Вовк Анатоль

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

ВОВК АНАТОЛЬ (11.03.1921 — 9.11.1992) — вдатнй українсьикй термінолог

Автобіографія

(ДОВІРЧО)

Життєвий шлях

Я народився 11-го березня 1921 р. в місті Ростів над Доном, куди мої батьки Іван Вовк та Ольга (з Чубатих), обоє уродженці Галичини, були переміщені під час Першої світової війни. В Ростові мій батько закінчив Юридичний факультет Варшавського Університету, який в цей час був евакований до цього міста. У 1922 р. батько помер під час епідемії тифу на Київщині, де мої батьки в цей час жили.

Мати наступного року вернулася до Галичини та стала учителювати по різних селах Брідщини, де я й провів свої дитячі роки На весні 1939 р. я закінчив матурою восьмирічну державну гімназію у Бродах.

З приходом совєтської влади до Галичини, на підставі конкурсового іспиту, мене прийняли на Хемічний факультет Львівського Політехнічного Інституту, де я й студіював два роки до вибуху німецько-російської війни. Після приходу німців і віднови технічних студій я продовжував студії у Львівській Політехніці та закінчив їх у квітні 1944 року. По успішнім зложенні кінцевих іспитів я був змушений виїхати на працю до Німеччини. Тут працював я, як хемік, в околицях Берліну, а потім у РеГенсбурзі, в Баварії, до закінчення війни. Баварське міністерство освіти признало мені, як і іншим випускникам Львівської Політехніки, науковий ступінь Diplom Ingenieur.

Я почав студії на вищий науковий ступінь спочатку у Техніще Гохшулє в Мюнхені, а опісля в Університеті ім. Гете у Франкфурті над Майном, але перервав їх через виїзд до ЗСА. Від приїзду до Америки на весні 1947 р. досі я працюю як дослідник у дослідницьких хемічних лябораторіях декількох хемічних фірм. Останніх 7 років працюю в ділянці технології синтетичних барвників. Досі одержав 13 американських патентів та 52 закордонних. Діяльність на полі мови і термінології

Тому, що у польській гімназії навчання української мови було незадовільне, я вивчав мову самотужки, використовуючи варшавські видання проф. І. Огієнка. Під час студій зацікавився справою нашої технічної термінології і до спілки з іншим студентом укладав німецько-українського технічного словника з допомогою матеріялів у бібліотеці НТШ у Львові. Продовжував цю працю у Німеччині*. З приїздом до ЗСА став звичайним членом НТШ в 1963 році. З утворенням Термінологічної Комісії НТШ 1958 p. був вибраний Заступником Голови цієї комісії.

У 1966 p. був одним із ініціяторів Українського Термінологічного Центру Америки, що є, згідно із статутом, автономною клітиною НТШ та УВАН. Від цього року до 1978 р. був Заступником Голови УТЦА, а зі смертю голови, ред. В. Давиденка, цього ж року — діючим головою Центру.

[...]

(підпис)

20.IХ.78

А.Вовк

Анатоль Вовк/Ред. Б. Рицар, М. Комова.-Львів: Ліга-Прес 2002. — с. 8-10.

Основні дати життя та діяльності

Анатоль Вовк народився 11 березня 1921 р. в м. Ростові над Доном, куди його батьки, уродженці Галичини, були переміщені в 1916 році під час наступу російських військ.

1939 р. Закінчив державну польську гімназію у Бродах.

1939-1944 pp. Студент хемічного факультету Львівської політехніки.

1946 р. За рішенням Баварського міністерства освіти і культури визнано його диплом Львівської політехніки і присвоєно еквівалентний ступінь "дипломованого інженера".

1946 p. Опрацював термінологію до "Підручника шофера" інж. М. Домбровського (Реґенсбурґ).

1947 p. Приїхав до Америки, де працював як дослідник у хемічних лабораторіях різних фірм.

1957 p. Член Термінологічної Комісії НТШ в Америці.

1958 p. Заступник Голови Термінологічної Комісії НТШ в Америці.

1962 p. Друкує працю "Модерна українська номенклятура неорганічної хемії" під псевдонімом Андрій Вільшенко.

1963 p. Звичайний член НТШ в Америці.

1965 р. Член управи Українського Термінологічного Центру Америки (УТЦА).

1966-1978 pp. Заступник голови УТЦА.

1967-1970 pp. Опрацьовував постійну рубрику "Термінологічно- мовна сторінка" у Віснику Нью-Йоркеького Відділу ТУІА.

1970-1977 pp. Опрацьовував постійну рубрику "Нотатник моволюбця" у Бюлетені ТУІА.

1977 p. Зробив доповідь на 2-му з'їзді Постійної Конференції Українських Студій при УНІГУ на тему: "Наукова мова і політика: 55 років української термінології в УССР".

1978 p. Голова УТЦА.

1978 р. Член редакційної колегії сторінки про культуру української мови "Мова про мову" у газеті "Свобода".

жовтень 1978 p. Зробив доповідь на 3-му з'їзді Постійної Конференції Українських Студій при УНІГУ на тему: "До проблеми правопису в українській хемічній номенклятурі".

травень 1979 p. Зробив доповідь на тему "Український переклад назви "The United States of America": дослідження одної контроверсії" на 4-у з'їзді Постійної Конференції Українських Студій при УНІГУ.

1981 p. Член-кореспондент філологічної секції НТШ в Америці.

1982 p. Видано "Вибірковий англійсько-український словник з природознавства, техніки і сучасного побуту", Нью Йорк, вид-во УТЦА. Частина 1 (А-М); Частина II (N-Z).

1982 p. Зредагував останній випуск "Мова про мову".

1982 p. Успішно здав іспит (Civil Service) на перекладача і диктора "Голосу Америки".

1982 p. Пройшов курс Effective Writing Skills Seminar - a Two-Day of gi Course by ICA America's Training Dept.

1986 p. Видано "Англійсько-український словник назв кольорів і 277 кольорознавства", Нью Йорк, вид-во НТШ.

1986 p. Член Робочої групи для опрацювання усучасненого правописного словника на базі "Правописного словника" Г. Голоскевича.

з 1988 p. Друкує частинами "Словник-порадник для дерусифікації і збагачення української мови" в журналі "Рідна школа", Нью Йорк.

1991 p. Видано "Словничок-порадник з культури української мови", Нью-Йорк, видавництво шкільної ради.

9 листопада 1992 p. Анатоль Вовк трагічно загинув в автомобільній катастрофі.

Анатоль Вовк/Ред. Б. Рицар, М. Комова.-Львів: Ліга-Прес 2002.- с. 11-12.

Останній словник

Протягом останніх років життя Анатоль Вовк значно доповнив та доопрацював «Англійсько-український словник вибраної лексики (природничі науки, техніка, сучасний побут)», що виходив частинами у США від 1973 року. Це був доповнювальний та поправковий словник до англо-українського словника М. Подвезька та М. Балли. Видані матеріяли та пізніші машинописи та рукописні поправки за дорученням А. Вовка привіз до Львова проф. О. Біланюк, аби видати його в Україні. Почалася підготовча робота, однак ґрунтовне редагування словника перервала трагічна смерть укладача. Було вирішено відмовитися від кардинальних змін, не робити будь-яких доповнень і видати словника, виправивши лише очевидні помилки й неточності. Цей труд взяли на себе родина А. Вовка, проф. Олекса-Мирон Біланюк, проф. Георгій Сулим, та канд. фіз.-мат. наук Ольга Кочерга. Словник А. Вовка вийшов друком 1998 року під шапкою НТШ у Львові та Термінологічного Центру Північної Америки.

Стаття у Вікіпедії