Відмінності між версіями «Джерела»

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук
(С)
 
(Не показано 107 проміжних версій цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
 +
{{Зміст праворуч}}
 +
==А==
 
<ol>
 
<ol>
<li id="AktKMA_P"><i>Акты и документы, относящиеся к истории Киевской
+
<li id="AktKMA_P"><i>Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии (1762&nbsp;&ndash; 1796)</i>.  Со введением и примечаниями Н.И.&nbsp;Петрова. Отделение 2. В пяти томах. Київ: 1904&nbsp;&ndash; 1908.
    академии (1762&nbsp;&ndash; 1796)</i>.  Со введением и примечаниями Н.И.&nbsp;Петрова.
+
    Отделение 2. В пяти томах. Київ: 1904&nbsp;&ndash; 1908.
+
  
 
   
 
   
<li id="AktKMA_T"><i>Акты и документы, относящиеся к истории Киевской
+
<li id="AktKMA_T"><i>Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии (1796&nbsp;&ndash; 1869)</i>.  Со введением и примечаниями Ф.&nbsp;Титова. Отделение 3. В четырех томах. Київ: 1904&nbsp;&ndash; 1908.
    академии (1796&nbsp;&ndash; 1869)</i>.  Со введением и примечаниями Ф.&nbsp;Титова.
+
    Отделение 3. В четырех томах. Київ: 1904&nbsp;&ndash; 1908.
+
  
 
   
 
   
<li id="AktJuZR"><i>Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России</i>.
+
<li id="AktJuZR"><i>Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России</i>. В одиннадцати томах.  Санкт-Петербург: 1861&nbsp;&ndash; 1884. [http://www.ex.ua/80850349 На сайті ex.ua]
    В одиннадцати томах.  Санкт-Петербург: 1861&nbsp;&ndash; 1884.
+
  
 
   
 
   
<li id="Anat_Vovk"><i>Анатоль Вовк</i>.  Ред. Б.&nbsp;Рицар, М.&nbsp;Комова. Львів: Ліга-Прес, 2002. [http://lp.edu.ua/tc.terminology/TK_vocab_SS6.htm http://lp.edu.ua/tc.terminology/TK_vocab_SS6.htm]
+
<li id="Anat_Vovk"><i>Анатоль Вовк</i>.  Ред. Б.&nbsp;Рицар, М.&nbsp;Комова. Львів: Ліга-Прес, 2002. [http://lp.edu.ua/tc.terminology/TK_vocab_SS6.htm На сайті Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ). Львівська політехніка.]
  
 
    
 
    
Рядок 21: Рядок 18:
  
 
   
 
   
<li id="Apanov">Апанович О. <i>Україно-Російський договір 1654&nbsp;р. Міфи і реальність</i>. Київ: Варта, 1994. [http://www.ukrcenter.com/Library/read.asp?id=139 http://www.ukrcenter.com/Library/read.asp?id=139]
+
<li id="Apanov">Апанович О. <i>Україно-Російський договір 1654&nbsp;р. Міфи і реальність</i>. Київ: Варта, 1994. [http://www.ukrcenter.com/Library/read.asp?id=139 На сайті"Український Центр"]
  
 
   
 
   
<li id="ArJuZR"><i>Архив Юго-Западной России</i>. В восьми частях, тридцати четырех томах.  Київ, 1859&nbsp;&ndash; 1914. [http://www.runivers.ru/lib/detail.php?ID=332071 Руниверс]
+
<li id="ArJuZR"><i>Архив Юго-Западной России</i>. В восьми частях, тридцати четырех томах.  Київ, 1859&nbsp;&ndash; 1914. [http://www.runivers.ru/lib/detail.php?ID=332071 На сайті "Руниверс".]
  
 
   
 
   
<li id="Ascoch">Аскоченский В. <i>Киев с древнейшим его училищем Академиею</i>. Київ, 1856.
+
<li id="Ascoch">Аскоченский В. <i>Киев с древнейшим его училищем Академиею</i>. Київ, 1856. [http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1373 На сайті Києво-Могилянської академії.]
  
 
   
 
   
 
<li id="AshAlp">Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. <i>&rdquo;Дело славистов&rdquo;</i>. Москва, 1994.
 
<li id="AshAlp">Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. <i>&rdquo;Дело славистов&rdquo;</i>. Москва, 1994.
 +
 +
==Б==
  
 
   
 
   
Рядок 36: Рядок 35:
  
 
   
 
   
<li id="Balab">Балабольченко В. <i>СВУ&nbsp;&ndash; суд над переконаннями</i>. &laquo;Вітчизна&raquo;,
+
<li id="Balab">Балабольченко В. <i>СВУ&nbsp;&ndash; суд над переконаннями</i>. &laquo;Вітчизна&raquo;, 1989, №11, сс.&nbsp;159-179.
    1989, №11, сс.&nbsp;159-179.
+
  
 
   
 
   
<li id="Bant">Бантыш-Каменский Д.Н. <i>История Малой России от водворения
+
<li id="Bant">Бантыш-Каменский Д.Н. <i>История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетьманства</i>.Київ: Час, 1993. Репринт видання 1903 року. [http://www.library.kr.ua/elib/history/index.html На сайті Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського.]
    славян в сей стране до уничтожения гетьманства</i>.Київ: Час,
+
    1993. Репринт видання 1903 року. [http://www.library.kr.ua/elib/history/index.html http://www.library.kr.ua/elib/history/index.html]
+
  
 
   
 
   
<li id="Bilan">Біланюк О. <i>Українська Вільна Академія Наук у США: вчора, сьогодні, завтра</i>. &laquo;Сучасність&raquo;,
+
<li id="Bilan">Біланюк О. <i>Українська Вільна Академія Наук у США: вчора, сьогодні, завтра</i>. &laquo;Сучасність&raquo;, 2001, №7-8, сс.&nbsp;133-140.
    2001, №7-8, сс.&nbsp;133-140.
+
 
 +
<li id="Bil-No">[[Білецький-Носенко П. Словник української мови|Білецький-Носенко П. ''Словник української мови'']]/ АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Підготував до випуску В. В. Німчук. — Київ: Наукова думка, 1966.  
  
 
   
 
   
<li id="Bilod">Білодiд І.К. <i>Києво-Могилянська академія в історії
+
<li id="Bilod">Білодiд І.К. <i>Києво-Могилянська академія в історії східнослов'янських літературних мов</i>. Київ: Наукова думка, 1978.
    східнослов'янських літературних мов</i>. Київ: Наукова думка, 1978.
+
  
 
   
 
   
<li id="Bilok">Білокінь С. <i>Масовий терор як засіб державного управління в
+
<li id="Bilok">Білокінь С. <i>Масовий терор як засіб державного управління в СССР</i>. Джерелознавче дослідження. Київ, 1999.
    СССР</i>. Джерелознавче дослідження. Київ, 1999.
+
  
 
   
 
   
<li id="Bilok2">Білокінь С. <i>Пожежі київської Публічної бібліотеки АН УРСР 1964 та
+
<li id="Bilok2">Білокінь С. <i>Пожежі київської Публічної бібліотеки АН УРСР 1964 та 1968 років</i>. &laquo;Пам'ятки України&raquo;, 1998, №3-4, сс.&nbsp;145-148.
    1968 років</i>. &laquo;Пам'ятки України&raquo;, 1998, №3-4, сс.&nbsp;145-148.
+
  
 
   
 
   
Рядок 64: Рядок 58:
  
 
   
 
   
<li id="Bolkh">Болховітінов Євгеній, митрополит. <i>Вибрані праці з
+
<li id="Bolkh">Болховітінов Євгеній, митрополит. <i>Вибрані праці з історії Києва</i>. Київ: Либідь-ІСА, 1995.
    історії Києва</i>. Київ: Либідь-ІСА, 1995.
+
  
 
   
 
   
<li id="BTB2"><i>Ботанічний термінологічний бюлетень</i>. УАН, Інститут
+
<li id="BTB2"><i>Ботанічний термінологічний бюлетень</i>. УАН, Інститут мовознавства, №3. Київ: Вид. УАН, 1935.
    мовознавства, №3. Київ: Вид. УАН, 1935.
+
  
 
   
 
   
<li id="Bokhon">Бохонко О. <i>Дві відлиги одного сторіччя: видавничі проекти
+
<li id="Bokhon">Бохонко О. <i>Дві відлиги одного сторіччя: видавничі проекти громадівців</i>. &laquo;Друкарство&raquo;, 2003, №1, с.&nbsp;82-83.
    громадівців</i>. &laquo;Друкарство&raquo;, 2003, №1, с.&nbsp;82-83.
+
  
 
   
 
   
 
<li id="Bocjur">Боцюрків Б. <i>Т. зв. &rdquo;саморозпуск&rdquo; Української Греко-Католицької
 
<li id="Bocjur">Боцюрків Б. <i>Т. зв. &rdquo;саморозпуск&rdquo; Української Греко-Католицької
 
  Церкви в 1946&nbsp;р. у світлі розсекречених документів</i>. &laquo;Сучасність&raquo;, 1998, №1,
 
  Церкви в 1946&nbsp;р. у світлі розсекречених документів</i>. &laquo;Сучасність&raquo;, 1998, №1,
  с.&nbsp;106-112</i>.
+
  с.&nbsp;106-112.
  
 
   
 
   
<li id="Braji1">Брайчевський М.Ю. <i>Утвердження християнства на Русі</i>. Київ, 1988.
+
<li id="Braji1">Брайчевський М.Ю. <i>Утвердження християнства на Русі</i>. Київ, 1988. [http://ukrknyga.at.ua/load/brajchevskij_m_ju_utverdzhennja_khristijanstva_na_rusi/29-1-0-515 На сайті "Українська книга. Безкоштовна електронна бібліотека".]
  
 
   
 
   
<li id="Braji2">Брайчевський М.Ю. <i>Літопис Аскольда. Відроджена пам'ятка
+
<li id="Braji2">Брайчевський М.Ю. <i>Літопис Аскольда. Відроджена пам'ятка дев'ятого сторіччя</i>. &laquo;Київ&raquo;, 1988, №2, сс.&nbsp;146-170.
    дев'ятого сторіччя</i>. &laquo;Київ&raquo;, 1988, №2, сс.&nbsp;146-170.
+
  
 
   
 
   
 
<li id="Brytch">Бритченко С.П. <i>Деякі питання національних відносин на Україні</i>. Київ, 1990.
 
<li id="Brytch">Бритченко С.П. <i>Деякі питання національних відносин на Україні</i>. Київ, 1990.
  
<li id="BukTF">Буквар Тимофія Вербицького 1627. — Київ, 1995. [http://izbornyk.org.ua/verbbuk/ver.htm http://izbornyk.org.ua/verbbuk/ver.htm]
+
<li id="BukTF">Буквар Тимофія Вербицького 1627. — Київ, 1995. [http://izbornyk.org.ua/verbbuk/ver.htm На сйті "ІЗБОРНИК".]
  
<li id="BukIF"><i>Буквар Івана Федорова</i>. — Київ: "Дніпро", 1975. [http://izbornyk.org.ua/fedorovych/bf.htm http://izbornyk.org.ua/fedorovych/bf.htm]
+
<li id="BukIF"><i>Буквар Івана Федорова</i>. — Київ: "Дніпро", 1975. [http://izbornyk.org.ua/fedorovych/bf.htm На сйті "ІЗБОРНИК".]
 
   
 
   
<li id="Khaleb">Булос ібн Аз-Заім (Павло Халебський) <i>Подорож Патріарха
+
<li id="Khaleb">Булос ібн Аз-Заім (Павло Халебський) <i>Подорож Патріарха Макарія. (Уривки)</i>. &laquo;Дзвін&raquo;, 1990, №9, с.&nbsp;119-129.
    Макарія. (Уривки)</i>. &laquo;Дзвін&raquo;, 1990, №9, с.&nbsp;119-129.
+
  
  
 
   
 
   
<li id="B_URE"><i>Бюлетень УРЕ</i>. Три числа. Харків, 1931&nbsp;&ndash; 1933.
+
<li id="B_URE">[[Бюлетень УРЕ. 1932-1932.|<i>Бюлетень УРЕ</i>. Три числа.]] Харків, 1931&nbsp;&ndash; 1933.
 +
 
 +
==В==
  
 
   
 
   
<li id="Vask">Васькович Г. <i>Емський указ і боротьба за українську
+
<li id="Vask">Васькович Г. <i>Емський указ і боротьба за українську школу</i>. Мюнхен, 1976. [http://diasporiana.org.ua/istoriya/138-vaskovich-g-emskiy-ukaz-i-borotba-za-ukrayinsku-shkolu/ На сайті Diasporiana.]
    школу</i>. Мюнхен, 1976.
+
  
 
   
 
   
<li id="LitVel">Величко С.В. <i>Літопис</i>. У двох томах. Пер. з книжної
+
<li id="LitVel">Величко С.В. <i>Літопис</i>. У двох томах. Пер. з книжної української мови, вст. стаття, комент. В.О.&nbsp;Шевчука. Відпов. ред. О.В.&nbsp;Мишанич. Київ: Дніпро, 1991. [http://izbornyk.org.ua/velichko/vel.htm На сйті "ІЗБОРНИК".]
    української мови, вст. стаття, комент. В.О.&nbsp;Шевчука. Відпов. ред.
+
    О.В.&nbsp;Мишанич. Київ: Дніпро, 1991. [http://izbornyk.org.ua/velichko/vel.htm http://izbornyk.org.ua/velichko/vel.htm]
+
  
 
   
 
   
<li id="U_Kron">Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. <i>Україна від
+
<li id="U_Kron">Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. <i>Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник</i>. Київ: Наукова думка, 1995.
найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник</i>. Київ: Наукова думка, 1995.
+
  
 
   
 
   
<li id="VTB><i>Виробничий термінологічний бюлетень</i>.  УАН, Інститут
+
<li id="VTB><i>Виробничий термінологічний бюлетень</i>.  УАН, Інститут мовознавства, №5. Київ: Вид. УАН,  1935. [[Виробничий термінологічний бюлетень. Передмова|Передмова]].
    мовознавства, №5. Київ: Вид. УАН,  1935.
+
  
 
   
 
   
Рядок 122: Рядок 108:
  
 
   
 
   
<li id="Vopr_term"><i>Вопросы терминологии. (Материалы Всесоюзного терминологического совещания)</i>.
+
<li id="Vopr_term"><i>Вопросы терминологии. (Материалы Всесоюзного терминологического совещания)</i>. Москва: Изд. АН СССР, 1961.
  Москва: Изд. АН СССР, 1961.
+
  
 
   
 
   
<li id="VUSR"><i>Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы</i>.
+
<li id="VUSR"><i>Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы</i>. В 3-х т. Москва: Изд. АН СССР, 1953.
    В 3-х т. Москва: Изд. АН СССР, 1953.
+
  
 
   
 
   
<li id="Kvitn_Nac_pol> <i>В ЦК КП(б)У. Нарада з питань національної політики</i>.
+
<li id="Kvitn_Nac_pol> <i>В ЦК КП(б)У. Нарада з питань національної політики</i>. &laquo;Вісті ВУЦВК&raquo;, 1933, 1&nbsp;травня.
    &laquo;Вісті ВУЦВК&raquo;, 1933, 1&nbsp;травня.
+
 
 +
==Г==
  
 
   
 
   
<li id="Hladkyj">Гладкий М. <i>Інститут Української Наукової Мови ВУАН</i>.
+
<li id="Hladkyj">[[М. Гладкий. Інститут Української Наукової Мови ВУАН|Гладкий М. <i>Інститут Української Наукової Мови ВУАН]]</i>. &laquo;Вісник ІУНМ&raquo;, 1930, Вип.&nbsp;2, сс.&nbsp;6-10.
    &laquo;Вісник ІУНМ&raquo;, 1930, Вип.&nbsp;2, сс.&nbsp;6-10.
+
  
 +
<li id="H_P_S"> Глущенко&nbsp;В.&nbsp;А., Жихарєва.&nbsp;О.&nbsp;Л.&nbsp; ''Гіпотеза М.&nbsp;П.&nbsp;Погодіна&nbsp;&mdash; О.&nbsp;І.&nbsp;Соболевського в мовознавстві XIX&nbsp;ст.&nbsp;&mdash; 20-30-х&nbsp;рр. XX&nbsp;ст.'' Филологические исследования №8, 2006, с.&nbsp;169-181.
 
   
 
   
<li id="Holod"><i>Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою
+
<li id="Holod"><i>Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів</i>. Київ, 1990. [http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Pyrig.php Офіційний веб-портал Державного комітету архівів України.]
    документів</i>. Київ, 1990.
+
  
 
   
 
   
<li id="Holuben">Голубенко П. <i>Україна і Росія у світлі культурних взаємин</i>.
+
<li id="Holuben">Голубенко П. <i>Україна і Росія у світлі культурних взаємин</i>. Нью-Йорк &nbsp;&ndash;- Париж &nbsp;&ndash;- Торонто: Українське слово, 1987.
    Нью-Йорк &nbsp;&ndash;- Париж &nbsp;&ndash;- Торонто: Українське слово, 1987.
+
  
 
   
 
   
<li id="Hol_Kor">Гольденберг Л.І., Королевич Н.Ф. <i>Українська мова. Бібліографічний покажчик (1918&nbsp;&ndash; 1961&nbsp;рр.)</i>.
+
<li id="Hol_Kor">Гольденберг Л.І., Королевич Н.Ф. <i>Українська мова. Бібліографічний покажчик (1918&nbsp;&ndash; 1961&nbsp;рр.)</i>. Київ: Вид. Ан УРСР, 1963.
    Київ: Вид. Ан УРСР, 1963.
+
  
 
   
 
   
<li id="Horecky">Горецький П.Й. <i>Історія української лексикографії</i>. Київ: Вид. АН УРСР, 1963.
+
<li id="Horecky">[[Горецький П. Історія української лексикографії|Горецький П.Й. <i>Історія української лексикографії</i>]]. Київ: Вид. АН УРСР, 1963.
  
<li id="GramUzh"><i>Граматика слов’янська І. Ужевича</i>. К., 1970 [http://izbornyk.org.ua/uzhgram/uz.htm http://izbornyk.org.ua/uzhgram/uz.htm]
+
<li id="GramUzh"><i>Граматика слов’янська І. Ужевича</i>. К., 1970 [http://izbornyk.org.ua/uzhgram/uz.htm На сйті "ІЗБОРНИК".]
 
   
 
   
<li id="Hramoty"><i>Грамоти XIV ст</i>. Київ: Наукова думка, 1974. [http://izbornyk.org.ua/gramxiv/grb.htm http://izbornyk.org.ua/gramxiv/grb.htm]
+
<li id="Hramoty"><i>Грамоти XIV ст</i>. Київ: Наукова думка, 1974. [http://izbornyk.org.ua/gramxiv/grb.htm На сйті "ІЗБОРНИК".]
  
 
   
 
   
<li id="Hryhorovych">Григорович О. <i>Українська Академія наук у Києві. Список
+
<li id="Hryhorovych">Григорович О. <i>Українська Академія наук у Києві. Список словників 1918&nbsp;&ndash; 1933</i>. Торонто, 1957.
    словників 1918&nbsp;&ndash; 1933</i>. Торонто, 1957.
+
  
 
   
 
   
<li id="DavULit">Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. <i>Давня українська
+
<li id="DavULit">Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. <i>Давня українська література</i>. Київ: Вища школа, 1978.
    література</i>. Київ: Вища школа, 1978.
+
  
 
   
 
   
<li id="HrytsNar">Грицак Я. <i>Нарис історії України: формування модерної
+
<li id="HrytsNar">Грицак Я. <i>Нарис історії України: формування модерної української нації XIX&nbsp;&ndash; XX&nbsp;ст</i>. Київ: Генеза, 2000. [http://history.franko.lviv.ua/gryc_content.htm На сайті Львівського університету.]
    української нації XIX&nbsp;&ndash; XX&nbsp;ст</i>. Київ: Генеза, 2000. [http://history.franko.lviv.ua/gryc_content.htm http://history.franko.lviv.ua/gryc_content.htm]
+
  
 
   
 
   
<li id="HrinSUM">Грінченкo Б.Д. <i>Предисловіе</i>. В кн: <i>Словарь української мови.
+
<li id="HrinSUM">Грінченкo Б.Д. <i>Предисловіе</i>. В кн: <i>Словарь української мови. Зібрала редакція журнала &laquo;Кіевская старина&raquo;. Упорядкував з додатком власного матеріялу Борис Грінченко</i>. В чотирьох томах. У Київі, 1907&nbsp;&ndash; 1909. Передрук (фотомеханічним способом): Київ: Вид. АН УССР. - 1958 - 1959.  Том 1 с.&nbsp;I-XXXIII. [http://r2u.org.ua/node/60 Текст <i>Предисловія</i> на сайті r2u.org.ua]
    Зібрала редакція журнала &laquo;Кіевская старина&raquo;. Упорядкував з додатком власного матеріялу Борис Грінченко</i>. В чотирьох томах. У Київі, 1907&nbsp;&ndash; 1909. Передрук (фотомеханічним способом): Київ: Вид. АН УССР. - 1958 - 1959.  Том 1 с.&nbsp;I-XXXIII. [http://r2u.org.ua/node/60 Текст <i>Предисловія</i> на сайті r2u.org.ua]
+
  
 
   
 
   
<li id="IUR">Грушевський М.С. <i>Історія України - Руси</i>. В 11 томах, 12 кн.
+
<li id="IUR">Грушевський М.С. <i>Історія України - Руси</i>. В 11 томах, 12 кн. Київ: Наукова думка, 1991&nbsp;&ndash; 1998. [http://izbornyk.org.ua/hrushrus/iur.htm На сйті "ІЗБОРНИК".]
    Київ: Наукова думка, 1991&nbsp;&ndash; 1998. [http://izbornyk.org.ua/hrushrus/iur.htm http://izbornyk.org.ua/hrushrus/iur.htm]
+
  
 
   
 
   
<li id="IUL">Грушевський М.С. <i>Історія української літератури</i>. В 6 томах,
+
<li id="IUL">Грушевський М.С. <i>Історія української літератури</i>. В 6 томах, 9 кн. Київ: Либідь, 1993 - 1995. [http://izbornyk.org.ua/hrushukr/hrushe.htm На сйті "ІЗБОРНИК".]
    9 кн. Київ: Либідь, 1993 - 1995. [http://izbornyk.org.ua/hrushukr/hrushe.htm http://izbornyk.org.ua/hrushukr/hrushe.htm]
+
  
 
   
 
   
<li id="HrushP">Грушевский M. <i>Позорной памяти</i>. &laquo;Украинский вестник&raquo;, 1906.
+
<li id="HrushP">Грушевский M. <i>Позорной памяти</i>. &laquo;Украинский вестник&raquo;, 1906.   21 травня сс.&nbsp;39-41.
    21 травня сс.&nbsp;39-41.
+
  
 
   
 
   
<li id="XXII"><i>XXII з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. 17-31
+
<li id="XXII"><i>XXII з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. 17-31 жовтня І961 року</i>. Стенографічний звіт. Київ, 1962. Ч. l. [http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KPSS/_KPSS.html#001 На сайті "ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА (Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°)" Формат Djv-ZIP.]
    жовтня І961 року</i>. Стенографічний звіт. Київ, 1962. Ч. l. [http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KPSS/_KPSS.html#001 Djv-ZIP]
+
  
 +
==Д==
  
 
   
 
   
<li id="Dwa"><i>Два почаївські стародруки: &laquo;Книжиця для господарства&raquo; (1788&nbsp;р.)
+
<li id="Dwa"><i>Два почаївські стародруки: &laquo;Книжиця для господарства&raquo; (1788&nbsp;р.) та &laquo;Політика свіцкая&raquo; (1770/1790)</i>. Мюнхен, 1985. Факсимільне перевидання О.&nbsp;Горбача.
    та &laquo;Політика свіцкая&raquo; (1770/1790)</i>. Мюнхен, 1985</i>.
+
    Факсимільне перевидання О.&nbsp;Горбача.
+
  
 
   
 
   
Рядок 198: Рядок 171:
  
 
   
 
   
<li id="KPbU-X"><i>Десятий з'їзд Комуністичної партії (більшовиків) України
+
<li id="KPbU-X"><i>Десятий з'їзд Комуністичної партії (більшовиків) України 20-29 листопада 1927&nbsp;р.: Стенографічний звіт</i>. Харків, 1928.
    20-29 листопада 1927&nbsp;р.: Стенографічний звіт</i>. Харків, 1928.
+
  
 
   
 
   
<li id="DZH-Spec">Джимбинов С. <i>Эпитафия спецхрану?..</i> &laquo;Новый мир&raquo;, 1990, №5, сс.&nbsp;243-252. [http://lib.misto.kiev.ua/POLITOLOG/s_specchran.txt http://lib.misto.kiev.ua/POLITOLOG/s_specchran.txt], [http://lib.rus.ec/a/2859 http://lib.rus.ec/a/2859]
+
<li id="DZH-Spec">Джимбинов С. <i>Эпитафия спецхрану?..</i> &laquo;Новый мир&raquo;, 1990, №5, сс.&nbsp;243-252. [http://lib.misto.kiev.ua/POLITOLOG/s_specchran.txt На сайті "Киевская городская библиотека".], [http://lib.rus.ec/a/2859 На сайті "Либрусек".]
  
 
   
 
   
<li id="Dzuba">Дзюба І. <i>Інтернаціоналізм чи русіфікація?</i> &laquo;Вітчизна&raquo;, 1990,
+
<li id="Dzuba">Дзюба І. <i>Інтернаціоналізм чи русіфікація?</i> &laquo;Вітчизна&raquo;, 1990,  №5, сс.&nbsp;95-130; №6, сс.&nbsp;128-143; №7, сс.&nbsp;87-108; №8, сс.&nbsp;89-98. [http://litopys.org.ua/idzuba/dz.htm На сйті "ІЗБОРНИК".]
   №5, сс.&nbsp;95-130; №6, сс.&nbsp;128-143; №7, сс.&nbsp;87-108; №8, сс.&nbsp;89-98. [http://litopys.org.ua/idzuba/dz.htm http://litopys.org.ua/idzuba/dz.htm]
+
  
 
   
 
   
Рядок 212: Рядок 183:
  
 
   
 
   
<li id="DIU"><i>Довідник з історії України (А-Я)</i>.  За заг. ред.І.&nbsp;Підкови,
+
<li id="DIU"><i>Довідник з історії України (А-Я)</i>.  За заг. ред.І.&nbsp;Підкови,   Р.&nbsp;Шуста. 2-е вид., доопр. і доповн. Київ: Генеза, 2001. [http://history.franko.lviv.ua/dovidnyk.htm На сайті Львівського університету.]
    Р.&nbsp;Шуста. 2-е вид., доопр. і доповн. Київ: Генеза, 2001. [http://history.franko.lviv.ua/dovidnyk.htm http://history.franko.lviv.ua/dovidnyk.htm]
+
  
+
<li id="Do_ist_ukazu"><i>[[До історії указу 1876 року]] про заборону українського письменства</i>. &laquo;Україна&raquo;, 1907, №6, сс.&nbsp;135-151.  
<li id="DorNIU"> Дорошенко Д. <i>Нарис історії України</i>. У 2 т. Мюнхен:
+
    Дніпрова хвиля, 1966. Передрук з видання УНІ у Варшаві 1933 року. Перше видання зредагував Р.&nbsp;Смаль-Стоцький.
+
  
 +
<li id="DKM">[[Документи Комітету Міністрів 1905 року|Докладные записки, мемориалы и др. документы, касаюшиеся отмены ограничения украинского языка в дореволюционной России. 9 мемориалов. СПб 1905 г. (Збірка документів Комітету Міністрів Російської Імперії, що перебувають у Відділі рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника ]]
 
   
 
   
<li id="Do30"><i>До 30-ліття листа протесту проти політичних переслідувань в Україні</i>.
+
<li id="DorNIU"> Дорошенко Д. <i>Нарис історії України</i>. У 2 т. Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1966. Передрук з видання УНІ у Варшаві 1933 року. Перше видання зредагував Р.&nbsp;Смаль-Стоцький.
    &laquo;Сучасність&raquo;, 1999, №1, сс.&nbsp;88-109.
+
[http://varnak.psend.com/narys/ Текст на сайті http://varnak.psend.com]
 
+
 
   
 
   
<li id="DorIU">Дорошенко Д. <i>Історія України. Т.&nbsp;1. Доба Центральної Ради</i>.
+
<li id="Do30"><i>До 30-ліття листа протесту проти політичних переслідувань в Україні</i>.   &laquo;Сучасність&raquo;, 1999, №1, сс.&nbsp;88-109.
    Ужгород, 1932.
+
  
 
   
 
   
<li id="EUz> <i>Енциклопедія українознавства. Загальна частина</i>. В 3-х томах.
+
<li id="DorIU">Дорошенко Д. <i>Історія України. Т.&nbsp;1. Доба Центральної Ради</i>. Ужгород, 1932.
    Київ: Інститут археографії, 1994.
+
  
 +
==Е==
 +
 +
<li id="EIU">''Енциклопедія історії України''. В 10-ти томах. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003-2013. [http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21SRW=nz&S21FMT=brief_elib&C21COM=S&2_S21P03=PRJ=&2_S21STR=%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%86%D0%AF%20%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%87%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98%20%28%D0%95%D0%86%D0%A3%29 На сайті Інституту історії НАН України.]
 
   
 
   
<li id="EU"><i>Енциклопедія українознавства. Словникова частина</i>. В 10 томах.
+
<li id="EU1"> <i>Енциклопедія українознавства. Загальна частина</i>. В 3-х томах. Київ: Інститут археографії, 1994.[http://izbornyk.org.ua/encycl/eu.htm Текст на сайті "ІЗБОРНИК"]
    Львів: НТШ, 1993&nbsp;&ndash; 2000.
+
  
 
   
 
   
<li id="Efim">Ефименко А.Я. <i>История украинского народа</i>.Киев: Лыбидь, 1990.
+
<li id="EU"><i>Енциклопедія українознавства. Словникова частина</i>. В 10 томах. Львів: НТШ, 1993&nbsp;&ndash; 2000.[http://izbornyk.org.ua/encycl/eu.htm Текст на сайті "ІЗБОРНИК".]  [http://diasporiana.org.ua/?s=енциклопедія+українознавства Djvu- файли енциклопедії на сайті Diasporiana]
 +
 +
<li id="Efim">Ефименко А.Я. <i>История украинского народа</i>.Киев: Лыбидь, 1990. [http://elib.nplu.org/view.html?&id=2908 На сайті Національної парламентської бібліотеки]
  
 +
==Є==
 
   
 
   
<li id="Jef_H">Єфіменко Г. <i>Ставлення владних структур до розвитку
+
<li id="Jef_H">Єфіменко Г. <i>Ставлення владних структур до розвитку національних мов у радянській Україні 1930-х років</i>. В кн.<i>Мовні конфлікти і гармонізація суспільства</i>. Київ: ВПЦ &laquo;Київський університет&raquo;, 2002, сс.&nbsp;179-185.
національних мов у радянській Україні 1930-х років</i>. В кн.<i>Мовні конфлікти і гармонізація
+
суспільства</i>. Київ: ВПЦ &laquo;Київський університет&raquo;, 2002, сс.&nbsp;179-185.
+
  
 
   
 
   
<li id="JefIUP">Єфремов С. <i>Історія українського письменства</i>. Київ: Femina, 1995. Друковано за виданням 1919 року Київ &nbsp;&ndash;- Ляйпціг (Вецляр, 1924). [http://www.utoronto.ca/elul/history/Iefremov/Ist-pysm00.pdf http://www.utoronto.ca/elul/history/Iefremov/Ist-pysm00.pdf]
+
<li id="JefIUP">Єфремов С. <i>Історія українського письменства</i>. Київ: Femina, 1995. Друковано за виданням 1919 року Київ &nbsp;&ndash;- Ляйпціг (Вецляр, 1924). [http://www.utoronto.ca/elul/history/Iefremov/Ist-pysm00.pdf Електронна бібліотека української літератури Торонтського університету. Формат pdf.]
  
 
   
 
   
<li id="JefLKS">Єфремов С. <i>Літературно-критичні статті</i>. Київ:
+
<li id="JefLKS">Єфремов С. <i>Літературно-критичні статті</i>. Київ: Дніпро, 1993.
    Дніпро, 1993.
+
  
 
   
 
   
<li id="JefMUS">Єфремов С. <i>Мартиролог українського слова</i>. &laquo;Київ&raquo;,
+
<li id="JefMUS">Єфремов С. <i>Мартиролог українського слова</i>. &laquo;Київ&raquo;, 1991, №5, сс.&nbsp;121-127.
    1991, №5, сс.&nbsp;121-127.
+
  
 
   
 
   
<li id="JefOsv">Єфремов С. <i>У боротьбі за освіту</i>. &laquo;Київ&raquo;, 1990, №5,
+
<li id="JefOsv">Єфремов С. <i>У боротьбі за освіту</i>. &laquo;Київ&raquo;, 1990, №5, сс.&nbsp;120-134.
    сс.&nbsp;120-134.
+
 
 +
==Ж==
 +
 
 +
<li id="Zhyvotko">Животко А. П. ''Історія української преси'' / Упоряд., авт. іст.—біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. — К.: Наша культура і наука, 1999. — 368 с. [[Животко А. Історія української преси|Djvu-файл з текстовим шаром та навігацією є в бібліотеці сайту.]]
  
 
   
 
   
<li id="ZhytVP">Житецький П.Г. <i>Вибрані праці. Філологія</i>. Київ: Наукова
+
<li id="ZhytVP">Житецький П.Г. <i>Вибрані праці. Філологія</i>. Київ: Наукова думка, 1987.
    думка, 1987.
+
  
 +
==З==
 
   
 
   
 
<li id="Zak_ja_SSsr"><i>Закон СССР &rdquo;О языках народов СССР&rdquo;</i>. &laquo;Известия&raquo;, 5 мая, 1990.
 
<li id="Zak_ja_SSsr"><i>Закон СССР &rdquo;О языках народов СССР&rdquo;</i>. &laquo;Известия&raquo;, 5 мая, 1990.
Рядок 269: Рядок 239:
 
<li id="ZapPKM">Запаско Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга. — Львів, 1995.''
 
<li id="ZapPKM">Запаско Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга. — Львів, 1995.''
 
   
 
   
<li id="Zap_KU"><i>Записка Володимира Антоновича у справі
+
<li id="Zap_KU"><i>Записка Володимира Антоновича у справі обмеження українського друку</i>. &laquo;Записки Українського наукового товариства в Києві&raquo;. 1908, Кн.&nbsp;3, с.&nbsp;32. [http://izbornyk.org.ua/anton/ant08.htm На сйті "ІЗБОРНИК".]
    обмеження українського друку</i>. &laquo;Записки Українського наукового
+
    товариства в Києві&raquo;. 1908, Кн.&nbsp;3, с.&nbsp;32. [http://izbornyk.org.ua/anton/ant08.htm http://izbornyk.org.ua/anton/ant08.htm]
+
  
 
   
 
   
<li id="Zap_KhU"><i>Записка по вопросу о цензуре книг на малорусском
+
<li id="Zap_KhU"><i>[[Записка_Харківського_університету|Записка по вопросу о цензуре книг на малорусском языке]]</i>. Харьков: Тип. и лит. Зильберберга, 1905. Передрук &laquo;Вісник Книжкової палати&raquo;, 1996, №3, сс.&nbsp;3-5, №4, сс.&nbsp;3-6.  
    языке</i>. Харьков: Тип. и лит. Зильберберга, 1905. Передрук &laquo;Вісник Книжкової палати&raquo;,
+
    1996, №3, сс.&nbsp;3-5, №4, сс.&nbsp;3-6.
+
  
 
   
 
   
<li id="Zas-WS"><i>Заседания Верховного Совета СССР. Стенографический отчет, Созыв 5,
+
<li id="Zas-WS"><i>Заседания Верховного Совета СССР. Стенографический отчет, Созыв 5, сессия ІІ, 22-25 декабря 1958 г</i>., Москва, 1959.
    сессия ІІ, 22-25 декабря 1958 г</i>., Москва, 1959.
+
  
 
   
 
   
<li id="Zaton">Затонський В. <i>З питань національної політики на Україні. Про  
+
<li id="Zaton">Затонський В. <i>З питань національної політики на Україні. Про вихователів комуністичного покоління. (Промови)</i>. Харків: Радянська школа,1933.
вихователів комуністичного покоління. (Промови)</i>. Харків: Радянська  
+
школа,1933.
+
  
 
   
 
   
<li id="ZbNKO"><i>Збірник декретів, наказів і розпоряджень по народному
+
<li id="ZbNKO"><i>Збірник декретів, наказів і розпоряджень по народному комісаріату освіти УСРР</i>. Харків, 1921. Вип.&nbsp;3.
    комісаріату освіти УСРР</i>. Харків, 1921. Вип.&nbsp;3.
+
  
 
   
 
   
<li id="ZbRSU"><i>Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України</i>. Без місця видання,
+
<li id="ZbRSU"><i>Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України</i>. Без місця видання, 1919&nbsp;&ndash; 1932.(=  <i>Собрание узаконений та распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины</i>).
    1919&nbsp;&ndash; 1932.(=  <i>Собрание узаконений та распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины</i>).
+
  
  
Рядок 300: Рядок 261:
  
 
   
 
   
<li id="ZbUkr"><i>Збірник постанов, інструкцій та матеріялів в справі
+
<li id="ZbUkr"><i>Збірник постанов, інструкцій та матеріялів в справі українізації</i>. Артемівське, 1928.
    українізації</i>. Артемівське, 1928.
+
  
 +
==И==
 
   
 
   
<li id="ISSSRkk"><i>История СССР, краткий курс</i>.Под ред. А.&nbsp;Шестакова
+
<li id="ISSSRkk"><i>История СССР, краткий курс</i>.Под ред. А.&nbsp;Шестакова (1-е видання &nbsp;&ndash;- 1937)
    (1-е видання &nbsp;&ndash;- 1937)
+
  
 
   
 
   
 
<li id="Istrin">Истрин В.А. <i>1100 лет славянской азбуки</i>. Москва: Наука, 1988.
 
<li id="Istrin">Истрин В.А. <i>1100 лет славянской азбуки</i>. Москва: Наука, 1988.
  
 +
==І==
  
 
<li id="IM-75"><i>Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України&nbsp;&ndash; 75, 1930-2005: Матеріали до історіі.</i>.&nbsp;&ndash; К.:Довіра, 2005.&nbsp;&ndash; 565.
 
<li id="IM-75"><i>Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України&nbsp;&ndash; 75, 1930-2005: Матеріали до історіі.</i>.&nbsp;&ndash; К.:Довіра, 2005.&nbsp;&ndash; 565.
Рядок 317: Рядок 278:
  
 
   
 
   
<li id="Isajev">Ісаєвич Я. Д. <i>Братства та їх роль у розвитку українскої
+
<li id="Isajev">Ісаєвич Я. Д. <i>Братства та їх роль у розвитку українскої культури XVI&nbsp;&ndash; XVIII ст</i>. Київ: Наукова думка, 1966.
    культури XVI&nbsp;&ndash; XVIII ст</i>. Київ: Наукова думка, 1966.
+
  
<li id="Isajev_U_K">Ісаєвич Я. Д. <i>Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми.  
+
<li id="Isajev_U_K">Ісаєвич Я. Д. <i>Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми.</i>. Львів, 2002. [http://izbornyk.org.ua/isaevych/is.htm На сйті "ІЗБОРНИК".]
</i>. Львів, 2002. [http://izbornyk.org.ua/isaevych/is.htm http://izbornyk.org.ua/isaevych/is.htm]
+
 
   
 
   
 
<li id="IANU"><i>Історія Академії наук України (1918&nbsp;&ndash; 1993)</i>. Київ: Наукова думка, 1994.
 
<li id="IANU"><i>Історія Академії наук України (1918&nbsp;&ndash; 1993)</i>. Київ: Наукова думка, 1994.
Рядок 329: Рядок 288:
  
 
   
 
   
<li id="IL"><i>Історія Львова в документах і матеріалах. Збірник документів
+
<li id="IL"><i>Історія Львова в документах і матеріалах. Збірник документів і матеріалів</i>. Київ: Наукова думка, 1986.
    і матеріалів</i>. Київ: Наукова думка, 1986.
+
  
 
<li id="ISTPRAV"><i>Історія українського правопису: XVI-XX століття. Хрестоматія</i>.  Київ: Наукова думка, 2004.
 
<li id="ISTPRAV"><i>Історія українського правопису: XVI-XX століття. Хрестоматія</i>.  Київ: Наукова думка, 2004.
  
 
   
 
   
<li id="IULXIX"><i>Історія української літератури (перша половина XIX
+
<li id="IULXIX"><i>Історія української літератури (перша половина XIX століття)</i>. За редакцією І.П.&nbsp;Скрипника. Київ: Вища школа, 1980.
    століття)</i>. За редакцією І.П.&nbsp;Скрипника. Київ: Вища школа, 1980.
+
  
 +
==К==
 
   
 
   
 
<li id="KazIst"><i>Казанская история</i>. Подгот. текста Г.Н.&nbsp;Моисеевой. Москва &nbsp;&ndash;- Ленинград: 1954.
 
<li id="KazIst"><i>Казанская история</i>. Подгот. текста Г.Н.&nbsp;Моисеевой. Москва &nbsp;&ndash;- Ленинград: 1954.
  
 
   
 
   
<li id="Pryr_vidd">Калинович&nbsp;Ф. <i>Природничий відділ ІУНМ</i>. &laquo;Вісник ІУНМ&raquo;, вип.&nbsp;I, 1930.
+
<li id="Pryr_vidd">Калинович&nbsp;Ф. <i>Природничий відділ ІУНМ</i>. &laquo;Вісник ІУНМ&raquo;, вип.&nbsp;I, 1930. Додаток, сс.&nbsp;1-28 (окрема пагінація).
    Додаток, сс.&nbsp;1-28 (окрема пагінація).
+
  
 
    
 
    
<li id="Kwiring">Квиринг Э. И. <i>О нацменьшинствах. Из заключительного
+
<li id="Kwiring">Квиринг Э. И. <i>О нацменьшинствах. Из заключительного слова на VIII всеукраинской конференции</i>. &laquo;Коммунист&raquo;, 1924, 15 мая.
  слова на VIII всеукраинской конференции</i>. &laquo;Коммунист&raquo;, 1924, 15 мая.
+
  
 
    
 
    
<li id="Abram"><i>Києво-Печерський Патерик</i>. Підготував до видання  Д.&nbsp;Абрамович. Київ: Час,
+
<li id="Abram"><i>Києво-Печерський Патерик</i>. Підготував до видання  Д.&nbsp;Абрамович. Київ: Час, 1991. Репринтне відтворення видання 1931&nbsp;р.
    1991. Репринтне відтворення видання 1931&nbsp;р.
+
  
 
    
 
    
Рядок 357: Рядок 312:
  
 
   
 
   
<li id="Kinan">Кінан Е. <i>Російські історичні міфи</i>. Київ: Критика, 2001.
+
<li id="Kinan">Кінан Е. <i>Російські історичні міфи</i>. Київ: Критика, 2001. [http://chtyvo.org.ua/authors/Keenan_Edward/Rosiiski_istorychni_mify/ На сайті «Чтиво».]
  
 
   
 
   
<li id="Kod_NO"><i>Кодекс законов о народном просвещении УССР, утвержденный ВУЦИК
+
<li id="Kod_NO"><i>Кодекс законов о народном просвещении УССР, утвержденный ВУЦИК 2 ноября 1922&nbsp;г. на основании постановления 3-й сессии VI созыва ВУЦИК от 16 октября 1922 г.</i>. Харьков: Наркомпрос, 1922.
    2 ноября 1922&nbsp;г. на основании постановления 3-й сессии VI созыва ВУЦИК от
+
    16 октября 1922 г</i>. Харьков: Наркомпрос, 1922.
+
  
 
   
 
   
Рядок 368: Рядок 321:
  
 
   
 
   
<li id="Koljaska">Коляска І. В. <i>Освіта в Радянській Україні</i>. Торонто, 1970.
+
<li id="Koljaska">Коляска І. В. <i>Освіта в Радянській Україні</i>. Торонто, 1970. [http://diasporiana.org.ua/istoriya/1674-kolyaska-i-osvita-v-radyanskiy-ukrayini/ На сайті http://diasporiana.org.ua]
  
 
   
 
   
<li id="KPUzk"><i>Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях
+
<li id="KPUzk"><i>Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів і конференцій 1918&nbsp;&ndash; 1956</i>. Київ: Держполітвидав, 1958.
    з'їздів і конференцій 1918&nbsp;&ndash; 1956</i>. Київ: Держполітвидав, 1958.
+
  
 
   
 
   
<li id="KPUzk_77"><i>Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях
+
<li id="KPUzk_77"><i>Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК</i>. У 2-х томах. Київ: Політвидав України, 1976&nbsp;&ndash; 1977.
    з'їздів, конференцій і пленумів ЦК</i>. У 2-х томах. Київ: Політвидав України,
+
    1976&nbsp;&ndash; 1977.
+
  
  
<li id="KAU"><i>Конституційні акти України. 1917&nbsp;&ndash; 1920. Невідомі конституції
+
<li id="KAU"><i>Конституційні акти України. 1917&nbsp;&ndash; 1920. Невідомі конституції України</i>. Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992.
  України</i>. Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992.
+
  
  
<li id="IsRus">Кониский Г. <i>Исторія Русовъ или Малой Россіи</i>.
+
<li id="IsRus">Кониский Г. <i>Исторія Русовъ или Малой Россіи</i>. Москва. Въ Университетской Типографіи. 1846. Репринтне відтворення 1991 року, рекламно-видавнича фірма &laquo;Дзвін&raquo;. [http://litopys.org.ua/istrus/istrus.htm На сйті "ІЗБОРНИК".]
  Москва. Въ Университетской Типографіи. 1846</i>.Репринтне
+
  відтворення 1991 року, рекламно-видавнича фірма &laquo;Дзвін&raquo;.
+
  
  
<li id="Vul_Ruska">Кос Г., Федина Р. <i>Вулиця Руська у Львові</i>.
+
<li id="Vul_Ruska">Кос Г., Федина Р. <i>Вулиця Руська у Львові</i>. Львів: Центр Європи, 1996.
  Львів: Центр Європи, 1996.
+
  
  
<li id="KorR">Корогодський Р. <i>&rdquo;Запротоколюйте мою заяву&rdquo;</i>.
+
<li id="KorR">Корогодський Р. <i>&rdquo;Запротоколюйте мою заяву&rdquo;</i>. &laquo;Літературна Україна&raquo;, 1990, 11 січня, с.&nbsp;5.
    &laquo;Літературна Україна&raquo;, 1990, 11 січня, с.&nbsp;5.
+
  
  
<li id="Kosior">Косіор С. В. <i>Підсумки і найближчі завдання національної політики на
+
<li id="Kosior">Косіор С. В. <i>Підсумки і найближчі завдання національної політики на Україні</i>.&laquo;Червоний шлях&raquo;, 1933, №8-9, с.&nbsp;266-272.
    Україні</i>.&laquo;Червоний шлях&raquo;, 1933, №8-9, с.&nbsp;266-272.
+
  
 
   
 
   
<li id="Slovky">Кочерга О., Кулик В. <i>Українські термінологічні словники
+
<li id="Slovky">[http://www.ua-pereklad.org/ua/theory/termslovn Кочерга О., Кулик В. <i>Українські термінологічні словники довоєнного періоду в бібліотеках Києва та Львова</i>.] Препринт ІТФ АН України ІТФ-93-ІУ. Київ: 1993; &laquo;Вісник Академії наук України&raquo;, 1994, №2, с.55-61.
    довоєнного періоду в бібліотеках Києва та Львова</i>. Препринт ІТФ АН України ІТФ-93-ІУ. Київ: 1993;
+
    &laquo;Вісник Академії наук України&raquo;, 1994, №2, с.55-61.
+
  
 
   
 
   
<li id="Shljakh">Кочерга О. <i>Деякі міркування про шляхи і манівці
+
<li id="Shljakh">Кочерга О. <i>Деякі міркування про шляхи і манівці розвитку української термінології</i>.&laquo;Сучасність&raquo;, 1994, №7-8, сс.&nbsp;173-182. [http://r2u.org.ua/node/107 На сайті r2u.org.ua.]
    розвитку української термінології</i>.&laquo;Сучасність&raquo;, 1994, №7-8,
+
    сс.&nbsp;173-182. [http://pravopys.vlada.kiev.ua/pravopys/pozytyv/kocher.html http://pravopys.vlada.kiev.ua/pravopys/pozytyv/kocher.html]
+
  
 
   
 
   
<li id="Kryt1">Кочерга О. <i>Правопис чужомовного походження</i>.&laquo;Критика&raquo;, 2002, №3,    сс.&nbsp;6-9.  [http://pravopys.vlada.kiev.ua/pravopys/pozytyv/krytyka2.htm http://pravopys.vlada.kiev.ua/pravopys/pozytyv/krytyka2.htm]
+
<li id="Kryt1">Кочерга О. <i>Правопис чужомовного походження</i>.&laquo;Критика&raquo;, 2002, №3,    сс.&nbsp;6-9.  [http://r2u.org.ua/node/140 На сайті r2u.org.ua.]
  
 
   
 
   
Рядок 417: Рядок 357:
  
  
<li id="Ji35">Кочерга О. <i>Мовознавчі репресії 1933 року</i>.&laquo;Ї&raquo;, 2004, №35, сс.&nbsp;96-105. [http://www.ji.lviv.ua/n35texts/kocherha.htm http://www.ji.lviv.ua/n35texts/kocherha.htm]
+
<li id="Ji35">Кочерга О. <i>Мовознавчі репресії 1933 року</i>.&laquo;Ї&raquo;, 2004, №35, сс.&nbsp;96-105. [http://www.ji.lviv.ua/n35texts/kocherha.htm На сайті журналу "Ї".]
  
<li id="KPRSzCK"><i>КПРС в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і
+
<li id="KPRSzCK"><i>КПРС в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК</i>. У п'яти томах. Київ: Політвидав України, 1978&nbsp;&ndash; 1980.
    пленумів ЦК</i>. У п'яти томах. Київ: Політвидав України, 1978&nbsp;&ndash; 1980.
+
  
 
   
 
   
<li id="KrymT5">Кримський A.Ю. <i>Твори у п'яти томах</i>.Т.&nbsp;3. <i>Мовознавство.
+
<li id="KrymT5">Кримський A.Ю. <i>Твори у п'яти томах</i>.Т.&nbsp;3. <i>Мовознавство.   Фольклористика</i>.Київ: Наукова думка, 1973.
    Фольклористика</i>.Київ: Наукова думка, 1973.
+
  
 
   
 
   
<li id="KulBudURSR"><i>Культурне будівництво в Українській PCP</i>.Важливі
+
<li id="KulBudURSR"><i>Культурне будівництво в Українській PCP</i>.Важливі рішення Комуністичної партії і Радянського уряду 1917&nbsp;&ndash; 1959 рр. Збірник документів у двох томах. Київ: Держполітвидав, 1959.
    рішення Комуністичної партії і Радянського уряду 1917&nbsp;&ndash; 1959
+
    рр. Збірник документів у двох томах. Київ: Держполітвидав, 1959.
+
  
  
Рядок 438: Рядок 374:
  
 
   
 
   
<li id="Prav_bozh">Кулик&nbsp;В. <i>Правописне божевілля</i>.&laquo;Критика&raquo;, 2001, №5, сс.&nbsp;6-13. [http://pravopys.vlada.kiev.ua/pravopys/pozytyv/kulyk.htm http://pravopys.vlada.kiev.ua/pravopys/pozytyv/kulyk.htm]  
+
<li id="Prav_bozh">Кулик&nbsp;В. <i>Правописне божевілля</i>.&laquo;Критика&raquo;, 2001, №5, сс.&nbsp;6-13. [http://r2u.org.ua/node/136 На сайті r2u.org.ua.]  
  
 
   
 
   
<li id="UL_XX">Кульчицька&nbsp;Т. <i>Українська лексикографія XIII&nbsp;&ndash; XX&nbsp;ст. Бібліографічний покажчик</i>.
+
<li id="UL_XX">Кульчицька&nbsp;Т. <i>Українська лексикографія XIII&nbsp;&ndash; XX&nbsp;ст. Бібліографічний покажчик</i>. Львів: Наукова бібліотека ім. В.&nbsp;Стефаника, 1999.
    Львів: Наукова бібліотека ім. В.&nbsp;Стефаника, 1999.
+
  
 
   
 
   
<li id="Qchmo">Кучма Л. <i>Інаугураційна промова на урочистому засіданні Верховної
+
<li id="Qchmo">Кучма Л. <i>Інаугураційна промова на урочистому засіданні Верховної Ради України 19 липня 1994</i>. &laquo;Голос України&raquo;, 1994, 21 липня.
        Ради України 19 липня 1994</i>. &laquo;Голос України&raquo;, 1994, 21 липня.
+
  
 +
==Л==
 
   
 
   
 
<li id="Lavr">Лавров Петро. <i>Кирило та Методій в давньослов'янському письменстві</i>. Київ, 1928.
 
<li id="Lavr">Лавров Петро. <i>Кирило та Методій в давньослов'янському письменстві</i>. Київ, 1928.
Рядок 455: Рядок 390:
  
 
   
 
   
<li id="Leb">Лебедь Д. <i>Советская Украина и национальный вопрос за пять лет</i>.
+
<li id="Leb">Лебедь Д. <i>Советская Украина и национальный вопрос за пять лет</i>. Харьков: Пролетарий, 1923.
    Харьков: Пролетарий, 1923.
+
  
 
   
 
   
<li id="Leb">Лебедь Д. <i>Национальный вопрос на Украине</i>.
+
<li id="Leb">Лебедь Д. <i>Национальный вопрос на Украине</i>. &laquo;Коммунист&raquo;, 1923, 28&nbsp;августа.
    &laquo;Коммунист&raquo;, 1923, 28&nbsp;августа.
+
  
 
   
 
   
<li id="Levch">Левченко Г. <i>Викорінити націоналістичне шкідництво в підручниках з мови</i>.
+
<li id="Levch">Левченко Г. <i>Викорінити націоналістичне шкідництво в підручниках з мови</i>. Харків: Радянська школа, 1933.
  Харків: Радянська школа, 1933.
+
  
 
   
 
   
<li id="LexLat"><i>Лексикон латинський Є.&nbsp;Славинецького.  Лексикон
+
<li id="LexLat"><i>Лексикон латинський Є.&nbsp;Славинецького.  Лексикон словено-латинський Є.&nbsp;Славинецького та А.&nbsp;Корецького-Сатановського</i>. Київ: Наукова думка, 1973.
    словено-латинський Є.&nbsp;Славинецького та А.&nbsp;Корецького-Сатановського</i>.
+
    Київ: Наукова думка, 1973.
+
  
 
   
 
   
<li id="Lexikon"><i>Лексікон словенороський Памви Беринди</i>. Факсиміле першодруку
+
<li id="Lexikon"><i>Лексікон словенороський Памви Беринди</i>. Факсиміле першодруку 1627 р. Київ: Наукова думка, 1961. [http://izbornyk.org.ua/berlex/be.htm На сйті "ІЗБОРНИК".]
    1627 р. Київ: Наукова думка, 1961. [http://izbornyk.org.ua/berlex/be.htm http://izbornyk.org.ua/berlex/be.htm]
+
  
 
   
 
   
<li id="LexLZ"><i>Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма словеноросская</i>. Київ: Наукова думка, 1964. [http://izbornyk.org.ua/zyzlex/zyz.htm http://izbornyk.org.ua/zyzlex/zyz.htm]
+
<li id="LexLZ"><i>Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма словеноросская</i>. Київ: Наукова думка, 1964. [http://izbornyk.org.ua/zyzlex/zyz.htm На сйті "ІЗБОРНИК".]
  
 
   
 
   
<li id="Lemke">Лемке М. К. <i>Эпоха цензурных реформ 1859&nbsp;&ndash; 1865&nbsp;гг</i>. Санкт-Петербург, 1904.
+
<li id="Lemke">[http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=46898329 Лемке М. К. <i>Эпоха цензурных реформ 1859&nbsp;&ndash; 1865&nbsp;гг]] </i>. Санкт-Петербург, 1904.
  
 
   
 
   
<li id="Lemke2">Лемке М. К. <i>Николаевские жандармы и литература. 1826&nbsp;&ndash; 185&nbsp;гг</i>. Санкт-Петербург, 1908.
+
<li id="Lemke2">[http://books.e-heritage.ru/book/10079163 Лемке М. К. <i>Николаевские жандармы и литература. 1826&nbsp;&ndash; 185&nbsp;гг</i>]. Санкт-Петербург, 1908.
  
 
   
 
   
<li id="kajdany">Лизанчук В. <i>Навічно кайдани кували: Факти, документи,
+
<li id="kajdany">Лизанчук В. <i>Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні</i>. Львів: Інститут народознавства НАН України, 1995. [http://ukrknyga.at.ua/load/lizanchuk_v_navichno_kajdani_kuvali_fakti_dokumenti_komentari_pro_rusifikaciju_v_ukrajini/4-1-0-706 На сайті "Українська книга". Безкоштовна електронна бібліотека.]
    коментарі про русифікацію в Україні</i>. Львів: Інститут народознавства
+
    НАН України, 1995.
+
  
 
   
 
   
<li id="Lubimov">Любимов С. <i>Борьба между представителями великороссийского и
+
<li id="Lubimov">Любимов С. <i>Борьба между представителями великороссийского и малороссийского направления в Великороссии в конце XVII&nbsp;&ndash; начале XVIII веков</i>. &laquo;Журнал Министерства Народного Просвещения&raquo;, 1875. Ч.&nbsp;180.
    малороссийского направления в Великороссии в конце XVII&nbsp;&ndash; начале XVIII веков</i>.
+
  &laquo;Журнал Министерства Народного Просвещения&raquo;, 1875. Ч.&nbsp;180.
+
  
 
   
 
   
<li id="LitR"><i>Літопис Руський</i>. Пер. з давньорус.
+
<li id="LitR"><i>Літопис Руський</i>. Пер. з давньорус. Л.Є.&nbsp;Махновця. Відпов. ред. О.В.&nbsp;Мишанич. Київ: Дніпро, 1989. [http://izbornyk.org.ua/litop/lit.htm На сйті "ІЗБОРНИК".]
    Л.Є.&nbsp;Махновця. Відпов. ред. О.В.&nbsp;Мишанич. Київ: Дніпро, 1989. [http://izbornyk.org.ua/litop/lit.htm http://izbornyk.org.ua/litop/lit.htm]
+
  
 +
==М==
 
   
 
   
 
<li id="Mazur">Мазур О., Патер І. <i>Львів у роки Першої світової війни</i>. В кн. <i>Львів. Історичні нариси</i>.
 
<li id="Mazur">Мазур О., Патер І. <i>Львів у роки Першої світової війни</i>. В кн. <i>Львів. Історичні нариси</i>.
Рядок 503: Рядок 428:
  
 
   
 
   
<li id="Mansv"> Мансветов Г. <i>Как у нас правились церковные книги</i>. Москва, 1883.
+
<li id="Mansv"> Мансветов Г. <i>Как у нас правились церковные книги</i>. Москва, 1883. [http://www.mzh.mrezha.ru/lib/mansvetov/mns1883c.djvu Портал Богослов.Ru у форматі djvu.]
  
 
   
 
   
<li id="Masnen">Масненко В. <i>Цензура в підрадянській Україні 20-х років:
+
<li id="Masnen">Масненко В. <i>Цензура в підрадянській Україні 20-х років: система, інституції, репресивна політика</i>.&laquo;Сучасність&raquo;, 1997, №6, сс.&nbsp;81-90. [[Масненко В. Цензура в Україні 20-х Років| Текст.]]
    система, інституції, репресивна політика</i>.&laquo;Сучасність&raquo;, 1997, №6, сс.&nbsp;81-90. [[Масненко В. Цензура в Україні 20-х Років| Текст.]]
+
  
 
   
 
   
<li id="MTB2"><i>Математичний термінологічний бюлетень. Виправлення до
+
<li id="MTB2"><i>Математичний термінологічний бюлетень. Виправлення до математичного словника чч. 1, 2, 3</i>. ВУАН, Інститут мовознавства, №2. Київ: Вид. ВУАН, 1934. [[Математичний термінологічний бюлетень. Передмова|Передмова]].
    математичного словника чч. 1, 2, 3</i>. ВУАН, Інститут мовознавства,
+
    №2. Київ: Вид. ВУАН, 1934.
+
  
 
   
 
   
<li id="Makar">Макарчук С. <i>Громадсько-політичний центр Західноукраїнського
+
<li id="Makar">Макарчук С. <i>Громадсько-політичний центр Західноукраїнського краю</i>. В кн.<i>Львів. Історичні нариси</i>. Львів: Інститут українознавства, 1996, сс.&nbsp;267-290.
    краю</i>. В кн.<i>Львів. Історичні нариси</i>.
+
    Львів: Інститут українознавства, 1996, сс.&nbsp;267-290.
+
  
 
   
 
   
<li id="Macuk">Мацюк О. <i>Чи було друкування на Україні до Івана Федорова?</i>
+
<li id="Macuk">Мацюк О. <i>Чи було друкування на Україні до Івана Федорова?</i> &laquo;Архіви України&raquo;, 1968, №2, сс.&nbsp;5-6.
    &laquo;Архіви України&raquo;, 1968, №2, сс.&nbsp;5-6.
+
  
 
   
 
   
<li id="Medyn">Мединський Є. М. <i>Братські школи України і Білорусії
+
<li id="Medyn">Мединський Є. М. <i>Братські школи України і Білорусії в XVI-XVII століттях</i>. Київ: Радянська школа, 1958.
    в XVI-XVII століттях</i>. Київ: Радянська школа, 1958.
+
  
 
   
 
   
<li id="MTB1"><i>Медичний термінологічний бюлетень</i>.
+
<li id="MTB1"><i>Медичний термінологічний бюлетень</i>. ВУАН, Інститут мовознавства, №1. Київ: Вид. ВУАН, 1933.
    ВУАН, Інститут мовознавства, №1. Київ: Вид. ВУАН, 1933.
+
  
 
   
 
   
<li id="Miller">Миллер А. И. <i>&rdquo;Украинский вопрос&rdquo; в политике властей
+
<li id="Miller">Миллер А. И. <i>&rdquo;Украинский вопрос&rdquo; в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX&nbsp;в.)</i>. Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. [http://www.ukrhistory.narod.ru/texts/miller.htm  Сайт "UKRAINIAN HISTORICAL LIBRARY"]. [http://ftp.malorus.org/mnib215-Miller-UkrainskijWopros.djvu Файл у форматі djvu].
    и русском общественном мнении (вторая половина XIX&nbsp;в.)</i>.
+
    Санкт-Петербург: Алетейя, 2000.
+
  
 
   
 
   
<li id="Mijak">Міяковський В. <i>Два рукописи 60-х років, заборонені
+
<li id="Mijak">Міяковський В. <i>Два рукописи 60-х років, заборонені царською цензурою</i>. &laquo;Україна&raquo;, 1917. Кн.&nbsp;1 і 2. с.&nbsp;84.
    царською цензурою</i>. &laquo;Україна&raquo;, 1917. Кн.&nbsp;1 і 2. с.&nbsp;84.
+
  
 +
<li id="Moskal"> [[Москаленко А. Нариси історії української лексикографії|Москаленко А. <i>Нариси історії української лексикографії</i>]]. К.: Державне учбово-педагогічне в-во «Радянська школа», 1961.
 +
 +
==Н==
 
   
 
   
<li id="Nahaje">Нагаєвський В. <i>Історія української держави двадцятого століття</i>.
+
<li id="Nahaje">Нагаєвський В. <i>Історія української держави двадцятого століття</i>. Київ: Український письменник, 1994. Репринт римського видання 1989&nbsp;р.
    Київ: Український письменник, 1994. Репринт римського видання 1989&nbsp;р.
+
  
 
   
 
   
Рядок 550: Рядок 466:
  
 
   
 
   
<li id="Najbl_76"><i>Найближчі відгуки указа 1976 р. про заборону
+
<li id="Najbl_76"><i>[[Найближчі відгуки указа 1876 р.]] про заборону українського письменства</i>. &laquo;Україна&raquo;, 1907, №6, с.&nbsp;249-268.
українського письменства</i>. &laquo;Україна&raquo;, 1907, №6, с.&nbsp;249-268.
+
  
 
   
 
   
<li id="Nakazy"><i>Наказы малороссійским депутатам 1778 г</i>. Киев,
+
<li id="Nakazy"><i>Наказы малороссійским депутатам 1778 г</i>. Киев, 1889.
    1889.
+
  
 
   
 
   
<li id="Halja">Наконечна Г. <i>Українська науково-технічна
+
<li id="Halja">Наконечна Г. <i>Українська науково-технічна термінологія. Історія і сьогодення</i>. Львів: Кальварія, 1999.
    термінологія. Історія і сьогодення</i>. Львів: Кальварія, 1999.
+
  
+
<li id="SIRIO_Rum"> [[Наставленіе графу Румянцеву (1764)|Наставленіе, данное графу Петру Румянцову, при назначеніи его малороссійскимъ генералъ-губернаторомъ, съ собственноручными прибавками Екатерины ІІ. (ноября 1764 года).]] Сборникъ русскаго историческаго общества (СИРИО), т.&nbsp;7, 1871, с.&nbsp;376-391.
<li id="Nauch-kadr"><i>Научные кадры в СССР. Сборник документов и
+
    справочных материалов</i>. Под ред. акад. А.В.&nbsp;Топчиева. Москва: Изд-во АН СССР, 1959.
+
  
<li id="NimchMov">Німчук В. <i>Мовознавство на Україні в XIV—XVII ст</i>. Київ, 1985. [http://izbornyk.org.ua/nimchuk/nim.htm http://izbornyk.org.ua/nimchuk/nim.htm]
+
<li id="Nauch-kadr"><i>Научные кадры в СССР. Сборник документов и справочных материалов</i>. Под ред. акад. А.В.&nbsp;Топчиева. Москва: Изд-во АН СССР, 1959.
  
 +
<li id="N_W_U_XX">''Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів і матеріалів''. Київ: Наукова думка, 1994. [http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=10900 На сайті Інституту історії НАН України.]
  
<li id="NimchP">Німчук В. <i>Проблеми українського правопису в XX&nbsp;ст</i>.
+
<li id="Nash_Lukash_1">''Наш Лукаш. Спогади у 2-х книгах. Книга 1.'', Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009.
    У кн: <i>Український правопис (проєкт найновішої редакції)</i>. Київ:
+
    Наукова думка, 1999, сс.&nbsp;242-333.
+
  
 +
<li id="NimchMov">Німчук В. <i>Мовознавство на Україні в XIV—XVII ст</i>. Київ, 1985. [http://izbornyk.org.ua/nimchuk/nim.htm На сйті "ІЗБОРНИК".]
  
<li id="NimPUP">Німчук В. <i>Проблеми українського правопису  XX&nbsp;&ndash; початку XXI&nbsp; ст.ст</i>.    Київ, 2002. [http://pravopys.vlada.kiev.ua/pravopys/1.html http://pravopys.vlada.kiev.ua/pravopys/1.html]
 
  
 +
<li id="NimchP">Німчук В. <i>Проблеми українського правопису в XX&nbsp;ст</i>. У кн: <i>Український правопис (проєкт найновішої редакції)</i>. Київ: Наукова думка, 1999, сс.&nbsp;242-333.  [http://r2u.org.ua/node/126 На сайті r2u.org.ua.]
  
<li id="NimchX">Німчук В. <i>Християнство й українська мова</i>. &laquo;Українська
 
    мова&raquo;, 2001, №1, сс.11-30.
 
  
 +
<li id="NimPUP">Німчук В. <i>Проблеми українського правопису  XX&nbsp;&ndash; початку XXI&nbsp; ст.ст</i>.    Київ, 2002. [http://lib.movahistory.org.ua/PRAWOPYS/Nimchuk_Probl_prav_XX+OCR+nav.djvu DJVU файл з текстовим шаром та навігацією]
  
<li id="YaRud">Носко-Оборонів Т. <i>Ярослав Богдан Рудницький</i>.
 
  1992.
 
  
+
<li id="NimchX">Німчук В. <i>Християнство й українська мова</i>. &laquo;Українська мова&raquo;, 2001, №1, сс.11-30.
<li id="otmena"><i>Об отмене стеснений малорусского печатного
+
    слова</i>.Санкт-Петербург, 1905.
+
  
 +
 +
<li id="YaRud">Носко-Оборонів Т. <i>Ярослав Богдан Рудницький</i>. 1992.
 +
 +
==О==
 +
 +
<li id="otmena"><i>Об отмене стеснений малорусского печатного слова</i>.Санкт-Петербург, 1905.
 +
[[Объ отмѣнѣ стѣсненій малорусскаго печатнаго слова|DJVU файл з текстовим шаром і навігацією.]]
 
   
 
   
<li id="OgIUD">Огієнко І. <i>Історія українського друкарства</i>. Київ:
+
<li id="OgIUD">Огієнко І. <i>Історія українського друкарства</i>. Київ: Либідь, 1994. [http://litopys.org.ua/ohdruk/ohd.htm На сйті "ІЗБОРНИК".]
    Либідь, 1994. [http://litopys.org.ua/ohdruk/ohd.htm http://litopys.org.ua/ohdruk/ohd.htm]
+
  
 
   
 
   
<li id="OgIULM">Огієнко І. (митрополит Іларіон). <i>Історія української
+
<li id="OgIULM">Огієнко І. (митрополит Іларіон). <i>Історія української літературної мови</i>. Київ: Наша культура і наука, 2001. [http://izbornyk.org.ua/ohukr/ohu.htm На сйті "ІЗБОРНИК".]
    літературної мови</i>. Київ: Наша культура і наука, 2001. [http://izbornyk.org.ua/ohukr/ohu.htm http://izbornyk.org.ua/ohukr/ohu.htm]
+
  
 
   
 
   
<li id="OgKMD">Огієнко I. <i>Київська митрополитанська друкарня</i>.
+
<li id="OgKMD">Огієнко I. <i>Київська митрополитанська друкарня</i>. 1924.
    1924.
+
  
 
   
 
   
<li id="OgUK">Огієнко І. <i>Українська культура. Коротка історія культурного життя
+
<li id="OgUK">Огієнко І. <i>Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу</i>. Курс, читаний в Українськім Народнім Університеті. Київ, 1918. Репринтне відтворення: Київ: Абрис, 1991. [http://elib.nplu.org/view.html?&id=323 На сайті Національної парламентської бібліотеки]
    українського народу</i>. Курс, читаний в Українськім Народнім Університеті. Київ, 1918.
+
    Репринтне відтворення: Київ: Абрис, 1991.
+
  
 
   
 
   
<li id="Oros">Орос О. <i>Грушівський монастир і початки
+
<li id="Oros">Орос О. <i>Грушівський монастир і початки кириличного слов'янського книгодрукування. Штрихи з історії українського друкарства</i>. Ужгород: Закарпаття, 2001.
    кириличного слов'янського книгодрукування. Штрихи з історії
+
    українського друкарства</i>. Ужгород: Закарпаття, 2001.
+
  
 
   
 
   
<li id="Solov3"><i>Остання адреса. До 60-річчя соловецької трагедії</i>.
+
<li id="Solov3"><i>Остання адреса. До 60-річчя соловецької трагедії</i>. В трьох томах, Київ: Сфера, 1997.
    В трьох томах, Київ: Сфера, 1997.
+
 
 +
<li id="Ocher_cenz">Очеретянко В. [http://memorial.kiev.ua/zhurnal/pdf/01-02_1998/70.pdf ''Політична цензура в системі контролю за особистістю та суспільством: до 80-річчя створення радянської цензури''] // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ.&nbsp;— 1998.&nbsp;— №&nbsp;1, 2.&nbsp;— С. 70-79
  
 
   
 
   
<li id="37GD"><i>О языке преподавания в начальных школах местностей с малорусским населением. Заявление 37 членов Госдумы от 29.III./1908 и объяснительная записка к предложению</i>. Документ зберігається в Львівській науковій бібліотеці ім.         В.&nbsp;Стефаника НАН України (17712).
+
<li id="37GD"><i>О языке преподавания в начальных школах местностей с малорусским населением. Заявление 37 членов Госдумы от 29.III./1908 и объяснительная записка к предложению</i>. Документ зберігається в Львівській науковій бібліотеці ім. В.&nbsp;Стефаника НАН України (17712).
 +
 
 +
==П==
  
 
<li id="Pavlovskii">Павловский А. П. ''Грамматика малороссийского наречия''. — СПб., 1818.  [http://izbornyk.org.ua/rizne/slovpavl0.htm http://izbornyk.org.ua/rizne/slovpavl0.htm]
 
<li id="Pavlovskii">Павловский А. П. ''Грамматика малороссийского наречия''. — СПб., 1818.  [http://izbornyk.org.ua/rizne/slovpavl0.htm http://izbornyk.org.ua/rizne/slovpavl0.htm]
  
 
   
 
   
<li id="PamVK"><i>Памятники, изданные Временной комиссией для разбора
+
<li id="PamVK"><i>Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов</i>. В 4-х томах. Київ, 1845-1859.
    древних актов</i>. В 4-х томах. Київ, 1845-1859.
+
  
 
   
 
   
Рядок 626: Рядок 534:
  
 
   
 
   
<li id="I_UNTT"><i>Перша Міжнародна наукова конференція &rdquo;Проблеми української
+
<li id="I_UNTT"><i>Перша Міжнародна наукова конференція &rdquo;Проблеми української науково-технічної термінології&rdquo;, 22-25 вересня 1992&nbsp;р. Тези доповідей</i>. Львів, 1992.
    науково-технічної термінології&rdquo;, 22-25 вересня 1992&nbsp;р. Тези доповідей</i>. Львів, 1992.
+
  
 
   
 
   
<li id="I_VUz"><i>Перший Всеукраїнський Учительський з'їзд в Харкові від 5 до
+
<li id="I_VUz"><i>Перший Всеукраїнський Учительський з'їзд в Харкові від 5 до 11 січня 1925&nbsp;р</i>. Харків: Держвидав України, 1925.
    11 січня 1925&nbsp;р</i>. Харків: Держвидав України, 1925.
+
  
 
   
 
   
<li id="Petrov1">Петров Н.И. <i>Киевская академия во II половине XVII&nbsp;в</i>.
+
<li id="Petrov1">''Петров Н.И. Киевская академия во II половине XVII&nbsp;в.'' Київ, 1895.
    Київ, 1895.
+
  
 
   
 
   
<li id="Petrov2">Петров Н.И. <i>Киевская академия в гетьманство Кирила
+
<li id="Petrov2">Петров Н.И. ''Киевская академия в гетьманство Кирила Розумовского''. Киев, 1905.
    Розумовского</i>. Киев, 1905.
+
  
 
   
 
   
<li id="Pyrih">Пиріг Р.Я. <i>Життя Михайла Грушевського</i>. Київ, 1993.
+
<li id="Pyrih">Пиріг Р.Я. ''Життя Михайла Грушевського''. Київ, 1993.
  
 
   
 
   
<li id="PSZRI"><i>Полное Собраніе Законов Россійской Имперіи</i>.
+
<li id="PSZRI">''Полное Собраніе Законов Россійской Имперіи''. Санкт-Петербург, 1830. [http://www.runivers.ru/lib/book3130/ На сайті "Руниверс": Собрание Первое. 1649-1825 гг. (в 45 томах)], [http://www.runivers.ru/lib/book3136/9864/ Собрание Второе. 12 декабря 1825 — 28 февраля 1881 г (в 55 томах) СПб.: 1830-1885.], [http://www.runivers.ru/lib/book3139/9995/ Собрание Третье. 01.03.1881—1913 г. (в 33 томах) ].
    Санкт-Петербург, 1830. [http://www.runivers.ru/lib/detail.php?ID=60656 На сайті Руніверс: Собрание Первое. 1649-1825 гг. (в 45 томах)], [http://www.runivers.ru/lib/detail.php?ID=70744 Собрание Второе. 12 декабря 1825 — 28 февраля 1881 г (в 55 томах) СПб.: 1830-1885.],
+
[http://www.runivers.ru/lib/detail.php?ID=151214 Собрание Третье. 01.03.1881—1913 г. (в 33 томах) ].
+
  
 
   
 
   
<li id="PSPravIsp"><i>Полное собраніе постановленій и распоряженій
+
<li id="PSPravIsp">''Полное собраніе постановленій и распоряженій по Ведомству Православнаго  Исповеданія Россійской Имперіи''. Санкт-Петербург, 1890. [http://gbooks.archeologia.ru/Lib_1_16.htm На сайті: Книги по истории, археологии, географии, этнографии, филологии, изданные до 1917 года]
    по Ведомству Православнаго  Исповеданія Россійской Имперіи</i>.
+
    Санкт-Петербург, 1890.
+
  
 
   
 
   
<li id="P-VIU">Полонська-Василенко Н.Д. <i>Історія України</i>. В двох томах.
+
<li id="P-VIU">Полонська-Василенко Н.Д. <i>Історія України</i>. В двох томах. Київ: Либідь, 1992. Репринтне відтворення мюнхенського видання 1972&nbsp;&ndash; 1976&nbsp;рр.   [http://studentbooks.com.ua/content/view/121/49/ На сайті: Електронна інтернет онлайн "Бібліотека Студента UaRus". Том 1.] [http://studentbooks.com.ua/content/view/122/49/ Том 2.]
    Київ: Либідь, 1992. Репринтне відтворення мюнхенського видання 1972&nbsp;&ndash; 1976&nbsp;рр.
+
  
 
   
 
   
<li id="P-VUAN">Полонська-Василенко Н.Д. <i>Українська академія наук. (Нарис
+
<li id="P-VUAN">Полонська-Василенко Н.Д. <i>Українська академія наук. (Нарис історії)</i>. Київ: Наукова думка, 1993. Репринтне відтворення мюнхенського видання 1955&nbsp;&ndash; 1958&nbsp;рр. Ч.&nbsp;1-2.
    історії)</i>. Київ: Наукова думка, 1993</i>. Репринтне відтворення
+
    мюнхенського видання 1955&nbsp;&ndash; 1958&nbsp;рр. Ч.&nbsp;1-2.
+
  
 
   
 
   
<li id="PopovKPBU">Попов М.М. <i>Нарис історії Комуністичної партії (більшовиків)
+
<li id="PopovKPBU">Попов М.М. <i>Нарис історії Комуністичної партії (більшовиків) України</i>. Харків, 1928.
    України</i>. Харків, 1928.
+
  
 
   
 
   
<li id="PopovNac">Попов М.М. <i>Про націоналістичні ухили в лавах української партійної
+
<li id="PopovNac">Попов М.М. <i>Про націоналістичні ухили в лавах української партійної організації і про завдання боротьби з ними</i>. &laquo;Червоний шлях&raquo;, 1933, №7, с.&nbsp;123.
організації і про завдання боротьби з ними</i>. &laquo;Червоний шлях&raquo;,
+
1933, №7, с.&nbsp;123.
+
  
 
   
 
   
<li id="Porkh">Порхун Д. <i>Доля рідної мови</i>.&laquo;Наша культура&raquo;, 1963, ч.&nbsp;3(59), березень, сс.&nbsp;5-6</i>.
+
<li id="Porkh">Порхун Д. <i>Доля рідної мови</i>.&laquo;Наша культура&raquo;, 1963, ч.&nbsp;3(59), березень, сс.&nbsp;5-6</i>. Передруковано в: Василь Чапленко. <i>Мовна політика більшовиків на Україні в 1950&nbsp;&ndash; 60-их рр.</i> Чікаґо: Український публіцистично-науковий інститут, 1974, сс.&nbsp;51-53.
    Передруковано в: Василь Чапленко. <i>Мовна політика більшовиків на
+
    Україні в 1950&nbsp;&ndash; 60-их рр.</i> Чікаґо: Український публіцистично-науковий інститут, 1974, сс.&nbsp;51-53.
+
  
 
   
 
   
<li id="Post">Постишев П.П. <i>Радянська Україна&nbsp;&ndash; непохитний форпост великого СРСР.
+
<li id="Post">Постишев П.П. <i>Радянська Україна&nbsp;&ndash; непохитний форпост великого СРСР. З промови на пленумі ЦК ЦКК КП(б)У</i>.&laquo;Червоний шлях&raquo;, 1933, №8-9, сс.&nbsp;245-260.
    З промови на пленумі ЦК ЦКК КП(б)У</i>.&laquo;Червоний шлях&raquo;, 1933, №8-9, сс.&nbsp;245-260.
+
 
 +
<li id="Pravda"> ''Правда Руська. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій.'' Склав та підготував до друку проф. С. Юшков. Київ: В-во УАН, 1935. [http://litopys.org.ua/yushkov/yu.htm На сйті "ІЗБОРНИК".]
 +
 
 +
<li id="Prav_prav_22"> ''[[Правописні  правила приняті Науковим  Товариством  ім.  Шевченка  у  Львові]]''. Львів, 1922.  
  
<li id="Pravda"> ''Правда Руська. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій.'' Склав та підготував до друку проф. С. Юшков.    Київ: В-во УАН, 1935. [http://litopys.org.ua/yushkov/yu.htm http://litopys.org.ua/yushkov/yu.htm]
 
 
   
 
   
 
<li id="Pog_kpSS_nr"><i>Програма КПРС: нова редакція</i>. Київ, 1986.
 
<li id="Pog_kpSS_nr"><i>Програма КПРС: нова редакція</i>. Київ, 1986.
  
 
   
 
   
<li id="PrPolShk"><i>Про зміну окремих пактів офіційного &rdquo;Українського правопису&rdquo;
+
<li id="PrPolShk"><i>Про зміну окремих пактів офіційного &rdquo;Українського правопису&rdquo;   (§§ 54-55, чужомовні <strong> l, h, g</strong>)</i>. &laquo;Політехнічна школа&raquo;, 1933, №6, с.&nbsp;40
    (§§ 54-55, чужомовні <strong> l, h, g</strong>)</i>. &laquo;Політехнічна школа&raquo;, 1933, №6, с.&nbsp;40
+
  
 
   
 
   
Рядок 693: Рядок 586:
  
 
   
 
   
<li id="Proshenije"><i>Прошение малороссийского шляхетства и старшин, вместе с гетьманом,
+
<li id="Proshenije"><i>Прошение малороссийского шляхетства и старшин, вместе с гетьманом, о возстановлении разных старинных прав Малороссии, Екатерине II-й в 1764 году</i>. Публикация А.Ф.&nbsp;Кистяковского. &laquo;Киевская Старина&raquo;, 1883, №6, сс.&nbsp;317-345.
    о возстановлении разных старинных прав Малороссии, Екатерине II-й в 1764
+
    году</i>. Публикация А.Ф.&nbsp;Кистяковского. &laquo;Киевская Старина&raquo;, 1883, №6, сс.&nbsp;317-345.
+
  
 +
==Р==
 
   
 
   
<li id="RezNKO"><i>Резолюції комісії НКО в справі перевірки роботи на мовному фронті</i>.
+
<li id="RezNKO"><i>[[Резолюції Kомісії НКО для перевірки роботи на мовному фронті]]</i>. &laquo;Мовознавство&raquo;, 1934, №1, сс.&nbsp;15-21.
    &laquo;Мовознавство&raquo;, 1934, №1, сс.&nbsp;15-21.
+
  
 
   
 
   
<li id="Wormtongue_2"><i>Рекомендации Всесоюзной научно-теоретической конференции
+
<li id="Wormtongue_2"><i>Рекомендации Всесоюзной научно-теоретической конференции &laquo;Русский язык&nbsp;&ndash; язык дружбы и сотрудничества народов СССР&raquo;. Русский язык и литература в школах УССР</i>, 1979, №6, сс.&nbsp;8-15.
    &laquo;Русский язык&nbsp;&ndash; язык дружбы и сотрудничества народов СССР&raquo;.
+
    Русский язык и литература в школах УССР</i>, 1979, №6, сс.&nbsp;8-15.
+
  
 
   
 
   
Рядок 713: Рядок 602:
  
 
   
 
   
<li id="URE_repr">Рубльов О., Фельбаба М. <i>Долі співробітників УРЕ на тлі репресивної
+
<li id="URE_repr">Рубльов О., Фельбаба М. <i>Долі співробітників УРЕ на тлі репресивної політики 30-х років</i>. &laquo;З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ&raquo;, 2000, №2-4, сс.&nbsp;207-251. [http://www.ssu.gov.ua/sbu/doccatalog%5Cdocument?id=42136]
    політики 30-х років</i>. &laquo;З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ&raquo;, 2000, №2-4, сс.&nbsp;207-251. [http://www.ssu.gov.ua/sbu/doccatalog%5Cdocument?id=42136]
+
  
 
   
 
   
Рядок 720: Рядок 608:
  
 
   
 
   
<li id="Wormtongue"><i>Русский язык&nbsp;&ndash; язык дружбы и сотрудничества
+
<li id="Wormtongue"><i>Русский язык&nbsp;&ndash; язык дружбы и сотрудничества народов СССР</i>. Москва: 1981.
    народов СССР</i>. Москва: 1981.
+
  
 +
==С==
 
   
 
   
<li id="Savch">Савченко Ф. <i>Заборона українства 1876&nbsp;р</i>.
+
<li id="Savch">Савченко Ф. <i>Заборона українства 1876&nbsp;р</i>. Харків &nbsp;&ndash;- Київ, 1930. [http://uk.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE._%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1976_%D1%80._%28OCR%2B%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%29.djvu Вікіджерела]
    Харків &nbsp;&ndash;- Київ, 1930.
+
  
 
   
 
   
<li id="Savch2">Савченко Ф. <i>Справа про щорічну, таємну субсидію львівському &rdquo;Слову&rdquo; (1875&nbsp;&ndash; 1881)</i>.
+
<li id="Savch2">Савченко Ф. <i>Справа про щорічну, таємну субсидію львівському &rdquo;Слову&rdquo; (1875&nbsp;&ndash; 1881)</i>. &laquo;Записки НТШ&raquo;, 1929, Т. CL, сс.&nbsp;391-404.
    &laquo;Записки НТШ&raquo;, 1929, Т. CL, сс.&nbsp;391-404.
+
  
+
<li id="SbRIO"><i>Сборник русского исторического общества</i>. 1871, Т.7, с.&nbsp;348.
<li id="BOGO"><i>Секретный донос Полтавского губернатора Баговута Министру
+
 
    Внутрених Дел. Об украинском движении и мерах борьбы с ним</i>. Полтава, 1917.
+
<li id="Swoboda">Свобода В. <i>Слов’янська частина Оксфордського гептаглота</i>. Вініпеґ, 1956. [http://diasporiana.org.ua/movoznavstvo/1976-svoboda-v-slov-yanska-chastina-oksfordskogo-geptaglota/ Pdf файл на сайті Diasporiana].
  
 
   
 
   
<li id="Siropol">Сірополко С. <i>Історія освіти в Україні</i>. Київ:
+
<li id="BOGO"> <i>Секретный донос Полтавского губернатора Баговута Министру Внутрених Дел. Об украинском движении и мерах борьбы с ним</i>. Полтава, 1917.
    Наукова думка, 2001.
+
  
 +
<li id="KIUP">[[Синявський О. Коротка історія "Українського правопису"]]// Культура українського слова. – Збірник І. – Харків – Київ, 1931. – С.&nbsp;93–112.
 
   
 
   
 +
<li id="Siropol">[[Сірополко С. Історія освіти в Україні|Сірополко С. <i>Історія освіти в Україні</i>]]. Київ: Наукова думка, 2001.
 +
 +
<li id="Sobr_Gos_Gramot"><i>Собраніе государственныхъ грамотъ и договоровъ.</i>. В 4-х частях, 7 книгах. 1813-1828. [http://gbooks.archeologia.ru/ Книги по истории, археологии, этнографии... изданные преимушественно до 1917 года.]
 +
 +
 +
<li id="SIRIO_Wiaz"> [[Секретна настанова Єкатєріни ІІ Вяземському (1764 р.)|Собственноручное наставленіе Екатерины ІІ князю Вяземскому при вступленіе имъ въ должность генералъ-прокурора.]] Сборникъ русскаго историческаго общества (СИРИО), т.&nbsp;7, 1871, с.&nbsp;345-348.
 +
 
 
<li id="Solo">Соловьев С.М. <i>Публичные чтения о Петре Великом</i>. Москва: Наука, 1984.
 
<li id="Solo">Соловьев С.М. <i>Публичные чтения о Петре Великом</i>. Москва: Наука, 1984.
  
 +
 +
<li id="Solo_Ist">[http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/soloviev/solovlec.htm Соловьев С.М. ''История России с древнейших времен''. В 29-и томах.]
 
   
 
   
<li id="SbRIO"><i>Сборник русского исторического общества</i>. 1871, Т.7, с.&nbsp;348.
 
  
 
   
 
   
 
<li id="Skabich">Скабичевский А.М. <i>Очерки истории русской цензуры</i>. Санкт-Петербург, 1892.
 
<li id="Skabich">Скабичевский А.М. <i>Очерки истории русской цензуры</i>. Санкт-Петербург, 1892.
 +
 +
<li id="Skazan">''Сказания о начале славянской письменности''. Москва: Наука, 1981. [http://www.krotov.info/history/09/3/flor_00.htm Второе издание: ''Сказания о начале славянской письменности''. - СПб.: Алетейя, 20007.]
 +
  
 
   
 
   
 
<li id="Skynmo"><i>Скиньмо чужі правописні кайдани!</i> Львів: Галицька видавнича спілка, 2001.
 
<li id="Skynmo"><i>Скиньмо чужі правописні кайдани!</i> Львів: Галицька видавнича спілка, 2001.
  
+
<li id="Skryp_prav">[[Скрипник М. Підсумки правописної дискусії|Скрипник М. ''Підсумки правописної дискусії'']]. Вісті ВУЦВК, 1927 рік, 19 червня. [http://oldnewspapers.com.ua/node/454 На сайті ''Архів старих газет.'']
<li id="Skr">Скрынников Р.Г. <i>Борис Годунов</i>. Москва: Наука, 1979.
+
 
+
+
<li id="Skazan"><i>Сказания о начале славянской письменности</i>. Москва:
+
    Наука, 1981.
+
  
 
   
 
   
<li id="S-SUMSU">Смаль-Стоцький Р. <i>Українська мова в Совєтській
+
<li id="Skr">[http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000100/index.shtml Скрынников Р. <i>Борис Годунов</i>]. Москва: Наука, 1979.
    Україні. Матеріяли й завваги</i>. Варшава, 1936.
+
  
 
   
 
   
<li id="Melet">Смотрицький М. <i>Граматика</i>. Підготовка факсимільного
+
<li id="S-SUMSU">[[Смаль-Стоцький Р. Українська мова в совєтській Україні|Смаль-Стоцький Р. <i>Українська мова в Совєтській Україні. Матеріяли й завваги</i>]]. Варшава, 1936.
    видання та дослідження пам'ятки В.В.&nbsp;Німчук. Київ:&nbsp;Наукова
+
    думка, 1979. [http://izbornyk.org.ua/smotrgram/sm.htm http://izbornyk.org.ua/smotrgram/sm.htm]
+
  
 
   
 
   
<li id="Sobr_Gos_Gramot"><i>Собраніе Гос. Грамотъ</i>.ІІІ, №77.
+
<li id="Melet">Смотрицький М. <i>Граматика</i>. Підготовка факсимільного видання та дослідження пам'ятки В.В.&nbsp;Німчук. Київ:&nbsp;Наукова думка, 1979. [http://izbornyk.org.ua/smotrgram/sm.htm На сйті "ІЗБОРНИК".]
  
 
   
 
   
Рядок 775: Рядок 664:
  
 
   
 
   
<li id="slovIUNM"><i>Список словників, що їх упорядкував ІУНМ</i>.
+
<li id="slovIUNM"><i>Список словників, що їх упорядкував ІУНМ</i>. &laquo;Вісник ІУНМ&raquo;. Випуск II, 1930, сс.&nbsp;71-72.
    &laquo;Вісник ІУНМ&raquo;. Випуск II, 1930, сс.&nbsp;71-72.
+
  
 
   
 
   
 
<li id="JosjaproU">Сталін Й. <i>Статті і промови про Україну</i>. Київ, 1936.
 
<li id="JosjaproU">Сталін Й. <i>Статті і промови про Україну</i>. Київ, 1936.
  
   
+
  <li id="JosWoprYaz">Сталин И. В. ''Марксизм и вопросы языкознания. Относительно марксизма в языкознании''. (Правда. - М., 1950, 20 июня). [http://www.philology.ru/linguistics1/stalin-50.htm На сайті "Русский филологический портал".]
<li id="SubUI">Субтельний О. <i>Україна: історія</i>. Київ: Либідь,
+
    1991.
+
  
 +
 +
<li id="SubUI">Субтельний О. <i>Україна: історія</i>. Київ: Либідь, 1991. [http://studentbooks.com.ua/content/view/119/49/ На сайті: Електронна інтернет онлайн "Бібліотека Студента UaRus".]
  
<li id="Tepl">Теплов Г.Н. <i>О непорядках которые происходят ныне от злоупотреблений
+
==Т==
    прав и обыкновений, грамотами подтвержденных Малороссии</i>. <i>Записки о Южной Руси</i>.
+
    Издал П.Кулиш. Київ: Дніпро. 1994. Репринт двотомового видання 1856&nbsp;&ndash; 1857&nbsp;рр.
+
  
 +
<li id="Tepl">Теплов Г.Н. <i>О непорядках которые происходят ныне от злоупотреблений прав и обыкновений, грамотами подтвержденных Малороссии</i>. <i>Записки о Южной Руси</i>. Издал П.Кулиш. Київ: Дніпро. 1994. Репринт двотомового видання 1856&nbsp;&ndash; 1857&nbsp;рр. [http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Ukraine/XVIII/1760-1780/Teplov/text.htm На сайте "Восточная литература".]
 
   
 
   
<li id="TerCon"><i>Термінологічна правописна конвенція</i>. &laquo;Український фізичний журнал&raquo;, 1993, №10,  сс.&nbsp;1599-1600.
+
<li id="TerCon"><i>[[Термінологічна правописна конвенція]]</i>. &laquo;Український фізичний журнал&raquo;, 1993, №10,  сс.&nbsp;1599-1600.
  
 
   
 
   
Рядок 800: Рядок 687:
  
 
   
 
   
<li id="1000"><i>Тисяча років української суспільно-політичної думки</i>.У дев'яти томах. Київ: Дніпро,
+
<li id="1000"><i>Тисяча років української суспільно-політичної думки</i>.У дев'яти томах. Київ: Дніпро, 2001.
    2001.
+
  
 
   
 
   
<li id="Titov">Титов Ф. <i>Киево-Печерская Лавра, как ставропигияльный
+
<li id="Titov">Титов Ф. <i>Киево-Печерская Лавра, как ставропигияльный монастырь</i>. Київ, 1918.
    монастырь</i>. Київ, 1918.
+
  
 
   
 
   
<li id="Titov_StDr">Титов Хв. <i>Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні в
+
<li id="Titov_StDr">Титов Хв. <i>Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні в XVI&nbsp;&ndash; XVIII&nbsp;вв. Всезбірка передмов до українських стародруків</i>. Київ, 1924.
    XVI&nbsp;&ndash; XVIII&nbsp;вв. Всезбірка передмов до українських стародруків</i>. Київ, 1924.
+
  
 
   
 
   
<li id="Tit_VO">Титов Хв. <i>Стара вища освіта в київській Україні
+
<li id="Tit_VO">Титов Хв. <i>Стара вища освіта в київській Україні XVI&nbsp;&ndash; XIX&nbsp;вв</i>. Київ, 1924.
    XVI&nbsp;&ndash; XIX&nbsp;вв</i>. Київ, 1924.
+
  
 
   
 
   
 
<li id="Tyshch">Тищенко К. <i>Метатеорія мовознавства</i>. Київ: Основи, 2000.
 
<li id="Tyshch">Тищенко К. <i>Метатеорія мовознавства</i>. Київ: Основи, 2000.
  
 +
==У==
 
   
 
   
<li id="Ukaz_AI"><i>Указ императрицы Анны Иоановны правителю Малороссии князю
+
<li id="Ukaz_AI"><i>Указ императрицы Анны Иоановны правителю Малороссии князю Шаховскому о браках малороссов</i>. &laquo;Киевская старина&raquo;, 1905, №10, 1(Д) (окрема пагінація).
    Шаховскому о браках малороссов</i>. &laquo;Киевская старина&raquo;, 1905, №10, 1(Д) (окрема пагінація).
+
  
 
   
 
   
<li id="Ukaz"><i>Указ имп. Екатерины II об учреждении малороссийской
+
<li id="Ukaz"><i>Указ имп. Екатерины II об учреждении малороссийской коллегии</i>. &laquo;Киевская старина&raquo;, 1883, №8, сс.&nbsp;738-740.
    коллегии</i>. &laquo;Киевская старина&raquo;, 1883, №8, сс.&nbsp;738-740.
+
  
 
   
 
   
<li id="UkrRadUst"><i>Українізація радянських установ (Декрети,
+
<li id="UkrRadUst"><i>Українізація радянських установ (Декрети, інструкції і матеріяли.&nbsp;&ndash;- Ч.&nbsp;2)</i>. Харків,&nbsp;1926.
    інструкції і матеріяли.&nbsp;&ndash;- Ч.&nbsp;2)</i>. Харків,&nbsp;1926.
+
 
 +
<li id="UkrId_mov">''Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного
 +
регулювання (1847–1914). Збірник документів і матеріалів'' / Відп. ред. Г. Боряк; упоряд.
 +
Г. Боряк, В. Баран, Л. Гісцова, Л. Демченко, О. Музичук, П. Найденко, В. Шандра; НАН України,
 +
Ін-т історії України; Укрдержархів, ЦДІАК України. – К.: Ін-т історії України НАН України,
 +
2013. – LХII; 810 с.: іл. [http://www.history.org.ua/?litera&id=9174&navStart=7 Pdf файл].  
  
 
   
 
   
<li id="EUM"><i>Українська мова. Енциклопедія</i>. Редкол.: Русанівський&nbsp; В.М., Тараненко&nbsp;О.О
+
<li id="EUM"><i>Українська мова. Енциклопедія</i>. Редкол.: Русанівський&nbsp; В.М., Тараненко&nbsp;О.О співголови), Зяблюк&nbsp;М.П., та ін. Київ: Українська енциклопедія, 2000.
    (співголови), Зяблюк&nbsp;М.П., та ін. Київ: Українська енциклопедія, 2000.
+
  
 
   
 
   
Рядок 842: Рядок 728:
  
 
   
 
   
<li id="UkrPr26"><i>Український правопис (Проєкт)</i>. Харків: ДВУ, 1926.
+
<li id="UkrPr26"> [[Український правопис. (Проєкт). 1926 р.|<i>Український правопис (Проєкт)</i>. Харків: ДВУ, 1926.]]
  
 
<li id="UkrPr28>  <i>Український правопис</i>. Харків: ДВУ, 1929.
 
  
 
   
 
   
<li id="UkrPr33> <i>Український правопис</i>. Харків: ДВУ, 1933.
+
<li id="UkrPr28> [[Український правопис. 1928 р.| <i>Український правопис</i>. Харків: ДВУ, 1929. ]], [http://r2u.org.ua/node/181 '''Текст на сайті r2u.org.ua''']
  
 
   
 
   
<li id="UkrPr40"><i>Український правопис</i>. Київ, 1940.
+
<li id="UkrPr33> [[Український правопис. 1933 р.| <i>Український правопис</i>. Харків: ДВУ, 1933.]]
 +
 
 +
<li id="UkrPr38"> [[Український правопис. (Проект видання четвертого). 1938р|<i>Український правопис</i>. Київ, 1938.]]
  
 
   
 
   
<li id="UkrPr43"><i>Український правопис. Упорядкував Іван Зелинський</i>.
+
<li id="UkrPr40"> [[Український правопис. (Проект видання четвертого). 1940 р.|<i>Український правопис</i>. Київ, 1940.]]
    Краків &nbsp;&ndash;- Львів: Українське видавництво, 1943.
+
  
 
   
 
   
<li id="UkrPr46"><i>Український правопис</i>. Київ, 1946.
+
<li id="UkrPr43"><i>[[Український правопис. Упорядкував Іван Зелинський]]</i>. Краків &nbsp;&ndash;- Львів: Українське видавництво, 1943.
  
 +
 +
<li id="UkrPr46">[[Український правопис. 1946 р.| <i>Український правопис</i>. Київ, 1946.]]
 
   
 
   
 
<li id="UkrPr60"><i>Український правопис</i>. 2-е вид., доп. й випр. Київ, 1960.
 
<li id="UkrPr60"><i>Український правопис</i>. 2-е вид., доп. й випр. Київ, 1960.
  
 
   
 
   
<li id="UkrPr90"><i>Український правопис</i>. 3-е вид., випр. й доп. Київ: Наукова думка,
+
<li id="UkrPr90"><i>Український правопис</i>. 3-е вид., випр. й доп. Київ: Наукова думка, 1990.
    1990.
+
  
 
   
 
   
<li id="UkrPr93"><i>Український правопис</i>. 4-е вид., випр. й доп. Київ: Наукова думка,
+
<li id="UkrPr93"><i>Український правопис</i>. 4-е вид., випр. й доп. Київ: Наукова думка, 1993.
    1993.
+
  
 
   
 
   
<li id="UkrPrN"><i>Український правопис. Проєкт найновішої редакції</i>.
+
<li id="UkrPrN"> [http://r2u.org.ua/pravopys/pravXXI/zmist.htm#proekt <i>Український правопис. Проєкт найновішої редакції</i>. Київ: Наукова думка, 1999. '''На сайті r2u.org.ua''']
    Київ: Наукова думка, 1999.
+
  
 
   
 
   
<li id="UkrPrRu"><i>Український правопис. Проeкт</i>. Київ, 2003.
+
<li id="UkrPrRu"><i>Український правопис. Проeкт</i>. Київ, 2003. [http://izbornyk.org.ua/pdf/proekt_2003.htm На сайті "ІЗБОРНИК".]
  
 
   
 
   
<li id="URES"><i>Український радянський енциклопедичний словник</i>. В 3-х томах.
+
<li id="URES"><i>Український радянський енциклопедичний словник</i>. В 3-х томах. Київ: УРЕ, 1987.
    Київ: УРЕ, 1987.
+
  
 +
==Ф==
 
   
 
   
<li id="Fabryk">Фабрикант Ник. <i>Краткий очерк из истории отношений
+
<li id="Fabryk">Фабрикант Ник. <i>Краткий очерк из истории отношений русских цензурных законов к украинской литературе</i>. &laquo;Русская мысль&raquo;, 1905. Кн.&nbsp;3, сс.&nbsp;127-146.
    русских цензурных законов к украинской литературе</i>.
+
 
    &laquo;Русская мысль&raquo;, 1905. Кн.&nbsp;3, сс.&nbsp;127-146.
+
<li id="Fed_obm">Федотова Оксана. [http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_3_14 ''Обмеження друкованого слова в Україні у тридцятих роках ХХ століття''].  Вісник Книжкової палати.&nbsp;— 2009.&nbsp;— №&nbsp;3.&nbsp;— С. 32-38.
 +
 
  
<li id="FDU">Філософська думка в Україні: Біобібліогр. словник / Авт. кол.: В. С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик та ін. — К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2002. — 244 с.: іл. [http://litopys.org.ua/fdm/fdm.htm Кілька статей на сайті ІЗБОРНИК]
+
<li id="FDU">Філософська думка в Україні: Біобібліогр. словник / Авт. кол.: В. С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик та ін. — К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2002. — 244 с.: іл. [http://litopys.org.ua/fdm/fdm.htm Кілька статей на сайті "ІЗБОРНИК".]
  
 
   
 
   
<li id="PhTB4"><i>Фізичний термінологічний бюлетень</i>. УАН, Інститут
+
<li id="PhTB4"><i>Фізичний термінологічний бюлетень</i>. УАН, Інститут мовознавства, №4. Київ: Вид. УАН, 1935. [[Фізичний термінологічний бюлетень. Передмова|Передмова]].
    мовознавства, №4. Київ: Вид. УАН, 1935.
+
  
 +
==Х==
 
   
 
   
<li id="KharShk">Харлампович  К.В. <i>Западнорусские
+
<li id="KharShk">[[Харлампович  К.В. Западнорусские православные школы|Харлампович  К.В. ''Западнорусские православные школы XVI&nbsp;&ndash; начала XVII века''. Казань, 1896.]]
    православные школы XVI&nbsp;&ndash; начала XVII века</i>. Казань, 1896.
+
  
 
   
 
   
<li id="KharCer">Харлампович К.В. <i>Малороссийское влияние на великорусскую церковную
+
<li id="KharCer">[[Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь|Харлампович К.В. <i>Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь</i>. Т.&nbsp;1, Казань, 1914.]]
    жизнь</i>. Т.&nbsp;1, Казань, 1914.
+
  
 
   
 
   
<li id="OlentirB">Хвиля А. <i>Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному
+
<li id="OlentirB">[[А. Хвиля. Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті|Хвиля А. <i>Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті</i>]]. Без місця видання: Партвидав ЦК КП(б)У, 1933, с.&nbsp;30. Брошура з передруком статті з журналу &laquo;Більшовик України&raquo;, 1933, №7, сс.&nbsp;42-56.
    фронті</i>. Без місця видання: Партвидав ЦК КП(б)У, 1933, с.&nbsp;30. Брошура з передруком статті
+
    з журналу &laquo;Більшовик України&raquo;, 1933, №7, сс.&nbsp;42-56.
+
  
 
   
 
   
<li id="Olentir">Хвиля А. <i>Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті</i>. Харків: Радянська
+
<li id="Olentir">Хвиля А. <i>Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті</i>. Харків: Радянська школа, 1933.
    школа, 1933.
+
  
 
   
 
   
<li id="KhyzhKMA">Хижняк З. І. <i>Києво-Могилянська академія</i>. Київ: Вища
+
<li id="KhyzhKMA">Хижняк З. І. <i>Києво-Могилянська академія</i>. Київ: Вища школа, 1981.
    школа, 1981.
+
  
 
   
 
   
<li id="KholITSU">Холодний Г. <i>До історії організації
+
<li id="KholITSU">[[Г. Холодний. До історії організації термінологічної справи на Україні|Холодний Г. <i>До історії організації термінологічної справи на Україні</i>.]]&laquo;Вісник ІУНМ&raquo;, 1928, Вип. 1, сс.&nbsp;9 - 20.
    термінологічної справи на Україні</i>.&laquo;Вісник ІУНМ&raquo;, 1928, Вип. 1, сс.&nbsp;9 - 20.
+
  
 
   
 
   
<li id="KholIUNM"> Холодний Г. <i>Стан та перспективи наукової роботи Інституту
+
<li id="KholIUNM"> [[Г. Холодний. Стан та перспективи наукової роботи ІУНМ|Холодний Г. <i>Стан та перспективи наукової роботи Інституту української наукової мови</i>]]. (Доповідь Раді Академії 5-го листопада 1928&nbsp;p.). Київ, 1928.
    української наукової мови</i>. (Доповідь Раді Академії 5-го листопада 1928&nbsp;p.). Київ, 1928.
+
  
 
   
 
   
<li id="Khr_NDIM"><i>Хроніка НДІМ</i>. &laquo;Мовознавство&raquo;, 1934, №2, сс.&nbsp;119-145.
+
<li id="Khr_NDIM"><i>[[Хроніка НДІМ 1933-1934|Хроніка НДІМ]]</i>. &laquo;Мовознавство&raquo;, 1934, №2, сс.&nbsp;119-145.
  
 +
==Ч==
 
   
 
   
 
<li id="Chep">Чепіга І. П. <i>Пересопницьке Євангеліє</i>. В кн. <i>Україна. Наука і культура</i>.
 
<li id="Chep">Чепіга І. П. <i>Пересопницьке Євангеліє</i>. В кн. <i>Україна. Наука і культура</i>.
 
     Вип. 24. Київ, 1990, сс.&nbsp;190-195.
 
     Вип. 24. Київ, 1990, сс.&nbsp;190-195.
  
 +
<li id="Cher_Dyk">Червінська Л. Ф., Дикий А. Т. ''Покажчик з української мови. Матеріали по 1029 р.''. Харків: Харківська державна бібліотека ім. Короленка, 1930.
 
   
 
   
 
<li id="Chern">Чернихівський Г. П. <i>Кременецька граматика 1638 року</i>. &laquo;Жовтень&raquo;, 1988, №12, сс.&nbsp;108-109.
 
<li id="Chern">Чернихівський Г. П. <i>Кременецька граматика 1638 року</i>. &laquo;Жовтень&raquo;, 1988, №12, сс.&nbsp;108-109.
  
 
   
 
   
<li id="ChyzhIUL">Чижевський Д.І. <i>Історія української літератури (від
+
<li id="ChyzhIUL">Чижевський Д.І. <i>Історія української літератури (від початків до доби реалізму)</i>. Тернопіль: ММП &rdquo;Презент&rdquo;, за участю ТОВ &rdquo;Феміна&rdquo;, 1994. Друковано за виданням 1956&nbsp;р. УВАН у США. [http://izbornyk.org.ua/chyzh/chy.htm На сйті "ІЗБОРНИК".]
    початків до доби реалізму)</i>. Тернопіль: ММП &rdquo;Презент&rdquo;, за участю
+
    ТОВ &rdquo;Феміна&rdquo;, 1994. Друковано за виданням 1956&nbsp;р. УВАН у США.
+
  
 
   
 
   
Рядок 941: Рядок 818:
 
     2003.
 
     2003.
  
 +
==Ш==
 
   
 
   
 
<li id="Shapov">Шаповал Ю. І. <i>Сталінізм і Україна</i>. &laquo;Український історичний журнал&raquo;, 1991, №8.
 
<li id="Shapov">Шаповал Ю. І. <i>Сталінізм і Україна</i>. &laquo;Український історичний журнал&raquo;, 1991, №8.
Рядок 949: Рядок 827:
  
 
   
 
   
<li id="ShapovPZ">Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. <i>ЧК-ГПУ-НКВД в Україні:
+
<li id="ShapovPZ">Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. <i>ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи</i>. Київ: Абрис, 1997.
    особи, факти, документи</i>. Київ: Абрис, 1997.
+
  
 
   
 
   
<li id="ShevChomu">Шевельов Ю. <i>Чому общерусский язык, а не вібчоруська мова? З
+
<li id="ShevChomu">Шевельов Ю. <i>[[Шевельов Ю. Чому общерусский язык, а не вібчоруська мова?|Чому общерусский язык, а не вібчоруська мова? З проблем східнослов'янської глотогонії. Дві статті про постання української мови</i>]]. Київ: КМAcademia, 1994.
    проблем східнослов'янської глотогонії. Дві статті про постання
+
    української мови</i>. Київ: КМAcademia, 1994.
+
  
 
   
 
   
<li id="ShevStanStat">Шевельов Ю. <i>Українська мова в першій половині двадцятого
+
<li id="ShevStanStat">Шевельов Ю. <i>[[Шевельов Ю. УКРАЇНСЬКА_МОВА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ДВАДЦЯТОГО СТОЛІТТЯ (1900-1941). Стан і статус.|Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900&nbsp;&ndash; 1941). Стан і статус</i>]]. Сучасність, 1987. Чернівці: Рута, 1998.
    століття (1900&nbsp;&ndash; 1941). Стан і статус</i>. Сучасність, 1987. Київ: Рута, 1998.
+
  
 
   
 
   
<li id="ShevPortr">Шевельов Ю. <i>Портрети українських
+
<li id="ShevPortr">Шевельов Ю. <i>Портрети українських мовознавців</i>.Київ: КМ&nbsp;Академія, 2002.
    мовознавців</i>.Київ: КМ&nbsp;Академія, 2002.
+
 
 +
<li id="ShevHalychyna">Шевельов Ю. ''Внесок  Галичини у формування української літературної мови''. Київ.: Видавничий дім "КМ Академія", 2003. [http://www.maidan.org.ua/history/kharkiv/yuri_sheveliov/galychyna/index_galychyna.html На сйті Майдан.]
  
 
   
 
   
Рядок 971: Рядок 846:
 
   
 
   
 
<li id="Shewch2">Шевчук В. <i>Муза Роксоланська. Українська література XIII&nbsp;&ndash; XVIII&nbsp;ст. Конспект</i>. Кіровоград, 1993.
 
<li id="Shewch2">Шевчук В. <i>Муза Роксоланська. Українська література XIII&nbsp;&ndash; XVIII&nbsp;ст. Конспект</i>. Кіровоград, 1993.
 +
 +
<li id="Shewch_MR2">Шевчук В. ''Муза роксоланська. Українська література XVI—XVIII століть''. Удвох книгах.
 +
:Книга перша: ''Ренесанс. Раннє бароко.'' К.: Либідь, 2004
 +
:Книга друга: ''Розвинене бароко. Пізнє бароко.''  К.: Либідь, 2005
  
 
   
 
   
<li id="MyrShev">Шевчук М. <i>У лабіринті історичних подій. Коли
+
<li id="MyrShev">Шевчук М. <i>У лабіринті історичних подій. Коли Київська колеґія дістала статус академії?</i> В кн. <i>Україна. Наука і культура</i>. Вип. 23. Київ: Знання, 1989, с.&nbsp;384-388.
    Київська колеґія дістала статус академії?</i> В кн. <i>Україна. Наука і
+
    культура</i>. Вип. 23. Київ: Знання, 1989, сс.&nbsp;384-388.
+
  
 
   
 
   
<li id="SherProizn">Шерех Ю. <i>Так нас навчали
+
<li id="SherProizn">Шерех Ю. <i>Так нас навчали правильних проізношений. Триптих про мову</i>. В кн. Ю. Шерех.<i>Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології</i>. Т.&nbsp;III. Харків:
    правильних проізношений. Триптих про мову</i>. В кн. Ю. Шерех.<i>Пороги
+
     Фоліо, 1998, сс.&nbsp;203-249. [http://r2u.org.ua/node/111 Текст на сайті r2u.org.ua].
    і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології</i>. Т.&nbsp;III. Харків:
+
     Фоліо, 1988, сс.&nbsp;203-249.
+
  
 
   
 
   
Рядок 987: Рядок 862:
  
 
   
 
   
<li id="Shpak">Шпаков А.Я. <i>Государство и церковь в их
+
<li id="Shpak">Шпаков А.Я. <i>Государство и церковь в их взаимных отношениях в Московском государстве. Учреждение патриаршества в России.</i>. Одесса, 1912. [http://www.lawlibrary.ru/izdanie57941.html На сайті: "Юридическая научная библиотека издательства "Спарк".]
    взаимных отношениях в Московском государстве</i>. Одесса, 1912.
+
  
+
<li id="Shum_Prav">[[    Ф. Шумлянський. Найголовніші правила українського правопису УАН 1921 Р.|Шумлянський Ф. ''Найголовніші правила українського правопису Української Академії Наук видання 1921 року (Розвідка)'']] (Відбиток з "Записок Херсонського Інституту Народньої Освіти ім. Н.К.Крупської", ч. ІІ, 1926.). Херсон, 1927.  
<li id="Cer_Dyk">Червінська&nbsp;Л.Ф., Дикий&nbsp;А.Т. <i>Покажчик з української мови</i>. Харків, 1929.
+
  
 +
==Э==
 
   
 
   
<li id="JavrIZK">Эварницкий Д. <i>История запорожских козаков</i>. Т.&nbsp;І, Санкт-Петербург, 1892.
+
<li id="JavrIZK">Эварницкий Д. <i>История запорожских козаков</i>. Т.&nbsp;І, Санкт-Петербург, 1892. [http://www.krotov.info/history/19/1890_10_2/1855_evarnizky.htm Адреси на сайті Якова Кротова. Опис А.]
  
 
    
 
    
<li id="Ejngorn">Эйнгорн В. <i>Книги киевской и львовской печати в Москве в
+
<li id="Ejngorn">Эйнгорн В. <i>Книги киевской и львовской печати в Москве в третью четверть XVII века</i>. &laquo;Книговедение&raquo;, 1894, кн.&nbsp;IX-X.
    третью четверть XVII века</i>. &laquo;Книговедение&raquo;, 1894, кн.&nbsp;IX-X.
+
  
 +
==Я==
 
   
 
   
<li id="JakNIU">Яковенко Н.М. <i>Нарис історії України з найдавніших часів до кінця
+
<li id="JakNIU">Яковенко Н.М. <i>Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття</i>. Київ: Генеза, 1997. [http://history.franko.lviv.ua/yak_content.htm На сайті Львівського університету.]
    XVIII століття</i>. Київ: Генеза, 1997. [http://history.franko.lviv.ua/yak_content.htm http://history.franko.lviv.ua/yak_content.htm]
+
  
 
   
 
   
<li id="JakUShl">Яковенко Н.М. <i>Українська шляхта з кінця XVI до
+
<li id="JakUShl">Яковенко Н.М. <i>Українська шляхта з кінця XVI до середини XVII&nbsp;ст.: (Волинь і Центральна Україна)</i>. Київ: Наукова думка, 1993.
    середини XVII&nbsp;ст.: (Волинь і Центральна Україна)</i>. Київ: Наукова
+
    думка, 1993.
+
  
 
   
 
   
<li id="JakPS">Яковенко Н.М. <i>Паралельний світ. Дослідження з
+
<li id="JakPS">Яковенко Н.М. <i>Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI&nbsp;&ndash; XVII&nbsp;ст</i>. Київ: Критика, 2002. [http://litopys.org.ua/yakovenko/yak.htm На сйті "ІЗБОРНИК".]
    історії уявлень та ідей в Україні XVI&nbsp;&ndash; XVII&nbsp;ст</i>. Київ: Критика, 2002.
+
 
 +
<li id="Jakmalan">Якубець О.А. ''В.Щербицький та ідеологія: до питання щодо причин «маланчуківщини»''. Український історичний журнал. – 2014. – No5, с.107-125.[http://chtyvo.org.ua/authors/Yakubets_Oleksandr/V_Scherbytskyi_ta_ideolohiia_do_pytannia_schodo_prychyn_malanchukivschyny/ На сайті «Чтиво».]
 +
 
 +
== ==
 +
 
 +
<li id="Rozm-Bes">[[Розмовник Івана Ужевича|Bunčić D., Keipert H. ''Розмова - Бєсѣда. Das ruthenische und kirchenslavische Berlaimont-Gesprächsbuch des Ivan Uževyč''. München: Verlag Otto Sanger, 2005.]]
  
 
   
 
   
<li id="Jakobs">Jakoobson R. <i>Slavische Sprachfrage in der Sovjetunion</i>. &laquo;Slavische Rundschau&raquo; (Прага), 1934 , VI.
+
<li id="Jakobs">Jakobson R. <i>Slavische Sprachfrage in der Sovjetunion</i>. &laquo;Slavische Rundschau&raquo; (Прага), 1934 , VI. ([[Jakobson R. Slavische Sprachfrqagen in der Sovjetunion|Текст і переклад]])
 
</ol>
 
</ol>
  
 
[[Категорія:Списки]]
 
[[Категорія:Списки]]

Поточна версія на 17:12, 31 серпня 2017

А

 1. Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии (1762 – 1796). Со введением и примечаниями Н.И. Петрова. Отделение 2. В пяти томах. Київ: 1904 – 1908.
 2. Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии (1796 – 1869). Со введением и примечаниями Ф. Титова. Отделение 3. В четырех томах. Київ: 1904 – 1908.
 3. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. В одиннадцати томах. Санкт-Петербург: 1861 – 1884. На сайті ex.ua
 4. Анатоль Вовк. Ред. Б. Рицар, М. Комова. Львів: Ліга-Прес, 2002. На сайті Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ). Львівська політехніка.
 5. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. Київ: Радянський письменник, 1970. http://yak-my-hovorymo.wikidot.com/
 6. Апанович О. Україно-Російський договір 1654 р. Міфи і реальність. Київ: Варта, 1994. На сайті"Український Центр"
 7. Архив Юго-Западной России. В восьми частях, тридцати четырех томах. Київ, 1859 – 1914. На сайті "Руниверс".
 8. Аскоченский В. Киев с древнейшим его училищем Академиею. Київ, 1856. На сайті Києво-Могилянської академії.
 9. Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. ”Дело славистов”. Москва, 1994.

  Б

 10. Багалій Д. Нарис української історіографії. Т. 1, Київ, 1923.
 11. Балабольченко В. СВУ – суд над переконаннями. «Вітчизна», 1989, №11, сс. 159-179.
 12. Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетьманства.Київ: Час, 1993. Репринт видання 1903 року. На сайті Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського.
 13. Біланюк О. Українська Вільна Академія Наук у США: вчора, сьогодні, завтра. «Сучасність», 2001, №7-8, сс. 133-140.
 14. Білецький-Носенко П. Словник української мови/ АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Підготував до випуску В. В. Німчук. — Київ: Наукова думка, 1966.
 15. Білодiд І.К. Києво-Могилянська академія в історії східнослов'янських літературних мов. Київ: Наукова думка, 1978.
 16. Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СССР. Джерелознавче дослідження. Київ, 1999.
 17. Білокінь С. Пожежі київської Публічної бібліотеки АН УРСР 1964 та 1968 років. «Пам'ятки України», 1998, №3-4, сс. 145-148.
 18. Білокінь С. Розстрільний список Соловків. «Літературна Україна», 1992, 9-30 липня, №27-30.
 19. Болховітінов Євгеній, митрополит. Вибрані праці з історії Києва. Київ: Либідь-ІСА, 1995.
 20. Ботанічний термінологічний бюлетень. УАН, Інститут мовознавства, №3. Київ: Вид. УАН, 1935.
 21. Бохонко О. Дві відлиги одного сторіччя: видавничі проекти громадівців. «Друкарство», 2003, №1, с. 82-83.
 22. Боцюрків Б. Т. зв. ”саморозпуск” Української Греко-Католицької Церкви в 1946 р. у світлі розсекречених документів. «Сучасність», 1998, №1, с. 106-112.
 23. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. Київ, 1988. На сайті "Українська книга. Безкоштовна електронна бібліотека".
 24. Брайчевський М.Ю. Літопис Аскольда. Відроджена пам'ятка дев'ятого сторіччя. «Київ», 1988, №2, сс. 146-170.
 25. Бритченко С.П. Деякі питання національних відносин на Україні. Київ, 1990.
 26. Буквар Тимофія Вербицького 1627. — Київ, 1995. На сйті "ІЗБОРНИК".
 27. Буквар Івана Федорова. — Київ: "Дніпро", 1975. На сйті "ІЗБОРНИК".
 28. Булос ібн Аз-Заім (Павло Халебський) Подорож Патріарха Макарія. (Уривки). «Дзвін», 1990, №9, с. 119-129.
 29. Бюлетень УРЕ. Три числа. Харків, 1931 – 1933.

  В

 30. Васькович Г. Емський указ і боротьба за українську школу. Мюнхен, 1976. На сайті Diasporiana.
 31. Величко С.В. Літопис. У двох томах. Пер. з книжної української мови, вст. стаття, комент. В.О. Шевчука. Відпов. ред. О.В. Мишанич. Київ: Дніпро, 1991. На сйті "ІЗБОРНИК".
 32. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. Київ: Наукова думка, 1995.
 33. Виробничий термінологічний бюлетень. УАН, Інститут мовознавства, №5. Київ: Вид. УАН, 1935. Передмова.
 34. Вісник НТШ. Ювілейний випуск. Львів, 1998, ч. 19-20.
 35. Вопросы терминологии. (Материалы Всесоюзного терминологического совещания). Москва: Изд. АН СССР, 1961.
 36. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы. В 3-х т. Москва: Изд. АН СССР, 1953.
 37. В ЦК КП(б)У. Нарада з питань національної політики. «Вісті ВУЦВК», 1933, 1 травня.

  Г

 38. Гладкий М. Інститут Української Наукової Мови ВУАН. «Вісник ІУНМ», 1930, Вип. 2, сс. 6-10.
 39. Глущенко В. А., Жихарєва. О. Л.  Гіпотеза М. П. Погодіна — О. І. Соболевського в мовознавстві XIX ст. — 20-30-х рр. XX ст. Филологические исследования №8, 2006, с. 169-181.
 40. Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. Київ, 1990. Офіційний веб-портал Державного комітету архівів України.
 41. Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. Нью-Йорк  –- Париж  –- Торонто: Українське слово, 1987.
 42. Гольденберг Л.І., Королевич Н.Ф. Українська мова. Бібліографічний покажчик (1918 – 1961 рр.). Київ: Вид. Ан УРСР, 1963.
 43. Горецький П.Й. Історія української лексикографії. Київ: Вид. АН УРСР, 1963.
 44. Граматика слов’янська І. Ужевича. К., 1970 На сйті "ІЗБОРНИК".
 45. Грамоти XIV ст. Київ: Наукова думка, 1974. На сйті "ІЗБОРНИК".
 46. Григорович О. Українська Академія наук у Києві. Список словників 1918 – 1933. Торонто, 1957.
 47. Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українська література. Київ: Вища школа, 1978.
 48. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX – XX ст. Київ: Генеза, 2000. На сайті Львівського університету.
 49. Грінченкo Б.Д. Предисловіе. В кн: Словарь української мови. Зібрала редакція журнала «Кіевская старина». Упорядкував з додатком власного матеріялу Борис Грінченко. В чотирьох томах. У Київі, 1907 – 1909. Передрук (фотомеханічним способом): Київ: Вид. АН УССР. - 1958 - 1959. Том 1 с. I-XXXIII. Текст Предисловія на сайті r2u.org.ua
 50. Грушевський М.С. Історія України - Руси. В 11 томах, 12 кн. Київ: Наукова думка, 1991 – 1998. На сйті "ІЗБОРНИК".
 51. Грушевський М.С. Історія української літератури. В 6 томах, 9 кн. Київ: Либідь, 1993 - 1995. На сйті "ІЗБОРНИК".
 52. Грушевский M. Позорной памяти. «Украинский вестник», 1906. 21 травня сс. 39-41.
 53. XXII з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. 17-31 жовтня І961 року. Стенографічний звіт. Київ, 1962. Ч. l. На сайті "ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА (Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°)" Формат Djv-ZIP.

  Д

 54. Два почаївські стародруки: «Книжиця для господарства» (1788 р.) та «Політика свіцкая» (1770/1790). Мюнхен, 1985. Факсимільне перевидання О. Горбача.
 55. Дело Киевского областного центра действий. Харків, 1927.
 56. Десятий з'їзд Комуністичної партії (більшовиків) України 20-29 листопада 1927 р.: Стенографічний звіт. Харків, 1928.
 57. Джимбинов С. Эпитафия спецхрану?.. «Новый мир», 1990, №5, сс. 243-252. На сайті "Киевская городская библиотека"., На сайті "Либрусек".
 58. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русіфікація? «Вітчизна», 1990, №5, сс. 95-130; №6, сс. 128-143; №7, сс. 87-108; №8, сс. 89-98. На сйті "ІЗБОРНИК".
 59. Добровольский В. Запрещенная книга в России. M.,1962.
 60. Довідник з історії України (А-Я). За заг. ред.І. Підкови, Р. Шуста. 2-е вид., доопр. і доповн. Київ: Генеза, 2001. На сайті Львівського університету.
 61. До історії указу 1876 року про заборону українського письменства. «Україна», 1907, №6, сс. 135-151.
 62. Докладные записки, мемориалы и др. документы, касаюшиеся отмены ограничения украинского языка в дореволюционной России. 9 мемориалов. СПб 1905 г. (Збірка документів Комітету Міністрів Російської Імперії, що перебувають у Відділі рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника
 63. Дорошенко Д. Нарис історії України. У 2 т. Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1966. Передрук з видання УНІ у Варшаві 1933 року. Перше видання зредагував Р. Смаль-Стоцький. Текст на сайті http://varnak.psend.com
 64. До 30-ліття листа протесту проти політичних переслідувань в Україні. «Сучасність», 1999, №1, сс. 88-109.
 65. Дорошенко Д. Історія України. Т. 1. Доба Центральної Ради. Ужгород, 1932.

  Е

 66. Енциклопедія історії України. В 10-ти томах. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003-2013. На сайті Інституту історії НАН України.
 67. Енциклопедія українознавства. Загальна частина. В 3-х томах. Київ: Інститут археографії, 1994.Текст на сайті "ІЗБОРНИК"
 68. Енциклопедія українознавства. Словникова частина. В 10 томах. Львів: НТШ, 1993 – 2000.Текст на сайті "ІЗБОРНИК". Djvu- файли енциклопедії на сайті Diasporiana
 69. Ефименко А.Я. История украинского народа.Киев: Лыбидь, 1990. На сайті Національної парламентської бібліотеки

  Є

 70. Єфіменко Г. Ставлення владних структур до розвитку національних мов у радянській Україні 1930-х років. В кн.Мовні конфлікти і гармонізація суспільства. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2002, сс. 179-185.
 71. Єфремов С. Історія українського письменства. Київ: Femina, 1995. Друковано за виданням 1919 року Київ  –- Ляйпціг (Вецляр, 1924). Електронна бібліотека української літератури Торонтського університету. Формат pdf.
 72. Єфремов С. Літературно-критичні статті. Київ: Дніпро, 1993.
 73. Єфремов С. Мартиролог українського слова. «Київ», 1991, №5, сс. 121-127.
 74. Єфремов С. У боротьбі за освіту. «Київ», 1990, №5, сс. 120-134.

  Ж

 75. Животко А. П. Історія української преси / Упоряд., авт. іст.—біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. — К.: Наша культура і наука, 1999. — 368 с. Djvu-файл з текстовим шаром та навігацією є в бібліотеці сайту.
 76. Житецький П.Г. Вибрані праці. Філологія. Київ: Наукова думка, 1987.

  З

 77. Закон СССР ”О языках народов СССР”. «Известия», 5 мая, 1990.
 78. Запаско Я. Мистецька спадщина Івана Федорова. Львів, 1974.
 79. Запаско Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга. — Львів, 1995.
 80. Записка Володимира Антоновича у справі обмеження українського друку. «Записки Українського наукового товариства в Києві». 1908, Кн. 3, с. 32. На сйті "ІЗБОРНИК".
 81. Записка по вопросу о цензуре книг на малорусском языке. Харьков: Тип. и лит. Зильберберга, 1905. Передрук «Вісник Книжкової палати», 1996, №3, сс. 3-5, №4, сс. 3-6.
 82. Заседания Верховного Совета СССР. Стенографический отчет, Созыв 5, сессия ІІ, 22-25 декабря 1958 г., Москва, 1959.
 83. Затонський В. З питань національної політики на Україні. Про вихователів комуністичного покоління. (Промови). Харків: Радянська школа,1933.
 84. Збірник декретів, наказів і розпоряджень по народному комісаріату освіти УСРР. Харків, 1921. Вип. 3.
 85. Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України. Без місця видання, 1919 – 1932.(= Собрание узаконений та распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины).
 86. Збірник законів УРСР.1938, №27, сс. 105-106.
 87. Збірник постанов, інструкцій та матеріялів в справі українізації. Артемівське, 1928.

  И

 88. История СССР, краткий курс.Под ред. А. Шестакова (1-е видання  –- 1937)
 89. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. Москва: Наука, 1988.

  І

 90. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України – 75, 1930-2005: Матеріали до історіі.. – К.:Довіра, 2005. – 565.
 91. Інститутові української мови – 10 років. «Українська мова», 2001, №1, сс. 5-10.
 92. Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль у розвитку українскої культури XVI – XVIII ст. Київ: Наукова думка, 1966.
 93. Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми.. Львів, 2002. На сйті "ІЗБОРНИК".
 94. Історія Академії наук України (1918 – 1993). Київ: Наукова думка, 1994.
 95. Історія Академії наук України (1918 – 1923). Документи і матеріали. Київ: Наукова думка, 1993.
 96. Історія Львова в документах і матеріалах. Збірник документів і матеріалів. Київ: Наукова думка, 1986.
 97. Історія українського правопису: XVI-XX століття. Хрестоматія. Київ: Наукова думка, 2004.
 98. Історія української літератури (перша половина XIX століття). За редакцією І.П. Скрипника. Київ: Вища школа, 1980.

  К

 99. Казанская история. Подгот. текста Г.Н. Моисеевой. Москва  –- Ленинград: 1954.
 100. Калинович Ф. Природничий відділ ІУНМ. «Вісник ІУНМ», вип. I, 1930. Додаток, сс. 1-28 (окрема пагінація).
 101. Квиринг Э. И. О нацменьшинствах. Из заключительного слова на VIII всеукраинской конференции. «Коммунист», 1924, 15 мая.
 102. Києво-Печерський Патерик. Підготував до видання Д. Абрамович. Київ: Час, 1991. Репринтне відтворення видання 1931 р.
 103. Кирило-Мефодіївське товариство. У 3-x т. Київ: Наукова думка, 1990.
 104. Кінан Е. Російські історичні міфи. Київ: Критика, 2001. На сайті «Чтиво».
 105. Кодекс законов о народном просвещении УССР, утвержденный ВУЦИК 2 ноября 1922 г. на основании постановления 3-й сессии VI созыва ВУЦИК от 16 октября 1922 г.. Харьков: Наркомпрос, 1922.
 106. Козаченко А. Минуле книги на Україні. Харків  –- Київ, 1930.
 107. Коляска І. В. Освіта в Радянській Україні. Торонто, 1970. На сайті http://diasporiana.org.ua
 108. Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів і конференцій 1918 – 1956. Київ: Держполітвидав, 1958.
 109. Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК. У 2-х томах. Київ: Політвидав України, 1976 – 1977.
 110. Конституційні акти України. 1917 – 1920. Невідомі конституції України. Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992.
 111. Кониский Г. Исторія Русовъ или Малой Россіи. Москва. Въ Университетской Типографіи. 1846. Репринтне відтворення 1991 року, рекламно-видавнича фірма «Дзвін». На сйті "ІЗБОРНИК".
 112. Кос Г., Федина Р. Вулиця Руська у Львові. Львів: Центр Європи, 1996.
 113. Корогодський Р. ”Запротоколюйте мою заяву”. «Літературна Україна», 1990, 11 січня, с. 5.
 114. Косіор С. В. Підсумки і найближчі завдання національної політики на Україні.«Червоний шлях», 1933, №8-9, с. 266-272.
 115. Кочерга О., Кулик В. Українські термінологічні словники довоєнного періоду в бібліотеках Києва та Львова. Препринт ІТФ АН України ІТФ-93-ІУ. Київ: 1993; «Вісник Академії наук України», 1994, №2, с.55-61.
 116. Кочерга О. Деякі міркування про шляхи і манівці розвитку української термінології.«Сучасність», 1994, №7-8, сс. 173-182. На сайті r2u.org.ua.
 117. Кочерга О. Правопис чужомовного походження.«Критика», 2002, №3, сс. 6-9. На сайті r2u.org.ua.
 118. Кочерга О. Їхні традиції в нашому правописі.«Критика», 2004, №1-2, сс. 17-18.
 119. Кочерга О. Мовознавчі репресії 1933 року.«Ї», 2004, №35, сс. 96-105. На сайті журналу "Ї".
 120. КПРС в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК. У п'яти томах. Київ: Політвидав України, 1978 – 1980.
 121. Кримський A.Ю. Твори у п'яти томах.Т. 3. Мовознавство. Фольклористика.Київ: Наукова думка, 1973.
 122. Культурне будівництво в Українській PCP.Важливі рішення Комуністичної партії і Радянського уряду 1917 – 1959 рр. Збірник документів у двох томах. Київ: Держполітвидав, 1959.
 123. Культурне будівництво в УPCP (1917 – 1927). Київ: Наукова думка, 1979.
 124. Культурне будівництво в УPCP (1928 – червень 1941).Київ: Наукова думка, 1986.
 125. Кулик В. Правописне божевілля.«Критика», 2001, №5, сс. 6-13. На сайті r2u.org.ua.
 126. Кульчицька Т. Українська лексикографія XIII – XX ст. Бібліографічний покажчик. Львів: Наукова бібліотека ім. В. Стефаника, 1999.
 127. Кучма Л. Інаугураційна промова на урочистому засіданні Верховної Ради України 19 липня 1994. «Голос України», 1994, 21 липня.

  Л

 128. Лавров Петро. Кирило та Методій в давньослов'янському письменстві. Київ, 1928.
 129. Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. Москва: МАРТ, 1996.
 130. Лебедь Д. Советская Украина и национальный вопрос за пять лет. Харьков: Пролетарий, 1923.
 131. Лебедь Д. Национальный вопрос на Украине. «Коммунист», 1923, 28 августа.
 132. Левченко Г. Викорінити націоналістичне шкідництво в підручниках з мови. Харків: Радянська школа, 1933.
 133. Лексикон латинський Є. Славинецького. Лексикон словено-латинський Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського. Київ: Наукова думка, 1973.
 134. Лексікон словенороський Памви Беринди. Факсиміле першодруку 1627 р. Київ: Наукова думка, 1961. На сйті "ІЗБОРНИК".
 135. Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма словеноросская. Київ: Наукова думка, 1964. На сйті "ІЗБОРНИК".
 136. Лемке М. К. Эпоха цензурных реформ 1859 – 1865 гг] . Санкт-Петербург, 1904.
 137. Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература. 1826 – 185 гг. Санкт-Петербург, 1908.
 138. Лизанчук В. Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні. Львів: Інститут народознавства НАН України, 1995. На сайті "Українська книга". Безкоштовна електронна бібліотека.
 139. Любимов С. Борьба между представителями великороссийского и малороссийского направления в Великороссии в конце XVII – начале XVIII веков. «Журнал Министерства Народного Просвещения», 1875. Ч. 180.
 140. Літопис Руський. Пер. з давньорус. Л.Є. Махновця. Відпов. ред. О.В. Мишанич. Київ: Дніпро, 1989. На сйті "ІЗБОРНИК".

  М

 141. Мазур О., Патер І. Львів у роки Першої світової війни. В кн. Львів. Історичні нариси. Львів: Інститут українознавства, 1996, сс. 304-324.
 142. Мансветов Г. Как у нас правились церковные книги. Москва, 1883. Портал Богослов.Ru у форматі djvu.
 143. Масненко В. Цензура в підрадянській Україні 20-х років: система, інституції, репресивна політика.«Сучасність», 1997, №6, сс. 81-90. Текст.
 144. Математичний термінологічний бюлетень. Виправлення до математичного словника чч. 1, 2, 3. ВУАН, Інститут мовознавства, №2. Київ: Вид. ВУАН, 1934. Передмова.
 145. Макарчук С. Громадсько-політичний центр Західноукраїнського краю. В кн.Львів. Історичні нариси. Львів: Інститут українознавства, 1996, сс. 267-290.
 146. Мацюк О. Чи було друкування на Україні до Івана Федорова? «Архіви України», 1968, №2, сс. 5-6.
 147. Мединський Є. М. Братські школи України і Білорусії в XVI-XVII століттях. Київ: Радянська школа, 1958.
 148. Медичний термінологічний бюлетень. ВУАН, Інститут мовознавства, №1. Київ: Вид. ВУАН, 1933.
 149. Миллер А. И. ”Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. Сайт "UKRAINIAN HISTORICAL LIBRARY". Файл у форматі djvu.
 150. Міяковський В. Два рукописи 60-х років, заборонені царською цензурою. «Україна», 1917. Кн. 1 і 2. с. 84.
 151. Москаленко А. Нариси історії української лексикографії. К.: Державне учбово-педагогічне в-во «Радянська школа», 1961.

  Н

 152. Нагаєвський В. Історія української держави двадцятого століття. Київ: Український письменник, 1994. Репринт римського видання 1989 р.
 153. Надточій О. Видання «Кобзаря» Тараса Шевченка в умовах заборон російської цензури (початок XX ст.). «Друкарство», 2003, №2, сс. 88-91.
 154. Найближчі відгуки указа 1876 р. про заборону українського письменства. «Україна», 1907, №6, с. 249-268.
 155. Наказы малороссійским депутатам 1778 г. Киев, 1889.
 156. Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія. Історія і сьогодення. Львів: Кальварія, 1999.
 157. Наставленіе, данное графу Петру Румянцову, при назначеніи его малороссійскимъ генералъ-губернаторомъ, съ собственноручными прибавками Екатерины ІІ. (ноября 1764 года). Сборникъ русскаго историческаго общества (СИРИО), т. 7, 1871, с. 376-391.
 158. Научные кадры в СССР. Сборник документов и справочных материалов. Под ред. акад. А.В. Топчиева. Москва: Изд-во АН СССР, 1959.
 159. Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. Київ: Наукова думка, 1994. На сайті Інституту історії НАН України.
 160. Наш Лукаш. Спогади у 2-х книгах. Книга 1., Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009.
 161. Німчук В. Мовознавство на Україні в XIV—XVII ст. Київ, 1985. На сйті "ІЗБОРНИК".
 162. Німчук В. Проблеми українського правопису в XX ст. У кн: Український правопис (проєкт найновішої редакції). Київ: Наукова думка, 1999, сс. 242-333. На сайті r2u.org.ua.
 163. Німчук В. Проблеми українського правопису XX – початку XXI  ст.ст. Київ, 2002. DJVU файл з текстовим шаром та навігацією
 164. Німчук В. Християнство й українська мова. «Українська мова», 2001, №1, сс.11-30.
 165. Носко-Оборонів Т. Ярослав Богдан Рудницький. 1992.

  О

 166. Об отмене стеснений малорусского печатного слова.Санкт-Петербург, 1905. DJVU файл з текстовим шаром і навігацією.
 167. Огієнко І. Історія українського друкарства. Київ: Либідь, 1994. На сйті "ІЗБОРНИК".
 168. Огієнко І. (митрополит Іларіон). Історія української літературної мови. Київ: Наша культура і наука, 2001. На сйті "ІЗБОРНИК".
 169. Огієнко I. Київська митрополитанська друкарня. 1924.
 170. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. Курс, читаний в Українськім Народнім Університеті. Київ, 1918. Репринтне відтворення: Київ: Абрис, 1991. На сайті Національної парламентської бібліотеки
 171. Орос О. Грушівський монастир і початки кириличного слов'янського книгодрукування. Штрихи з історії українського друкарства. Ужгород: Закарпаття, 2001.
 172. Остання адреса. До 60-річчя соловецької трагедії. В трьох томах, Київ: Сфера, 1997.
 173. Очеретянко В. Політична цензура в системі контролю за особистістю та суспільством: до 80-річчя створення радянської цензури // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. — 1998. — № 1, 2. — С. 70-79
 174. О языке преподавания в начальных школах местностей с малорусским населением. Заявление 37 членов Госдумы от 29.III./1908 и объяснительная записка к предложению. Документ зберігається в Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника НАН України (17712).

  П

 175. Павловский А. П. Грамматика малороссийского наречия. — СПб., 1818. http://izbornyk.org.ua/rizne/slovpavl0.htm
 176. Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов. В 4-х томах. Київ, 1845-1859.
 177. Панкратова А. Великий русский народ.Mосква, 1948.
 178. Перша Міжнародна наукова конференція ”Проблеми української науково-технічної термінології”, 22-25 вересня 1992 р. Тези доповідей. Львів, 1992.
 179. Перший Всеукраїнський Учительський з'їзд в Харкові від 5 до 11 січня 1925 р. Харків: Держвидав України, 1925.
 180. Петров Н.И. Киевская академия во II половине XVII в. Київ, 1895.
 181. Петров Н.И. Киевская академия в гетьманство Кирила Розумовского. Киев, 1905.
 182. Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського. Київ, 1993.
 183. Полное Собраніе Законов Россійской Имперіи. Санкт-Петербург, 1830. На сайті "Руниверс": Собрание Первое. 1649-1825 гг. (в 45 томах), Собрание Второе. 12 декабря 1825 — 28 февраля 1881 г (в 55 томах) СПб.: 1830-1885., Собрание Третье. 01.03.1881—1913 г. (в 33 томах) .
 184. Полное собраніе постановленій и распоряженій по Ведомству Православнаго Исповеданія Россійской Имперіи. Санкт-Петербург, 1890. На сайті: Книги по истории, археологии, географии, этнографии, филологии, изданные до 1917 года
 185. Полонська-Василенко Н.Д. Історія України. В двох томах. Київ: Либідь, 1992. Репринтне відтворення мюнхенського видання 1972 – 1976 рр. На сайті: Електронна інтернет онлайн "Бібліотека Студента UaRus". Том 1. Том 2.
 186. Полонська-Василенко Н.Д. Українська академія наук. (Нарис історії). Київ: Наукова думка, 1993. Репринтне відтворення мюнхенського видання 1955 – 1958 рр. Ч. 1-2.
 187. Попов М.М. Нарис історії Комуністичної партії (більшовиків) України. Харків, 1928.
 188. Попов М.М. Про націоналістичні ухили в лавах української партійної організації і про завдання боротьби з ними. «Червоний шлях», 1933, №7, с. 123.
 189. Порхун Д. Доля рідної мови.«Наша культура», 1963, ч. 3(59), березень, сс. 5-6</i>. Передруковано в: Василь Чапленко. Мовна політика більшовиків на Україні в 1950 – 60-их рр. Чікаґо: Український публіцистично-науковий інститут, 1974, сс. 51-53.
 190. Постишев П.П. Радянська Україна – непохитний форпост великого СРСР. З промови на пленумі ЦК ЦКК КП(б)У.«Червоний шлях», 1933, №8-9, сс. 245-260.
 191. Правда Руська. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій. Склав та підготував до друку проф. С. Юшков. Київ: В-во УАН, 1935. На сйті "ІЗБОРНИК".
 192. Правописні правила приняті Науковим Товариством ім. Шевченка у Львові. Львів, 1922.
 193. Програма КПРС: нова редакція. Київ, 1986.
 194. Про зміну окремих пактів офіційного ”Українського правопису” (§§ 54-55, чужомовні l, h, g). «Політехнічна школа», 1933, №6, с. 40
 195. Про минуле – заради майбутнього.Київ, 1989.
 196. Прошение малороссийского шляхетства и старшин, вместе с гетьманом, о возстановлении разных старинных прав Малороссии, Екатерине II-й в 1764 году. Публикация А.Ф. Кистяковского. «Киевская Старина», 1883, №6, сс. 317-345.

  Р

 197. Резолюції Kомісії НКО для перевірки роботи на мовному фронті. «Мовознавство», 1934, №1, сс. 15-21.
 198. Рекомендации Всесоюзной научно-теоретической конференции «Русский язык – язык дружбы и сотрудничества народов СССР». Русский язык и литература в школах УССР, 1979, №6, сс. 8-15.
 199. Різник М.Г. Письмо і шрифт.Київ: Вища школа, 1978.
 200. Російсько-український фізичний словник.Київ: Вид-во АН УРСР, 1959.
 201. Рубльов О., Фельбаба М. Долі співробітників УРЕ на тлі репресивної політики 30-х років. «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ», 2000, №2-4, сс. 207-251. [1]
 202. Русова С. Життя українського ідеаліста кінця XIX ст. О.О. Русова. Львів, 1938.
 203. Русский язык – язык дружбы и сотрудничества народов СССР. Москва: 1981.

  С

 204. Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. Харків  –- Київ, 1930. Вікіджерела
 205. Савченко Ф. Справа про щорічну, таємну субсидію львівському ”Слову” (1875 – 1881). «Записки НТШ», 1929, Т. CL, сс. 391-404.
 206. Сборник русского исторического общества. 1871, Т.7, с. 348.
 207. Свобода В. Слов’янська частина Оксфордського гептаглота. Вініпеґ, 1956. Pdf файл на сайті Diasporiana.
 208. Секретный донос Полтавского губернатора Баговута Министру Внутрених Дел. Об украинском движении и мерах борьбы с ним. Полтава, 1917.
 209. Синявський О. Коротка історія "Українського правопису"// Культура українського слова. – Збірник І. – Харків – Київ, 1931. – С. 93–112.
 210. Сірополко С. Історія освіти в Україні. Київ: Наукова думка, 2001.
 211. Собраніе государственныхъ грамотъ и договоровъ.. В 4-х частях, 7 книгах. 1813-1828. Книги по истории, археологии, этнографии... изданные преимушественно до 1917 года.
 212. Собственноручное наставленіе Екатерины ІІ князю Вяземскому при вступленіе имъ въ должность генералъ-прокурора. Сборникъ русскаго историческаго общества (СИРИО), т. 7, 1871, с. 345-348.
 213. Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. Москва: Наука, 1984.
 214. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 29-и томах.
 215. Скабичевский А.М. Очерки истории русской цензуры. Санкт-Петербург, 1892.
 216. Сказания о начале славянской письменности. Москва: Наука, 1981. Второе издание: Сказания о начале славянской письменности. - СПб.: Алетейя, 20007.
 217. Скиньмо чужі правописні кайдани! Львів: Галицька видавнича спілка, 2001.
 218. Скрипник М. Підсумки правописної дискусії. Вісті ВУЦВК, 1927 рік, 19 червня. На сайті Архів старих газет.
 219. Скрынников Р.Г. Борис Годунов. Москва: Наука, 1979.
 220. Смаль-Стоцький Р. Українська мова в Совєтській Україні. Матеріяли й завваги. Варшава, 1936.
 221. Смотрицький М. Граматика. Підготовка факсимільного видання та дослідження пам'ятки В.В. Німчук. Київ: Наукова думка, 1979. На сйті "ІЗБОРНИК".
 222. Солдатенко В. Українізація – життєвий апогей Миколи Скрипника. «Пам'ять століть», 2002, №2, сс. 8-14.
 223. Список словників, що їх упорядкував ІУНМ. «Вісник ІУНМ». Випуск II, 1930, сс. 71-72.
 224. Сталін Й. Статті і промови про Україну. Київ, 1936.
 225. Сталин И. В. Марксизм и вопросы языкознания. Относительно марксизма в языкознании. (Правда. - М., 1950, 20 июня). На сайті "Русский филологический портал".
 226. Субтельний О. Україна: історія. Київ: Либідь, 1991. На сайті: Електронна інтернет онлайн "Бібліотека Студента UaRus".

  Т

 227. Теплов Г.Н. О непорядках которые происходят ныне от злоупотреблений прав и обыкновений, грамотами подтвержденных Малороссии. Записки о Южной Руси. Издал П.Кулиш. Київ: Дніпро. 1994. Репринт двотомового видання 1856 – 1857 рр. На сайте "Восточная литература".
 228. Термінологічна правописна конвенція. «Український фізичний журнал», 1993, №10, сс. 1599-1600.
 229. Тимошик М. ”К печатанью не должно быть позволено”. (До історії цензури українського слова). «Урок української», 2000, №3, сс. 10-13; №4, сс. 15-19.
 230. Тимошик М. Її величність  –- книга. Історія видавничої справи Київського університету 1834 – 1999. Київ: Наша культура і наука, 1999.
 231. Тисяча років української суспільно-політичної думки.У дев'яти томах. Київ: Дніпро, 2001.
 232. Титов Ф. Киево-Печерская Лавра, как ставропигияльный монастырь. Київ, 1918.
 233. Титов Хв. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні в XVI – XVIII вв. Всезбірка передмов до українських стародруків. Київ, 1924.
 234. Титов Хв. Стара вища освіта в київській Україні XVI – XIX вв. Київ, 1924.
 235. Тищенко К. Метатеорія мовознавства. Київ: Основи, 2000.

  У

 236. Указ императрицы Анны Иоановны правителю Малороссии князю Шаховскому о браках малороссов. «Киевская старина», 1905, №10, 1(Д) (окрема пагінація).
 237. Указ имп. Екатерины II об учреждении малороссийской коллегии. «Киевская старина», 1883, №8, сс. 738-740.
 238. Українізація радянських установ (Декрети, інструкції і матеріяли. –- Ч. 2). Харків, 1926.
 239. Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914). Збірник документів і матеріалів / Відп. ред. Г. Боряк; упоряд. Г. Боряк, В. Баран, Л. Гісцова, Л. Демченко, О. Музичук, П. Найденко, В. Шандра; НАН України, Ін-т історії України; Укрдержархів, ЦДІАК України. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – LХII; 810 с.: іл. Pdf файл.
 240. Українська мова. Енциклопедія. Редкол.: Русанівський  В.М., Тараненко О.О співголови), Зяблюк М.П., та ін. Київ: Українська енциклопедія, 2000.
 241. Українська поезія XVI століття. Київ: Радянський письменник, 1987.
 242. Українська Центральна рада. Документи і матеріали. У двох томах. Київ: Наукова думка, 1996 – 1997.
 243. Український правопис (Проєкт). Харків: ДВУ, 1926.
 244. Український правопис. Харків: ДВУ, 1929. , Текст на сайті r2u.org.ua
 245. Український правопис. Харків: ДВУ, 1933.
 246. Український правопис. Київ, 1938.
 247. Український правопис. Київ, 1940.
 248. Український правопис. Упорядкував Іван Зелинський. Краків  –- Львів: Українське видавництво, 1943.
 249. Український правопис. Київ, 1946.
 250. Український правопис. 2-е вид., доп. й випр. Київ, 1960.
 251. Український правопис. 3-е вид., випр. й доп. Київ: Наукова думка, 1990.
 252. Український правопис. 4-е вид., випр. й доп. Київ: Наукова думка, 1993.
 253. Український правопис. Проєкт найновішої редакції. Київ: Наукова думка, 1999. На сайті r2u.org.ua
 254. Український правопис. Проeкт. Київ, 2003. На сайті "ІЗБОРНИК".
 255. Український радянський енциклопедичний словник. В 3-х томах. Київ: УРЕ, 1987.

  Ф

 256. Фабрикант Ник. Краткий очерк из истории отношений русских цензурных законов к украинской литературе. «Русская мысль», 1905. Кн. 3, сс. 127-146.
 257. Федотова Оксана. Обмеження друкованого слова в Україні у тридцятих роках ХХ століття. Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 3. — С. 32-38.
 258. Філософська думка в Україні: Біобібліогр. словник / Авт. кол.: В. С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик та ін. — К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2002. — 244 с.: іл. Кілька статей на сайті "ІЗБОРНИК".
 259. Фізичний термінологічний бюлетень. УАН, Інститут мовознавства, №4. Київ: Вид. УАН, 1935. Передмова.

  Х

 260. Харлампович К.В. Западнорусские православные школы XVI – начала XVII века. Казань, 1896.
 261. Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Т. 1, Казань, 1914.
 262. Хвиля А. Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті. Без місця видання: Партвидав ЦК КП(б)У, 1933, с. 30. Брошура з передруком статті з журналу «Більшовик України», 1933, №7, сс. 42-56.
 263. Хвиля А. Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті. Харків: Радянська школа, 1933.
 264. Хижняк З. І. Києво-Могилянська академія. Київ: Вища школа, 1981.
 265. Холодний Г. До історії організації термінологічної справи на Україні.«Вісник ІУНМ», 1928, Вип. 1, сс. 9 - 20.
 266. Холодний Г. Стан та перспективи наукової роботи Інституту української наукової мови. (Доповідь Раді Академії 5-го листопада 1928 p.). Київ, 1928.
 267. Хроніка НДІМ. «Мовознавство», 1934, №2, сс. 119-145.

  Ч

 268. Чепіга І. П. Пересопницьке Євангеліє. В кн. Україна. Наука і культура. Вип. 24. Київ, 1990, сс. 190-195.
 269. Червінська Л. Ф., Дикий А. Т. Покажчик з української мови. Матеріали по 1029 р.. Харків: Харківська державна бібліотека ім. Короленка, 1930.
 270. Чернихівський Г. П. Кременецька граматика 1638 року. «Жовтень», 1988, №12, сс. 108-109.
 271. Чижевський Д.І. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). Тернопіль: ММП ”Презент”, за участю ТОВ ”Феміна”, 1994. Друковано за виданням 1956 р. УВАН у США. На сйті "ІЗБОРНИК".
 272. Чикаленко Є. Спогади (1864 – 1907). Київ: Темпора. 2003.

  Ш

 273. Шаповал Ю. І. Сталінізм і Україна. «Український історичний журнал», 1991, №8.
 274. Шаповал Ю. І. Голод 1932 – 1933 років: політичне керівництво УСРР і Кремль. «Сучасність», 2003, №6, сс. 78-101.
 275. Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи. Київ: Абрис, 1997.
 276. Шевельов Ю. Чому общерусский язык, а не вібчоруська мова? З проблем східнослов'янської глотогонії. Дві статті про постання української мови. Київ: КМAcademia, 1994.
 277. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900 – 1941). Стан і статус. Сучасність, 1987. Чернівці: Рута, 1998.
 278. Шевельов Ю. Портрети українських мовознавців.Київ: КМ Академія, 2002.
 279. Шевельов Ю. Внесок Галичини у формування української літературної мови. Київ.: Видавничий дім "КМ Академія", 2003. На сйті Майдан.
 280. Шевчук В. Іван Виговський та Гадяцький трактат 1658 року. В кн.Україна. Наука і культура. Вип. 25. Київ: Знання, 1991, сс. 140-152.
 281. Шевчук В. Муза Роксоланська. Українська література XIII – XVIII ст. Конспект. Кіровоград, 1993.
 282. Шевчук В. Муза роксоланська. Українська література XVI—XVIII століть. Удвох книгах.
  Книга перша: Ренесанс. Раннє бароко. К.: Либідь, 2004
  Книга друга: Розвинене бароко. Пізнє бароко. К.: Либідь, 2005
 283. Шевчук М. У лабіринті історичних подій. Коли Київська колеґія дістала статус академії? В кн. Україна. Наука і культура. Вип. 23. Київ: Знання, 1989, с. 384-388.
 284. Шерех Ю. Так нас навчали правильних проізношений. Триптих про мову. В кн. Ю. Шерех.Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. Т. III. Харків: Фоліо, 1998, сс. 203-249. Текст на сайті r2u.org.ua.
 285. Шляпкин И. Св. Дмитрий Ростовский и его время (1651 – 1709). Санкт-Петербург, 1891.
 286. Шпаков А.Я. Государство и церковь в их взаимных отношениях в Московском государстве. Учреждение патриаршества в России.. Одесса, 1912. На сайті: "Юридическая научная библиотека издательства "Спарк".
 287. Шумлянський Ф. Найголовніші правила українського правопису Української Академії Наук видання 1921 року (Розвідка) (Відбиток з "Записок Херсонського Інституту Народньої Освіти ім. Н.К.Крупської", ч. ІІ, 1926.). Херсон, 1927.

  Э

 288. Эварницкий Д. История запорожских козаков. Т. І, Санкт-Петербург, 1892. Адреси на сайті Якова Кротова. Опис А.
 289. Эйнгорн В. Книги киевской и львовской печати в Москве в третью четверть XVII века. «Книговедение», 1894, кн. IX-X.

  Я

 290. Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. Київ: Генеза, 1997. На сайті Львівського університету.
 291. Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця XVI до середини XVII ст.: (Волинь і Центральна Україна). Київ: Наукова думка, 1993.
 292. Яковенко Н.М. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – XVII ст. Київ: Критика, 2002. На сйті "ІЗБОРНИК".
 293. Якубець О.А. В.Щербицький та ідеологія: до питання щодо причин «маланчуківщини». Український історичний журнал. – 2014. – No5, с.107-125.На сайті «Чтиво».

 294. Bunčić D., Keipert H. Розмова - Бєсѣда. Das ruthenische und kirchenslavische Berlaimont-Gesprächsbuch des Ivan Uževyč. München: Verlag Otto Sanger, 2005.
 295. Jakobson R. Slavische Sprachfrage in der Sovjetunion. «Slavische Rundschau» (Прага), 1934 , VI. (Текст і переклад) </ol>