Доброчинне товариство для видання загальнокорисних і дешевих книжок

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук
EU 1.png

Благодійне Товариство видання загальнокорисних і дешевих книг (Благотворительное Общество издания общеполезных и дешевых книг), вимушена важкими цензурними умовами назва видавничого т-ва укр. колонії в Петербурзі, заснованого 1898 р. з ініціятиви ген. М. Федоровського. Голови т-ва: Д. Мордовець, згодом О. Русов, пізніше П. Стебницький, що, спершу з О. Лотоцьким, фактично вів усі справи т-ва; серед членів були сотні українців із різних губерній. До 1917 р. т-во видало 80 популярних укр. брошур (понад 1 000 000 примірників) із сіль, госп-ва, гігієни, історії та ін. В 1904—05 т-во подавало до найвищих інституцій в імперії записки, добиваючись скасування обмеження укр. слова. Спільно з допомоговим Т-вом ім. Шевченка в Петербурзі видало перший повний «Кобзар» Шевченка (1906).

Посилання на інші джерела на ту саму тему:
e-Енциклопедія історії України: Благодійне Товариство видання загальнокорисних та дешевих книг.