Матеріали до дискусії щодо гіпотези Погодіна

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук
Усі нижченаведені праці мають історичне значення. Їхній внесок у мовознавство з погляду історичної фонології подано у книжці Шевельов Ю. «Історична фонологія української мови». Українській переклад Сергія Вакуленка та Андрія Даниленка. Харків: Акта, 2002, с.55-68.

Попередження! Скани матеріялів низької якості, тому розпізнавання не зроблено.


Дискусію спричинила стаття російського історика й журналіста М. Погодіна «О древнѣмъ языкѣ русскомъ. Письмо къ И. И. Срезневскому» де він висловив теорію (вона отримала назву гіпотеза Погодіна) про те, що населення Київщини і взагалі Наддніпрянщини домонгольських часів було російським. Унаслідок монгольської навали воно було змушене мігрувати на північний схід, а теперішнє українське населення Наддніпрянщини є результатом колонізаційної міграції українського етничного елементу з ареалу Карпат у 13—14 ст. Статтю було оприлюднено тричі:

З критикою висловлених у статті Погодіна поглядів виступив на сторінках журналу «Русская бѣседа» М. Максимович. Він оприлюднив там роботу

Передруки:
  • Собраніе сочиненій М. А. Максимовича, т.ІІІ, Языкознаніе, исторія словесности, Кіевъ, 1880, С.183-243.
  • М. О. Максимович. Кіевъ явлся градомъ великимъ… Вибрані українознавчі твори. К.: Либідь, 1994, с.345-387.

У наступному номері Погодін відреагував статтею

На цю статтю М. Максимович відповів

Передрук: Собраніе сочиненій М. А. Максимовича, т.ІІІ, Языкознаніе, исторія словесности, Кіевъ, 1880, С.244-272.

та статтею

  • О мнимомъ запустѣніи Украины въ нашествіе Батыево и населеніи ея новопришлымъ народомъ. Русская бѣседа, 1857, кн. IV, С. 22-35.
Передруки

1857 року у книзі ІІІ «Русской беседы» Погодін оприлюднив статтю


1861 року до дискусії приєднався П. А. Лавровський, який підтримав Погодіна:


Це спричинило появу нових філологічних листів М. Максимович у газеті «День»:

  • Новыя письма къ М. П. Погодину. О старобытности малороссійского нарѣчия. День, 1863, №8, 10, 15, 16.
Передрук:

Матеріали до дискусії щодо гіпотези Погодіна-Соболевського 1883-1907 рр. у форматі djvu.