Відмінності між версіями «70-ті роки ХХ ст.–поч. ХХІ ст.»

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 1: Рядок 1:
'''Хронологічна таблиця — 70-ті роки ХХ ст.–поч. ХХІ ст.'''
+
==Хронологічна таблиця — 70-ті роки ХХ ст.–поч. ХХІ ст.==
 
+
раніше ([[40-ві&ndash;60-ті&nbsp;роки XX&nbsp;ст.]])</a></p>
+
 
+
== 1970 ==
+
<table>
+
<a href="osvita/e_u_m/IM.htm">Інститут мовознавства ім. О. Потебн</a>і почав видавати одинадцятитомовий <span class="book">Словник української мови</span> (120 000 слів). Видання завершено
+
        1980 р.
+
        <ul class="refer">
+
<li>[почав EUM]
+
        </ul>
+
 
+
<dt>1971</dt>
+
<dd>
+
        Згідно з повідомленнями <span class="cit">самвидаву</span>, міністр освіти
+
        УРСР Ю.&nbsp;Даденков вимагав переведення усіх навчальних
+
        закладів на території України під безпосереднє керування
+
        Міністерства освіти УРСР.
+
        <a class="cite" title="284" href="dzherela_index.html#HrytsNar">[HrytsNar]</a>  </dd>
+
<dd class="backgr">
+
        У доповіді на XXIV з&rsquo;їзді КПРС Л.&nbsp;Брєжнєв виголосив формулу про <q class="cit">
+
        формування нової історичної спільності &mdash; радянського
+
        народу</q>. Проведення в життя цієї формули передбачало
+
        усунення перешкод, що стояли на шляху формування цієї
+
        нової історичної спільноти, передовсім <span class="cit">буржуазно-націоналістичних
+
        пережитків.</span> Одним з головних напрямків такої роботи стало
+
        російщення усіх народів СРСР.
+
        <a class="cite" title="286-288" href="dzherela_index.html#HrytsNar">[HrytsNar]</a>
+
    </dd>
+
<dt>1972  30 січня</dt>
+
<dd class="backgr">
+
        Ухвала Політбюро ЦК КПСС про початок кампанії
+
        проти дисидентства та <span class="cit">самвидаву.</span> Через два тижні
+
        почалися масові арешти української інтелігенції.
+
        Протягом 1972&ndash;1973&nbsp;рр. заарештовано від 70 до 100
+
        осіб. Незрівнянно більше зазнали
+
        позбавлення роботи, заборони друкувати свої твори
+
        тощо. Переслідування охопило різні верстви українського
+
        суспільства, включно з керівництвом та першим
+
        секретарем ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a>.  Репресії 1970-х років
+
отримали назву <span class="cit">великого
+
        погрому.</span>
+
        <a class="cite" title="286-288" href="dzherela_index.html#HrytsNar">[HrytsNar]</a>
+
        </dd>
+
<dt>травень</dt>
+
<dd class="backgr">
+
        Усунуто від влади й переведено до Москви
+
<a href="pers/Dovidn/Shelest_Petro_Jukhymovych.htm">Петра Шелеста</a>.
+
Першим секретарем  ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a> стає
+
<a href="pers/Dovidn/Shcherbicky_Volodymyr.htm">Володимир Щербицький</a>.
+
Чистка керівних кадрів КПУ. Посилення русифікаційної політики в Україні. Після
+
усунення Шелеста й міністра освіти Ю.&nbsp;Даденкова безборонно проваджено
+
        русифікацію шкіл &mdash; досить було заяви кількох батьків, щоб перевести школу на
+
російську мову викладання.
+
        <a class="cite" title="286-288" href="dzherela_index.html#HrytsNar">[HrytsNar]</a>
+
        </dd>
+
<dt>жовтень</dt>
+
<dd class="backgr">
+
        Секретарем ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a> з питань ідеології стає
+
В.&nbsp;Маланчук (Мілман).
+
        Разом з головою КГБ України
+
В.&nbsp;Федорчуком, він був головним натхненником і організатором
+
<span class="cit">великого погрому</span> 1970-х років в Україні.
+
        <a class="cite" title="287" href="dzherela_index.html#HrytsNar">[HrytsNar]</a>
+
    </dd>
+
<dt>1972&ndash;1979</dt>
+
<dd>
+
        Погром української історичної науки. Припинили існування
+
        періодичні збірники. Багато вже готових монографій не
+
        вийшли друком. Змінено трактування історії України.
+
        Українці були фактично позбавлені своєї власної історії.
+
        <a class="cite" title="287-290" href="dzherela_index.html#HrytsNar">[HrytsNar]</a>
+
    </dd>
+
<dt>1973</dt>
+
<dd>
+
        У Гарварді (м. Кембрідж, шт.&nbsp;Масачусетс, США) засновано
+
<span class="org">Український науковий інститут</span> (згодом &mdash;
+
<span class="org">Інститут українських студій</span>) Гарвардського університету.
+
        <a class="cite" title="656" href="dzherela_index.html#EUM">[EUM]</a>
+
    </dd>
+
<dt>січень</dt>
+
<dd>
+
        Резолюція ЦК КПРС <span class="doc">Про літературно-мистецьку критику</span>, що
+
вимагала від літераторів більшої активности у впровадженні партійної лінії в галузь
+
        мистецької критики. Партійна критика літератури набула масового характеру.
+
Розкритиковані твори зникали з бібліотек, а їхніх авторів на довгі роки позбавляли
+
змоги друкувати свої твори.
+
        <a class="cite" title="290" href="dzherela_index.html#HrytsNar">[HrytsNar]</a>
+
    </dd>
+
<dt>1974</dt>
+
<dd>
+
        У Києві видано <span class="book">Англо-український словник</span>
+
<a href="pers/e_u/Podvezko_Mykhajlo.htm">Михайла Подвезька</a> та
+
        Миколи Балли (65 000 слів).  </dd>
+
<dd>
+
        Вийшов друком <span class="book">Словник іншомовних слів</span> за ред.
+
Олександра Мельничука
+
(близько 25&nbsp;000 слів). Друге видання &mdash; 1985&nbsp;р.  </dd>
+
<dd>
+
        Почато друк другого видання <span class="book">УРЕ</span> у 12 томах (завершено
+
1985&nbsp;р.).
+
        На відміну від першого видання, друге виходило паралельно українською
+
        та російською мовами з великою перевагою в накладах російської версії.
+
        Це відповідало запровадженій протягом 70&ndash;80&nbsp;рр. методології русифікації
+
        видань через двомовність.
+
        <a class="cite" title="1, 1, \bf 9, 3386" href="dzherela_index.html#EU">[EU]</a> </dd>
+
<dd class="backgr">
+
        Постанова ЦК КПРС <span class="doc">Про підготовку до 50-річчя створення
+
        СРСР</span>, де проголошено створення <span class="cit">нової історичної
+
        спільності &mdash; радянського народу.</span> Затверджено офіційний
+
        курс на денаціоналізацію.
+
    </dd>
+
<dt>середина 70-х</dt>
+
<dd>
+
        Українську мову вилучено із наукової періодики, підручників, монографій тощо.
+
    </dd>
+
<dt>1975</dt>
+
<dd>
+
        У Києві <a href="osvita/e_u_m/IM.htm">Інститут мовознавства</a> АН УРСР видав
+
<span class="book">Орфографічний словник української мови</span> (близько
+
114&nbsp;000 слів) за ред.
+
С.&nbsp;Головащука та
+
В.&nbsp;Русанівського,
+
що відповідав духові й букві русифікаційного правопису
+
1960 року. Мав кілька стереотипних перевидань.
+
    </dd>
+
<dt>1976</dt>
+
<dd>
+
        При Альбертському університеті у Канаді організовано Канадський інститут
+
        українських студій (КІУС)
+
        <a class="cite" title="653" href="dzherela_index.html#EUM">[EUM]</a>
+
    </dd>
+
<dt>1978  31 серпня</dt>
+
<dd>
+
        Таємна постанова ЦК КПРС <span class="doc">Про дальше вдосконалення вивчення і
+
викладання російської мови в союзних республіках.</span>
+
За матеріялами цієї постанови
+
        Рада Міністрів СРСР прийняла постанову від 13 жовтня 1978&nbsp;р. <span class="doc">Про
+
        заходи по дальшому вдосконаленню вивчення і викладання російської мови
+
        в союзних республіках.</span> Ці постанови дали сигнал посилити
+
        русіфікацію. ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a> схвалив московський
+
документ і розробив свої таємні заходи.
+
        <a class="cite" title="404-407" href="dzherela_index.html#kajdany">[kajdany]</a>
+
    </dd>
+
<dt>2 листопада</dt>
+
<dd>
+
        Рада Міністрів УРСР, у відповідь на постанову ЦК, ухвалила постанову
+
<span class="doc">Про заходи по дальшому вдосконаленню вивчення і
+
        викладання російської мови в загальноосвітній школі <acronym>УРСР</acronym></span>.
+
Колегія Міністерства освіти УРСР, на виконання <span class="cit">решений партии и
+
правительства</span>, розглянула <span class="cit">питання про викладання російської
+
мови в загальноосвітніх школах і педагогічних навчальних закладах.</span>
+
        <a class="cite" title="270-272" href="dzherela_index.html#kajdany">[kajdany]</a>
+
    </dd>
+
<dt>1979</dt>
+
<dd>
+
        В Америці вийшов
+
<span class="book">Правописний словник української мови</span> за редакцією
+
<a href="pers/e_u_m/Rudnyckyj_Jaroslav.htm">Ярослава Рудницького</a>.
+
        <a class="cite" title="525" href="dzherela_index.html#EUM">[EUM]</a> </dd>
+
<dd>
+
        У Гайдельбергу видано книжку
+
<a href="pers/e_u_m/Shevelov_Jurij.htm">Юрія Шевельова</a>
+
<span class="book">A Historical Phonology of the Ukrainian Language.</span>
+
Авторизований український переклад <span class="book">Історична фонологія
+
української мови</span> видало харківське видавництво
+
<span class="pub_house">Акта</span> 2002 року.
+
    </dd>
+
<dt>22&ndash;24 травня</dt>
+
<dd>
+
        У Ташкенті відбулася Всесоюзна науково-теоретична конференція
+
<span class="doc">Русский язык &mdash; язык дружбы и сотрудничества народов
+
СССР</span>, що ухвалила розгорнуті рекомендації з русифікації народів СССР.
+
        <cite>Wormtongue_2</cite>, <cite>Wormtongue</cite>  </dd>
+
<dd>
+
        За матеріалами конференції у Москві 1981 р. видано книжку <span class="book">Русский
+
        язык &mdash; язык дружбы и сотрудничества народов СССР.</span>
+
        Про <q>добровільність</q> переходу до вивчення спеціальних дисциплін російською
+
        мовою свідчать циркуляри, що надходили з Міністерства вищої і середньої
+
        спеціальної освіти УРСР ректорам вищих і директорам середніх спеціальних
+
        навчальних закладів.
+
        <a class="cite" title="278-288" href="dzherela_index.html#kajdany">[kajdany]</a>
+
    </dd>
+
<dt>1982</dt>
+
<dd>
+
        <a href="osvita/e_u_m/IM.htm">Інститут мовознавства</a> АН УРСР
+
почав видавати <span class="book">Етимологічний словник української мови</span>
+
у сімох томах. Натепер вийшли друком чотири томи (останній, 2003 року, таким малим
+
накладом, що його не мали змоги отримати навіть передплатники).
+
        <a class="cite" title="161-162" href="dzherela_index.html#EUM">[EUM]</a>  </dd>
+
<dd>
+
        У США видано словник <a href="pers/rizne/Vovk_Anatol.htm">Анатоля Вовка</a>
+
<span class="book">Вибірковий англійсько-український
+
        словник з природознавства, техніки і сучасного побуту</span>, Нью Йорк, вид-во
+
        УТЦА. Частина 1 (А-М); Частина&nbsp;II (N-Z). Перероблене и доповнене видання
+
        цього словника вийшло 1998 року в Україні - <span class="book">Англійсько-український
+
        словник вибраної лексики: Природничі науки, техніка, сучасний побут.</span> -
+
        Нью-Йорк; Львів: Укр. Термінолог. центр Північної Америки при НТШ, 1998.
+
        <a class="cite" title="13, 24" href="dzherela_index.html#Anat_Vovk">[Anat_Vovk]</a>
+
    </dd>
+
<dt>1983  10 червня</dt>
+
<dd>
+
        Постанова ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a> і Ради Міністрів України
+
<span class="doc">Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради
+
Міністрів СРСР від 26 травня 1983&nbsp;р. #473</span> (<span class="doc">Про
+
додаткові заходи по поліпшенню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та
+
        інших навчальних закладах союзних республік</span>).
+
        <a class="cite" title="407-412" href="dzherela_index.html#kajdany">[kajdany]</a>
+
    </dd>
+
<dt>1986</dt>
+
<dd>
+
        Видавництво <span class="pub_house">УРЕ</span> почало друге видання
+
<span class="book">Українського радянського енциклопедичного словника</span> у
+
трьох томах (понад 40&nbsp;000 гасел). Видання завершено 1987 року.
+
        <a class="cite" title="1, 5" href="dzherela_index.html#URES">[URES]</a>  </dd>
+
<dd>
+
        У США видано словник <a href="pers/rizne/Vovk_Anatol.htm">Анатоля Вовка</a>
+
<span class="book">Англійсько-український словник назв кольорів і
+
кольорознавства.</span>
+
        <a class="cite" title="13" href="dzherela_index.html#Anat_Vovk">[Anat_Vovk]</a>  </dd>
+
<dd class="backgr">
+
        Нова редакція <span class="book">Програми КПРС,</span> де написано, що
+
<span class="cit">національне питання, яке залишилося від минулого, в Радянському
+
Союзі успішно розв&rsquo;язано.</span>
+
        <cite>Pog_kpSS_nr</cite>
+
    </dd>
+
<dt>1988</dt>
+
<dd>
+
        Заходами Канадського інституту українських студій (КІУС), НТШ (Сарсель,
+
        Франція) та Канадської фундації українознавства започатковано видання
+
        п&rsquo;ятитомової англомовної словникової енциклопедії
+
<span class="book">Encyclopedia of Ukraine</span>,
+
        базованої на гасловій частині <span class="book">Енциклопедії Українознавства.</span>
+
        Перші два томи зредагував
+
<a href="pers/e_u/Kubijowych_Volodymyr.htm">Володимир Кубійович</a>,
+
решту три &mdash; професор Торонтського Університету
+
Данило Струк. Видання завершено 1993 року.
+
        <a class="cite" title="1, XV" href="dzherela_index.html#EU">[EU]</a>
+
    </dd>
+
<dt>1989</dt>
+
<dd>
+
        У видавництві  <span class="pub_house">Наукова думка</span> вийшов перший том
+
        нового академічного повного зібрання творів
+
<a href="pers/Dovidn/Shevchenko_Taras.htm">Тараса Шевченка</a> у
+
        дванадцяти томах. На сьогодні видано 3 томи, останній &mdash; 1991&nbsp;р.
+
      </dd>
+
<dt>11 лютого</dt>
+
<dd>
+
        Установча конференція <span class="org">Товариства української мови
+
        ім.&nbsp;Тараса Шевченка,</span> метою якого проголошено
+
<span class="cit">утвердження української мови в усіх ділянках суспільного
+
життя.</span> Статут Товариства надруковано 2 березня в газеті
+
        <span class="book">Літературна Україна.</span>
+
      </dd>
+
<dt>16 лютого</dt>
+
<dd>
+
        В газеті <span class="book">Літературна Україна</span> надруковано проєкт
+
<span class="doc">Програми Народного Руху України за перебудову.</span> Він містить
+
вимогу <span class="cit">надати українській мові статус державної мови в УРСР.</span>
+
  </dd>
+
<dt>21 жовтня</dt>
+
<dd>
+
        Установчі збори відновили <span class="org">
+
<a href="osvita/Dovidn/NTSH.htm">Наукове Товариство ім.&nbsp;Шевченка </a>
+
у Львові.</span>
+
        Головою НТШ обрано Олега Романова. Відновлено випуск <span class="p_ed">
+
<a href="drukar/Dovidn/ZNTSh.htm">Записок НТШ</a>.</span>
+
        <a class="cite" title="10-11" href="dzherela_index.html#VNTSH">[VNTSH]</a>
+
  </dd>
+
<dt>28 жовтня</dt>
+
<dd>
+
        Верховна Рада УРСР ухвалила закон <span class="doc">Про мови в Українській
+
РСР.</span>
+
        Українській мові надано статус державної мови.
+
        <a class="cite" title="307-318" href="dzherela_index.html#kajdany">[kajdany]</a>
+
    </dd>
+
<dt>14 листопада</dt>
+
<dd>
+
        Затверджено <span class="book">Український правопис</span> 1989 року (п&rsquo;яту редакцію
+
правопису 1933&nbsp;р.), оприлюднено 1990&nbsp;р. Попри повернення деяких правил
+
правопису 1928 року (найпомітніше &mdash; повернення літери
+
<span class="cit">ґ</span>), як зазначено в передмові, третє видання
+
<span class="cit">є органічним продовженням першого (1946&nbsp;р.) і
+
        другого (1960&nbsp;р.).</span> Голова Орфографічної комісії АН УРСР
+
        Віталій Русанівський.
+
        <a class="cite" title="3-4" href="dzherela_index.html#UkrPr90">[UkrPr90]</a>
+
    </dd>
+
<dt>1990  24 квітня</dt>
+
<dd class="backgr">
+
        ВР СРСР ухвалила Закон <span class="doc">О языках народов СССР,</span> у четвертій
+
статті якого записано, що <span class="cit">с учетом исторически сложившихся условий
+
и в целях обеспечения общесоюзных задач русский язык признается на территории СССР
+
официальным языком СССР и используется как средство межнационального общения.</span>
+
        <cite>Zak_ja_SSsr</cite>
+
        </dd>
+
<dt>16 липня</dt>
+
<dd class="backgr">
+
      Верховна Рада УРСР прийняла <span class="doc">Декларацію про державний суверенітет
+
      України</span>.
+
        <a class="cite" title="198" href="dzherela_index.html#DIU">[DIU]</a>, <a class="cite" title="305" href="dzherela_index.html#HrytsNar">[HrytsNar]</a>
+
    </dd>
+
<dt>1991  17 січня</dt>
+
<dd class="backgr">
+
        Президія Верховної Ради УРСР затвердила постанову <span class="doc">Про статус
+
Академії наук УРСР.</span> <a href="osvita/Dovidn/Ukrajinska_AN.htm">Академія</a>
+
отримала статус самоврядної організації.
+
        <a class="cite" title="232" href="dzherela_index.html#IANU">[IANU]</a>
+
        </dd>
+
<dt>24 серпня</dt>
+
<dd class="backgr">
+
      Верховна Рада УРСР майже одноголосно (чотири голоси проти) прийняла
+
  <span class="doc">Акт про незалежність України.</span>
+
      <a class="cite" title="309" href="dzherela_index.html#HrytsNar">[HrytsNar]</a>
+
    </dd>
+
<dt>7 жовтня</dt>
+
<dd>
+
        Президія <a href="osvita/Dovidn/Ukrajinska_AN.htm">НАН України</a> заснувала на базі
+
трьох відділів
+
        <a href="osvita/e_u_m/IM.htm">Інституту мовознавства</a> ім.&nbsp;О.&nbsp;Потебні
+
<a href="osvita/e_u_m/IUM.htm">Інститут української мови</a>.
+
Директором став
+
Олександр Тараненко, від червня 1998&nbsp;р. &mdash;
+
        Василь Німчук.
+
        <a class="cite" title="5-6" href="dzherela_index.html#IUM-10">[IUM-10]</a>
+
      </dd>
+
<dt>1 грудня</dt>
+
<dd class="backgr">
+
      Всеукраїнський референдум підтвердив <span class="doc">Акт про незалежність
+
      України.</span>
+
      <a class="cite" title="309" href="dzherela_index.html#HrytsNar">[HrytsNar]</a>
+
      </dd>
+
<dt>7&ndash;8 грудня</dt>
+
<dd class="backgr">
+
      Беловезька зустріч керівників Білорусії, Росії та України констатувала припинення
+
      існування СССР. Підписано угоду про створення Співдружности Незалежних Держав.
+
      <a class="cite" title="310" href="dzherela_index.html#HrytsNar">[HrytsNar]</a>
+
 
+
    </dd>
+
<dt>1992  24 серпня</dt>
+
<dd class="backgr">
+
        Загальні збори <a href="osvita/Dovidn/Ukrajinska_AN.htm">Академії наук</a>
+
затвердили новий статут АН України.
+
      <a class="cite" title="310" href="dzherela_index.html#IANU">[IANU]</a>
+
    </dd>
+
<dt>11 вересня</dt>
+
<dd>
+
        У Києвському університеті відкрито перший в світі <span class="org">лінгвістичний
+
музей.</span> Засновник і збирач фонду &mdash;
+
Костянтин Тищенко.
+
        <a class="cite" title="342-350" href="dzherela_index.html#Tyshch">[Tyshch]</a>
+
    </dd>
+
<dt>22&ndash;25 вересня</dt>
+
<dd>
+
        У Львові проведено Першу міжнародну конференція <span class="doc">Проблеми
+
        української науково-технічної термінології,</span> що стала регулярною. У вересні
+
        2002 року відбулася сьома конференція.
+
        <cite>I_UNTT</cite>
+
    </dd>
+
<dt>1993</dt>
+
<dd>
+
        <a href="osvita/Dovidn/NTSH.htm">НТШ у Львові</a> почало перевидавати гаслову
+
<span class="book">Енциклопедію Українознавства</span> (ЕУ-2). Останній 11 том
+
(Доповнення і виправлення) видано 2003 року.
+
        <a class="cite" title="1, 2" href="dzherela_index.html#EU">[EU]</a>  </dd>
+
<dd>
+
        У Києві вийшов друком перший англійсько-український термінологічний
+
        словник  &mdash; <span class="book">Англо-український математичний словник</span>
+
Р.&nbsp;Воронки, М.&nbsp;Кратка,
+
        Є.&nbsp;Мейнаровича та В.&nbsp;Павленка (близько 10 000 термінів).  </dd>
+
<dd>
+
        Видано четверте, виправлене і доповнене, видання <span class="book">Українського
+
        правопису</span>, головним досягненням якого є виправлення
+
        помічених помилок третього видання й оновлення ілюстративного
+
        матеріялу. Потребу єдиного українського правопису воно не задовольняє.
+
        Голова Орфографічної комісії АН України
+
В.&nbsp;Русанівський.
+
        <a class="cite" title="3-6" href="dzherela_index.html#UkrPr93">[UkrPr93]</a>
+
    </dd>
+
<dt>26 червня</dt>
+
<dd>
+
        Учасники міжнародної конференції <q class="meeting">Фізика в Україні</q> прийняли
+
<span class="doc">Термінологічну правописну конвенцію</span>, де зроблено спробу
+
унормувати правописні положення, що їх недостатньо чітко чи суперечливо подано
+
        в чинній редакції правопису. Конвенцію подано до Національної правописної
+
        комісії як пропозицію, що її підписали редактори провідних фізичних видань,
+
        працівники освітніх закладів тощо.
+
        <a class="cite" title="180-182" href="dzherela_index.html#Shljakh">[Shljakh]</a>, <cite>TerCon</cite>
+
    </dd>
+
<dt>1994</dt>
+
<dd>
+
        Видано <span class="book">Орфографічний словник української мови</span> (120 000
+
слів). Словник є спробою допасувати словника 1975&nbsp;р. до вимог третього видання
+
правопису.  </dd>
+
<dd>
+
        У Києві перевидано тритомову статейну <span class="book">Енциклопедію
+
Українознавства</span> (ЕУ-1).
+
        <a class="cite" title="1, V-IX" href="dzherela_index.html#EUz">[EUz]</a>
+
    </dd>
+
<dt>8 червня</dt>
+
<dd>
+
        Уряд України своєю постановою затвердив склад <span class="org">Національної
+
правописної комісії.</span>
+
    </dd>
+
<dt>19 липня</dt>
+
<dd>
+
        Інавгураційна промова президента
+
Леоніда Кучми.
+
        <span class="cit">Ближчим часом я маю намір запропонувати зміни до чинного
+
законодавства з метою надання російській мові офіційного статусу при збереженні за
+
        українською мовою державного статусу.</span>  Це речення спричинило вибухову
+
активізацію сил, що протидіяли запровадженню та виконанню
+
<span class="doc">Закону про мови</span>,
+
        і різкий відкат у вживанні української мови в державних установах та освітніх
+
закладах.
+
        <cite>Qchmo</cite>
+
 
+
    </dd>
+
<dt>1996</dt>
+
<dd>
+
      У Києві видано двотомовий <span class="book">Англо-український словник</span>
+
      Миколи Балли
+
      (близько 120&nbsp;000 слів).
+
    </dd>
+
<dt>28 червня</dt>
+
<dd>
+
        Верховна Рада України прийняла <span class="doc">Конституцію України.</span>
+
Мовну політику держави визначає стаття 10. </dd>
+
<dd>
+
        <div class="cit">
+
<dl>
+
<dt>Стаття 10</dt>
+
<dd>
+
<ul>
+
<li>Державною мовою в Україні є українська мова.</li>
+
<li>Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.</li>
+
<li>В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської та інших мов національних меншин України.</li>
+
<li>Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.</li>
+
<li>Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.</li>
+
</ul>
+
</dd>
+
</dl>
+
</div>
+
</dd>
+
<dt>1999</dt>
+
<dd>
+
        Восени надруковано <span class="book">Український правопис. Проєкт найновішої
+
        редакції</span>, керівник авторського колективу
+
Василь Німчук. Наклад &mdash; 100 прим.
+
        <cite>UkrPrN</cite>
+
        </dd>
+
<dt>2000</dt>
+
<dd>
+
        У Києві видано <span class="book">Енциклопедію української мови.</span>
+
<cite>EUM</cite></dd>
+
<dd>
+
        <span class="org">Українське Біблійне Товариство</span> (засновано у червні 1991р.)
+
видало <span class="book">Новий Заповіт.</span> Це частина нового повного перекладу
+
Біблії.
+
        <a class="cite" title=" 20" href="dzherela_index.html#NimchX">[NimchX]</a>
+
 
+
</dl></table>
+
  
 +
;1970
 +
<div>
 +
:<a href="osvita/e_u_m/IM.htm">Інститут мовознавства ім. О. Потебн</a>і почав
 +
видавати одинадцятитомовий
 +
<span class="book">Словник української мови</span> (120 000 слів). Видання завершено
 +
1980 р.
 +
title="564-565"
 +
:*[[Джерела#EUM|EUM&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;1971
 +
<div>
 +
:Згідно з повідомленнями <span class="cit">самвидаву</span>, міністр освіти
 +
УРСР Ю.&nbsp;Даденков вимагав переведення усіх навчальних
 +
закладів на території України під безпосереднє керування
 +
Міністерства освіти УРСР.
 +
title="284"
 +
:*[[Джерела#HrytsNar|HrytsNar&hellip;</i>, ]] </div>
 +
<div class=«backgr»>
 +
:У доповіді на XXIV з&rsquo;їзді КПРС Л.&nbsp;Брєжнєв виголосив формулу про <q class="cit">
 +
формування нової історичної спільності &mdash; радянського
 +
народу</q>. Проведення в життя цієї формули передбачало
 +
усунення перешкод, що стояли на шляху формування цієї
 +
нової історичної спільноти, передовсім <span class="cit">буржуазно-націоналістичних
 +
пережитків.</span> Одним з головних напрямків такої роботи стало
 +
російщення усіх народів СРСР.
 +
title="286-288"
 +
:*[[Джерела#HrytsNar|HrytsNar&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;1972 30 січня
 +
<div class=«backgr»>
 +
:Ухвала Політбюро ЦК КПСС про початок кампанії
 +
проти дисидентства та <span class="cit">самвидаву.</span> Через два тижні
 +
почалися масові арешти української інтелігенції.
 +
Протягом 1972&ndash;1973&nbsp;рр. заарештовано від 70 до 100
 +
осіб. Незрівнянно більше зазнали
 +
позбавлення роботи, заборони друкувати свої твори
 +
тощо. Переслідування охопило різні верстви українського
 +
суспільства, включно з керівництвом та першим
 +
секретарем ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a>. Репресії 1970-х років
 +
отримали назву <span class="cit">великого
 +
погрому.</span>
 +
title="286-288"
 +
:*[[Джерела#HrytsNar|HrytsNar&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;травень
 +
<div class=«backgr»>
 +
:Усунуто від влади й переведено до Москви
 +
<a href="pers/Dovidn/Shelest_Petro_Jukhymovych.htm">Петра Шелеста</a>.
 +
Першим секретарем ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a> стає
 +
<a href="pers/Dovidn/Shcherbicky_Volodymyr.htm">Володимир Щербицький</a>.
 +
Чистка керівних кадрів КПУ. Посилення русифікаційної політики в Україні. Після
 +
усунення Шелеста й міністра освіти Ю.&nbsp;Даденкова безборонно проваджено
 +
русифікацію шкіл &mdash; досить було заяви кількох батьків, щоб перевести школу на
 +
російську мову викладання.
 +
title="286-288"
 +
:*[[Джерела#HrytsNar|HrytsNar&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;жовтень
 +
<div class=«backgr»>
 +
:Секретарем ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a> з питань ідеології стає
 +
В.&nbsp;Маланчук (Мілман).
 +
Разом з головою КГБ України
 +
В.&nbsp;Федорчуком, він був головним натхненником і організатором
 +
<span class="cit">великого погрому</span> 1970-х років в Україні.
 +
title="287"
 +
:*[[Джерела#HrytsNar|HrytsNar&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;1972&ndash;1979
 +
<div>
 +
:Погром української історичної науки. Припинили існування
 +
періодичні збірники. Багато вже готових монографій не
 +
вийшли друком. Змінено трактування історії України.
 +
Українці були фактично позбавлені своєї власної історії.
 +
title="287-290"
 +
:*[[Джерела#HrytsNar|HrytsNar&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;1973
 +
<div>
 +
:У Гарварді (м. Кембрідж, шт.&nbsp;Масачусетс, США) засновано
 +
<span class="org">Український науковий інститут</span> (згодом &mdash;
 +
<span class="org">Інститут українських студій</span>) Гарвардського університету.
 +
title="656"
 +
:*[[Джерела#EUM|EUM&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;січень
 +
<div>
 +
:Резолюція ЦК КПРС <span class="doc">Про літературно-мистецьку критику</span>, що
 +
вимагала від літераторів більшої активности у впровадженні партійної лінії в галузь
 +
мистецької критики. Партійна критика літератури набула масового характеру.
 +
Розкритиковані твори зникали з бібліотек, а їхніх авторів на довгі роки позбавляли
 +
змоги друкувати свої твори.
 +
title="290"
 +
:*[[Джерела#HrytsNar|HrytsNar&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;1974
 +
<div>
 +
:У Києві видано <span class="book">Англо-український словник</span>
 +
<a href="pers/e_u/Podvezko_Mykhajlo.htm">Михайла Подвезька</a> та
 +
Миколи Балли (65 000 слів). </div>
 +
<div>
 +
:Вийшов друком <span class="book">Словник іншомовних слів</span> за ред.
 +
Олександра Мельничука
 +
(близько 25&nbsp;000 слів). Друге видання &mdash; 1985&nbsp;р. </div>
 +
<div>
 +
:Почато друк другого видання <span class="book">УРЕ</span> у 12 томах (завершено
 +
1985&nbsp;р.).
 +
На відміну від першого видання, друге виходило паралельно українською
 +
та російською мовами з великою перевагою в накладах російської версії.
 +
Це відповідало запровадженій протягом 70&ndash;80&nbsp;рр. методології русифікації
 +
видань через двомовність.
 +
title="1, 1, \bf 9, 3386"
 +
:*[[Джерела#EU|EU&hellip;</i>, ]] </div>
 +
<div class=«backgr»>
 +
:Постанова ЦК КПРС <span class="doc">Про підготовку до 50-річчя створення
 +
СРСР</span>, де проголошено створення <span class="cit">нової історичної
 +
спільності &mdash; радянського народу.</span> Затверджено офіційний
 +
курс на денаціоналізацію.
 +
</div>
 +
;середина 70-х
 +
<div>
 +
:Українську мову вилучено із наукової періодики, підручників, монографій тощо.
 +
</div>
 +
;1975
 +
<div>
 +
:У Києві <a href="osvita/e_u_m/IM.htm">Інститут мовознавства</a> АН УРСР видав
 +
<span class="book">Орфографічний словник української мови</span> (близько
 +
114&nbsp;000 слів) за ред.
 +
С.&nbsp;Головащука та
 +
В.&nbsp;Русанівського,
 +
що відповідав духові й букві русифікаційного правопису
 +
1960 року. Мав кілька стереотипних перевидань.
 +
</div>
 +
;1976
 +
<div>
 +
:При Альбертському університеті у Канаді організовано Канадський інститут
 +
українських студій (КІУС)
 +
title="653"
 +
:*[[Джерела#EUM|EUM&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;1978 31 серпня
 +
<div>
 +
:Таємна постанова ЦК КПРС <span class="doc">Про дальше вдосконалення вивчення і
 +
викладання російської мови в союзних республіках.</span>
 +
За матеріялами цієї постанови
 +
Рада Міністрів СРСР прийняла постанову від 13 жовтня 1978&nbsp;р. <span class="doc">Про
 +
заходи по дальшому вдосконаленню вивчення і викладання російської мови
 +
в союзних республіках.</span> Ці постанови дали сигнал посилити
 +
русіфікацію. ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a> схвалив московський
 +
документ і розробив свої таємні заходи.
 +
title="404-407"
 +
:*[[Джерела#kajdany|kajdany&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;2 листопада
 +
<div>
 +
:Рада Міністрів УРСР, у відповідь на постанову ЦК, ухвалила постанову
 +
<span class="doc">Про заходи по дальшому вдосконаленню вивчення і
 +
викладання російської мови в загальноосвітній школі <acronym>УРСР</acronym></span>.
 +
Колегія Міністерства освіти УРСР, на виконання <span class="cit">решений партии и
 +
правительства</span>, розглянула <span class="cit">питання про викладання російської
 +
мови в загальноосвітніх школах і педагогічних навчальних закладах.</span>
 +
title="270-272"
 +
:*[[Джерела#kajdany|kajdany&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;1979
 +
<div>
 +
:В Америці вийшов
 +
<span class="book">Правописний словник української мови</span> за редакцією
 +
<a href="pers/e_u_m/Rudnyckyj_Jaroslav.htm">Ярослава Рудницького</a>.
 +
title="525"
 +
:*[[Джерела#EUM|EUM&hellip;</i>, ]] </div>
 +
<div>
 +
:У Гайдельбергу видано книжку
 +
<a href="pers/e_u_m/Shevelov_Jurij.htm">Юрія Шевельова</a>
 +
<span class="book">A Historical Phonology of the Ukrainian Language.</span>
 +
Авторизований український переклад <span class="book">Історична фонологія
 +
української мови</span> видало харківське видавництво
 +
<span class="pub_house">Акта</span> 2002 року.
 +
</div>
 +
;22&ndash;24 травня
 +
<div>
 +
:У Ташкенті відбулася Всесоюзна науково-теоретична конференція
 +
<span class="doc">Русский язык &mdash; язык дружбы и сотрудничества народов
 +
СССР</span>, що ухвалила розгорнуті рекомендації з русифікації народів СССР.
 +
<cite>Wormtongue_2</cite>, <cite>Wormtongue</cite> </div>
 +
<div>
 +
:За матеріалами конференції у Москві 1981 р. видано книжку <span class="book">Русский
 +
язык &mdash; язык дружбы и сотрудничества народов СССР.</span>
 +
Про <q>добровільність</q> переходу до вивчення спеціальних дисциплін російською
 +
мовою свідчать циркуляри, що надходили з Міністерства вищої і середньої
 +
спеціальної освіти УРСР ректорам вищих і директорам середніх спеціальних
 +
навчальних закладів.
 +
title="278-288"
 +
:*[[Джерела#kajdany|kajdany&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;1982
 +
<div>
 +
:<a href="osvita/e_u_m/IM.htm">Інститут мовознавства</a> АН УРСР
 +
почав видавати <span class="book">Етимологічний словник української мови</span>
 +
у сімох томах. Натепер вийшли друком чотири томи (останній, 2003 року, таким малим
 +
накладом, що його не мали змоги отримати навіть передплатники).
 +
title="161-162"
 +
:*[[Джерела#EUM|EUM&hellip;</i>, ]] </div>
 +
<div>
 +
:У США видано словник <a href="pers/rizne/Vovk_Anatol.htm">Анатоля Вовка</a>
 +
<span class="book">Вибірковий англійсько-український
 +
словник з природознавства, техніки і сучасного побуту</span>, Нью Йорк, вид-во
 +
УТЦА. Частина 1 (А-М); Частина&nbsp;II (N-Z). Перероблене и доповнене видання
 +
цього словника вийшло 1998 року в Україні - <span class="book">Англійсько-український
 +
словник вибраної лексики: Природничі науки, техніка, сучасний побут.</span> -
 +
Нью-Йорк; Львів: Укр. Термінолог. центр Північної Америки при НТШ, 1998.
 +
title="13, 24"
 +
:*[[Джерела#Anat_Vovk|Anat_Vovk&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;1983 10 червня
 +
<div>
 +
:Постанова ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a> і Ради Міністрів України
 +
<span class="doc">Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради
 +
Міністрів СРСР від 26 травня 1983&nbsp;р. #473</span> (<span class="doc">Про
 +
додаткові заходи по поліпшенню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та
 +
інших навчальних закладах союзних республік</span>).
 +
title="407-412"
 +
:*[[Джерела#kajdany|kajdany&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;1986
 +
<div>
 +
:Видавництво <span class="pub_house">УРЕ</span> почало друге видання
 +
<span class="book">Українського радянського енциклопедичного словника</span> у
 +
трьох томах (понад 40&nbsp;000 гасел). Видання завершено 1987 року.
 +
title="1, 5"
 +
:*[[Джерела#URES|URES&hellip;</i>, ]] </div>
 +
<div>
 +
:У США видано словник <a href="pers/rizne/Vovk_Anatol.htm">Анатоля Вовка</a>
 +
<span class="book">Англійсько-український словник назв кольорів і
 +
кольорознавства.</span>
 +
title="13"
 +
:*[[Джерела#Anat_Vovk|Anat_Vovk&hellip;</i>, ]] </div>
 +
<div class=«backgr»>
 +
:Нова редакція <span class="book">Програми КПРС,</span> де написано, що
 +
<span class="cit">національне питання, яке залишилося від минулого, в Радянському
 +
Союзі успішно розв&rsquo;язано.</span>
 +
<cite>Pog_kpSS_nr</cite>
 +
</div>
 +
;1988
 +
<div>
 +
:Заходами Канадського інституту українських студій (КІУС), НТШ (Сарсель,
 +
Франція) та Канадської фундації українознавства започатковано видання
 +
п&rsquo;ятитомової англомовної словникової енциклопедії
 +
<span class="book">Encyclopedia of Ukraine</span>,
 +
базованої на гасловій частині <span class="book">Енциклопедії Українознавства.</span>
 +
Перші два томи зредагував
 +
<a href="pers/e_u/Kubijowych_Volodymyr.htm">Володимир Кубійович</a>,
 +
решту три &mdash; професор Торонтського Університету
 +
Данило Струк. Видання завершено 1993 року.
 +
title="1, XV"
 +
:*[[Джерела#EU|EU&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;1989
 +
<div>
 +
:У видавництві <span class="pub_house">Наукова думка</span> вийшов перший том
 +
нового академічного повного зібрання творів
 +
<a href="pers/Dovidn/Shevchenko_Taras.htm">Тараса Шевченка</a> у
 +
дванадцяти томах. На сьогодні видано 3 томи, останній &mdash; 1991&nbsp;р.
 +
</div>
 +
;11 лютого
 +
<div>
 +
:Установча конференція <span class="org">Товариства української мови
 +
ім.&nbsp;Тараса Шевченка,</span> метою якого проголошено
 +
<span class="cit">утвердження української мови в усіх ділянках суспільного
 +
життя.</span> Статут Товариства надруковано 2 березня в газеті
 +
<span class="book">Літературна Україна.</span>
 +
</div>
 +
;16 лютого
 +
<div>
 +
:В газеті <span class="book">Літературна Україна</span> надруковано проєкт
 +
<span class="doc">Програми Народного Руху України за перебудову.</span> Він містить
 +
вимогу <span class="cit">надати українській мові статус державної мови в УРСР.</span>
 +
</div>
 +
;21 жовтня
 +
<div>
 +
:Установчі збори відновили <span class="org">
 +
<a href="osvita/Dovidn/NTSH.htm">Наукове Товариство ім.&nbsp;Шевченка </a>
 +
у Львові.</span>
 +
Головою НТШ обрано Олега Романова. Відновлено випуск <span class="p_ed">
 +
<a href="drukar/Dovidn/ZNTSh.htm">Записок НТШ</a>.</span>
 +
title="10-11"
 +
:*[[Джерела#VNTSH|VNTSH&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;28 жовтня
 +
<div>
 +
:Верховна Рада УРСР ухвалила закон <span class="doc">Про мови в Українській
 +
РСР.</span>
 +
Українській мові надано статус державної мови.
 +
title="307-318"
 +
:*[[Джерела#kajdany|kajdany&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;14 листопада
 +
<div>
 +
:Затверджено <span class="book">Український правопис</span> 1989 року (п&rsquo;яту редакцію
 +
правопису 1933&nbsp;р.), оприлюднено 1990&nbsp;р. Попри повернення деяких правил
 +
правопису 1928 року (найпомітніше &mdash; повернення літери
 +
<span class="cit">ґ</span>), як зазначено в передмові, третє видання
 +
<span class="cit">є органічним продовженням першого (1946&nbsp;р.) і
 +
другого (1960&nbsp;р.).</span> Голова Орфографічної комісії АН УРСР
 +
Віталій Русанівський.
 +
title="3-4"
 +
:*[[Джерела#UkrPr90|UkrPr90&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;1990 24 квітня
 +
<div class=«backgr»>
 +
:ВР СРСР ухвалила Закон <span class="doc">О языках народов СССР,</span> у четвертій
 +
статті якого записано, що <span class="cit">с учетом исторически сложившихся условий
 +
и в целях обеспечения общесоюзных задач русский язык признается на территории СССР
 +
официальным языком СССР и используется как средство межнационального общения.</span>
 +
<cite>Zak_ja_SSsr</cite>
 +
</div>
 +
;16 липня
 +
<div class=«backgr»>
 +
:Верховна Рада УРСР прийняла <span class="doc">Декларацію про державний суверенітет
 +
України</span>.
 +
title="198"
 +
:*[[Джерела#DIU|DIU&hellip;</i>, ]], title="305"
 +
:*[[Джерела#HrytsNar|HrytsNar&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;1991 17 січня
 +
<div class=«backgr»>
 +
:Президія Верховної Ради УРСР затвердила постанову <span class="doc">Про статус
 +
Академії наук УРСР.</span> <a href="osvita/Dovidn/Ukrajinska_AN.htm">Академія</a>
 +
отримала статус самоврядної організації.
 +
title="232"
 +
:*[[Джерела#IANU|IANU&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;24 серпня
 +
<div class=«backgr»>
 +
:Верховна Рада УРСР майже одноголосно (чотири голоси проти) прийняла
 +
<span class="doc">Акт про незалежність України.</span>
 +
title="309"
 +
:*[[Джерела#HrytsNar|HrytsNar&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;7 жовтня
 +
<div>
 +
:Президія <a href="osvita/Dovidn/Ukrajinska_AN.htm">НАН України</a> заснувала на базі
 +
трьох відділів
 +
<a href="osvita/e_u_m/IM.htm">Інституту мовознавства</a> ім.&nbsp;О.&nbsp;Потебні
 +
<a href="osvita/e_u_m/IUM.htm">Інститут української мови</a>.
 +
Директором став
 +
Олександр Тараненко, від червня 1998&nbsp;р. &mdash;
 +
Василь Німчук.
 +
title="5-6"
 +
:*[[Джерела#IUM-10|IUM-10&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;1 грудня
 +
<div class=«backgr»>
 +
:Всеукраїнський референдум підтвердив <span class="doc">Акт про незалежність
 +
України.</span>
 +
title="309"
 +
:*[[Джерела#HrytsNar|HrytsNar&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;7&ndash;8 грудня
 +
<div class=«backgr»>
 +
:Беловезька зустріч керівників Білорусії, Росії та України констатувала припинення
 +
існування СССР. Підписано угоду про створення Співдружности Незалежних Держав.
 +
title="310"
 +
:*[[Джерела#HrytsNar|HrytsNar&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;1992 24 серпня
 +
<div class=«backgr»>
 +
:Загальні збори <a href="osvita/Dovidn/Ukrajinska_AN.htm">Академії наук</a>
 +
затвердили новий статут АН України.
 +
title="310"
 +
:*[[Джерела#IANU|IANU&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;11 вересня
 +
<div>
 +
:У Києвському університеті відкрито перший в світі <span class="org">лінгвістичний
 +
музей.</span> Засновник і збирач фонду &mdash;
 +
Костянтин Тищенко.
 +
title="342-350"
 +
:*[[Джерела#Tyshch|Tyshch&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;22&ndash;25 вересня
 +
<div>
 +
:У Львові проведено Першу міжнародну конференція <span class="doc">Проблеми
 +
української науково-технічної термінології,</span> що стала регулярною. У вересні
 +
2002 року відбулася сьома конференція.
 +
<cite>I_UNTT</cite>
 +
</div>
 +
;1993
 +
<div>
 +
:<a href="osvita/Dovidn/NTSH.htm">НТШ у Львові</a> почало перевидавати гаслову
 +
<span class="book">Енциклопедію Українознавства</span> (ЕУ-2). Останній 11 том
 +
(Доповнення і виправлення) видано 2003 року.
 +
title="1, 2"
 +
:*[[Джерела#EU|EU&hellip;</i>, ]] </div>
 +
<div>
 +
:У Києві вийшов друком перший англійсько-український термінологічний
 +
словник &mdash; <span class="book">Англо-український математичний словник</span>
 +
Р.&nbsp;Воронки, М.&nbsp;Кратка,
 +
Є.&nbsp;Мейнаровича та В.&nbsp;Павленка (близько 10 000 термінів). </div>
 +
<div>
 +
:Видано четверте, виправлене і доповнене, видання <span class="book">Українського
 +
правопису</span>, головним досягненням якого є виправлення
 +
помічених помилок третього видання й оновлення ілюстративного
 +
матеріялу. Потребу єдиного українського правопису воно не задовольняє.
 +
Голова Орфографічної комісії АН України
 +
В.&nbsp;Русанівський.
 +
title="3-6"
 +
:*[[Джерела#UkrPr93|UkrPr93&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;26 червня
 +
<div>
 +
:Учасники міжнародної конференції <q class="meeting">Фізика в Україні</q> прийняли
 +
<span class="doc">Термінологічну правописну конвенцію</span>, де зроблено спробу
 +
унормувати правописні положення, що їх недостатньо чітко чи суперечливо подано
 +
в чинній редакції правопису. Конвенцію подано до Національної правописної
 +
комісії як пропозицію, що її підписали редактори провідних фізичних видань,
 +
працівники освітніх закладів тощо.
 +
title="180-182"
 +
:*[[Джерела#Shljakh|Shljakh&hellip;</i>, ]], <cite>TerCon</cite>
 +
</div>
 +
;1994
 +
<div>
 +
:Видано <span class="book">Орфографічний словник української мови</span> (120 000
 +
слів). Словник є спробою допасувати словника 1975&nbsp;р. до вимог третього видання
 +
правопису. </div>
 +
<div>
 +
:У Києві перевидано тритомову статейну <span class="book">Енциклопедію
 +
Українознавства</span> (ЕУ-1).
 +
title="1, V-IX"
 +
:*[[Джерела#EUz|EUz&hellip;</i>, ]]
 +
</div>
 +
;8 червня
 +
<div>
 +
:Уряд України своєю постановою затвердив склад <span class="org">Національної
 +
правописної комісії.</span>
 +
</div>
 +
;19 липня
 +
<div>
 +
:Інавгураційна промова президента
 +
Леоніда Кучми.
 +
<span class="cit">Ближчим часом я маю намір запропонувати зміни до чинного
 +
законодавства з метою надання російській мові офіційного статусу при збереженні за
 +
українською мовою державного статусу.</span> Це речення спричинило вибухову
 +
активізацію сил, що протидіяли запровадженню та виконанню
 +
<span class="doc">Закону про мови</span>,
 +
і різкий відкат у вживанні української мови в державних установах та освітніх
 +
закладах.
 +
<cite>Qchmo</cite>
 +
</div>
 +
;1996
 +
<div>
 +
:У Києві видано двотомовий <span class="book">Англо-український словник</span>
 +
Миколи Балли
 +
(близько 120&nbsp;000 слів).
 +
</div>
 +
;28 червня
 +
<div>
 +
:Верховна Рада України прийняла <span class="doc">Конституцію України.</span>
 +
Мовну політику держави визначає стаття 10. </div>
 +
<div>
 +
:<div class="cit">
 +
<dl>
 +
;Стаття 10
 +
<div>
 +
:<ul>
 +
<li>Державною мовою в Україні є українська мова.</li>
 +
<li>Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.</li>
 +
<li>В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської та інших мов національних меншин України.</li>
 +
<li>Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.</li>
 +
<li>Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.</li>
 +
</ul>
 +
</div>
 +
</dl>
 +
</div>
 +
</div>
 +
;1999
 +
<div>
 +
:Восени надруковано <span class="book">Український правопис. Проєкт найновішої
 +
редакції</span>, керівник авторського колективу
 +
Василь Німчук. Наклад &mdash; 100 прим.
 +
<cite>UkrPrN</cite>
 +
</div>
 +
;2000
 +
<div>
 +
:У Києві видано <span class="book">Енциклопедію української мови.</span>
 +
<cite>EUM</cite></div>
 +
<div>
 +
:<span class="org">Українське Біблійне Товариство</span> (засновано у червні 1991р.)
 +
видало <span class="book">Новий Заповіт.</span> Це частина нового повного перекладу
 +
Біблії.
 +
title=" 20"
 +
:*[[Джерела#NimchX|NimchX&hellip;</i>, ]]
 +
</dl>
 
<h2>XXI сторіччя</h2>
 
<h2>XXI сторіччя</h2>
 
 
<dl class="tab">
 
<dl class="tab">
<table>
+
;2001
<dt>2001</dt>
+
<div>
<dd>
+
:У Києві видано <span class="book">Великий тлумачний словник сучасної української
        У Києві видано <span class="book">Великий тлумачний словник сучасної української
+
мови</span>
мови</span>
+
за ред. В.&nbsp;Бусла (170 000 гасел).
        за ред. В.&nbsp;Бусла (170 000 гасел).
+
</div>
    </dd>
+
;січень &ndash; лютий
<dt>січень &ndash; лютий</dt>
+
<div>
<dd>
+
:<q class="SoCalled">Правописне божевілля</q> &mdash; масований наступ ЗМІ (переважно
        <q class="SoCalled">Правописне божевілля</q> &mdash; масований наступ ЗМІ (переважно
+
російськомовних)
російськомовних)
+
проти проєкту <span class="book">Найновішої редакції українського правопису</span>,
        проти проєкту <span class="book">Найновішої редакції українського правопису</span>,
+
що його мала розглядати Національна правописна комісія на засіданні,
        що його мала розглядати Національна правописна комісія на засіданні,
+
призначеному на 14 лютого. Обговорення припинено після того, як Президент
        призначеному на 14 лютого. Обговорення припинено після того, як Президент
+
оголосив річний мораторій на прийняття нового правопису.
        оголосив річний мораторій на прийняття нового правопису.
+
<cite>Prav_bozh</cite>, <cite>Skynmo</cite>
        <cite>Prav_bozh</cite>, <cite>Skynmo</cite>
+
</div>
    </dd>
+
;24&ndash;27 червня
<dt>24&ndash;27 червня</dt>
+
<div>
<dd>
+
:Апостольський візит Папи Римського Івана Павла&nbsp;II в Україну. Протягом
        Апостольський візит Папи Римського Івана Павла&nbsp;II в Україну. Протягом
+
візиту в літургійних відправах, проповідях, благословеннях та виступах,
        візиту в літургійних відправах, проповідях, благословеннях та виступах,
+
трансльованих з Києва та Львова у понад 100 країн світу, Першоєрарх
        трансльованих з Києва та Львова у понад 100 країн світу, Першоєрарх
+
Католицької Церкви звертався до громадян України українською мовою.
        Католицької Церкви звертався до громадян України українською мовою.
+
title="29"  
        <a class="cite" title="29" href="dzherela_index.html#NimchX">[NimchX]</a>
+
:*[[Джерела#NimchX|NimchX&hellip;</i>, ]]
 
+
</div>
    </dd>
+
;2002 19 лютого
<dt>2002 19 лютого</dt>
+
<div>
<dd>
+
:Кабінет міністрів України прийняв постанову 198 <span class="doc">Про Українську
        Кабінет міністрів України прийняв постанову 198 <span class="doc">Про Українську
+
національну комісію з питань правопису,</span> згідно з якою iз складу комісії
        національну комісію з питань правопису,</span> згідно з якою iз складу комісії
+
виведено багатьох відомих мовознавців, зокрема більшість авторів  
        виведено багатьох відомих мовознавців, зокрема більшість авторів  
+
<span class="book">Проєкту найновішої редакції</span> та всіх закордонних членів
<span class="book">Проєкту найновішої редакції</span> та всіх закордонних членів
+
комісії.
комісії.
+
Натомість до комісії залучено функціонерів високого рангу (немовознавців)
        Натомість до комісії залучено функціонерів високого рангу (немовознавців)
+
та мовознавців, відомих своїм негативним ставленням до реформи правопису.
        та мовознавців, відомих своїм негативним ставленням до реформи правопису.
+
<span class="cit">Постанову не надруковано, інформація про неї є лише
        <span class="cit">Постанову не надруковано, інформація про неї є лише
+
на сайті Кабінету міністрів</span>
        на сайті Кабінету міністрів</span>
+
</div>
    </dd>
+
;2003
<dt>2003</dt>
+
<div>
<dd>
+
:Видано <span class="book">Український правопис, проект</span>, керівник авторського
        Видано <span class="book">Український правопис, проект</span>, керівник авторського
+
колективу В.&nbsp;Русанівський.
колективу В.&nbsp;Русанівський.
+
Наклад &mdash; 75 примірників.
        Наклад &mdash; 75 примірників.
+
<cite>UkrPrRu</cite>
        <cite>UkrPrRu</cite>
+
</div>
</dl>
+
</table>
+

Версія за 15:22, 10 лютого 2010

Хронологічна таблиця — 70-ті роки ХХ ст.–поч. ХХІ ст.

1970
<a href="osvita/e_u_m/IM.htm">Інститут мовознавства ім. О. Потебн</a>і почав

видавати одинадцятитомовий Словник української мови (120 000 слів). Видання завершено 1980 р. title="564-565"

1971
Згідно з повідомленнями самвидаву, міністр освіти

УРСР Ю. Даденков вимагав переведення усіх навчальних закладів на території України під безпосереднє керування Міністерства освіти УРСР. title="284"

У доповіді на XXIV з’їзді КПРС Л. Брєжнєв виголосив формулу про

формування нової історичної спільності — радянського народу. Проведення в життя цієї формули передбачало усунення перешкод, що стояли на шляху формування цієї нової історичної спільноти, передовсім буржуазно-націоналістичних пережитків. Одним з головних напрямків такої роботи стало російщення усіх народів СРСР. title="286-288"

1972 30 січня
Ухвала Політбюро ЦК КПСС про початок кампанії

проти дисидентства та самвидаву. Через два тижні почалися масові арешти української інтелігенції. Протягом 1972–1973 рр. заарештовано від 70 до 100 осіб. Незрівнянно більше зазнали позбавлення роботи, заборони друкувати свої твори тощо. Переслідування охопило різні верстви українського суспільства, включно з керівництвом та першим секретарем ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a>. Репресії 1970-х років отримали назву великого погрому. title="286-288"

травень
Усунуто від влади й переведено до Москви

<a href="pers/Dovidn/Shelest_Petro_Jukhymovych.htm">Петра Шелеста</a>. Першим секретарем ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a> стає <a href="pers/Dovidn/Shcherbicky_Volodymyr.htm">Володимир Щербицький</a>. Чистка керівних кадрів КПУ. Посилення русифікаційної політики в Україні. Після усунення Шелеста й міністра освіти Ю. Даденкова безборонно проваджено русифікацію шкіл — досить було заяви кількох батьків, щоб перевести школу на російську мову викладання. title="286-288"

жовтень
Секретарем ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a> з питань ідеології стає

В. Маланчук (Мілман). Разом з головою КГБ України В. Федорчуком, він був головним натхненником і організатором великого погрому 1970-х років в Україні. title="287"

1972–1979
Погром української історичної науки. Припинили існування

періодичні збірники. Багато вже готових монографій не вийшли друком. Змінено трактування історії України. Українці були фактично позбавлені своєї власної історії. title="287-290"

1973
У Гарварді (м. Кембрідж, шт. Масачусетс, США) засновано

Український науковий інститут (згодом — Інститут українських студій) Гарвардського університету. title="656"

січень
Резолюція ЦК КПРС Про літературно-мистецьку критику, що

вимагала від літераторів більшої активности у впровадженні партійної лінії в галузь мистецької критики. Партійна критика літератури набула масового характеру. Розкритиковані твори зникали з бібліотек, а їхніх авторів на довгі роки позбавляли змоги друкувати свої твори. title="290"

1974
У Києві видано Англо-український словник

<a href="pers/e_u/Podvezko_Mykhajlo.htm">Михайла Подвезька</a> та

Миколи Балли (65 000 слів).
Вийшов друком Словник іншомовних слів за ред.

Олександра Мельничука

(близько 25 000 слів). Друге видання — 1985 р.
Почато друк другого видання УРЕ у 12 томах (завершено

1985 р.). На відміну від першого видання, друге виходило паралельно українською та російською мовами з великою перевагою в накладах російської версії. Це відповідало запровадженій протягом 70–80 рр. методології русифікації видань через двомовність. title="1, 1, \bf 9, 3386"

Постанова ЦК КПРС Про підготовку до 50-річчя створення

СРСР, де проголошено створення нової історичної спільності — радянського народу. Затверджено офіційний курс на денаціоналізацію.

середина 70-х
Українську мову вилучено із наукової періодики, підручників, монографій тощо.
1975
У Києві <a href="osvita/e_u_m/IM.htm">Інститут мовознавства</a> АН УРСР видав

Орфографічний словник української мови (близько 114 000 слів) за ред. С. Головащука та В. Русанівського, що відповідав духові й букві русифікаційного правопису 1960 року. Мав кілька стереотипних перевидань.

1976
При Альбертському університеті у Канаді організовано Канадський інститут

українських студій (КІУС) title="653"

1978 31 серпня
Таємна постанова ЦК КПРС Про дальше вдосконалення вивчення і

викладання російської мови в союзних республіках. За матеріялами цієї постанови Рада Міністрів СРСР прийняла постанову від 13 жовтня 1978 р. Про заходи по дальшому вдосконаленню вивчення і викладання російської мови в союзних республіках. Ці постанови дали сигнал посилити русіфікацію. ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a> схвалив московський документ і розробив свої таємні заходи. title="404-407"

2 листопада
Рада Міністрів УРСР, у відповідь на постанову ЦК, ухвалила постанову

Про заходи по дальшому вдосконаленню вивчення і викладання російської мови в загальноосвітній школі <acronym>УРСР</acronym>. Колегія Міністерства освіти УРСР, на виконання решений партии и правительства, розглянула питання про викладання російської мови в загальноосвітніх школах і педагогічних навчальних закладах. title="270-272"

1979
В Америці вийшов

Правописний словник української мови за редакцією <a href="pers/e_u_m/Rudnyckyj_Jaroslav.htm">Ярослава Рудницького</a>. title="525"

У Гайдельбергу видано книжку

<a href="pers/e_u_m/Shevelov_Jurij.htm">Юрія Шевельова</a> A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Авторизований український переклад Історична фонологія української мови видало харківське видавництво Акта 2002 року.

22–24 травня
У Ташкенті відбулася Всесоюзна науково-теоретична конференція

Русский язык — язык дружбы и сотрудничества народов СССР, що ухвалила розгорнуті рекомендації з русифікації народів СССР.

Wormtongue_2, Wormtongue
За матеріалами конференції у Москві 1981 р. видано книжку Русский

язык — язык дружбы и сотрудничества народов СССР. Про добровільність переходу до вивчення спеціальних дисциплін російською мовою свідчать циркуляри, що надходили з Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ректорам вищих і директорам середніх спеціальних навчальних закладів. title="278-288"

1982
<a href="osvita/e_u_m/IM.htm">Інститут мовознавства</a> АН УРСР

почав видавати Етимологічний словник української мови у сімох томах. Натепер вийшли друком чотири томи (останній, 2003 року, таким малим накладом, що його не мали змоги отримати навіть передплатники). title="161-162"

У США видано словник <a href="pers/rizne/Vovk_Anatol.htm">Анатоля Вовка</a>

Вибірковий англійсько-український словник з природознавства, техніки і сучасного побуту, Нью Йорк, вид-во УТЦА. Частина 1 (А-М); Частина II (N-Z). Перероблене и доповнене видання цього словника вийшло 1998 року в Україні - Англійсько-український словник вибраної лексики: Природничі науки, техніка, сучасний побут. - Нью-Йорк; Львів: Укр. Термінолог. центр Північної Америки при НТШ, 1998. title="13, 24"

1983 10 червня
Постанова ЦК <a href="20/Dovidn/KPU_KPbU.htm">КПУ</a> і Ради Міністрів України

Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 травня 1983 р. #473 (Про додаткові заходи по поліпшенню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік). title="407-412"

1986
Видавництво УРЕ почало друге видання

Українського радянського енциклопедичного словника у трьох томах (понад 40 000 гасел). Видання завершено 1987 року. title="1, 5"

У США видано словник <a href="pers/rizne/Vovk_Anatol.htm">Анатоля Вовка</a>

Англійсько-український словник назв кольорів і кольорознавства. title="13"

Нова редакція Програми КПРС, де написано, що

національне питання, яке залишилося від минулого, в Радянському Союзі успішно розв’язано. Pog_kpSS_nr

1988
Заходами Канадського інституту українських студій (КІУС), НТШ (Сарсель,

Франція) та Канадської фундації українознавства започатковано видання п’ятитомової англомовної словникової енциклопедії Encyclopedia of Ukraine, базованої на гасловій частині Енциклопедії Українознавства. Перші два томи зредагував <a href="pers/e_u/Kubijowych_Volodymyr.htm">Володимир Кубійович</a>, решту три — професор Торонтського Університету Данило Струк. Видання завершено 1993 року. title="1, XV"

1989
У видавництві Наукова думка вийшов перший том

нового академічного повного зібрання творів <a href="pers/Dovidn/Shevchenko_Taras.htm">Тараса Шевченка</a> у дванадцяти томах. На сьогодні видано 3 томи, останній — 1991 р.

11 лютого
Установча конференція Товариства української мови

ім. Тараса Шевченка, метою якого проголошено утвердження української мови в усіх ділянках суспільного життя. Статут Товариства надруковано 2 березня в газеті Літературна Україна.

16 лютого
В газеті Літературна Україна надруковано проєкт

Програми Народного Руху України за перебудову. Він містить вимогу надати українській мові статус державної мови в УРСР.

21 жовтня
Установчі збори відновили

<a href="osvita/Dovidn/NTSH.htm">Наукове Товариство ім. Шевченка </a> у Львові. Головою НТШ обрано Олега Романова. Відновлено випуск <a href="drukar/Dovidn/ZNTSh.htm">Записок НТШ</a>. title="10-11"

28 жовтня
Верховна Рада УРСР ухвалила закон Про мови в Українській

РСР. Українській мові надано статус державної мови. title="307-318"

14 листопада
Затверджено Український правопис 1989 року (п’яту редакцію

правопису 1933 р.), оприлюднено 1990 р. Попри повернення деяких правил правопису 1928 року (найпомітніше — повернення літери ґ), як зазначено в передмові, третє видання є органічним продовженням першого (1946 р.) і другого (1960 р.). Голова Орфографічної комісії АН УРСР Віталій Русанівський. title="3-4"

1990 24 квітня
ВР СРСР ухвалила Закон О языках народов СССР, у четвертій

статті якого записано, що с учетом исторически сложившихся условий и в целях обеспечения общесоюзных задач русский язык признается на территории СССР официальным языком СССР и используется как средство межнационального общения. Zak_ja_SSsr

16 липня
Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет

України. title="198"

1991 17 січня
Президія Верховної Ради УРСР затвердила постанову Про статус

Академії наук УРСР. <a href="osvita/Dovidn/Ukrajinska_AN.htm">Академія</a> отримала статус самоврядної організації. title="232"

24 серпня
Верховна Рада УРСР майже одноголосно (чотири голоси проти) прийняла

Акт про незалежність України. title="309"

7 жовтня
Президія <a href="osvita/Dovidn/Ukrajinska_AN.htm">НАН України</a> заснувала на базі

трьох відділів <a href="osvita/e_u_m/IM.htm">Інституту мовознавства</a> ім. О. Потебні <a href="osvita/e_u_m/IUM.htm">Інститут української мови</a>. Директором став Олександр Тараненко, від червня 1998 р. — Василь Німчук. title="5-6"

1 грудня
Всеукраїнський референдум підтвердив Акт про незалежність

України. title="309"

7–8 грудня
Беловезька зустріч керівників Білорусії, Росії та України констатувала припинення

існування СССР. Підписано угоду про створення Співдружности Незалежних Держав. title="310"

1992 24 серпня
Загальні збори <a href="osvita/Dovidn/Ukrajinska_AN.htm">Академії наук</a>

затвердили новий статут АН України. title="310"

11 вересня
У Києвському університеті відкрито перший в світі лінгвістичний

музей. Засновник і збирач фонду — Костянтин Тищенко. title="342-350"

22–25 вересня
У Львові проведено Першу міжнародну конференція Проблеми

української науково-технічної термінології, що стала регулярною. У вересні 2002 року відбулася сьома конференція. I_UNTT

1993
<a href="osvita/Dovidn/NTSH.htm">НТШ у Львові</a> почало перевидавати гаслову

Енциклопедію Українознавства (ЕУ-2). Останній 11 том (Доповнення і виправлення) видано 2003 року. title="1, 2"

У Києві вийшов друком перший англійсько-український термінологічний

словник — Англо-український математичний словник Р. Воронки, М. Кратка,

Є. Мейнаровича та В. Павленка (близько 10 000 термінів).
Видано четверте, виправлене і доповнене, видання Українського

правопису, головним досягненням якого є виправлення помічених помилок третього видання й оновлення ілюстративного матеріялу. Потребу єдиного українського правопису воно не задовольняє. Голова Орфографічної комісії АН України В. Русанівський. title="3-6"

26 червня
Учасники міжнародної конференції Фізика в Україні прийняли

Термінологічну правописну конвенцію, де зроблено спробу унормувати правописні положення, що їх недостатньо чітко чи суперечливо подано в чинній редакції правопису. Конвенцію подано до Національної правописної комісії як пропозицію, що її підписали редактори провідних фізичних видань, працівники освітніх закладів тощо. title="180-182"

1994
Видано Орфографічний словник української мови (120 000

слів). Словник є спробою допасувати словника 1975 р. до вимог третього видання

правопису.
У Києві перевидано тритомову статейну Енциклопедію

Українознавства (ЕУ-1). title="1, V-IX"

8 червня
Уряд України своєю постановою затвердив склад Національної

правописної комісії.

19 липня
Інавгураційна промова президента

Леоніда Кучми. Ближчим часом я маю намір запропонувати зміни до чинного законодавства з метою надання російській мові офіційного статусу при збереженні за українською мовою державного статусу. Це речення спричинило вибухову активізацію сил, що протидіяли запровадженню та виконанню Закону про мови, і різкий відкат у вживанні української мови в державних установах та освітніх закладах. Qchmo

1996
У Києві видано двотомовий Англо-український словник

Миколи Балли (близько 120 000 слів).

28 червня
Верховна Рада України прийняла Конституцію України.
Мовну політику держави визначає стаття 10.
Стаття 10
 • Державною мовою в Україні є українська мова.
 • Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
 • В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської та інших мов національних меншин України.
 • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
 • Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
 • 1999
  Восени надруковано Український правопис. Проєкт найновішої

  редакції, керівник авторського колективу Василь Німчук. Наклад — 100 прим. UkrPrN

  2000
  У Києві видано Енциклопедію української мови.
  EUM
  Українське Біблійне Товариство (засновано у червні 1991р.)

  видало Новий Заповіт. Це частина нового повного перекладу Біблії. title=" 20"

  </dl>

  XXI сторіччя

  2001
  У Києві видано Великий тлумачний словник сучасної української

  мови за ред. В. Бусла (170 000 гасел).

  січень – лютий
  Правописне божевілля — масований наступ ЗМІ (переважно

  російськомовних) проти проєкту Найновішої редакції українського правопису, що його мала розглядати Національна правописна комісія на засіданні, призначеному на 14 лютого. Обговорення припинено після того, як Президент оголосив річний мораторій на прийняття нового правопису. Prav_bozh, Skynmo

  24–27 червня
  Апостольський візит Папи Римського Івана Павла II в Україну. Протягом

  візиту в літургійних відправах, проповідях, благословеннях та виступах, трансльованих з Києва та Львова у понад 100 країн світу, Першоєрарх Католицької Церкви звертався до громадян України українською мовою. title="29"

  2002 19 лютого
  Кабінет міністрів України прийняв постанову 198 Про Українську

  національну комісію з питань правопису, згідно з якою iз складу комісії виведено багатьох відомих мовознавців, зокрема більшість авторів Проєкту найновішої редакції та всіх закордонних членів комісії. Натомість до комісії залучено функціонерів високого рангу (немовознавців) та мовознавців, відомих своїм негативним ставленням до реформи правопису. Постанову не надруковано, інформація про неї є лише на сайті Кабінету міністрів

  2003
  Видано Український правопис, проект, керівник авторського

  колективу В. Русанівський. Наклад — 75 примірників. UkrPrRu