Наказ міністра народної освіти Української Держави про утворення національної нижчої початкової школи

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

НАКАЗ МІНІСТРА НАРОДНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ПРО УТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ НИЖЧОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ПОЧАТКУ НАСТУПНОГО 1918—1919 ШКІЛЬНОГО РОКУ

22 липня 1918 р.

До губерніальних і повітових народних (земських) і міських управ та до губерніальних і повітових комісарів справ освітніх

Ще торік розпорядженням російського уряду навчання в нижчих початкових школах для українського народу повинно було провадитись українською мовою. В ряді земств багато зроблено в цій справі, але є земства, котрі цього розпорядження не виконали за відсутністю підручників, через тяжкі умови, в яких перебували земства і школа і другі причини.

Нині обставини значно змінились на краще в цій справі. На ринку є значна кількість книг для української народної школи, а ще більша кількість друкується і на початку цього 1918—1919 шкільного року вийдуть з друку в такій кількості, що всі земства на Україні могтимуть забезпечити свої школи підручниками.

В час, коли наша держава творить культурно-національні цінності (одкриває Українські державні університети, академії, гімназії і т. п.) і напружує всі духовні й матеріальні сили, щоб дати українському народові рідну національну школу, коли не можна допустити ні одного кутка без української школи, нижча початкова школа для українського народу мусить обов’язково як слід приготовитись до навчання на українській мові і забезпечити себе підручниками і вчителями в першу чергу.

На місцях треба доложити всіх творчих сил, аби цього досягти. Тому Міністерство освіти пропонує всім губерніальним і повітовим земським і міським управам в контакті з губерніальними і повітовими комісарами освіти негайно приступити до з’ясування стану шкіл з цього боку, щоб з наступного 1918—1919 шкільного року навчання в школах для українського люду велося українською мовою у всіх групах нижчої початкової школи на всім просторі України.

Разом з цим Міністерство освіти прохає зазначені установи стежити за виконанням цього розпорядження, а комісарів освіти допомогати їм і спішно повідомити, що зроблено і робиться в справі підготовки до утворення рідної національної школи і щодо намірів Міністерства освіти взагалі.

Міністр освіти М. Василенко

Державний Вістник.— 1918.— 6 верес.

Подано за Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. Київ: Наукова думка, 1994 — стор. 78-79.