Перетц Володимир

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

Українська мова. Енциклопедія

ПЕРЕТЦ Володимир Миколайович ,[19(31).І 1870, Петербург — 24.1Х 1935, Саратов] — рос. і укр. літературознавець, фольклорист, мовознавець, академік Петерб. АН з 1914 і АН УРСР з 1919, чл. кількох зарубіж. академій. Закін. 1893 істор.-філол. ф-т Петерб. ун-ту. У 1903-14 — професор Київ. ун-ту. Працював у АН УРСР та АН СРСР. Один з авторі в офіц. записки Рос. АН до Кабінету міністрів Росії «Об отмене стеснений малорусского слова» (1905) з вимогою прав на вільний розвиток укр. мови і л-ри, свободи друку. В 1906 опубл. у журн. «Киевская старина» ст. «К вопросу об учреждении украинских кафедр в университете». У різні роки очолював філол. секцію Укр. наук. т-ва у Києві, був д. чл. Наук. т-ва ім. Шевченка у Львові, головою академ. Комісії з давнього укр. письменства, головою Ленінгр. т-ва дослідників укр. історії, письменства та мови. Дослідник давньоукр. віршів і полем, л-ри (археографія, палеографія, текстологія, мова), укр. фольклору. У 3-томній праці «Історико-літературні дослідження і матеріали» (1900-02, рос. мовою) П. простежив вплив укр. віршів і нар. поезії 17-18 ст, на рос. л-ру, відкрив для укр. л-ри і мови твори І. Некрашевича, дослідив два типи давньоукр. віршування (силабічне — у віршах і драмах та нерівноскладове — у нар. думах). У розвідці «До історії малоросійського літературного вірша» (1902) одним із перших дослідив Шевченків вірш (ритміку, співвідношення силабічних та народнопісен. розмірів, мовні засоби римування). Автор праць «Дослідження і матеріали з історії старовинної української літератури XV1-XVIII вв.» (в. 1, 1926; в. 2, 1928; в. З, 1929; в. 4, 1962; рос. мовою), «Вірші єромонаха Климентія Зиновієва сина» (1912).

Літ.:

  • Адрианова-Перетц В. П. Предисловие. В кн.: Перетц В. Н. Исследования и мат-лы по истории старинной укр. л-ры XVІ-XVIІІ веков. M. - Ленинград, 1962.
  • Крекотень В. Володимир Перетц — дослідник давньої укр. пісні. «Нар. творчість та етнографія». 1970, №1.
  • Махновець Л. Володимир Перетц, «Рад. літературознавство». 1970, №1.
  • Колосова В., Рождественська М. На честь століт. ювілею акад. В. М. Перетца. В кн.: Інформ. мат-ли Наук. ради з проблем «Закономірності розвитку світ. л-ри в сучас. епоху», в. 5. К., 1972.

Є. С. Регушевський.

Посилання на інші джерела на ту саму тему:
Вікіпедія: Перетц Володимир Миколайович.