Відмінності між версіями «70-ті роки ХХ ст.–поч. ХХІ ст.»

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 3: Рядок 3:
 
;1970
 
;1970
 
<div>
 
<div>
:<a href="osvita/e_u_m/IM.htm">Інститут мовознавства ім. О. Потебн</a>і почав
+
:<a href="osvita/e_u_m/IM.htm">Інститут мовознавства ім. О. Потебн</a>і почав видавати одинадцятитомовий <span class="book">Словник української мови</span> (120 000 слів). Видання завершено 1980 р.
видавати одинадцятитомовий
+
:*[[Джерела#EUM|<i> Українська мова. Енциклопедія</i>, 564-565]]
<span class="book">Словник української мови</span> (120 000 слів). Видання завершено
+
1980 р.
+
title="564-565"
+
:*[[Джерела#EUM|EUM&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;1971
 
;1971
 
<div>
 
<div>
:Згідно з повідомленнями <span class="cit">самвидаву</span>, міністр освіти
+
:Згідно з повідомленнями <span class="cit">самвидаву</span>, міністр освіти УРСР Ю.&nbsp;Даденков вимагав переведення усіх навчальних закладів на території України під безпосереднє керування Міністерства освіти УРСР.
УРСР Ю.&nbsp;Даденков вимагав переведення усіх навчальних
+
:*[[Джерела#HrytsNar|Грицак Я. <i> Нарис історії України&hellip;</i>, 284]] </div>
закладів на території України під безпосереднє керування
+
Міністерства освіти УРСР.
+
title="284"
+
:*[[Джерела#HrytsNar|HrytsNar&hellip;</i>, ]] </div>
+
 
<div class=«backgr»>
 
<div class=«backgr»>
 
:У доповіді на XXIV з&rsquo;їзді КПРС Л.&nbsp;Брєжнєв виголосив формулу про <q class="cit">
 
:У доповіді на XXIV з&rsquo;їзді КПРС Л.&nbsp;Брєжнєв виголосив формулу про <q class="cit">
формування нової історичної спільності &mdash; радянського
+
формування нової історичної спільності &mdash; радянського народу</q>. Проведення в життя цієї формули передбачало усунення перешкод, що стояли на шляху формування цієї нової історичної спільноти, передовсім <span class="cit">буржуазно-націоналістичних пережитків.</span> Одним з головних напрямків такої роботи стало російщення усіх народів СРСР.
народу</q>. Проведення в життя цієї формули передбачало
+
:*[[Джерела#HrytsNar|Грицак Я. <i> Нарис історії України&hellip;</i>, 286-288]]
усунення перешкод, що стояли на шляху формування цієї
+
нової історичної спільноти, передовсім <span class="cit">буржуазно-націоналістичних
+
пережитків.</span> Одним з головних напрямків такої роботи стало
+
російщення усіх народів СРСР.
+
title="286-288"
+
:*[[Джерела#HrytsNar|HrytsNar&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;1972 30 січня
 
;1972 30 січня
 
<div class=«backgr»>
 
<div class=«backgr»>
:Ухвала Політбюро ЦК КПСС про початок кампанії
+
:Ухвала Політбюро ЦК КПСС про початок кампанії проти дисидентства та <span class="cit">самвидаву.</span> Через два тижні почалися масові арешти української інтелігенції.
проти дисидентства та <span class="cit">самвидаву.</span> Через два тижні
+
Протягом 1972&ndash;1973&nbsp;рр. заарештовано від 70 до 100 осіб. Незрівнянно більше зазнали
почалися масові арешти української інтелігенції.
+
позбавлення роботи, заборони друкувати свої твори тощо. Переслідування охопило різні верстви українського суспільства, включно з керівництвом та першим секретарем ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a>. Репресії 1970-х років отримали назву <span class="cit">великого
Протягом 1972&ndash;1973&nbsp;рр. заарештовано від 70 до 100
+
осіб. Незрівнянно більше зазнали
+
позбавлення роботи, заборони друкувати свої твори
+
тощо. Переслідування охопило різні верстви українського
+
суспільства, включно з керівництвом та першим
+
секретарем ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a>. Репресії 1970-х років
+
отримали назву <span class="cit">великого
+
 
погрому.</span>
 
погрому.</span>
title="286-288"
+
:*[[Джерела#HrytsNar|Грицак Я. <i> Нарис історії України&hellip;</i>, 286-288]]
:*[[Джерела#HrytsNar|HrytsNar&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;травень
 
;травень
 
<div class=«backgr»>
 
<div class=«backgr»>
:Усунуто від влади й переведено до Москви  
+
:Усунуто від влади й переведено до Москви <a href="pers/Dovidn/Shelest_Petro_Jukhymovych.htm">Петра Шелеста</a>. Першим секретарем ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a> стає <a href="pers/Dovidn/Shcherbicky_Volodymyr.htm">Володимир Щербицький</a>. Чистка керівних кадрів КПУ. Посилення русифікаційної політики в Україні. Після усунення Шелеста й міністра освіти Ю.&nbsp;Даденкова безборонно проваджено русифікацію шкіл &mdash; досить було заяви кількох батьків, щоб перевести школу на російську мову викладання.
<a href="pers/Dovidn/Shelest_Petro_Jukhymovych.htm">Петра Шелеста</a>.  
+
:*[[Джерела#HrytsNar|Грицак Я. <i> Нарис історії України&hellip;</i>, 286-288]]
Першим секретарем ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a> стає  
+
<a href="pers/Dovidn/Shcherbicky_Volodymyr.htm">Володимир Щербицький</a>.  
+
Чистка керівних кадрів КПУ. Посилення русифікаційної політики в Україні. Після
+
усунення Шелеста й міністра освіти Ю.&nbsp;Даденкова безборонно проваджено
+
русифікацію шкіл &mdash; досить було заяви кількох батьків, щоб перевести школу на
+
російську мову викладання.
+
title="286-288"
+
:*[[Джерела#HrytsNar|HrytsNar&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;жовтень
 
;жовтень
Рядок 62: Рядок 32:
 
:Секретарем ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a> з питань ідеології стає
 
:Секретарем ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a> з питань ідеології стає
 
В.&nbsp;Маланчук (Мілман).
 
В.&nbsp;Маланчук (Мілман).
Разом з головою КГБ України  
+
Разом з головою КГБ України В.&nbsp;Федорчуком, він був головним натхненником і організатором  
В.&nbsp;Федорчуком, він був головним натхненником і організатором  
+
 
<span class="cit">великого погрому</span> 1970-х років в Україні.
 
<span class="cit">великого погрому</span> 1970-х років в Україні.
title="287"
+
:*[[Джерела#HrytsNar|Грицак Я. <i> Нарис історії України&hellip;</i>, 287]]
:*[[Джерела#HrytsNar|HrytsNar&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;1972&ndash;1979
 
;1972&ndash;1979
 
<div>
 
<div>
:Погром української історичної науки. Припинили існування
+
:Погром української історичної науки. Припинили існування періодичні збірники. Багато вже готових монографій не вийшли друком. Змінено трактування історії України. Українці були фактично позбавлені своєї власної історії.
періодичні збірники. Багато вже готових монографій не
+
:*[[Джерела#HrytsNar|Грицак Я. <i> Нарис історії України&hellip;</i>, 287-290]]
вийшли друком. Змінено трактування історії України.
+
Українці були фактично позбавлені своєї власної історії.
+
title="287-290"
+
:*[[Джерела#HrytsNar|HrytsNar&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;1973
 
;1973
 
<div>
 
<div>
:У Гарварді (м. Кембрідж, шт.&nbsp;Масачусетс, США) засновано  
+
:У Гарварді (м. Кембрідж, шт.&nbsp;Масачусетс, США) засновано <span class="org">Український науковий інститут</span> (згодом &mdash; <span class="org">Інститут українських студій</span>) Гарвардського університету.
<span class="org">Український науковий інститут</span> (згодом &mdash;  
+
:*[[Джерела#EUM|<i> Українська мова. Енциклопедія</i>, 656]]
<span class="org">Інститут українських студій</span>) Гарвардського університету.
+
title="656"
+
:*[[Джерела#EUM|EUM&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;січень
 
;січень
 
<div>
 
<div>
:Резолюція ЦК КПРС <span class="doc">Про літературно-мистецьку критику</span>, що
+
:Резолюція ЦК КПРС <span class="doc">Про літературно-мистецьку критику</span>, що вимагала від літераторів більшої активности у впровадженні партійної лінії в галузь мистецької критики. Партійна критика літератури набула масового характеру. Розкритиковані твори зникали з бібліотек, а їхніх авторів на довгі роки позбавляли змоги друкувати свої твори.
вимагала від літераторів більшої активности у впровадженні партійної лінії в галузь
+
:*[[Джерела#HrytsNar|Грицак Я. <i> Нарис історії України&hellip;</i>, 290]]
мистецької критики. Партійна критика літератури набула масового характеру.
+
Розкритиковані твори зникали з бібліотек, а їхніх авторів на довгі роки позбавляли
+
змоги друкувати свої твори.
+
title="290"
+
:*[[Джерела#HrytsNar|HrytsNar&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;1974
 
;1974
 
<div>
 
<div>
:У Києві видано <span class="book">Англо-український словник</span>  
+
:У Києві видано <span class="book">Англо-український словник</span> <a href="pers/e_u/Podvezko_Mykhajlo.htm">Михайла Подвезька</a> та Миколи Балли (65 000 слів). </div>
<a href="pers/e_u/Podvezko_Mykhajlo.htm">Михайла Подвезька</a> та
+
Миколи Балли (65 000 слів). </div>
+
 
<div>
 
<div>
:Вийшов друком <span class="book">Словник іншомовних слів</span> за ред.  
+
:Вийшов друком <span class="book">Словник іншомовних слів</span> за ред. Олександра Мельничука  
Олександра Мельничука  
+
 
(близько 25&nbsp;000 слів). Друге видання &mdash; 1985&nbsp;р. </div>
 
(близько 25&nbsp;000 слів). Друге видання &mdash; 1985&nbsp;р. </div>
 
<div>
 
<div>
:Почато друк другого видання <span class="book">УРЕ</span> у 12 томах (завершено
+
:Почато друк другого видання <span class="book">УРЕ</span> у 12 томах (завершено 1985&nbsp;р.).
1985&nbsp;р.).
+
На відміну від першого видання, друге виходило паралельно українською та російською мовами з великою перевагою в накладах російської версії. Це відповідало запровадженій протягом 70&ndash;80&nbsp;рр. методології русифікації видань через двомовність.
На відміну від першого видання, друге виходило паралельно українською
+
:*[[Джерела#EU|<i>EU2</i>, '''1''', 1; '''9''', 3386]] </div>
та російською мовами з великою перевагою в накладах російської версії.
+
Це відповідало запровадженій протягом 70&ndash;80&nbsp;рр. методології русифікації
+
видань через двомовність.
+
title="1, 1, \bf 9, 3386"
+
:*[[Джерела#EU|EU&hellip;</i>, ]] </div>
+
 
<div class=«backgr»>
 
<div class=«backgr»>
:Постанова ЦК КПРС <span class="doc">Про підготовку до 50-річчя створення
+
:Постанова ЦК КПРС <span class="doc">Про підготовку до 50-річчя створення СРСР</span>, де проголошено створення <span class="cit">нової історичної спільності &mdash; радянського народу.</span> Затверджено офіційний курс на денаціоналізацію.
СРСР</span>, де проголошено створення <span class="cit">нової історичної
+
спільності &mdash; радянського народу.</span> Затверджено офіційний
+
курс на денаціоналізацію.
+
 
</div>
 
</div>
 
;середина 70-х
 
;середина 70-х
Рядок 125: Рядок 70:
 
;1975
 
;1975
 
<div>
 
<div>
:У Києві <a href="osvita/e_u_m/IM.htm">Інститут мовознавства</a> АН УРСР видав  
+
:У Києві <a href="osvita/e_u_m/IM.htm">Інститут мовознавства</a> АН УРСР видав <span class="book">Орфографічний словник української мови</span> (близько 114&nbsp;000 слів) за ред.  
<span class="book">Орфографічний словник української мови</span> (близько
+
114&nbsp;000 слів) за ред.  
+
 
С.&nbsp;Головащука та  
 
С.&nbsp;Головащука та  
 
В.&nbsp;Русанівського,  
 
В.&nbsp;Русанівського,  
що відповідав духові й букві русифікаційного правопису  
+
що відповідав духові й букві русифікаційного правопису 1960 року. Мав кілька стереотипних перевидань.
1960 року. Мав кілька стереотипних перевидань.
+
 
</div>
 
</div>
 
;1976
 
;1976
 
<div>
 
<div>
:При Альбертському університеті у Канаді організовано Канадський інститут
+
:При Альбертському університеті у Канаді організовано Канадський інститут українських студій (КІУС).
українських студій (КІУС)
+
:*[[Джерела#EUM|<i> Українська мова. Енциклопедія</i>, 653]]
title="653"
+
:*[[Джерела#EUM|EUM&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;1978 31 серпня
 
;1978 31 серпня
 
<div>
 
<div>
:Таємна постанова ЦК КПРС <span class="doc">Про дальше вдосконалення вивчення і
+
:Таємна постанова ЦК КПРС <span class="doc">Про дальше вдосконалення вивчення і викладання російської мови в союзних республіках.</span> За матеріялами цієї постанови Рада Міністрів СРСР прийняла постанову від 13 жовтня 1978&nbsp;р. <span class="doc">Про заходи по дальшому вдосконаленню вивчення і викладання російської мови в союзних республіках.</span> Ці постанови дали сигнал посилити русіфікацію. ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a> схвалив московський документ і розробив свої таємні заходи.
викладання російської мови в союзних республіках.</span>  
+
:*[[Джерела#kajdany|Лизанчук В. <i>Навічно кайдани кували: Факти, документи&hellip;</i>, 404-407]]
За матеріялами цієї постанови
+
Рада Міністрів СРСР прийняла постанову від 13 жовтня 1978&nbsp;р. <span class="doc">Про
+
заходи по дальшому вдосконаленню вивчення і викладання російської мови
+
в союзних республіках.</span> Ці постанови дали сигнал посилити
+
русіфікацію. ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a> схвалив московський
+
документ і розробив свої таємні заходи.
+
title="404-407"
+
:*[[Джерела#kajdany|kajdany&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;2 листопада
 
;2 листопада
 
<div>
 
<div>
:Рада Міністрів УРСР, у відповідь на постанову ЦК, ухвалила постанову  
+
:Рада Міністрів УРСР, у відповідь на постанову ЦК, ухвалила постанову <span class="doc">Про заходи по дальшому вдосконаленню вивчення і викладання російської мови в загальноосвітній школі <acronym>УРСР</acronym></span>. Колегія Міністерства освіти УРСР, на виконання <span class="cit">решений партии и правительства</span>, розглянула <span class="cit">питання про викладання російської мови в загальноосвітніх школах і педагогічних навчальних закладах.</span>
<span class="doc">Про заходи по дальшому вдосконаленню вивчення і
+
:*[[Джерела#kajdany|Лизанчук В. <i>Навічно кайдани кували: Факти, документи&hellip;</i>, 270-272]]
викладання російської мови в загальноосвітній школі <acronym>УРСР</acronym></span>.
+
Колегія Міністерства освіти УРСР, на виконання <span class="cit">решений партии и
+
правительства</span>, розглянула <span class="cit">питання про викладання російської
+
мови в загальноосвітніх школах і педагогічних навчальних закладах.</span>
+
title="270-272"
+
:*[[Джерела#kajdany|kajdany&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;1979
 
;1979
 
<div>
 
<div>
:В Америці вийшов  
+
:В Америці вийшов <span class="book">Правописний словник української мови</span> за редакцією <a href="pers/e_u_m/Rudnyckyj_Jaroslav.htm">Ярослава Рудницького</a>.
<span class="book">Правописний словник української мови</span> за редакцією  
+
:*[[Джерела#EUM|<i> Українська мова. Енциклопедія</i>, 525]] </div>
<a href="pers/e_u_m/Rudnyckyj_Jaroslav.htm">Ярослава Рудницького</a>.
+
title="525"
+
:*[[Джерела#EUM|EUM&hellip;</i>, ]] </div>
+
 
<div>
 
<div>
:У Гайдельбергу видано книжку  
+
:У Гайдельбергу видано книжку <a href="pers/e_u_m/Shevelov_Jurij.htm">Юрія Шевельова</a> <span class="book">A Historical Phonology of the Ukrainian Language.</span> Авторизований український переклад <span class="book">Історична фонологія української мови</span> видало харківське видавництво <span class="pub_house">Акта</span> 2002 року.
<a href="pers/e_u_m/Shevelov_Jurij.htm">Юрія Шевельова</a>  
+
<span class="book">A Historical Phonology of the Ukrainian Language.</span>
+
Авторизований український переклад <span class="book">Історична фонологія
+
української мови</span> видало харківське видавництво  
+
<span class="pub_house">Акта</span> 2002 року.
+
 
</div>
 
</div>
 
;22&ndash;24 травня
 
;22&ndash;24 травня
Рядок 184: Рядок 102:
 
<span class="doc">Русский язык &mdash; язык дружбы и сотрудничества народов
 
<span class="doc">Русский язык &mdash; язык дружбы и сотрудничества народов
 
СССР</span>, що ухвалила розгорнуті рекомендації з русифікації народів СССР.
 
СССР</span>, що ухвалила розгорнуті рекомендації з русифікації народів СССР.
<cite>Wormtongue_2</cite>, <cite>Wormtongue</cite> </div>
+
:*<cite>Wormtongue_2</cite>
 +
:*<cite>Wormtongue</cite> </div>
 
<div>
 
<div>
 
:За матеріалами конференції у Москві 1981 р. видано книжку <span class="book">Русский
 
:За матеріалами конференції у Москві 1981 р. видано книжку <span class="book">Русский
Рядок 192: Рядок 111:
 
спеціальної освіти УРСР ректорам вищих і директорам середніх спеціальних
 
спеціальної освіти УРСР ректорам вищих і директорам середніх спеціальних
 
навчальних закладів.
 
навчальних закладів.
title="278-288"
+
:*[[Джерела#kajdany|Лизанчук В. <i>Навічно кайдани кували: Факти, документи&hellip;</i>, 278-288]]
:*[[Джерела#kajdany|kajdany&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;1982
 
;1982
Рядок 201: Рядок 119:
 
у сімох томах. Натепер вийшли друком чотири томи (останній, 2003 року, таким малим
 
у сімох томах. Натепер вийшли друком чотири томи (останній, 2003 року, таким малим
 
накладом, що його не мали змоги отримати навіть передплатники).
 
накладом, що його не мали змоги отримати навіть передплатники).
title="161-162"
+
:*[[Джерела#EUM|<i> Українська мова. Енциклопедія</i>, 161-162]] </div>
:*[[Джерела#EUM|EUM&hellip;</i>, ]] </div>
+
 
<div>
 
<div>
 
:У США видано словник <a href="pers/rizne/Vovk_Anatol.htm">Анатоля Вовка</a>  
 
:У США видано словник <a href="pers/rizne/Vovk_Anatol.htm">Анатоля Вовка</a>  
Рядок 211: Рядок 128:
 
словник вибраної лексики: Природничі науки, техніка, сучасний побут.</span> -
 
словник вибраної лексики: Природничі науки, техніка, сучасний побут.</span> -
 
Нью-Йорк; Львів: Укр. Термінолог. центр Північної Америки при НТШ, 1998.
 
Нью-Йорк; Львів: Укр. Термінолог. центр Північної Америки при НТШ, 1998.
title="13, 24"
+
:*[[Джерела#Anat_Vovk|Anat_Vovk&hellip;</i>, 13, 24]]
:*[[Джерела#Anat_Vovk|Anat_Vovk&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;1983 10 червня
 
;1983 10 червня
Рядок 221: Рядок 137:
 
додаткові заходи по поліпшенню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та
 
додаткові заходи по поліпшенню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та
 
інших навчальних закладах союзних республік</span>).
 
інших навчальних закладах союзних республік</span>).
title="407-412"
+
:*[[Джерела#kajdany|Лизанчук В. <i>Навічно кайдани кували: Факти, документи&hellip;</i>, 407-412]]
:*[[Джерела#kajdany|kajdany&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;1986
 
;1986
Рядок 229: Рядок 144:
 
<span class="book">Українського радянського енциклопедичного словника</span> у  
 
<span class="book">Українського радянського енциклопедичного словника</span> у  
 
трьох томах (понад 40&nbsp;000 гасел). Видання завершено 1987 року.
 
трьох томах (понад 40&nbsp;000 гасел). Видання завершено 1987 року.
title="1, 5"
+
:*[[Джерела#URES|URES&hellip;</i>, 1, 5]] </div>
:*[[Джерела#URES|URES&hellip;</i>, ]] </div>
+
 
<div>
 
<div>
 
:У США видано словник <a href="pers/rizne/Vovk_Anatol.htm">Анатоля Вовка</a>  
 
:У США видано словник <a href="pers/rizne/Vovk_Anatol.htm">Анатоля Вовка</a>  
Рядок 241: Рядок 155:
 
<span class="cit">національне питання, яке залишилося від минулого, в Радянському
 
<span class="cit">національне питання, яке залишилося від минулого, в Радянському
 
Союзі успішно розв&rsquo;язано.</span>
 
Союзі успішно розв&rsquo;язано.</span>
<cite>Pog_kpSS_nr</cite>
+
:*<cite>Pog_kpSS_nr</cite>
 
</div>
 
</div>
 
;1988
 
;1988
Рядок 254: Рядок 168:
 
решту три &mdash; професор Торонтського Університету  
 
решту три &mdash; професор Торонтського Університету  
 
Данило Струк. Видання завершено 1993 року.
 
Данило Струк. Видання завершено 1993 року.
title="1, XV"
+
:*[[Джерела#EU|<i>EU2</i>, '''1''', XV]]
:*[[Джерела#EU|EU&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;1989
 
;1989
Рядок 285: Рядок 198:
 
Головою НТШ обрано Олега Романова. Відновлено випуск <span class="p_ed">
 
Головою НТШ обрано Олега Романова. Відновлено випуск <span class="p_ed">
 
<a href="drukar/Dovidn/ZNTSh.htm">Записок НТШ</a>.</span>
 
<a href="drukar/Dovidn/ZNTSh.htm">Записок НТШ</a>.</span>
title="10-11"
+
:*[[Джерела#VNTSH|VNTSH&hellip;</i>, 10-11]]
:*[[Джерела#VNTSH|VNTSH&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;28 жовтня
 
;28 жовтня
Рядок 293: Рядок 205:
 
РСР.</span>
 
РСР.</span>
 
Українській мові надано статус державної мови.
 
Українській мові надано статус державної мови.
title="307-318"
+
:*[[Джерела#kajdany|Лизанчук В. <i>Навічно кайдани кували: Факти, документи&hellip;</i>, 307-318]]
:*[[Джерела#kajdany|kajdany&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;14 листопада
 
;14 листопада
 
<div>
 
<div>
 
:Затверджено <span class="book">Український правопис</span> 1989 року (п&rsquo;яту редакцію
 
:Затверджено <span class="book">Український правопис</span> 1989 року (п&rsquo;яту редакцію
правопису 1933&nbsp;р.), оприлюднено 1990&nbsp;р. Попри повернення деяких правил
+
правопису 1933&nbsp;р.), оприлюднено 1990&nbsp;р. Попри повернення деяких правил правопису 1928 року (найпомітніше &mdash; повернення літери <span class="cit">ґ</span>), як зазначено в передмові, третє видання <span class="cit">є органічним продовженням першого (1946&nbsp;р.) і
правопису 1928 року (найпомітніше &mdash; повернення літери  
+
другого (1960&nbsp;р.).</span> Голова Орфографічної комісії АН УРСР Віталій Русанівський.
<span class="cit">ґ</span>), як зазначено в передмові, третє видання  
+
:*[[Джерела#UkrPr90|<i>Український правопис</i>. 3-е вид., 3-4]]
<span class="cit">є органічним продовженням першого (1946&nbsp;р.) і
+
другого (1960&nbsp;р.).</span> Голова Орфографічної комісії АН УРСР
+
Віталій Русанівський.
+
title="3-4"
+
:*[[Джерела#UkrPr90|UkrPr90&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;1990 24 квітня
 
;1990 24 квітня
Рядок 314: Рядок 220:
 
и в целях обеспечения общесоюзных задач русский язык признается на территории СССР
 
и в целях обеспечения общесоюзных задач русский язык признается на территории СССР
 
официальным языком СССР и используется как средство межнационального общения.</span>
 
официальным языком СССР и используется как средство межнационального общения.</span>
<cite>Zak_ja_SSsr</cite>
+
:*[[Джерела#Zak_ja_SSsr|<i>Закон СССР &rdquo;О языках народов СССР&rdquo;</i>]]
 
</div>
 
</div>
 
;16 липня
 
;16 липня
Рядок 320: Рядок 226:
 
:Верховна Рада УРСР прийняла <span class="doc">Декларацію про державний суверенітет
 
:Верховна Рада УРСР прийняла <span class="doc">Декларацію про державний суверенітет
 
України</span>.
 
України</span>.
title="198"
+
:*[[Джерела#DIU|<i>Довідник з історії України</i>, 198]]
:*[[Джерела#DIU|DIU&hellip;</i>, ]], title="305"
+
:*[[Джерела#HrytsNar|Грицак Я. <i> Нарис історії України&hellip;</i>, 305]]
:*[[Джерела#HrytsNar|HrytsNar&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;1991 17 січня
 
;1991 17 січня
 
<div class=«backgr»>
 
<div class=«backgr»>
:Президія Верховної Ради УРСР затвердила постанову <span class="doc">Про статус
+
:Президія Верховної Ради УРСР затвердила постанову <span class="doc">Про статус Академії наук УРСР.</span> <a href="osvita/Dovidn/Ukrajinska_AN.htm">Академія</a> отримала статус самоврядної організації.
Академії наук УРСР.</span> <a href="osvita/Dovidn/Ukrajinska_AN.htm">Академія</a>
+
:*[[Джерела#IANU|<i>Історія Академії наук України (1918&nbsp;&ndash; 1993)</i>, 232]]
отримала статус самоврядної організації.
+
title="232"
+
:*[[Джерела#IANU|IANU&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;24 серпня
 
;24 серпня
 
<div class=«backgr»>
 
<div class=«backgr»>
:Верховна Рада УРСР майже одноголосно (чотири голоси проти) прийняла
+
:Верховна Рада УРСР майже одноголосно (чотири голоси проти) прийняла <span class="doc">Акт про незалежність України.</span>
<span class="doc">Акт про незалежність України.</span>
+
:*[[Джерела#HrytsNar|Грицак Я. <i> Нарис історії України&hellip;</i>, 309]]
title="309"
+
:*[[Джерела#HrytsNar|HrytsNar&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;7 жовтня
 
;7 жовтня
 
<div>
 
<div>
 
:Президія <a href="osvita/Dovidn/Ukrajinska_AN.htm">НАН України</a> заснувала на базі
 
:Президія <a href="osvita/Dovidn/Ukrajinska_AN.htm">НАН України</a> заснувала на базі
трьох відділів
+
трьох відділів <a href="osvita/e_u_m/IM.htm">Інституту мовознавства</a> ім.&nbsp;О.&nbsp;Потебні <a href="osvita/e_u_m/IUM.htm">Інститут української мови</a>.  
<a href="osvita/e_u_m/IM.htm">Інституту мовознавства</a> ім.&nbsp;О.&nbsp;Потебні
+
Директором став Олександр Тараненко, від червня 1998&nbsp;р. &mdash; Василь Німчук.
<a href="osvita/e_u_m/IUM.htm">Інститут української мови</a>.  
+
:*[[Джерела#IUM-10|<i>Інститутові української мови&nbsp;&ndash; 10 років</i>]]
Директором став  
+
Олександр Тараненко, від червня 1998&nbsp;р. &mdash;
+
Василь Німчук.
+
title="5-6"
+
:*[[Джерела#IUM-10|IUM-10&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;1 грудня
 
;1 грудня
Рядок 355: Рядок 250:
 
:Всеукраїнський референдум підтвердив <span class="doc">Акт про незалежність
 
:Всеукраїнський референдум підтвердив <span class="doc">Акт про незалежність
 
України.</span>
 
України.</span>
title="309"
+
:*[[Джерела#HrytsNar|Грицак Я. <i> Нарис історії України&hellip;</i>, 309]]
:*[[Джерела#HrytsNar|HrytsNar&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;7&ndash;8 грудня
 
;7&ndash;8 грудня
Рядок 362: Рядок 256:
 
:Беловезька зустріч керівників Білорусії, Росії та України констатувала припинення
 
:Беловезька зустріч керівників Білорусії, Росії та України констатувала припинення
 
існування СССР. Підписано угоду про створення Співдружности Незалежних Держав.
 
існування СССР. Підписано угоду про створення Співдружности Незалежних Держав.
title="310"
+
:*[[Джерела#HrytsNar|Грицак Я. <i> Нарис історії України&hellip;</i>, 310]]
:*[[Джерела#HrytsNar|HrytsNar&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;1992 24 серпня
 
;1992 24 серпня
Рядок 369: Рядок 262:
 
:Загальні збори <a href="osvita/Dovidn/Ukrajinska_AN.htm">Академії наук</a>
 
:Загальні збори <a href="osvita/Dovidn/Ukrajinska_AN.htm">Академії наук</a>
 
затвердили новий статут АН України.
 
затвердили новий статут АН України.
title="310"
+
:*[[Джерела#IANU|<i>Історія Академії наук України (1918&nbsp;&ndash; 1993)</i>, 310]]
:*[[Джерела#IANU|IANU&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;11 вересня
 
;11 вересня
 
<div>
 
<div>
:У Києвському університеті відкрито перший в світі <span class="org">лінгвістичний
+
:У Києвському університеті відкрито перший в світі <span class="org">лінгвістичний музей.</span> Засновник і збирач фонду &mdash; Костянтин Тищенко.
музей.</span> Засновник і збирач фонду &mdash;  
+
:*[[Джерела#Tyshch|Тищенко К. <i>Метатеорія мовознавства</i>, 342-350]]
Костянтин Тищенко.
+
title="342-350"
+
:*[[Джерела#Tyshch|Tyshch&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;22&ndash;25 вересня
 
;22&ndash;25 вересня
 
<div>
 
<div>
:У Львові проведено Першу міжнародну конференція <span class="doc">Проблеми
+
:У Львові проведено Першу міжнародну конференція <span class="doc">Проблеми української науково-технічної термінології,</span> що стала регулярною. У вересні 2008 року відбулася десята конференція. Матеріяли цих конференцій див. на сайті Технічного  комітету стандартизації науково-технічної термінології [http://www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_main.htm]
української науково-технічної термінології,</span> що стала регулярною. У вересні
+
:*[[Джерела#I_UNTT|<i>I Міжн. наукова конференція &rdquo;Проблеми української
2002 року відбулася сьома конференція.
+
    науково-технічної термінології&rdquo;</i>]]
<cite>I_UNTT</cite>
+
 
</div>
 
</div>
 
;1993
 
;1993
Рядок 392: Рядок 280:
 
<span class="book">Енциклопедію Українознавства</span> (ЕУ-2). Останній 11 том
 
<span class="book">Енциклопедію Українознавства</span> (ЕУ-2). Останній 11 том
 
(Доповнення і виправлення) видано 2003 року.
 
(Доповнення і виправлення) видано 2003 року.
title="1, 2"
+
:*[[Джерела#EU|<i>ЕУ2</i>, '''1''', 2]] </div>
:*[[Джерела#EU|EU&hellip;</i>, ]] </div>
+
 
<div>
 
<div>
:У Києві вийшов друком перший англійсько-український термінологічний
+
:У Києві вийшов друком перший англійсько-український термінологічний словник &mdash; <span class="book">Англо-український математичний словник</span> Р.&nbsp;Воронки, М.&nbsp;Кратка,
словник &mdash; <span class="book">Англо-український математичний словник</span>
+
Р.&nbsp;Воронки, М.&nbsp;Кратка,
+
 
Є.&nbsp;Мейнаровича та В.&nbsp;Павленка (близько 10 000 термінів). </div>
 
Є.&nbsp;Мейнаровича та В.&nbsp;Павленка (близько 10 000 термінів). </div>
 
<div>
 
<div>
:Видано четверте, виправлене і доповнене, видання <span class="book">Українського
+
:Видано четверте, виправлене і доповнене, видання <span class="book">Українського правопису</span>, головним досягненням якого є виправлення помічених помилок третього видання й оновлення ілюстративного матеріялу. Потребу єдиного українського правопису воно не задовольняє. Голова Орфографічної комісії АН України В.&nbsp;Русанівський.
правопису</span>, головним досягненням якого є виправлення
+
:*[[Джерела#UkrPr93|<i>Український правопис</i>. 4-е вид.</i>]]
помічених помилок третього видання й оновлення ілюстративного
+
матеріялу. Потребу єдиного українського правопису воно не задовольняє.
+
Голова Орфографічної комісії АН України  
+
В.&nbsp;Русанівський.
+
title="3-6"
+
:*[[Джерела#UkrPr93|UkrPr93&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;26 червня
 
;26 червня
Рядок 417: Рядок 296:
 
комісії як пропозицію, що її підписали редактори провідних фізичних видань,
 
комісії як пропозицію, що її підписали редактори провідних фізичних видань,
 
працівники освітніх закладів тощо.
 
працівники освітніх закладів тощо.
title="180-182"
+
:*[[Джерела#Shljakh|Кочерга О. <i> Деякі міркування про шляхи і манівці&hellip;</i>]]
:*[[Джерела#Shljakh|Shljakh&hellip;</i>, ]], <cite>TerCon</cite>
+
:*[[Джерела#TerCon|<i> Термінологічна правописна конвенція</i>]]
 
</div>
 
</div>
 
;1994
 
;1994
 
<div>
 
<div>
:Видано <span class="book">Орфографічний словник української мови</span> (120 000
+
:Видано <span class="book">Орфографічний словник української мови</span> (120 000 слів). Словник є спробою допасувати словника 1975&nbsp;р. до вимог третього видання правопису. </div>
слів). Словник є спробою допасувати словника 1975&nbsp;р. до вимог третього видання
+
правопису. </div>
+
 
<div>
 
<div>
:У Києві перевидано тритомову статейну <span class="book">Енциклопедію
+
:У Києві перевидано тритомову статейну <span class="book">Енциклопедію Українознавства</span> (ЕУ1).
Українознавства</span> (ЕУ-1).
+
:*[[Джерела#EUz|<i>ЕУ1</i>, '''1''', V-IX]]
title="1, V-IX"
+
:*[[Джерела#EUz|EUz&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;8 червня
 
;8 червня
 
<div>
 
<div>
:Уряд України своєю постановою затвердив склад <span class="org">Національної
+
:Уряд України своєю постановою затвердив склад <span class="org">Національної правописної комісії.</span>
правописної комісії.</span>
+
 
</div>
 
</div>
 
;19 липня
 
;19 липня
 
<div>
 
<div>
:Інавгураційна промова президента  
+
:Інавгураційна промова президента Леоніда Кучми. <span class="cit">Ближчим часом я маю намір запропонувати зміни до чинного законодавства з метою надання російській мові офіційного статусу при збереженні за українською мовою державного статусу.</span> Це речення спричинило вибухову активізацію сил, що протидіяли запровадженню та виконанню <span class="doc">Закону про мови</span>, і різкий відкат у вживанні української мови в державних установах та освітніх
Леоніда Кучми.
+
<span class="cit">Ближчим часом я маю намір запропонувати зміни до чинного
+
законодавства з метою надання російській мові офіційного статусу при збереженні за
+
українською мовою державного статусу.</span> Це речення спричинило вибухову
+
активізацію сил, що протидіяли запровадженню та виконанню  
+
<span class="doc">Закону про мови</span>,
+
і різкий відкат у вживанні української мови в державних установах та освітніх
+
 
закладах.
 
закладах.
<cite>Qchmo</cite>
+
:*[[Джерела#Qchmo|Кучма Л. <i>Інаугураційна промова</i>]]
 
</div>
 
</div>
 
;1996
 
;1996
 
<div>
 
<div>
:У Києві видано двотомовий <span class="book">Англо-український словник</span>  
+
:У Києві видано двотомовий <span class="book">Англо-український словник</span> Миколи Балли
Миколи Балли
+
 
(близько 120&nbsp;000 слів).
 
(близько 120&nbsp;000 слів).
 
</div>
 
</div>
 
;28 червня
 
;28 червня
 
<div>
 
<div>
:Верховна Рада України прийняла <span class="doc">Конституцію України.</span>  
+
:Верховна Рада України прийняла <span class="doc">Конституцію України.</span> Мовну політику держави визначає стаття 10. </div>
Мовну політику держави визначає стаття 10. </div>
+
 
<div>
 
<div>
 
:<div class="cit">
 
:<div class="cit">
<dl>
 
 
;Стаття 10
 
;Стаття 10
 
<div>
 
<div>
Рядок 472: Рядок 336:
 
</ul>
 
</ul>
 
</div>
 
</div>
</dl>
+
 
</div>
+
</div>
+
 
;1999
 
;1999
 
<div>
 
<div>
:Восени надруковано <span class="book">Український правопис. Проєкт найновішої
+
:Восени надруковано <span class="book">Український правопис. Проєкт найновішої редакції</span>, керівник авторського колективу Василь Німчук. Наклад (100 прим.) було поширено серед фахівців з проханням надіслати зауваги. Трохи згодом текст Проєкту було виставлено в Інтернеті ([http://pravopys.vlada.kiev.ua/pravopys/pravXXI/zmist.htm http://pravopys.vlada.kiev.ua/pravopys/pravXXI/zmist.htm])
редакції</span>, керівник авторського колективу  
+
:*[[Джерела#UkrPrN|<i> Український правопис. Проєкт найновішої редакції</i>]]
Василь Німчук. Наклад &mdash; 100 прим.
+
<cite>UkrPrN</cite>
+
 
</div>
 
</div>
 
;2000
 
;2000
 
<div>
 
<div>
:У Києві видано <span class="book">Енциклопедію української мови.</span>
+
:У Києві видано <span class="book">Енциклопедію української мови.</span> Друге видання здійснено 2004 року на замовлення Держкомітету телебачення і радіомовлення України за Програмою випуску соціяльно значущих видань (це означає, що книжка не надійшла у продж; наклад за невідомими критеріями розподілено між "зацікавленими" посадовцями, бібліотеками і установами).
<cite>EUM</cite></div>
+
 
<div>
 
<div>
:<span class="org">Українське Біблійне Товариство</span> (засновано у червні 1991р.)
+
:<span class="org">Українське Біблійне Товариство</span> (засновано у червні 1991р.) видало <span class="book">Новий Заповіт.</span> Це частина нового повного перекладу Біблії.
видало <span class="book">Новий Заповіт.</span> Це частина нового повного перекладу
+
:*[[Джерела#NimchX|Німчук В. <i> Християнство й українська мова</i>, 20]]
Біблії.
+
title=" 20"
+
:*[[Джерела#NimchX|NimchX&hellip;</i>, ]]
+
 
</dl>
 
</dl>
<h2>XXI сторіччя</h2>
+
==XXI сторіччя==
 
<dl class="tab">
 
<dl class="tab">
 
;2001
 
;2001
 
<div>
 
<div>
:У Києві видано <span class="book">Великий тлумачний словник сучасної української
+
:У Києві видано <span class="book">Великий тлумачний словник сучасної української мови</span>
мови</span>
+
 
за ред. В.&nbsp;Бусла (170 000 гасел).
 
за ред. В.&nbsp;Бусла (170 000 гасел).
 
</div>
 
</div>
 
;січень &ndash; лютий
 
;січень &ndash; лютий
 
<div>
 
<div>
:<q class="SoCalled">Правописне божевілля</q> &mdash; масований наступ ЗМІ (переважно
+
:<q class="SoCalled">Правописне божевілля</q> &mdash; масований наступ ЗМІ (переважно російськомовних) проти проєкту <span class="book">Найновішої редакції українського правопису</span>, що його мала розглядати Національна правописна комісія на засіданні,
російськомовних)
+
призначеному на 14 лютого. Обговорення припинено після того, як Президент оголосив річний мораторій на прийняття нового правопису.  
проти проєкту <span class="book">Найновішої редакції українського правопису</span>,
+
:*[[Джерела#Prav_bozh|Кулик&nbsp;В. <i>Правописне божевілля</i>]]
що його мала розглядати Національна правописна комісія на засіданні,
+
:*[[Джерела#Skynmo|<i>Скиньмо чужі правописні кайдани!</i>]]
призначеному на 14 лютого. Обговорення припинено після того, як Президент
+
оголосив річний мораторій на прийняття нового правопису.
+
<cite>Prav_bozh</cite>, <cite>Skynmo</cite>
+
 
</div>
 
</div>
 
;24&ndash;27 червня
 
;24&ndash;27 червня
 
<div>
 
<div>
:Апостольський візит Папи Римського Івана Павла&nbsp;II в Україну. Протягом
+
:Апостольський візит Папи Римського Івана Павла&nbsp;II в Україну. Протягом візиту в літургійних відправах, проповідях, благословеннях та виступах, трансльованих з Києва та Львова у понад 100 країн світу, Першоєрарх Католицької Церкви звертався до громадян України українською мовою.
візиту в літургійних відправах, проповідях, благословеннях та виступах,
+
:*[[Джерела#NimchX|Німчук В. <i> Християнство й українська мова</i>, 29]]
трансльованих з Києва та Львова у понад 100 країн світу, Першоєрарх
+
Католицької Церкви звертався до громадян України українською мовою.
+
title="29"
+
:*[[Джерела#NimchX|NimchX&hellip;</i>, ]]
+
 
</div>
 
</div>
 
;2002 19 лютого
 
;2002 19 лютого
 
<div>
 
<div>
:Кабінет міністрів України прийняв постанову 198 <span class="doc">Про Українську
+
:Кабінет міністрів України прийняв постанову 198 <span class="doc">Про Українську національну комісію з питань правопису,</span> згідно з якою iз складу комісії виведено багатьох відомих мовознавців, зокрема більшість авторів <span class="book">Проєкту найновішої редакції</span> та всіх закордонних членів комісії. Натомість до комісії залучено функціонерів високого рангу (немовознавців) та мовознавців, відомих своїм негативним ставленням до реформи правопису. <span class="cit">Постанову не надруковано, інформація про неї є лише на сайті Кабінету міністрів</span>
національну комісію з питань правопису,</span> згідно з якою iз складу комісії
+
виведено багатьох відомих мовознавців, зокрема більшість авторів  
+
<span class="book">Проєкту найновішої редакції</span> та всіх закордонних членів
+
комісії.
+
Натомість до комісії залучено функціонерів високого рангу (немовознавців)
+
та мовознавців, відомих своїм негативним ставленням до реформи правопису.
+
<span class="cit">Постанову не надруковано, інформація про неї є лише
+
на сайті Кабінету міністрів</span>
+
 
</div>
 
</div>
 
;2003
 
;2003
 
<div>
 
<div>
:Видано <span class="book">Український правопис, проект</span>, керівник авторського
+
:Видано <span class="book">Український правопис, проект</span>, керівник авторського колективу В.&nbsp;Русанівський. Наклад &mdash; 75 примірників.
колективу В.&nbsp;Русанівський.
+
:*[[Джерела#UkrPrRu|<i> Український правопис. Проeкт</i>. Київ, 2003]]
Наклад &mdash; 75 примірників.
+
<cite>UkrPrRu</cite>
+
 
</div>
 
</div>

Версія за 19:48, 12 лютого 2010

Хронологічна таблиця — 70-ті роки ХХ ст.–поч. ХХІ ст.

1970
<a href="osvita/e_u_m/IM.htm">Інститут мовознавства ім. О. Потебн</a>і почав видавати одинадцятитомовий Словник української мови (120 000 слів). Видання завершено 1980 р.
1971
Згідно з повідомленнями самвидаву, міністр освіти УРСР Ю. Даденков вимагав переведення усіх навчальних закладів на території України під безпосереднє керування Міністерства освіти УРСР.
У доповіді на XXIV з’їзді КПРС Л. Брєжнєв виголосив формулу про

формування нової історичної спільності — радянського народу. Проведення в життя цієї формули передбачало усунення перешкод, що стояли на шляху формування цієї нової історичної спільноти, передовсім буржуазно-націоналістичних пережитків. Одним з головних напрямків такої роботи стало російщення усіх народів СРСР.

1972 30 січня
Ухвала Політбюро ЦК КПСС про початок кампанії проти дисидентства та самвидаву. Через два тижні почалися масові арешти української інтелігенції.

Протягом 1972–1973 рр. заарештовано від 70 до 100 осіб. Незрівнянно більше зазнали позбавлення роботи, заборони друкувати свої твори тощо. Переслідування охопило різні верстви українського суспільства, включно з керівництвом та першим секретарем ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a>. Репресії 1970-х років отримали назву великого погрому.

травень
Усунуто від влади й переведено до Москви <a href="pers/Dovidn/Shelest_Petro_Jukhymovych.htm">Петра Шелеста</a>. Першим секретарем ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a> стає <a href="pers/Dovidn/Shcherbicky_Volodymyr.htm">Володимир Щербицький</a>. Чистка керівних кадрів КПУ. Посилення русифікаційної політики в Україні. Після усунення Шелеста й міністра освіти Ю. Даденкова безборонно проваджено русифікацію шкіл — досить було заяви кількох батьків, щоб перевести школу на російську мову викладання.
жовтень
Секретарем ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a> з питань ідеології стає

В. Маланчук (Мілман). Разом з головою КГБ України В. Федорчуком, він був головним натхненником і організатором великого погрому 1970-х років в Україні.

1972–1979
Погром української історичної науки. Припинили існування періодичні збірники. Багато вже готових монографій не вийшли друком. Змінено трактування історії України. Українці були фактично позбавлені своєї власної історії.
1973
У Гарварді (м. Кембрідж, шт. Масачусетс, США) засновано Український науковий інститут (згодом — Інститут українських студій) Гарвардського університету.
січень
Резолюція ЦК КПРС Про літературно-мистецьку критику, що вимагала від літераторів більшої активности у впровадженні партійної лінії в галузь мистецької критики. Партійна критика літератури набула масового характеру. Розкритиковані твори зникали з бібліотек, а їхніх авторів на довгі роки позбавляли змоги друкувати свої твори.
1974
У Києві видано Англо-український словник <a href="pers/e_u/Podvezko_Mykhajlo.htm">Михайла Подвезька</a> та Миколи Балли (65 000 слів).
Вийшов друком Словник іншомовних слів за ред. Олександра Мельничука
(близько 25 000 слів). Друге видання — 1985 р.
Почато друк другого видання УРЕ у 12 томах (завершено 1985 р.).

На відміну від першого видання, друге виходило паралельно українською та російською мовами з великою перевагою в накладах російської версії. Це відповідало запровадженій протягом 70–80 рр. методології русифікації видань через двомовність.

Постанова ЦК КПРС Про підготовку до 50-річчя створення СРСР, де проголошено створення нової історичної спільності — радянського народу. Затверджено офіційний курс на денаціоналізацію.
середина 70-х
Українську мову вилучено із наукової періодики, підручників, монографій тощо.
1975
У Києві <a href="osvita/e_u_m/IM.htm">Інститут мовознавства</a> АН УРСР видав Орфографічний словник української мови (близько 114 000 слів) за ред.

С. Головащука та В. Русанівського, що відповідав духові й букві русифікаційного правопису 1960 року. Мав кілька стереотипних перевидань.

1976
При Альбертському університеті у Канаді організовано Канадський інститут українських студій (КІУС).
1978 31 серпня
Таємна постанова ЦК КПРС Про дальше вдосконалення вивчення і викладання російської мови в союзних республіках. За матеріялами цієї постанови Рада Міністрів СРСР прийняла постанову від 13 жовтня 1978 р. Про заходи по дальшому вдосконаленню вивчення і викладання російської мови в союзних республіках. Ці постанови дали сигнал посилити русіфікацію. ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a> схвалив московський документ і розробив свої таємні заходи.
2 листопада
Рада Міністрів УРСР, у відповідь на постанову ЦК, ухвалила постанову Про заходи по дальшому вдосконаленню вивчення і викладання російської мови в загальноосвітній школі <acronym>УРСР</acronym>. Колегія Міністерства освіти УРСР, на виконання решений партии и правительства, розглянула питання про викладання російської мови в загальноосвітніх школах і педагогічних навчальних закладах.
1979
В Америці вийшов Правописний словник української мови за редакцією <a href="pers/e_u_m/Rudnyckyj_Jaroslav.htm">Ярослава Рудницького</a>.
У Гайдельбергу видано книжку <a href="pers/e_u_m/Shevelov_Jurij.htm">Юрія Шевельова</a> A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Авторизований український переклад Історична фонологія української мови видало харківське видавництво Акта 2002 року.
22–24 травня
У Ташкенті відбулася Всесоюзна науково-теоретична конференція

Русский язык — язык дружбы и сотрудничества народов СССР, що ухвалила розгорнуті рекомендації з русифікації народів СССР.

 • Wormtongue_2
 • Wormtongue
За матеріалами конференції у Москві 1981 р. видано книжку Русский

язык — язык дружбы и сотрудничества народов СССР. Про добровільність переходу до вивчення спеціальних дисциплін російською мовою свідчать циркуляри, що надходили з Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ректорам вищих і директорам середніх спеціальних навчальних закладів.

1982
<a href="osvita/e_u_m/IM.htm">Інститут мовознавства</a> АН УРСР

почав видавати Етимологічний словник української мови у сімох томах. Натепер вийшли друком чотири томи (останній, 2003 року, таким малим накладом, що його не мали змоги отримати навіть передплатники).

У США видано словник <a href="pers/rizne/Vovk_Anatol.htm">Анатоля Вовка</a>

Вибірковий англійсько-український словник з природознавства, техніки і сучасного побуту, Нью Йорк, вид-во УТЦА. Частина 1 (А-М); Частина II (N-Z). Перероблене и доповнене видання цього словника вийшло 1998 року в Україні - Англійсько-український словник вибраної лексики: Природничі науки, техніка, сучасний побут. - Нью-Йорк; Львів: Укр. Термінолог. центр Північної Америки при НТШ, 1998.

1983 10 червня
Постанова ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a> і Ради Міністрів України

Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 травня 1983 р. #473 (Про додаткові заходи по поліпшенню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік).

1986
Видавництво УРЕ почало друге видання

Українського радянського енциклопедичного словника у трьох томах (понад 40 000 гасел). Видання завершено 1987 року.

У США видано словник <a href="pers/rizne/Vovk_Anatol.htm">Анатоля Вовка</a>

Англійсько-український словник назв кольорів і кольорознавства. title="13"

Нова редакція Програми КПРС, де написано, що

національне питання, яке залишилося від минулого, в Радянському Союзі успішно розв’язано.

 • Pog_kpSS_nr
1988
Заходами Канадського інституту українських студій (КІУС), НТШ (Сарсель,

Франція) та Канадської фундації українознавства започатковано видання п’ятитомової англомовної словникової енциклопедії Encyclopedia of Ukraine, базованої на гасловій частині Енциклопедії Українознавства. Перші два томи зредагував <a href="pers/e_u/Kubijowych_Volodymyr.htm">Володимир Кубійович</a>, решту три — професор Торонтського Університету Данило Струк. Видання завершено 1993 року.

1989
У видавництві Наукова думка вийшов перший том

нового академічного повного зібрання творів <a href="pers/Dovidn/Shevchenko_Taras.htm">Тараса Шевченка</a> у дванадцяти томах. На сьогодні видано 3 томи, останній — 1991 р.

11 лютого
Установча конференція Товариства української мови

ім. Тараса Шевченка, метою якого проголошено утвердження української мови в усіх ділянках суспільного життя. Статут Товариства надруковано 2 березня в газеті Літературна Україна.

16 лютого
В газеті Літературна Україна надруковано проєкт

Програми Народного Руху України за перебудову. Він містить вимогу надати українській мові статус державної мови в УРСР.

21 жовтня
Установчі збори відновили

<a href="osvita/Dovidn/NTSH.htm">Наукове Товариство ім. Шевченка </a> у Львові. Головою НТШ обрано Олега Романова. Відновлено випуск <a href="drukar/Dovidn/ZNTSh.htm">Записок НТШ</a>.

28 жовтня
Верховна Рада УРСР ухвалила закон Про мови в Українській

РСР. Українській мові надано статус державної мови.

14 листопада
Затверджено Український правопис 1989 року (п’яту редакцію

правопису 1933 р.), оприлюднено 1990 р. Попри повернення деяких правил правопису 1928 року (найпомітніше — повернення літери ґ), як зазначено в передмові, третє видання є органічним продовженням першого (1946 р.) і другого (1960 р.). Голова Орфографічної комісії АН УРСР Віталій Русанівський.

1990 24 квітня
ВР СРСР ухвалила Закон О языках народов СССР, у четвертій

статті якого записано, що с учетом исторически сложившихся условий и в целях обеспечения общесоюзных задач русский язык признается на территории СССР официальным языком СССР и используется как средство межнационального общения.

16 липня
Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет

України.

1991 17 січня
Президія Верховної Ради УРСР затвердила постанову Про статус Академії наук УРСР. <a href="osvita/Dovidn/Ukrajinska_AN.htm">Академія</a> отримала статус самоврядної організації.
24 серпня
Верховна Рада УРСР майже одноголосно (чотири голоси проти) прийняла Акт про незалежність України.
7 жовтня
Президія <a href="osvita/Dovidn/Ukrajinska_AN.htm">НАН України</a> заснувала на базі

трьох відділів <a href="osvita/e_u_m/IM.htm">Інституту мовознавства</a> ім. О. Потебні <a href="osvita/e_u_m/IUM.htm">Інститут української мови</a>. Директором став Олександр Тараненко, від червня 1998 р. — Василь Німчук.

1 грудня
Всеукраїнський референдум підтвердив Акт про незалежність

України.

7–8 грудня
Беловезька зустріч керівників Білорусії, Росії та України констатувала припинення

існування СССР. Підписано угоду про створення Співдружности Незалежних Держав.

1992 24 серпня
Загальні збори <a href="osvita/Dovidn/Ukrajinska_AN.htm">Академії наук</a>

затвердили новий статут АН України.

11 вересня
У Києвському університеті відкрито перший в світі лінгвістичний музей. Засновник і збирач фонду — Костянтин Тищенко.
22–25 вересня
У Львові проведено Першу міжнародну конференція Проблеми української науково-технічної термінології, що стала регулярною. У вересні 2008 року відбулася десята конференція. Матеріяли цих конференцій див. на сайті Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології [1]
1993
<a href="osvita/Dovidn/NTSH.htm">НТШ у Львові</a> почало перевидавати гаслову

Енциклопедію Українознавства (ЕУ-2). Останній 11 том (Доповнення і виправлення) видано 2003 року.

У Києві вийшов друком перший англійсько-український термінологічний словник — Англо-український математичний словник Р. Воронки, М. Кратка,
Є. Мейнаровича та В. Павленка (близько 10 000 термінів).
Видано четверте, виправлене і доповнене, видання Українського правопису, головним досягненням якого є виправлення помічених помилок третього видання й оновлення ілюстративного матеріялу. Потребу єдиного українського правопису воно не задовольняє. Голова Орфографічної комісії АН України В. Русанівський.
26 червня
Учасники міжнародної конференції Фізика в Україні прийняли

Термінологічну правописну конвенцію, де зроблено спробу унормувати правописні положення, що їх недостатньо чітко чи суперечливо подано в чинній редакції правопису. Конвенцію подано до Національної правописної комісії як пропозицію, що її підписали редактори провідних фізичних видань, працівники освітніх закладів тощо.

1994
Видано Орфографічний словник української мови (120 000 слів). Словник є спробою допасувати словника 1975 р. до вимог третього видання правопису.
У Києві перевидано тритомову статейну Енциклопедію Українознавства (ЕУ1).
8 червня
Уряд України своєю постановою затвердив склад Національної правописної комісії.
19 липня
Інавгураційна промова президента Леоніда Кучми. Ближчим часом я маю намір запропонувати зміни до чинного законодавства з метою надання російській мові офіційного статусу при збереженні за українською мовою державного статусу. Це речення спричинило вибухову активізацію сил, що протидіяли запровадженню та виконанню Закону про мови, і різкий відкат у вживанні української мови в державних установах та освітніх

закладах.

1996
У Києві видано двотомовий Англо-український словник Миколи Балли

(близько 120 000 слів).

28 червня
Верховна Рада України прийняла Конституцію України. Мовну політику держави визначає стаття 10.
Стаття 10
 • Державною мовою в Україні є українська мова.
 • Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
 • В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської та інших мов національних меншин України.
 • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
 • Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
 • 1999
  Восени надруковано Український правопис. Проєкт найновішої редакції, керівник авторського колективу Василь Німчук. Наклад (100 прим.) було поширено серед фахівців з проханням надіслати зауваги. Трохи згодом текст Проєкту було виставлено в Інтернеті (http://pravopys.vlada.kiev.ua/pravopys/pravXXI/zmist.htm)
  2000
  У Києві видано Енциклопедію української мови. Друге видання здійснено 2004 року на замовлення Держкомітету телебачення і радіомовлення України за Програмою випуску соціяльно значущих видань (це означає, що книжка не надійшла у продж; наклад за невідомими критеріями розподілено між "зацікавленими" посадовцями, бібліотеками і установами).
  Українське Біблійне Товариство (засновано у червні 1991р.) видало Новий Заповіт. Це частина нового повного перекладу Біблії.

  </dl>

  XXI сторіччя

  2001
  У Києві видано Великий тлумачний словник сучасної української мови

  за ред. В. Бусла (170 000 гасел).

  січень – лютий
  Правописне божевілля — масований наступ ЗМІ (переважно російськомовних) проти проєкту Найновішої редакції українського правопису, що його мала розглядати Національна правописна комісія на засіданні,

  призначеному на 14 лютого. Обговорення припинено після того, як Президент оголосив річний мораторій на прийняття нового правопису.

  24–27 червня
  Апостольський візит Папи Римського Івана Павла II в Україну. Протягом візиту в літургійних відправах, проповідях, благословеннях та виступах, трансльованих з Києва та Львова у понад 100 країн світу, Першоєрарх Католицької Церкви звертався до громадян України українською мовою.
  2002 19 лютого
  Кабінет міністрів України прийняв постанову 198 Про Українську національну комісію з питань правопису, згідно з якою iз складу комісії виведено багатьох відомих мовознавців, зокрема більшість авторів Проєкту найновішої редакції та всіх закордонних членів комісії. Натомість до комісії залучено функціонерів високого рангу (немовознавців) та мовознавців, відомих своїм негативним ставленням до реформи правопису. Постанову не надруковано, інформація про неї є лише на сайті Кабінету міністрів
  2003
  Видано Український правопис, проект, керівник авторського колективу В. Русанівський. Наклад — 75 примірників.