Закон Української Держави про утворення фонду Національної бібліотеки

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук


ЗАКОН УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ПРО УТВОРЕННЯ ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ30 УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

2 серпня 1918 р.

Ухвалений Радою Міністрів закон про утворення фонду Національної бібліотеки Української Держави.

  1. Для заснування Національної бібліотеки Української Державне м. Києві утворюється фонд Національної бібліотеки, з метою негайного придбання й систематизації книжок, бібліотек, рукописів, мап та інших творів.
  2. Крім загальних завдань — допомагати розповсюдженню знання і підтриманню наукової праці, при бібліотеці має бути найповнішим чином розроблений відділ «Ucrainica», бібліотека повинна бути книгозбірнею, в якій мають бути зібрані всі пам’ятки духовного життя українського народу і України (рукописні й друкарські). В ній повинні бути зібрані книги, часописи, газети, гравюри, листівки, ноти, літографії і інші твори друкарень, літографія і металографій, видані на Україні та за кордоном.
  3. Міністрові народної освіти та мистецтва доручається в найкоротший час розробити і внести на затвердження Ради Міністрів статут і штати Національної бібліотеки.
  4. Як аванс до 1 січня 1919 р. асигнувати до фонду Національної бібліотеки в розпорядження міністра народної освіти та мистецтва 500 тис. карб, з коштів Державної скарбниці.
  5. Для управління фондом Національної бібліотеки і ведення початкової праці по заснуванню її скласти Тимчасовий комітет по заснованню Національної бібліотеки в місті Києві, комітет цей знаходиться і працює під безпосереднім доглядом міністра народної освіти та мистецтва.
    Інструкцію, яка зазначає склад, платню за працю і напрям діяльності Тимчасового комітету доручається розробити міністрові народної освіти та мистецтва.
  6. В цілях побільшення фонду Національної бібліотеки доручити міністрові народної освіти та мистецтва звернутися до всієї людності Української Держави з закликом про підтримання цієї справи і відкрити загальну підписку для побільшення фонду.

Голова Ради Міністрів Ф. Лизогуб

Міністр народної освіти та мистецтва М. Василенко

На документі перед його текстом помітка:

«Затверджую Павло Скоропадський

2 серпня 1918 року. Київ.

Посвідчив: Державний секретар Сергій Заводський»

Державний Вістннк.— 1918.— 8 серп.

Подано за Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. Київ: Наукова думка, 1994 — стор. 52.