«Січ» віденська

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук
EU 1.png

«Січ», віденська, одна з найстарших укр. студентських орг-цій, заснована 9. 1. 1868 у Відні. Засновниками й першими гол. «С.» в. були А. Вахнянин і Ю. Целевич; у наступні рр. т-во очолювали М. Подолинський, І. Пулюй, І. Горбачевський, Я. Окуневський, І. Куровець, М. Кордуба, В. Старосольський, Р. Перфецький, 3. Кузеля, О. Бачинський, Р. Залозецький, Д. Равич, Б. Лончина та ін. Кількість чл. «С.» в. мінялася залежно від політ, подій: 1868 — 27, 1880 — бл. 38, 1890 — 40, 1898 — 30, 1901—02 — понад 70, 1915—16 — бл. 200, 1922 — 327, на поч. 1930-их рр. — 46, 1941 — понад 100, 1943 — понад 200; чимало чл. «С.» в. стали пізніше відомими ученими і суспільно-політ. діячами. «С.» в., як перше укр. студентське т-во народовецького напряму, відограло видатну ролю в історії укр. нац. відродження під Австрією. У 1870-их рр. «С.» в. брала активну участь у поширенні ідей М. Драгоманова, а за головування О. Терлецького — соціялістичного руху, за що й була тимчасово розв'язана (1877); згодом «С.» в. відстоювала майже завжди заг.-укр. політ. позиції. З ініціативи «С.» в., як проф. студентської орг-ціі, 1881 у Коломиї відбулося перше заг. віче гал. і бук. студентства. У 1901—02 «С.» в. активно підтримала сецесійний рух крайового студентства (див. Сецесія). З поч. 1900-их рр. «С.» в. діяльно включилася у боротьбу за укр. ун-т у Львові; 1913 організувала Стрілецьку Дружину для підготовки у військ. справі, у 1914—18 допомагала в акціях Союзу Визволення України, й Бойової Управи УСС; 1917 проголосила ухвалену заг. зборами резолюцію з вимогою об'єднання всіх укр. земель в одну укр. державу, в наслідок чого знову була тимчасово розпущена. На поч. 1930-их рр. «С.» в. розгорнула широку протестаційну акцію проти поль. погромів і пацифікації у Сх. Галичині. З кіл «С.» в. вийшла ідея створення централі укр. студентських орг-цій, що нею став заснований 1922 ЦеСУС. «С.» в. вела, крім праці в ділянці самоосвіти, також культ.-осв. роботу серед українців у Відні і під час воєнних подій харитативну працю серед поранених вояків українців і депортованих з укр. земель робітників.

«С.» в. розгорнула невелику вид. діяльність у 1870-их рр. (популярні книжечки для народу) і у 1920—24 (ж. «Молоде Життя», ж. Драгоманівської Громади при «С.» в. «Наш Світ», гумористичний ж. «Єретик»); заходами «С.» в. були видані для відзначення річниць т-ва окремі альманахи п. н. «Січ» (1898 і 1908) та «Над синім Дунаєм» (1932). Упродовж свого існування «С.» в. провела велику працю для ознайомлення чужинців з Україною і помноження її прихильників. «С.» в. проіснувала до 1947 (1941 її перетворено на філію Націоналістичної Орг-ції Укр. Студентства — НОУС, але назву «С.» збережено), коли після сов. окупації Відня був вивезений на Сибір останній гол. С. Наклович і майже всі чл. т-ва покинули Відень.

Література:
  • Січ, альманах в пам'ять 30-их роковин основання т-ва Січ у Відні, за ред. М. Кордуби, С. Яричевського і Р. Сембратовича. Л. 1898
  • Січ, альманах в пам'ять 40-их роковин основання т-ва Січ у Відні, за ред. 3. Кузелі і М. Чайковського. Л. 1908
  • Над синім Дунаєм, ювілейний зб. Укр. Акад. Т-ва Січ у Відні, за ред. О. Грицая і Т. Марітчака. Відень 1932.

3. Кохановський

Посилання на інші джерела на ту саму тему: