Павловский И. Фр. Прходскія школы въ старой Малороссіи

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

Павловский И. Фр. Прходскія школы въ старой Малороссіи и причины ихъ уничтоженія.Кіевская старина. №1, 1904, с. 1-40.

Djvu файл.

З 24 сторінки

Приложенія
Извлеченіе изъ архівныхъ дѣлъ объ учрежденіи приходскихъ школъ въ Малоросії въ генералъ-губернаторство князя А.Б. Куракина. (Архивъ Полт. Губ. Правленія по описи № 153 Полт. Депут. Собр. по описи № 10).
Донесеніе черниговского губернатора барона Френсдорфа. ......... 24
Письмо кн. Куракина къ митрополиту петербургск. Амвросію .......... 27
Ответ митрополита Амвросія .......... 28
Отношеніе къ преосвященному Сильвестру .......... 28
Ответное письмо еп. Сильвестра .......... 29
Мнение епископа Сильвестра, поданное въ святѣйшій синод .......... 29
Рапортъ полтавскаго губернатора Сонцева о причинѣ исчезновенія школъ .......... 32
Мненіе св. синода и указ правит. сената объ участіи сельскаго духовенства въ преподаваніи въ школах .......... 34
Увѣдомленіе Кременчугскаго нижняго земскаго суда о существованіи школъ .......... 37
Число школъ и учащихся въ 1803 г. въ полт. губ. .......... 38
Проектъ сѣти школъ въ полтавской губерніи .......... 39