Комісія для складання історичного Словника української мови

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

Українська мова. Енциклопедія

КОМІСІЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІСТОРИЧНОГО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ при УАН. Утв. 1918. Голова — проф. Є. Тимченко. Комісія склала картотеку обсягом понад 300 000 одиниць з 400 джерел, розпочала випуск «Історичного словника українського язика» (видала у Києві — Харкові 1-2 зошити 1-го тому, літери А-Г, 1930; Г-Ж, 1932; див. Історичний словник). У 1930 Комісія припинила своє існування, частково влившись в Ін-т мовознавства ВУАН.

Б. М. Ажнюк.