Закон Української держави про обов’язкове навчання української мови і літератури

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

ЗАКОН УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ, А ТАКОЖ ІСТОРІЇ ТА ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ В СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ

1 серпня 1918 р.

Ухвалений Радою Міністрів закон про обов’язкове навчання української мови і літератури, а також історії та географії України по всіх середніх школах.

 1. По всіх середніх хлоп’ячих і дівочих загальноосвітніх, професійних, комерційних і інших школах, учительских семінаріях та інститутах, а також духовних семінаріях, обов’язково викладається українська мова і література, задля чого визначається не менше 3 годин тижнево в перших 5-ти класах, а в 2-х останніх класах — не менше 2 годин, та географія і історія України, для яких предметів мають бути визначені не менше як по 2 години тижнево в 2-х останніх класах кожної школи.
        Примітка. Години на викладання тих предметів повинні бути установлені в кожній школі без побільшення загальної кількості лекцій існуючої до цього часу, згідно з розпорядженням міністерства для кожного типа школи.
 2. По всіх хлоп’ячих та дівочих середніх, професійних, комерційних і інших школах, учительских семінаріях та інститутах, а також духовних семінаріях закладається штатна посада учителя української мови та літератури, а також обов’язково закладаються зверхштатні посади учителя географії та історії України.
 3. Штатним учителям української мови та літератури, які мають не менше 12 годин тижнево, та зверхштатним учителям географії та історії України, які мають не менше 6 годин того або іншого предмету, належать всі права, якими користуються учителі штатні, чи зверхштатні, того чи іншого типу школи щодо платні, пенсії та правного становища.
        Примітка. Коли б вчителі української історії та географії мали також не менше 12 лекцій, тоді вони стають штатними учителями того предмета.
 4. Кредити на утримання посад названих учителів беруться з тих же коштів, на які утримується та чи інша школа.
 5. Посади штатних учителів української мови та літератури та зверхштатні посади учителів географії та історії України обсаджують особи, що мають для навчання в данному типі школи відповідний освітний ценз.
 6. Школи з українською мовою цьому закону не підлягають по пунктах 1, 2, 3, 4 і 5.
 7. Всі учителі української мови та літератури, української історії та географії запрошуються і затверджуються згідно з законом для кожного типу школи.
 8. Навчання історії України може бути доручено і вчителеві загальної історії і географії України, вчителеві загальної географії, також тільки з відповідного затвердження.
 9. Викладання української мови, історії та географії України починається з початком 1918—1919 шкільного року.

Голова Ради Міністрів Ф. Лизогуб

Міністр народної освіти та мистецтва М. Василенко

На документі перед його текстом помітка:

«Затверджую Павло Скоропадський

1 серпня 1918 року. Київ.

Посвідчив: Державний секретар Сергій Завадський»


Державний Вістник,— 1918.— 8 серп.

Подано за Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. Київ: Наукова думка, 1994 — стор. 79-80.