Проспект тлумачного словника української мови

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

Проспект тлумачного словника української мови (Для обговорення). Київ: Вид-во АН УССР, 1958, 81 с.

Djvu файл з текстовим шаром та навігацією.
Анотація

Подано до подальшого обговорення засади укладання тлумачного словника української мови (майбутнього СУМ 11).

ЗМІСТ
І. Тлумачні словники .......... З
II. Розмір тлумачного словника .......... 4
III. Реєстр Тлумачного словника української мови .......... 6
А. Які слова включаються до реєстру словника .......... 6
Б. Не включаються до реєстру словника .......... 12
В. Діалектизми в тлумачному словнику .......... 14
IV. Граматичне оформлення і граматична характеристика слів реєстру словника ..........1 7
V. Стилістична характеристика слів реєстру .......... 29
VI. Слова багатозначні і омонімічні .......... 35
А. Слова в межах різних частин мови .......... 36
Б. Слова різного походження (українські і засвоєні з інших мов) .......... 37
VII. Подавання слів у реєстрі .......... 39
VIII. Тлумачення слів у словнику .......... 43
IX. Фразеологія і подавання її в словнику .......... 50
X. Подавання в словнику прикладів-ілюстрацій .......... 57
XI. Система тлумачення в словнику окремих груп реєстрових слів .......... 63
XII. Технічне оформлення словника .......... 69
ХШ. Правопис, наголос .......... 72
Приклади опрацювання слів у тлумачному словнику (суцільний реєстр) .......... 73