Фінкель Олександр

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

Інститут Мовознавства ім. О.О. Потебні. Матеріали до історіі.

ФІНКЕЛЬ Олександр Мойсейович (3.X 1899, м. Бахмут, тепер Артемівськ Донецької обл. — 8.X 1968, м. Харків). Закінчив Харківський ІНО в 1924 р. У першій половині 1930-х pp. завідував сектором художньої мови та стилістики харківської філії Інституту мовознавства ВУАН. Завідував кафедрою мовознавства Харківського інституту іноземних мов (1934—1941 pp.). По війні — викладач Харківського університету. Доктор філологічних наук (1962), професор (1967). Автор праць із семантики, словотвору, стилістики української та російської мов, проблем художнього перекладу, підручників для вишів і школи. {1934 брав участь у кампанії проти «націоналізму» в українському мовознавстві («Термінологічне шкідництво і його теоретичне коріння», «Мовознавство») — ВК}.

Праці:

 • «О языке и стиле В. И. Ленина». – Вып. 1. – X., 1925. – 103 с
 • «Короткий вступ до теоретичної стилістики» // Наукові записки Харківської науково-дослідної кафедри мовознавства, 1927
 • «Теорія й практика перекладу». – X., 1929. – 163 с
 • «Г. Ф. Квітка – перекладач власних творів» // Квітка-Основ'яненко: Збірник на 150-річчя народження. – X., 1929. – с. 191—205
 • «Ленін як публіцист. (Про язик та стиль В. І. Леніна)». – Вип. 2. – X., 1930. – 148 с
 • «Ленін українською мовою» // Прапор марксизму. – 1930. – №6. – С 209—212
 • «Про деякі хиби мовностилістичного оформлення дитячої книжки» // За якість художньої мови. – X., 1934. – с. 59—88
 • «Термінологічне шкідництво і його теоретичне коріння» // Мовознавство. – №2. – 1934. – с. 63—81
 • «Русский литературный язык». – К., 1941. – 359 с. (соавтор М. М. Баженов)
 • «Современный русский литературный язык». – К., 1951. – 540 с. (2-е изд. 1954; соавтор М. М. Баженов)
 • «Іван Франко – перекладач Некрасова» // Учені записки Харківського університету. – T. 24: Праці філологічного факультету. – Вип. 4. – 1956. – с. 75—102
 • «Способи вираження граматичних значень в українській мові» // Українська мова в школі. – 1955. – №2. – С 60—64
 • «Курс современного русского литературного языка». – К., 1960. – 622 с. (2-е изд. 1965; соавтор M. M. Баженов)
 • «Складні випадки морфологічного аналізу слова» // Українська мова в школі. – 1960. – №3. – с. 8—15
 • «Производные причинные предлоги в современном русском литературном языке». – X., 1962. – 238 с.

Література:

 • Козьменко В. А. «Пам'яті професора О. M. Фінкеля» // Вісник Харківського університету. – Вип. 50. – Серія «Філологічна». – 1970. – №5. – с. 84—85
 • «Финкель Александр Моисеевич» // Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды: Биобиблиографический словарь. – T. 3. – Минск, 1978. – с. 252—254.
 • Черноватий Л. М., Карабан В. І., Подміногін В. О., Кальченко О. А., Радчук В. Д. О. M. Фінкель — забутий теоретик українського перекладознавства: Збірка вибраних праць. — Вінниця: Нова Книга, 2007. — 439 с.