Греко-Католицька Богословська Академія

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук
EU 1.png

Греко-Католицька Богословська Академія у Львові (також Укр. Богословська Академія), заснована була митр. А. Шептицьким в 1928 p., як частина укр. ун-ту, для плекання богословської науки (з особливою увагою на літургічні й ін. особливості Сходу, іст. унії та догматичні відмінності укр. віровизнань) і як висока школа для укр. кат. кандидатів духовного стану. Г.-К.Б.А., за зразком кат. ун-тів Заходу мала 2 фак.: богословський і філос. (правничий фак. мав почати працю восени 1939 р.).Студії тривали 5 pp.; ч. студентів у 1934-39 pp. — 350-400, абсольвентів щороку 50-65, професорів і викладачів (у 1934-39 pp.) — 30. Мова викладання — укр. і латинська. На чолі Г.-К.Б.А. стояв ректор, якого призначав митр. з-поміж звич. професорів. Г.-К.Б.А. видала 21 тт. праць; семінар іст. видавав (неперіодичне) «Архів Семінара Історії», семінар слов. філології випускав піврічник «Слово», семінар іст. мистецтва — квартальник «Мистецтво». При Г.-К.Б.А. існувала бібліотека й наук. семінари, із своїми кабінетами та бібліотеками, і музей, відкритий 1932 р. (мав ікони 14, 15 і 16 вв.). Організатором і ректором Г.-К.Б.А. увесь час був о. Йосип Сліпий (пізніше митр.). Серед професорів були: митр. А. Шептицький, о. Й. Сліпий, о. Т. Мишковський, о. І. Лаба, о. Дорожинський, о. Я.  Левицький, о. М. Конрад, о. А. Іщак, о. Ю.  Дзерович, В. Залозецький, М. Чубатий, І. Крип'якевич, Я. Пастернак, Ю. Полянський, К. Чехович та ін. Г.-К.Б.А. припинила існування з больш. окупацією 1939 р., відновила діяльність у 1941-44 pp. (80 студентів) і була закрита після другого приходу большевиків.

В. Ленцик