Животко А. Історія української преси

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

Животко А. П. Історія української преси / Упоряд., авт. іст.—біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. — К.: Наша культура і наука, 1999. — 368 с., ім. пок. („Літературні пам'ятки України"). (djvu+OCR+Zmist)


ЗМІСТ

ВІД ВИДАВНИЦТВА

ПЕРЕДНЄ СЛОВО (Анатолій Москаленко)

ПЕРЕДНЄ СЛОВО (Вінфрід Шнайдер-Детерс)

АРКАДІЙ ЖИВОТКО ЯК ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ, ЖУРНАЛІСТ І УЧЕНИЙ (Микола Тимошик)

РОЗДІЛ I. ПОЧАТКИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

Початки періодичної преси 35

Зародки української преси 36

Народження преси на українських землях 36

Народження української преси. Історичне тло 38

Початки української преси на східноукраїнських землях. її характеристична риса. - Мовний характер української преси 39

Програма перших українських часописів 40

Перші українські часописи на східноукраїнських землях. Піонери української журналістики. Украинский Вестник" 40

Суспільство і „Украинский Вестник". Передплата. Припинення 43

Нова спроба. „Украинский Журнал". Акція, її наслідки 44

„Харьковский Демокрит" 45

Заступники часописів - альманахи 46

Преса на західноукраїнських землях. Історичне тло. Перші спроби 48

„Руська трійця". Спроба видання часописів. Альманах „Зоря" 49

„Русалка Дністровая" та нові спроби видання періодичного органу 50

Напередодні нової доби. Ставропігія і видання „Пчола Галицька" 52

Конституція 1848 р. Перший український політичний часопис „Зоря Галицька" 53

„Руський Собор" і часопис „Dnewnyk Ruskyj" 54

Дальший розвиток української преси на українських землях 55

Мовна боротьба, її характер. Причини. Відхід і роль Якова Головацького 56

Реакція 1851 p. Розвиток так званого москвофільства 58

Польські змагання. Намісник Голуховський та його роль 59

Представники народного українського напряму проти так званого москвофільства в пресі 59

„Зоря Галицька". її редактори. її характер і доля 60

Журнал „Лада" С. Шеховича. Відгук на нього українського суспільства 61

„Зоря Галицька" за редакцією С. Шеховича 63

Зміна в напрямку „Зорі Галицької" й москвофіли 63

Занепад „Зорі Галицької" та її остаточне припинення 64

С. Шехович і „Семейная Библіотека" 64

Іван Раковський та його органи 66

РОЗДІЛ II. РОКИ 1860-1880

Преса на східноукраїнських землях. Роки 1850-1860-ті. По ліквідації Кирило-Мефодіївського братства. „Самостайне Слово" 68

Пробудження другої половини 1850-х років. „Записки о Южной Руси" 69

Перша спроба. Альманах „Хата" 71

Журнал „Основа". Підготовча праця „Основ'ян" 72

Співробітники. Зміст „Основи" 73

Суспільно-національні мотиви в „Основі" 79

Полеміка „Основи" з іншими часописами і виданнями 80

Як українське суспільство зустріло „Основу"? 85

Чужинці й „Основа". Журналістика. Суспільство 86

Припинення „Основи" 91

„Черниговский листок": програма, характер, зміст, співробітники. Відгук „Основи" 93

Заборона українського друкованого слова на східноукраїнських землях. „Українська Громада". Сатирично-гумористичний часопис „Помийниця" 95

1870-1880 pp. на східноукраїнських землях. Південно-західний відділ Географічного Товариства в Києві. Його „Записки". „Киевский Телеграф" 97

Емський указ 1876 р. М. Юзефович і його „Докладна записка" 99

РОЗДІЛ III. РОКИ 1880-1905

Шукання виходу. Альманахи 1880-х років 101

„Киевская Старина": організація видання, програма. Перший видавець і перша редакція 101

Три доби „Киевской Старины". Видавці, редактори 103

Матеріальне становище „Киевской Старины". Передплата 107

Зміст і співробітники „Киевской Старины" 108

Цензура і „Киевская Старина" 111

Відгуки й оцінка 113

РОЗДІЛ IV. РОКИ 1860-1905 У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ

Преса на західноукраїнських землях від 1860 року 115

Літературно-політичний часопис „Слово": виникнення, суспільно-національне обличчя, передплата, додатки 115

Редакція, співробітники, зміст „Слова" 116

Відгуки й оцінка 118

„Слово" на послугах російських державно-політичних чинників. Розвиток москвофільства в пресі 120

Народження української народовецької преси. „Молода Русь". Нова „Руська Трійця" 122

„Вечерниці". їх характер, зміст. Акція проти часопису. Припинення 123

Наступник „Вечерниць" - часопис „Мета". Програма, співробітники і зміст. Упадок і відновлення видання 124

„Нива" 127

Спадкоємець „Мети" і „Ниви" літературний часопис „Русалка" 128

Сатирично-гумористичні часописи 129

Москвофіли і гр. Голуховський. Часопис „Русь" 131

Поширення зв'язків зі східноукраїнськими землями. Журнал „Правда" 132

Спроба польсько-української угоди. її орган „Основа" (1870-1872) 133

Продовження „Правди". Допомога східноукраїнських земель 134

Перед українським громадсько-політичним органом. Український селянський часопис „Батьківщина" 136

„Діло" 137

„Нова Ера" та її органи 140

Відновлення „Правди". Як було її зустрінуто. Характер часопису. Зміст і співробітники. Значення „Правди" 141

„Зоря". Організація. Редакція. Зміст і співробітники. Зв'язок із східноукраїнськими землями. Припинення. Причини 145

„Літературно-Науковий Вісник". Початки, програма і характер часопису 148

Редакція. Співробітники і зміст „Літературно-Наукового Вісника" 149

Як був зустрінутий „Літературно-Науковий Вісник". Передплата 152

Російська цензура і заборона передплати „Літературно-Наукового Вісника" на українських землях під Росією 153

„Записки Наукового Товариства ім. Шевченка" у Львові 154

Політична диференціація в 1890-х роках. Партії і їх органи. „Руслан" та інші 155

Українська радикальна і соціалістична преса перед її народженням. Роль Драгоманова. „Друг" 157

„Громадський Друг" та його спадкоємці. Збірник „Дзвін" і „Молот". Нездійснений часопис „Основа" 159

„Громада", її завдання. Перехід „Громади" на періодичне видання. Відгуки та їх наслідки 162

„Світ". Його характер, співробітники і зміст. Упадок і його причини. Нові спроби 163

„Товариш". Програма. Відгуки, становище молодшої групи радикалів. Упадок часопису 166

Ще одна спроба співробітництва радикалів із народовецькою пресою 169

Відновлення радикальної преси. „Народ" - офіційний орган радикалів. Програма. Співробітники. Передплата. Відгуки. Смерть Драгоманова. Припинення „Народу". Часопис „Хлібороб" 169

„Життє і Слово". Зміст. Співробітники. Молодь і „Життє і Слово". Припинення журналу 172

„Радикал". Програма. Злиття з „Життєм і Словом" 173

„Громадський Голос". Редактори й видавці. „Громада" 173

Народження української соціалістично-демократичної преси 174

Преса РУП (Революційної української партії") 174

Преса соціал-демократичної Спілки 176

Буковина. Москвофільство та його органи. Народження української преси. Часопис „Буковина" 177

Розвиток української преси Буковини 178

Преса Карпатської України (Угорської Руси). Мовний характер. Розвиток. Діячі 179

РОЗДІЛ V. УКРАЇНСЬКА ПРЕСА ЗА ОКЕАНОМ

Початки й розвиток преси в З'єднаних Державах Америки. Характер. Діячі 183

Українська преса в Канаді. її початки. Характер. Діячі 188

Українська преса в Бразилії 190

РОЗДІЛ IV. РОКИ 1905-1914

Революція 1905 р. в Росії і народження національної української преси на східноукраїнських землях 191

Маніфест 17 жовтня. „Хлібороб" - перший національний часопис українською мовою 191

Нові правила про друк. Перші спроби дістати дозвіл на видання українських часописів. Тижневик „Рідний Край" 193

Перший український щоденний орган під Росією „Громадська Думка" 194

Перші організаційні кроки. Ширші кола українського суспільства і „Громадська Думка". Відгуки. Передплата 196

Репресії і закриття „Громадської Думки" 197

„Рада" 197 Є. Чикаленко та його співробітники. В. Симиренко, Л. Жебуньов та інші 199

Ширше громадянство і „Рада". Відгуки. Передплата 201

Початки територіального розгалуження преси під Росією в 1906 р. 202

Партійна преса. „ Слово": виникнення, співробітники, зміст, завдання 203

Українська преса поза українськими землями в Росії 204

Популярно-народні органи на українських землях під Росією: „Село", „Засів", „Маяк" 206

Популярно-народні та інші часописи на провінції: „Дніпрові Хвилі", „Світова Зірниця" та інші 210

Літературно-наукові органи. „Нова Громада". Перехід до Києва „Літературно-Наукового Вісника" 211

Спадкоємці „Киевской Старины": „Україна", „Записки Наукового Товариства" у Києві та його ж журнал „Україна" 213

Ідеологічна диференціація та її органи. „Українська Хата" 216

„Дзвін" 218

Розгалуження української преси під Росією 219

Загальний образ розвитку української преси під Росією в 1905-1914 pp. Порівняння з пресою інших народів 223

Адміністративна практика. Цензура. Законопроект про друк і українська преса 223

Українські органи в чужих мовах: „Украинский Вестник" і „Украинская Жизнь" 227

„Ruthenische Revue" 229

„Ukrainische Rundschau" 229

Українська преса західноукраїнських земель перед першою світовою війною. Загальний стан 230

Господарсько-кооперативна преса 231

Правничі органи 232

Часописи педагогічні та дитячі. Станові органи українського вчительства 233

Преса української молоді. Січові та пластові органи 234

Просвітянська преса 235

Органи українського мистецтва 235

Народження преси українського жіноцтва 235

Церковно-релігійна українська преса 236

Народження лікарсько-санітарного органу 236

Сатирично-гумористичні часописи 236

Розвиток преси суспільно-політичного характеру. 25-ліття „Діла". Преса УСДП. Преса УРП 237

Літературно-наукові органи перед першою світовою війною на західноукраїнських землях 239

Розділ VII. РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ A917-1920)

Перша світова війна і українська преса. Доля української преси на східних українських землях під Росією 243

Українські пресові органи за межами України 247

Преса на західних українських землях під час першої світової війни 248

Преса Українських січових стрільців (УСС) 251

Союз Визволення України (СВУ) та його „Вістник" 252

Преса полонених українців у таборах Австро-Угорщини та Німеччини 253

Інші органи, що виходили поза українськими землями під час першої світової війни 254

Українська преса в чужих мовах під час першої світової війни 256

Революція 1917 р. і відродження української преси під Росією 257

„Нова Рада" 257

„Робітнича Газета" 258

„Боротьба" і „Народня Воля" 259

Територіальне розгалуження суспільно-політичної преси 261

Дальший розвиток за змістом і місцем видання 263

Преса, що виходила поза межами України 271

Українська преса на Кубані 272

Українська преса в чужих мовах 273

РОЗДІЛ VIII. РОКИ 1920-1939

Початки комуністичної та офіційної совєтської преси на українських землях. Три доби розвитку 275

Українська преса на західноукраїнських землях по першій світовій війні 279

Літературно-наукові та наукові органи 286

Органи краєзнавчі 290

Книгознавчі органи 291

Педагогічні часописи 292

Часописи для дітей і молоді 292

Загальноосвітні органи 294

Часописи українського жіноцтва 298

Часописи українського мистецтва 301

Гумористично-сатиричні часописи 302

Українська кооперативна преса 302

Господарські та торговельно-економічні часописи 304

Часописи, присвячені історії збройної боротьби українського народу 304

Релігійно-наукові та релігійно-церковні органи 305

Станові часописи 306

Спеціальні часописи: музеєзнавчі, правничі та інші 307

Українська преса на Волині та Холмщині 307

Українська преса на Буковині 310

Підкарпатська Русь - Карпатська Україна 312

===РОЗДІЛ IX. ЄВРОПЕЙСЬКА І ЗАОКЕАНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ=== 319

Українська преса на чужині. Заокеанська преса 319

Преса бачванських українців 321

Таборова преса 321

Преса української еміграції та інші органи на чужині 323

Загальний стан української преси поза СССР напередодні другої світової війни 328

ЛІТЕРАТУРА

ПРИМІТКИ (Микола Тимошик)

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

ЗМІСТ