Записки НТШ

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук
EU 1.png

«Записки Наукового Товариства ім. Шевченка», гол. вид. НТШ, присвячене різним ділянкам українознавства; досі з'явилося 168 тт., в тому ч. 1—155 у Львові, решта на еміґрації. Перші 4 тт. вийшли в 1892—94 рр. як неперіодичні зб. за фактичною ред. О. Кониського. За ред. М. Грушевського в 1895—1913 рр. «ЗНТШ» стали високого рівня наук, періодичним журн. (1895 — квартальний, згодом двомісячник), присвяченим гол. питанням укр. історії, філології й етнографії з багатою наук, хронікою і бібліографією; в «ЗНТШ» співпрацювали всі визначніші укр. вчені, насамперед українознавчі. З 1914 р. «ЗНТШ» перетворилися з журн. на неперіодичні зб. наук, праць, з 1924 р. поділені на праці Іст.-Філос. Секції (ред. І. Крип'якевич) і Філологічної (ред. К. Студинський, Я. Гординський, В. Сімович). З 1948 р. «ЗНТШ» виходять на еміґрації (досі 13 тт.).

Після відновлення НТШ 1989 року поновилося й видання «ЗНТШ». Порівняно з довоєнним часом тематику видання істотно розширено. Крім праць із філологічних та історично-філософських наук, «ЗНТШ» окремо друкують праці з археології, спеціяльних (допоміжних) історичних дисциплін, етнографії та фольклористики, театрознавства, образотворчого й ужиткового мистецтва, архітектури та містобудування. Щороку виходять два томи «ЗНТШ» обсягом 600-800 і більше сторінок. На початку 2009 року вийшов 37-й том «ЗНТШ» (Праці Філологічної секції), що є вже 257 томом цього видання.
Література:

Посилання на інші джерела на ту саму тему:
Вікіпедія: Записки Наукового товариства імені Шевченка.