Шевельов Ю. Праці наявні в інтернеті

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

center


Бібліографія

 • Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріяли до біблографії. /Упоряд. Андрій Даниленко і Лев Чабан. - Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук, 1998. На сайті Diasporiana. Є навігація.

Книжки

Друге видання: Юрій Шерех. Галичина в формуванні нової української літера­турної мови. Department of Slavic Languages, The University of Alberta, Edmonton, 1975.
Передруки
Передруки
 • Юрій Шевельов. Нарис сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студії. К.: Темпора, 2012, с.29-446.
Передруки
 • Юрій Шевельов. Портрети українських мовознавців. / Упоряд. Л. Масенко.- К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008, С. 94-126.
Передруки
 • Юрій Шевельов. Портрети українських мовознавців. / Упоряд. Л. Масенко.- К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008, С. 32-92.
 • Шерех Ю. Друга черга. Нью-Йорк, 1978. = Бібліотека “Прологу” і “Сучасности” ч. 130. На сайті Diasporiana
 • Шерех Ю. Третя сторожа: література, мистецтво, ідеології. - Балтимор-Торонто: Українське незалежне видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1991. На сайті Diasporiana
Передруки
 • Юрій Шевельов. Українська мова в першій половині двадцятого стліття (1900-1941): Стан і статус. Чернівці: Рута, 1998.
 • Скорочений варіант (випущено розділи 1, 2, 3 та 8) в кн. Ю. Шерех. Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. Т. III. Харків: Фоліо, 1998, Стор. 250-363.
 • Скорочений варіант (випущено розділи 1, 2, 3 та 8) в кн. Ю. Шерех. Поза книжками і з книжок. Київ: Час, 1998, Стор. 281-392.
 • Шевельов Ю. Вибрані праці: У 2 кн. Кн.І. Мовознавство / Упоряд. Л. Масенко.- К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська Академія», 2008, С. 26-279.
 • Shevelov G. Y. The Ukrainian Language in the First Half of he Twentieth Century 1900-1941. Cambridge, 1989. На сайті Diasporiana
Передруки
 • Шевельов Ю. Вибрані праці, Т.1 Мовознавство. К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська Академія», 2008, С. 382-411.

Статті

1941

Передруки
 • «Дивослово: українська мова і література в навчальних закладах», 2008. – Ч. 12 (621). – С. 31-32 (Не дотримано ориґінального правопису).

1943

1944

Передруки
 • Юрій Шерех. Не для дітей. Мюнхен: Пролог, 1964.
 • Юрій Шерех. Пороги і запоріжжя: Література, мистецтво, ідеології. Харків: Фоліо, 1998. Том 1. ст. 92–139.

1946

 • Шерех Ю. Стилі сучасної української літератури на еміграції (1946). Вперше надруковано в альманасі «МУР» (1946.- Ч.1.- С. 54-81). Джерело: Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології, т. 1. X., 1998. С. 161-198. На сайті Український Центр.
Передруки
 • Шевельов Ю. Вибрані праці, Т.2. Литературознавство, К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська Академія», 2008, С. 593-632.

1947

Передруки
 • До річниці розгрому "українізації". „Свобода”. - 1982.- 20 жовтня, Ч. 199, - С. 3. Передруковано окремі розділи статті.
 • Юрій Шевельов. Нарис сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студії. К.: Темпора, 2012, с.512-532.

1948

Написано 1948 року а Мюнхені. Вперше надруковано в «Студентському віснику» (1948 - Ч.ІІ, 2. - С. 19-32)
Стаття була написана як післямова до книжки Леонида Лимана «Повість про Харків» (уривки з твору були вміщені в «Арці», 1948, ч. 2 і в «Українських вістях» ч. 18). У тексті статті використано низку формулювань з твору Л. Лимана. Щоб не переобтяжувати текст великою кількістю лапок, автор дозволив собі окремі вислови включити в текст, не відзначаючи цього.
Передруки
 • Юрій Шерех. Пороги і запоріжжя: Література, мистецтво, ідеології. Харків: Фоліо, 1998. Том 1. ст. 478–492.
 • Юрій Шевельов. З історії незакінченої війни. /Упорядники Забужко О., Масенко Л. — К. Вид. дім «Києво-Могилянська академія», Стор. 159-176.


 • Шерех Ю. Два стилі літературної критики. Першодрук у збірці "Не для дітей" (Мюнхен: Пролог, 1964.
Передруки
Шерех Ю. Два стилі літературної критики. Слово і час, 1992. №12. С. 9-18.
Юрій Шевельов. З історії незакінченої війни. /Упорядники Забужко О., Масенко Л. — К. Вид. дім «Києво-Могилянська академія», Стор. 215-234. Pdf на сайті Український Центр.

1949

Передруки
 • Юрій Шевельов. Нарис сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студії. К.: Темпора, 2012, с.456-466.
Передруки
 • Юрій Шевельов. Нарис сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студії. К.: Темпора, 2012, с.533-542.
 • Шерех Ю. Донцов ховає Донцова. Джерело: Юрій Шерех, «Думки проти течії» (Б. м.: Видавництво «Україна», 1949, сс. 5-42). Текст зберігає паґінацію книжки, але у ньому виправлено наявні в ній друкарські помилки.
Передруки
 • Ю. Шерех. Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. Т. III. Харків: Фоліо, 1998, Стор. 52-87.
 • Ю. Шерех. Поза книжками і з книжок. К.: Час, 1998, С. 137-172.
 • Шевельов Ю. Вибрані праці, Т.2. Литературознавство, К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська Академія», 2008, С. 769-811.

1950

Передруки
 • Юрій Шевельов. Нарис сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студії. К.: Темпора, 2012, с.467-471.
Передруки
 • Teasers and Appeasers: Essays and Studies on Temes of Slavic Philology. München: Wilhelm Fink Verlag, 1971. (= Forum Slavicum / Hrsg. von Dmitrij Tschižewskyj; Bd. 32).

1951

1952

Передруки
 • Юрій Шевельов. Нарис сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студії. К.: Темпора, 2012, с.565-574.
Передруки
 • [Рец.] Ярослав Б.Рудницький. Слово й назва “Україна”. Вінніпег, 1951. - 131 + 1 с. (= УВАН: Серія: Назвознавство; Ч. 1) // Україна. - 1952. - Ч. 7. - С. 591-592. Передрук у скороченому варіанті .
 • Teasers and Appeasers: Essays and Studies on Themes of Slavic Philology. - München: Wilhelm Fink Verlag, 1971. - 336 pp. (= Forum Slavicum / Hrsg. von Dmitrij Tschižewskij; Bd. 32).
 • Назва “Україна” / Перекл. з англійської С.Вакуленко // 36. ХІФТ. Нова серія: Т. 5. - 1995. - С. 127-134. На сайті «Український Центр.»
 • Юрій Шевельов. Нарис сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студії. К.: Темпора, 2012, с.598-600.

1953

Передруки
 • Ю. Шерех. Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. Т. I. Харків: Фоліо, 1998, Стор. 57-68.
 • Шевельов Ю. Вибрані праці: У 2 кн. Кн.І. Літературознавство / Упоряд. І. Дзюба.- К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська Академія», 2008, С. 273-286.
[Рец.] Stefan Hrabec. Elementy kresowe w jfzyku niektórych pisarzy polskich XVI-XVII w. Toruň, 1949. 159 s. (= Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Prace Wydziahi filologiczno-filozofícznego; III, 2) // The Annals of the Ukr. Academy of Arts and Sciences. -1953. - Vol. Ill, No. 2(8). - P. 697-730.

1954

Передруки
 • Ю. Шерех. Не для дітей. Мюнхен: Пролог, 1964.
 • Ю. Шерех. Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. Т. I. Харків: Фоліо, 1998, Стор. 42-48.
 • Юрій Шевельов. З історії незакінченої війни. /Упорядники Забужко О., Масенко Л. — К. Вид. дім «Києво-Могилянська академія», Стор. 63-70.
Передруки
Shevelov G.Y. On the History of Literary Language, Historical Dialectology and Historical Grammar //Shevelov G.Y. Teasers and Appeasers: Essays and Studies on Themes of Slavic Philology. — München: Fink, 1971. — P. 221—234
Переклад
Ю. Шевельов. Міркування про історію літературної мови, історичну діалектологію та історичну граматику.//Українська мова, №3, 2014, с. 146-160.
 • Ю. Шерех. Українська еміґраційна література в Европі 1945–1949. Ретроспективи й перспективи. Овид (1954. - Ч.3. - С. 1-2; Ч.4. - С. 12-13; Ч.5. - С. 3-8. Ч.6. С, 2, 8-10).
Передруки
 • Ю. Шерех. Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. Т. I. Харків: Фоліо, 1998, Стор. 196-235. На сайті Український Центр.
 • Шевельов Ю. Вибрані праці: У 2 кн. Кн.І. Літературознавство / Упоряд. І. Дзюба.- К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська Академія», 2008, С. 633-678.
Передруки
Šerech Y. Teasers and Appeasers: Essays and Studies on Themes of Slavic Philology. - München: Wilhelm Fink Verlag, 1971. - 336 pp. (= Forum Slavicum / Hrsg. von Dmitrij Tschižewskij; Bd. 32).
Шевельов Ю.Українське слово вантаж і проблема “арготичних суфіксів / Перекл. з німецької А.Даниленко // 36. ХІФТ. Нова серія: Т. 4. - 1995. - С. 131-146.
Шевельов Ю. Вибрані праці: У 2 кн. Кн.І. Мовознавство / Упоряд. Л. Масенко.- К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська Академія», 2008, С. 360-381.

1955

1956

Передруки
 • Teasers and Appeasers: Essays and Studies on Temes of Slavic Philology. München: Wilhelm Fink Verlag, 1971, p.245–260. (= Forum Slavicum / Hrsg. von Dmitrij Tschižewskyj; Bd. 32).
 • Ukrainian // The Slavic Literary Languages: Formation and Development / Ed. M. Schenker and Edward Stankiewicz. New Haven: Yale Concilium on International and Area Studies, 1980, p. 143-160. (= Yale Russian and East European Pubs.: No. 1). У перекладі англійською мовою.
 • Шевельов Ю. Українська літературна мова.//Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків, 1999. – Т.8. – С.83 – 100. Переклав із французької Сергій ВАКУЛЕНКО за виданням: Shevelov G. Y. L’ukrainien littéraire // Shevelov G. Y. Teasers and Appeasers. Essays and Studies on Themes of Slavic Philology. – München, 1971. – Р. 245–260. На сайті Historians.

1958

Shevelov G. Y. Die „Grammatik der kleinrussischen Mundart" von Pavlovskij und ihr Autor. Sonderabdruck aus Zeitschrift für slavische Philologie, Band XXVII, Heft 1, 1958, S. 49-89.

Передруки
 • Teasers and Appeasers: Essays and Studies on Temes of Slavic Philology. München: Wilhelm Fink Verlag, 1971. (= Forum Slavicum / Hrsg. von Dmitrij Tschižewskyj; Bd. 32).
 • Шевельов Ю. "Граматика", що належить до історії літератури ("Граматика малоросійського наріччя" Павловського та її автор). Слово,збірник, № 2, Нью-Йорк: Об'єднання Українських Письменників в Екзилі, 1964, С. 177-197. (Є скороченим перекладом статті).

1962

Передруки
 • Юрій Шевельов. Портрети українських мовознавців. / Упоряд. Л. Масенко.- К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008, С. 8-30.

1963

Передруки

1964

1965

Передруки
 • Teasers and Appeasers: Essays and Studies on Temes of Slavic Philology. München: Wilhelm Fink Verlag, 1971. (= Forum Slavicum / Hrsg. von Dmitrij Tschižewskyj; Bd. 32).

1966

Передруки
Під назвою "Інший романтик, інший романтизм"
 • Шерех Ю. Третя сторожа. Балтімор, Торонто, 1991.
 • Шерех Ю. Третя сторожа. К.: Дніпро (в рамках видавничого проекту «Основи»), 1993, с. 32-47.

1968

1969

Україністика: минуле, сучасне, майбутнє III. Мова. Колективна монографія, присвячена 20-річчю україністики на Філософському факультеті Університету імені Масарика в Брно. Brno 2015, 93-102.

Єдина відома праця Шевельова, написана чеською мовою. Свого часу вона призначалася для друку в ювілейній збірці на честь Франтішка Копечного. Дата її написання — 1969 рік. Вочевидь, у політичних умовах після розгрому Празької весни Шевельов уже зробився в Чехословаччині небажаним автором, тому стаття тоді не вийшла.

1970

1971

 • Шевельов Ю. Кірова, 4: Кілька уваг про мову, мовознавство і «Мовознавство», про перерубану навпіл дитину, про грачів на флейті і лицарів єрижки, про себе і своїх колег і “колег” та інші речі // Сучасність. - 1971. - Ч. 6. - С. 38-55. Журнал на сайті Чтиво.
Передруки
 • Ю. Шерех. Поза книжками і з книжок. К.: Час, 1998, С. 241-260. Передруковано як друга частина у статті Так нас навчали правильних произношеній. Триптих про мову.
 • Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології, т. 3. X., 1998. С. 208-228.
 • Шевельов Ю. Вибрані праці, Т.1 Мовознавство, К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська Академія», 2008, С. 286-310.

1972

Передруки
 • In and around Kiev: Twenty-two Studies and Essays in Eastern Slavic and Polish Linguistics and Philology. - Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1991. - VI + 412 pp.

1973

1978


Передруки
 • Shevelov, G. Y. In and around Kiev: Twenty-two Studies and Essays in Eastern Slavic and Polish Linguistics and Philology. - Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1991. - VI + 412 pp.

1981

1983

Передруки
 • Вибрані листи Пантелеймона Куліша, українською мовою писані за редакцією Юрія Луцького. УВАН у США.-Нью-Йорк_Торонто, 1984.
 • Шерех Ю. Третя сторожа. Балтімор, Торонто, 1991.
 • Шерех Ю. Третя сторожа. К.: Дніпро (в рамках видавничого проекту «Основи»), 1993, С. 48-96.
 • Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології, т. 2. X., 1998. С. 14-50.

1986

Передруковано як третя частина у статті Так нас навчали правильних произношеній. Триптих про мову.:
Передруки
 • Юрій Шерех. Поза книжками і з книжок. К., - Вид-во “Час”. 1998. – С. 261-280.
 • Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології, т. 3. X., 1998. С. 229-249.
 • Шевельов Ю. Вибрані праці, Т.1 Мовознавство, К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська Академія», 2008, С. 310-333.

1989

 • Шевельов Ю. На берегах хроніки поточних подій. Сучасність. – 1989. – Ч. 11 (листопад). – С. 70 – 89. На сайті Litteralis.
Передруки
Шевельов Юрій. З історії незакінченої війни. /Упорядники Забужко О., Масенко Л. — К. Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – С. 331 – 356).

1990

Передруки
 • Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології, т. 2. X., 1998. С. 51-78.
 • Шевельов Ю. Вибрані праці, Т.2. Літературознавство, К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська Академія», 2008, С. 110-142.

1992

1993

1994

 • Шевельов Ю. Мої зустрічі з Романом Якобсоном. Сучасність, 1994, 12, С. 93-128.

Журнал Сучасність 12 число за 1994 рік на сайті електронної бібліотеки української діяспори в Америці

Передруки
 • Юрій Шевельов. З історії незакінченої війни. /Упорядники Забужко О., Масенко Л. — К. Вид. дім «Києво-Могилянська академія», Стор. 255-320.

1996

 • Шевельов Ю. Uр or out? З проблематики формування укр. числівника як частини мови. В кн.: Мовознавство: Тези та повідомлення. Третій Міжнар. конгрес україністів. (Харків, 26-29 серпня 1996). X., 1996.
Передруки
 • Шевельов Ю. Вибрані праці, Т.1 Мовознавство, К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська Академія», 2008, с. 453-460.
 • О. Забужко, Ю. Шевельов. Вибране листування на тлі доби: 1992—2002: з додатками, творами, коментарями, причинками до біографій та іншими документами. —К.: Висока Полиця, ВД Факт, 2011 (Повний текст виступу))с. 435-443. Повний текст виступу та коментар О.Забужко.

1998

Передруки
 • Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології, т. 3. X., 1998. С. 203-249.
 • Шевельов Ю. Вибрані праці, Т.1 Мовознавство, К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська Академія», 2008, С. 280-333.
Текст на сайті "Тексти"
Передруки
О. Забужко, Ю. Шевельов. Вибране листування на тлі доби: 1992—2002: з додатками, творами, коментарями, причинками до біографій та іншими документами. —К.: Висока Полиця, ВД Факт, 2011, с. 319-349.

Енциклопедійні статті

1984-1993

 • Shevelov George Y. Енциклопедичні статті англійською мовою в Encyclopedia of Ukraine (University of Toronto Press, 1984-93):
Berynda, Pamva,
Biletsky-Nosenko, Pavlo,
Bulakhovsky, Leonid,
Church Slavonic,
Common Russian,
Common Slavic,
Cyrillic alphabet,
Dialects,
Etymological Spelling,
Folk Etymology,
Grammar,
Holovatsky, Yakiv,
Krymsky, Ahatanhel,
MUR,
Potebnia, Oleksander,
Rus',
Saint Cyril,
Shakhmatov, Aleksei,
Standard Ukrainian,
Ukrainian language.


Аудіозапис