Південно-Західний відділ Російського географічного товариства

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук
EU 1.png

Південно-Західній Відділ Імператорського Російського Географічного Товариства (Юго-Западный Отдел Императорского Русского Географического Общества в Киеве), фактично самостійне наук. т-во, створене у Києві 13.2.1873 для вивчення географії, етнографії, економіки і статистики України. Основоположниками Т-ва були здебільша чл. київ. Старої Громади, між ними В. Антонович, В. Беренштам, Ф. Вовк, М. Драгоманов, П. Житецький, О. Лашкевич, М. Лисенко, О. Русов. Першим гол. був Г. Ґалаґан, діловим керівником П. Чубинський. Відділ видав 2 томи «Записок» (1874-75), в яких було вміщено праці О. Клосовського, В. Антоновича, О. Русова, М. Яснопольського, П. Чубинського, О. Роговича, Ф. Вовка, М. Лисенка, М .Драгоманова, М. Левченка й ін. Окремими додатками у «Записках» були опубліковані думи й пісні бандуриста О. Вересая, бібліографічний показник праць, присвячених природі Київ. навчальної округи (О. Роговича), матеріяли Г. Купчанка про Буковину, зб. пісень тощо. Заходами Т-ва були видані зб. чумацьких пісень І. Рудченка (1874), іст. пісень В. Антоновича і М. Драгоманова (1874-75) і підготовано вид. укр. нар. переказів й оп. М. Драгоманова (1876) та З тт. творів М. Максимовича (1876–80). У березні 1874 р. Т-во провело перепис населення Києва, результати й аналіза якого були опубліковані 1875 р. У серпні 1874 р. з ініціятиви Т-ва відбувся Третій Археологічний З'їзд у Києві, а в березні 1875 р. Т-во взяло участь у геогр. конґресі та виставці в Парижі. Бл. 1874 р. проти керівництва Т-ва почалося цькування рос. кіл й обвинувачення його в «українофільстві» та «неблагонадійності». Після вибору (у травні 1875) В. Антоновича на гол. і П. Чубинського на його. заступника ці переслідування посилилися, і Т-во мусіло обмежити свою діяльність. Застосувавши постанови Емського указу, рос. уряд у червні 1876 р. ліквідував Т-во і наказав П. Чубинському виїхати з Києва.

Література::

  • Житецький І. Півд.-Зах. Відділ Геогр. Т-ва у Києві, ж. Україна, кн. 5. К. 1927;
  • Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. К. 1930.

Б. Кравців