Ганцов Всеволод ЮШ

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

Енциклопедія Українознавства

Ганцов Всеволод (*1880), визначний мовознавець, проф., наук. співр. ВУАН у Києві, співред. акад. словника укр. мови 1924–32 р., учасник Спілки Визволення України, на процесі СВУ 1930 р. засудженний на 8 рр. ув'язнення, після чого відомостей про Г. немає. Г. працював над проблемами нормалізації укр. літ. мови, історією білор. мови (опис Радзівілівського літопису), але особливе значення мають його праці з укр. діялектології. Виходячи з опису півн.-укр. говірок Чернігівщини, Г. прийшов до тези про те, що укр. мова зформувалася із злиття двох первісно відмінних говіркових груп — півд. і півн., продовженням яких є сучасні півд.-зах. і півн. укр. діялекти. Це дало йому змогу переглянути клясифікацію укр. говірок і схему іст. укр. мови. Запропонована Г. трипартиція укр. говірок (говірки півн., півн.-зах. і новіші, зформовані з синтези двох попередніх півд.-сх.) лягла в основу дальшого розвитку укр. діялектології. Список праць Г. в кн. Ю. Щереха «Всеволод Ганцов — Олена Курило». Вінніпеґ 1954. {Книжку перевидано в: Юрій Шевельов Портрети українських мовознавців. К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2002. — ВК }

Ю. Ш.