Test

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

Керування видимістью.

Показати:
Col1Col2
Grammar1Grammar1_
History1History1_
Grammar2Grammar2_
History2History2_

860
Київський князь Аскольд(Оскольд) прийняв християнство.
Про цю подію йдеться в енцикліці константинопольського патріярха <a href="pers/Dovidn/Fotij.htm">Фотія</a> (60-ті роки IX ст.):
Не тільки болгари навернулися до християнства, а й той народ, про якого багато й часто говориться, … , тобто так звані руси. … тепер вони перемінили еллінську й безбожну віру на чисте християнське вчення….
Докладніше 860
861
У Паннонському житії <a href="pers/Dovidn/Kyrylo_ta_Methodij.htm">Кирила</a> засвідчено існування писемности на Русі.
Тут таки, у Херсонесі, знайшов Костянтин Євангелію і Псалтир, руськими письменами писані, і людину знайшов, що розмовляла руською мовою, і розмовляв з нею; і, засвоївши цю нову мову, порівнював її письмена, голосні й приголосні, до своєї мови й незабаром почав читати новою мовою й міг пояснити прочитане.
(Цитовано за Лавров, Кирило та Методій в …, 254).
866 – 882
На думку М. Брайчевського та Б. Рибакова, під час правління <a href="pers/Dovidn/Askold_ta_Dir.htm">Аскольда</a> створено Літопис Аскольда, частина якого увійшла до тексту Сказання про поширення християнства на Русі.

</div>