Міклошіч Франц

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

Українська мова. Енциклопедія

МІКЛОШИЧ (Miklosich, Miklošič) Франц [(Франтішек, Франьо)-Хавер; 20.ХІ 1813, м. Радомерщак, тепер Словенія – 7.III 1891, Відень] — австр. і словен. мовознавець, чл. Віден. АН з 1851, іноз. чл.-кор. Петерб. АН з 1856, почес. чл. ряду ін. іноземних академій. Закін. 1837 ун-т у Граці. Працював 1850—86 професором слов'ян, філології Віден. ун-ту. Основоположник порівн.-істор. вивчення граматики слов'ян, мов. Праці з слов'ян, мовознавства, слов'ян, л-р та етнографії: «Словник старослов'янської мови» (1850), «Порівняльна граматика слов'янських мов» (т. 1—4, 1852—75), де охарактеризував, зокрема, фонет. і морфол. особливості укр. мови. Уклав «Етимологічний словник слов'янських мов» (1886), куди включив і укр. лексеми. Одним з перших західноєвроп. мовознавців обстоював самобутність укр. мови, 1852 опубл. докладний нарис фонетики укр. мови, широко використовував укр. матеріали в ін. своїх дослідженнях. Допомагав у виданні «Малорусько-німецького словаря» Є. Желехівського у 2 томах (1885-86; т. 2 завершив С. Недільський). Підтримував зусилля українців Зх. України розвивати свою літ. мову на нар. основі. Учнями М. були І. Верхратський, Є. Желехівський, О. Калужняцький, М. Осадца, О. Огоновський, С. Смаль-Стоцький, О. Барвінський та ін.

Літ.:

  • Кравчук Р. В. Видатні зарубіж. славісти-мовознавці. В кн.: Кравчук Р. В. З історії слов'ян, мовознавства. К., 1961
  • Тимошенко П. Д. Франц Міклошич і укр. мова. УМЛШ, 1963, № 10
  • Кобилянський Б. В. Лексика укр. мови в Етимол. словнику слов'ян, мов Ф. Міклошича. «Вісник Львів, ун-ту. Серія філологічна», 1973, в. 8.

Й. О. Дзендзелівський.

Посилання на інші джерела на ту саму тему:
Російська Вікіпедія: Миклошич, Франц.
Словенська Вікіпедія: Fran Miklošič.