВ Фортунат (?-?) — лексикограф, етнограф і літературознавець 2-ї пол. 19 ст. Осн. працею П. є «Словниця української (або юговоруської) мови» (О., 1873). У цьому словнику правопис фонетичний, але порядок літер за лат. алфавітом. Подано бл. 8 000 укр. реєстрових слів, є 12 додатків: «Национальные имена украинцев», «Национальные имена украинок» та ін. 2-е видання, значно перероблене і розширене, вийшло під назвою «Словникь живоі народнеі, пісьменноі і актовоі мови руськихь югівщань Россійськоі і Австро-Венгерськоі цесарії» (К., 1882). Воно містить понад 15 000 укр. реєстрових слів, уже без додатків; укр. алфавіт подається в його звичайному порядку, для літери і вживається знак g. У обох виданнях словника П. подано також штучні слова (типу керуваль — правитель та ін.).

Літ.
  • Грінченко Б. Огляд укр. лексикографії. ЗНТШ, 1905, т. 66, в. 4
  • Москаленко А. А. Нарис історії укр. лексикографії. К., 1961
  • Горецький П. Й. Історія укр. лексикографії. К., 1963
  • Булахов М. Г. Пискунов Фортунат. В кн.: Булахов М. Г. Восточнославян. языковеды. Биобиблиогр. словарь, т. 3. Минск. 1978.
Й. О. Дзендзелівський.