Невидані словники

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

Повернутись до сторінки Словники 1917 — 1948 рр.

Невидані словники

Із пункту 12 б) Резолюції Kомісії НКО для перевірки роботи на мовному фронті в питаннях термінології, що містить вимогу негайно переглянути всю словникову продукцію, дізнаємося, що на 26 квітня 1933 р.:

 • перебували у друкарнях словники: метеорологічної, лісової, фізичної, театральної [1], зоологічної термінології; термінології пірогенетики, кераміки й скла, шкіри;
 • підготовано до друку й передано до видавницва УРЕ словники: соціяльно-економічної, ветеринарно-зоотехнічної термінології, термінології органічної хемії, фізичної географії;
 • опрацьовувано в Інституті мовознавства словники: медичної термінології, термінології неорганічної хемії, російсько-український і українсько-російській технічний, англо-український технічний, німецько-український технічний, військовий, харчовий, поліграфічний, цукровий; загальномовні: англо-український, французько-український, польсько-український; російсько-український — IV том; історичний — том II, вип. 1.

Отже, різною мірою готові були принаймні 26 словників. З усіх перерахованих словників вийшов лише словник фізичної термінології, що його здано до складання 20/ІХ 1931 року, а підписано до друку 13/VIII 1932, тобто можна припустити, що на час схвалення резолюції наклад був готовий. Цьому словникові присвячено окремий термінологічний бюлетень. Протягом 1934 р. НДІМ мав здати до друку десять словників (див. Хроніка НДІМ 1933-1934). Із них видано лише Словник медичної термінології. Відтоді почалася тривала перерва. Наступний термінологічний словник вийшов друком лише 1959 року. Про четвертий том академічного російсько-українського словника відомо, що він був готовий до друку, проте набір розсипано, а гранки вилучено і знищено за наказом урядових органів. Про те, хто були автори цих словників, можна довідатися із статті Ф. Калиновича Природничий Відділ ІУНМ, де згадано авторів словників Природничого Відділу ІУНМ. Наведені далі дані стосуються другої половини 1929 року (редакційну статтю датовано 15/XI 1929).

Було закінчено та складено рукописи:

 • Словник термінології органічної хемії. Упорядник проф. О. Качаловський.
 • Словник метеорологічної термінології. Упорядник І. Селецький.

Готовано до друку: VIII том матеріялів Словник Зоологічної Термінології. Упорядник С. Паночіні. Потім, після "знешкодження", його мали здати до друку 1934 р. (див. Хроніка НДІМ 1933-1934).

Опрацьовувано:

 • Словник фізичної термінології (друге видання). Упорядник Г. Холодний.
 • Словник фізичної географії. Упорядник К. Дубняк.
 • Словник геологічної термінології (друге видання). Упорядники П. Тутковський, С. Назаревич та Хв. Полонський.
 • Словник термінології неорганічної хемії (друге видання). Упорядники В. Залізняк, Н. Щербина.
 • Медичний термінологічний словник. Упорядник О. Черняхівський. За матеріялами цього словника укладено Практичний Словник Медичної термінології 1931 року (див. передмову до словника). 1. За інформацією з листа В. Ревуцького, автором цього словника був відомий український актор Северин Паньківський.

Повернутись до сторінки Словники 1917 — 1948 рр.