Обіжник міністра народної освіти і мистецтва Української Держави про утворення національної вищої початкової школи

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

ОБІЖНИК МІНІСТРА НАРОДНОЇ ОСВІТИ І МИСТЕЦТВА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ПРО УТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ПОЧАТКУ НАСТУПНОГО 1918—1919 ШКІЛЬНОГО РОКУ

5 серпня 1918 р.

До губерніальних і повітових народних (земських) і міських управ, до губерніальних і повітових комісарів справ освітніх та до педагогічних рад вищих початкових шкіл

В минулому 1917 р. з розпорядження Російського Тимчасового уряду і секретаря справ освітніх України в цілому ряді шкіл як нижчих так і вищих початкових провадилась широка творча робота по вихованню і навчанню дітей на рідній українській мові. Нині, коли український народ має свою власну державу і напружує всі сили, щоб закласти якнайміцніші підвалини під неї, українська національна школа, ця головна основа відродження народу мусить бути особливо добре і завчасно забезпечена усім, що гарантує прямий і вільний перехід всякій українській дитині до самих верхів шкільно-виховуючого навчання. На протязі минулого року українська мова в суспільстві повернула свої права і пошану до себе, завдяки чому до цілого ряду нижчих початкових шкіл прийшли діти, щоб одержувати освіту українською мовою. Тепер дітям цих шкіл як і всіх інших мусить бути дана можливість продовжувати далі освіту на українській мові і при тому в такій школі, де діти, серед національного оточення, виховали б почуття поваги й пошани до своєї рідної мови й Батьківщини. Через це вища початкова школа, як школа найбільш близька і приступна для широких кіл народу, особливо мусить приготуватись до вимог, які ставить момент перед країною.

Міністерство народної освіти звертається до всіх губерніальних і повітових земських і міських управ, в завідуванні яких зараз знаходяться вищі початкові школи, з проханням, в контакті з губерніальними і повітовими комісарами освіти поставити справу утворення національної вищої початкової школи з початку наступного 1918/19 шкільного року по всій Україні так, як вимагають того інтереси українського люду і держави.

Міністерство пропонує:

  1. В тих вищих початкових школах, котрі в минулому шкільному році перейшли до викладу українською мовою, а також в тих, котрі відкриваються з початку цього року для українських дітей, навчання всіх предметів в школі вести українською мовою і для цього призначити відповідний педагогічний персонал.
  2. В тих існуючих уже вищих початкових школах, в яких склад учнів переважно із української людності (українців — більше 50 %) всі предмети в першому класі обов’язково викладати українською мовою, рахуючись, особливо на перших порах, з властивостями складу учнів.
    Що ж до старших класів, то в них перехід до викладання того чи іншого предмету українською мовою ставити в залежність від фактичної можливості здійснити це. У всякім разі необхідно, щоб на протязі 1918—1919 шкільного року у всіх класах велась систематична робота по підготовці до викладу всіх дисциплін українською мовою.
  3. В інших вищих початкових школах обов’язково завести дисципліни по українознавству (українську мову, історію і географію України) і викладати його тою мовою, яка вживається в школі, або українською, коли діти як слід розуміють її.
    Гадаючи, що губерніальні і повітові народні управи, як і педагогічні ради вищих початкових шкіл вживуть всіх заходів, аби здійснити це розпорядження, Міністерство народної освіти просить комісарів освіти допомогти зазначеним установам в цій справі і сповіщати Міністерство, що зроблено і робиться в справі утворення рідної національної школи на місцях і що стоїть, або стоятиме на перешкоді до цього.

Міністр народної освіти і мистецтва М. Василенко

Державний Вістник.— 1918.— 6 верес.

Подано за Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. Київ: Наукова думка, 1994 — стор. 81-82.