Історія українського правопису: XVI—XX століття. Хрестоматія

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

Історія українського правопису: XVI—XX століття. Хрестоматія. Упорядники: В. В. Німчук та Н. В. Пуряєва. Київ: Наукова думка, 2004, 582 с.


У хрестоматії "Історія українського правопису: XVI—XX століття" представлені наукові та публіцистичні статті, а також граматичні праці, що відображають основні етапи становлення української орфографії та специфічних рис українського алфавіту; особливо детально висвітлено перебіг навколоправописних дискусій XIX—XX ст. Хрестоматія містить також короткі відомості про осіб, які так чи інакше свого часу вплинули на цей процес. Видання є надзвичайно актуальним в умовах сучасної правописної полеміки, що точиться в Україні, оскільки воно відображає традицію формування української правописної системи на наукових засадах із урахуванням неповторних особливостей української літературної мови; подає прецеденти розв'язання багатьох конфліктних правописних питань, пошуку й віднайдення розумних компромісів між різними українськими правописними традиціями з метою створення єдиного для цілої України орфографічного кодексу та багато в чому пояснює засади й причини запропонованих сьогодні змін в українському правописі. Хрестоматія призначена для філологів (науковців, викладачів, студентів), а також для всіх, хто не байдужий до проблем сучасного українського правопису, цікавиться історією його формування й прагне осмислити його сучасний стан.

Упорядники:

В.В. Німчук — чл.-кор. НАН України, д. ф. н., проф., директор Інституту української мови НАН України,

Н.В. Пуряєва — к. ф. н., науковий співробітник Інституту української мови НАН України

Переднє слово В.В. Німчука.

Коментарі та примітки Н.В. Пуряєвої.

ЗМІСТ

Німчук Василь. Переднє слово 5

Зизаній Лаврентій. Грамматіка словєнска 27

Смотрицький Мелетій. Грамматіки славєнскиѧ правилноє Сѵнтаґма 32

Павловський Олексій.

  • Грамматика Малороссійскаго нарѣчія 39
  • Прибавленіе къ Грамматикѣ Малороссійскаго нарѣчія. Или, отвѣтъ на Рецензію, здѣланную на оную Грамматику 54

Русалка Днѣстровая 60

Шашкевич Маркіян. Рускоє весѣлє описаноє через І. Лозѣньского в Перемишли — в типографіи владичній гр. кат. 1835 64

Шевченко Тарас. Букварь южнорусскій (1861) 68

Куліш Пантелеймон. Граматка 73

Гатцук Микола. Украінска абетка 82

Максимович Михайло. О правописаніи Малороссійскаго языка: Письмо къ Основьяненку 88

Смаль-Стоцький Степан, Гартнер Федір. Руска граматика 106

Руска правопись зі словарцем (1904) 122

Смаль-Стоцький Степан. Правописні непорозуміння 147

Драгоманов Михайло. В справі реформи нашоjі правописі 160

Грінченко Борис. Три питання нашого правопису 168

Нечуй-Левицький Іван.

  • Сьогочасна часописна мова на Украіні 192
  • Грамматика украінського язика 205

Франко Іван. Азбучна війна в Галичині 1859 р 208

Науменко Володимир. Загальні прінціпи українського правопису 228

Граматична термінологія і правопись, ухвалені Комісією мови при Українському Товаристві Шкільної Освіти в Київі 243

Сімович Василь. Граматика української мови для самонавчання та в допомогу шкільній науцї 245

Голоскевич Григорій. Український правописний словничок з короткими правилами правопису 269

Волошин Августин. Методическа грамматика карпато-русского языка для народныхъ школъ 276

Шумлянський Федір. Найголовніші правила українського правопису Української Академії Наук видання 1921 року (Розвідка) 282

Найголовніші правила українського правопису (1921) 306

Правописні правила приняті Науковим Товариством ім. Шевченка у Львові (1922) 315

Тимченко Євген. Desiderata в справі нашого правопису 341

Пилипенко Сергій. Odvertyj lyst do vsix, xto cikavyt'sja cijeju spravoju 348

Український правопис (проект) (1926) 352

Грушевський Михайло. До управильнення українського правопису 386

Кримський Агатангел. Нарис історії українського правопису до 1927 року 392

Скрипник Микола. Підсумки правописної дискусії 415

Синявський Олекса. Коротка історія "Українського правопису" 431

Український правопис (1928) 453

Український правопис (1933) 487

Український правопис (1945) 515

Гарайда Іван. Грамматика руського языка 536

Кириченко Ілля. Особливості нового українського правопису 542

Проект нової редакції українського правопису (1999): анкета для опитування фахівців 561

Покажчик осіб 570