Ізюмов Овсій

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
(Перенаправлено з Овсій Ізюмов)
Перейти до: навігація, пошук

Інститут Мовознавства ім. О.О. Потебні. Матеріали до історіі.

ІЗЮМОВ Овсій Прокопович (21.VI 1899 — грудень 1937, м. Київ). Закінчив Київський археологічний інститут. Науковий співробітник відділу української мови Інституту мовознавства ВУАН (1930—1937 pp.). Автор праць із морфеміки, словотвору, стилістики, культури мови, укладач навчальних посібників і словників. 1937 р. безпідставно репресований і страчений. Реабілітований 1960 р.

Праці
 • «Конспект лекцій з українського правопису й граматики». — К., 1926. — 51 с
 • «Техніка української мови». — К., 1926. — 191 с
 • «Практичний російсько-український словник». — К., 1926. — 216 с
 • «Російсько-український словник». — К., 1926. — 656 с (4-е вид. 1930)
 • «Правописний словничок чужомовних слів». — X.—К., 1929. — 96 с (співавтор)
 • «Українсько-російський словник». — X.—К., 1930. — 980 с
 • «Правописний словник». — X., 1931. — 580 с
 • «Словник чужомовних слів».К., 1932. — 532 с. (3-є вид. 1996) — співукладач
 • «До питання про укладання двомовних словників» // Мовознавство. — № 5. — 1935. — С. 27—41
 • «Про мову деяких творів І. Микитенка» // Там само. — №6.—1935. — С. 49—72
 • «Прикметникові суфікси в українській мові -астий (-ястий), -атий, -истий (-істий), -оватий, -уватий» // Там само.— №9. — 1936. — С 33—52
 • «Іменникові суфікси -ак (-як), -ар (-яр), -ач (-яч) в українській мові» // Там само. — № 11. — 1937. — С. 37—54
 • «Російсько-український словник». — К., 1937. — 890 с (співукладач).
Автор доповіді «Суфіксація прикметників в українській мові» (1935).